NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés yaakaar 
91 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher yaakaar avec Google

Résultats 1 - 50 sur 91
1. weltaare e sagataabe
(Commentaires)
... winndere sabu gilli en njettii ko wayno mawbe men sudiibe leppi leydi leppi leydi kay suddii teddube kono yaakaare kasa en njetti ko heddanii en ko yo allahu wuurnu kala dariido ngam lenol ngol kambe...
12-01-2012

2. maanditaare jam
(Commentaires)
maanditaare jam,goomu yaakaare.com ina yetta on e golle mon yaarlitaare mon nde,ndee darnde nde ndari ɗon jam e ñalawma ngam ɓamtaare leñol, yo geno sellin doole e ndee darnde nde famɗaani.Leñol
03-08-2011

...ilɗi ko'e mon haa ɓamon tappirɗe mon, ngaddon jaabawol e fannuuji ɗi membii-mi ɗii. Basum, a ɓeydii yaakaare hay sinno golle ɗee ma caɗtu. Keldam Ba, ko weltaare yiyde wonɓe toon e nokkuuji...
12-07-2011

4. MURTUƊO JOOP
(Commentaires)
...a duwanaade kala pullo sabu MSJ ko jaalal wonnoo e nder pulaar...yoo allah rokku en dental,poolgu ...Goomu yaakaare.com no diidorinoo ina yetta pulaagu.com e ndee winndannde....Ibraahiima lih karallo ...
12-06-2011

5. weytaare
(Commentaires)
...ko pulaagu ,paamee minen ko caggal mon min ngoni on udditii damal fooyre mowoni kala yoo ar itoo.....goomu yaakaare.com yettii on...
23-01-2011

...l ngol koo bonni e senegaal ko fira'awna bonnaani ko foti noon esebti. Miin dey haakaare am en e APR yaakaare tawa, so oon saha ynti yoo Alla rokku en faamde ko Makki wii ko;won Senegaal y...
12-11-2010

7. A jaaraama
(Commentaires)
...aaji maaza ina cemmbina binndoowo ina veyda zum kiram ngamm yidde luggizinde wittooji mum e anyde sooynude yaakaare. Alla dey ne waawii tawaa e vunndu ganndal kala ko ina fota ittude zomka ma.......
06-07-2010

...wonnoo. Maayde makko ko jaaya mawɗo no feewi e leñol ngol. So en mbelaama mbi'en ko bettere sabu tawi ko yaakaare mawnde dañanooma e cellal makko tuma nde o lelii rafi juutɗo e leeso "opitaal". Ɗ...
21-06-2010

...nnoo. Maayde makko ko ko jaaya mawdo no feewi e leñol ngol. So en mbelaama mbi'en ko bettere sabu tawi ko yaakaare mawnde dañanooma e cellal makko tuma nde o lelii rafi juutdo e leeso opitaal. Do yi...
21-06-2010

...nnoo. Maayde makko ko ko jaaya mawdo no feewi e leñol ngol. So en mbelaama mbi'en ko bettere sabu tawi ko yaakaare mawnde dañanooma e cellal makko tuma nde o lelii rafi juutdo e leeso opitaal. Do yi...
21-06-2010

11. Jaaraama e mon
(Commentaires)
Banndiraaɓe kala calminaama. On nootitiima e ngoo eeraango e keewal etee ko weltaare e yaakaare wonande PULAAGU;COM. Njettoor ena huccinaa e mon kala sahaa sabu ko onon ngoni faarnorteeɓe. Madiina k
19-05-2010

Ceerno Haadi a weltanaama e ngol ciimtol paayondinngol. En mbiyataa yaakaare alaa, kono yolnde nde ko juutnde sanne, ngati ko ndafu moritaninaabe safalbe , ko ɗum hakkilantaagu. Mbeɗe sikki ɗum naa
13-05-2010

13. Mammadu Dem
(Commentaires)
...annde noon ko o pergitiizo amin ñinqa gollal makko. Miin noon won ko haawi mi seeza: Mi teskiima hakkunde Yaakaare e Pulaagu.com fotde 590 nezzo njanngii winndannde ndee , kono ko Mammadu Dem gooto h...
11-09-2009

14. weytaare e golle pulaagu
(Commentaires)
...yoo wuur pulaagu.com e humpitooji mum pattam lami zi wallitta fulve....kuzol almudel mon ibrahiimaa lih mo yaakaare.com...
04-08-2009

15. naŋto e muk haa tiida
(Commentaires)
...one,maakii sal naŋto ndimaagu maa,keddodaa e neddaagu ma,sabu senegaal fof won'di koy maa,hamin njaakorii yaakaare ma, maa ittan leydi ndi,joote e cadeele gon'daadede,alaa mo addide e men, sonaa wadd...
29-07-2009

16. Cadeele kaalisi
(Commentaires)
...ni hol nafoore nde yeeboobe njubbudi makko ndin woni ruttude faade e ɗee golle makko ɗuuɗuɗe nafoore e yaakaare? banndiraabe, njeewten ko yowitii e cadeele kaalisi, no keɗirten kaalisi ngam tamm...
06-06-2009

...aayitaaji lannda makoo, kadi so laawol o fotiino he6de di ko adii hannde. Laamu ngu wiy noomo ko yoo ittu "yaakaar" e innde lannda makko o wiy o ja6ii; 6e mbiy kadi yoo ittu koode sappo e joy dee, Mak...
26-04-2009

18. DUWAAW
(Commentaires)
YAAKAARE.COM E GOOMU MUM INA MBIYA YOO ALLA YURMO MO YAAFOOMO. SO ALLA EN MBAASII JAALAL
23-04-2009

19. On mbeltanaama
(Commentaires)
... haa njettinon fayndaare mon e lenyol hee. Min mbeltaniima e miijo mon .Yoo wuur goomu lewlewal group .Www.yaakaare.com e goomu mum ina njetta on ,ina nduwanoo on.njokkee golle poolgu lenyol nana yees...
12-04-2009

20. weltaare
(Commentaires)
seydi saar mbodo heppuno e yiide winndan nde ma e obara hannde yimbe fof yo alla yettin yaakaare makko.yo alla serndu googo e fenaande.mbodo wiy ko sikkanoka danyaama manndela e obamaa .heddi ko
21-01-2009

21. yo alla won ballo
(Commentaires)
...i ina weltani ma sabu ina teddini kal pullo.anndedu fulbe ko lenyol gootol.kadi innde lannda o anndaama ko yaakaare winndi ko ekkiyakke...
18-01-2009

...fof yo 6e ndaro caggal makki haa senegal fof annda doole meen. so duum 6ennii mido naagoo makki yo o ittu (yaakaar)e kala ko yaadi ejolfe e ndeer yiilirde ndee te woto o wii ko o murid. on jaaraama....
12-12-2008

23. njuulee mo wuuri
(Commentaires)
...tude nii oo sahaa mo wuuri tawa eden beydi en ustaani hay huunde e diine men. Pulaagu.com, e mbiimi.com e Yaakaare.com ina nyaagonoo on balde juutde e malu e yaajeende,yoo geno yettin faandaare...
08-12-2008

...OO ALLAAHU WALLU EN E PAAMONDIRAL NAWRA LENYOL NGOL YEESO WALLA EN E NANONDIRAL BOOYNA PULAAGU.COM KAME YAAKAARE.COM SEMMBINA GOLLE DEE YOO ALLA SUBONO EN KO MOYYI E MEN AAMIINI AAMIINI YAA GID...
07-12-2008

...OO ALLAAHU WALLU EN E PAAMONDIRAL NAWRA LENYOL NGOL YEESO WALLA EN E NANONDIRAL BOOYNA PULAAGU.COM KAME YAAKAARE.COM SEMMBINA GOLLE DEE YOO ALLA SUBONO EN KO MOYYI E MEN AAMIINI AAMIINI YAA GID...
07-12-2008

26. nanndo den makki saal
(Commentaires)
...adde mi faamaano walla mi digginaani jannde cikkannoomi lannda makki saal o ko innde pulaar cikkannoomi ko yaakaare. so taawi ko innde pulaar o haali ina haani.so taawi ko innde wofol o haali ina foot...
05-12-2008

27. FERE BONI
(Commentaires)
...ti mum Pulaar, omo wawnoo kam mooltade e sereraare, kono saakit jolfaagu rullini mo min njinnoo ngemmbude."YAAKAAR" wonaa pulaar, haadi makki suusaa jolfuɓe, o wiyanno tan parti mako"YAAKHAAR" So won...
05-12-2008

28. neddo ina footi hulde alla
(Commentaires)
neddo ina footi hulde alla.e www.yaakaare.com.mamadu lih ina winndi ndeke boobo ina wona reedu to leydi sowdiiyi debbo gooto ina sowiino ndeke heen bigngel wooni ko nder reedu goddo o ko alla waawi ko
04-12-2008

29. fotii...
(Commentaires)
...iylotooDo ko yjakki woto rew e makki kono kala jiDDo ndimoogu na waawii dadaade haa tiiDa daroo. sabu ko yaakaare senegaal kadi e afrik yoo alla won ballo......
03-12-2008

...l mbaztinoowa he vernde kala teezantonoozo goonga e teddungal aadee. Kenal sooyii, ko malaande min mbanii. Yaakaare wonanii en sammammooxuure.Juumel yo addu jam....
05-11-2008

...juuwde jeeri ko ardii fof ko mbelamma mawdo.so yiyde bibbe fulbe na ndenndi . sabu na jibina yaakaare mownde sanne . te paamen so yimbe na njiya eden ndenndi maa kul en kersa en ndeen...
27-10-2008

32. Njuulee mo wuuri
(Commentaires)
...ko taataa, eɗen ñaagoo jom hattan nde ɓeydanta en mbaawka ,no dewru ɗen mo.pulaagu.com,e mbiimi.com, e yaakaare.com ina neldee duwawuuji keeriiɗi.Sabu yarlitaare mum en e leñol ngol,e kala meeɗ...
01-10-2008

33. njuulee mo wuuri
(Commentaires)
...n cellal,coftal,nanondiral haa vamtoo pulaar.yoo alla rokku en baraaji gonzi e lewru nduu kuzol:goomu www.yaakaare.com...
01-10-2008

34. Yoo a juul mo wuuro
(Commentaires)
... Doo tan welii saka noon ko yeru damal golle seydi saar gooto waawaa won'de leñol kono ina waawi won'de yaakaare maggol hakke alaa e maa. Duwaawu fayde e Nennee e Sinnaa'en so lowre jaajii e6e mbe...
30-09-2008

35. On njaaraama "Frères"
(Commentaires)
...oo ko mi piyoowo gitaar gooto, ko e aljanna tan ngon-mi. Banndiraaɓe kala e mon baawɗo yoo heño sooda "Yaakaar". Ndogee gila gasaani!...
30-06-2008

36. jokku golle
(Commentaires)
Joggu golle kono reento politik senegaal ko penaale e interêt tan. so a waylaaki yaakaare nani e maa
25-03-2008

37. yaakaare leñol
(Commentaires)
Min mbeltiima e jibinannde farayse e oo suka gorko sinno teewu fof waynoo ko heeñeere ...... yoo jogoro jam o naatii e taarik yo allah won ballo ceerno ibrahiima on njaaraama ko kewi toon e leñol
23-03-2008

38. njala bone
(Commentaires)
...ullee rewde e mum,so on ngaraani minen min njahii koy ,mo araani fof yo jooɗo; min ndewii e gorko cempeŋ yaakaare ngenndi men ɓurndi ngoowaandi ndemaandi fooli njggaandi......
29-12-2007

Ko ɓosaa e Muritani gila Maawiiyaa yani ena heewi. Fotaani yaweede sabu ɓuriino ɗoo hittude! Ko e laawol wona e miijo am fayde e nanondiral, potal e jokkere enɗam hakkunde Muritaninaaɓe kala. Mur
25-12-2007

40. yaakaare gasataa
(Commentaires)
...ina yo banndiraa6e, yo Alla ja6u toraaje mon.Konngi mon e toraajre mon sooyataa, gollunoo6e en yejjitataa, yaakaare gasataa...dokke Joomiraawo 6ee6ataa, torodhen mo en nimsitataa...sankii6e men fow du...
23-12-2007

41. Payɗen ko yeeso
(Commentaires)
...yeeso Ceerno Ganndo Ganni a jaaraama. Ena wela min so gooto e mon ƴettii kuɗol mum, weddiima koŋnguɗi yaakaare e pellital fayde e Fulɓe. Goonga ko yeeso faya, ndaro-ɗen enen kala, kollen haala ...
26-08-2007

... muusde, ɓernde horiima jaɓde! Jamma bojji e kaamte weetii, wontii haŋkadi goonga, maayde dottii yaakaare, soƴƴii cagataagal, Maamuudu Buubu Ñaŋ yehii. Baynorinooɗo "miɗo ya...
03-11-2017

...ndee fof kadi calminaama. Miɗo wiya-ɓe tan kalifa maɓɓe Alla golle ɗee sabu ko heɗotooɓe ngoni fof. Yaakaare fawaande e maɓɓe ndee ena mawni, yoo Alla ɓamtu-ɓe haa ɓe mbaawa ɓamtude golle...
29-03-2013

...e ɗe en ngalaano.               Yaakaare Ko mi majjiranooɗo, mboɗo yiiloo Mi yiiliima, mi sunniima haa mi horitiima. ...
14-02-2013

...m, o jokki ko huunde e dawrugol, o eeriima dental ɓe njaggarata ɗum'en, sabu donngol ngol "Beno Bok Yaakaar"  waɗi Makki Sal ala heen, kala beddaniiɗo ɓe kartal mum, firti Mustafa ...
07-07-2012

...hay so tawii hay gooto sikkaano omo ara haa ɗoo. Ciftoren wonde ko Dominique Stauss Kahn wonno tammbiiɗo yaakaare ittude ɗoo Sarkozy gila nde toɗɗe ɗee koyɗaani fuɗɗeede. Kono feere DSK bonii...
06-05-2012

...aani omo daranii ƴellitde coñce e wiɗtude fannuji mum ɓurɗi wirnaade. Ko gooto e ɓe njogi-ɗen yaakaare mawnde to banngal ubbitde gannde toowɗe e ɗemɗiyaŋkaagal Pulaar. Fartaŋŋ...
28-04-2012

...nooɗo hooreejo toɗɗaaɗo leydi Maali gila hitaande 2002, leydi ndii horiima yiytude laawol deeƴre e yaakaare. Wonnoo daliilu pollugol laamu demokaraasiiwu nguu ko "salaare" ATT hokk...
28-04-2012

...ɓaade demokaraasii mum e deeƴre mum. Ablaay Wadda yahii, yoo Makki Sal jogoro jam kadi tiiɗnoo e yaakaare nde ɓesnfu leydi Senegaal fawi e dow makko! Ma min ngartu ngam juutnaade e kucca...
25-03-2012

...ogi-ɗen hannde ɗee. Hol ko waɗi laawol dental ngal pelle men ɗee fof kaɓantenoo horiima jibinde yaakaare? Ko adii fof, so hare waɗii, heewi moneede tan ko ɓurɗo añde bonireede oo....
28-09-2011

<< Début < Précédente 1 2 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥