NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés kelmeendi 
35 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher kelmeendi avec Google

Résultats 1 - 35 sur 35
1. Kelmeendi
(Commentaires)
Miɗo faalaa ɓeydude ɗoo e firo kelme Adamawankoore: keeña = hanki man = naamaa article défini, moodiɓɓe man = moodiɓɓe ɓee(n) naane = ko ɓooyi, aranum
30-05-2012

2. caɗeele mawɗe na yeeso
(Commentaires)
...ɗen poti jogaade Unicode. firde gannde kese e pulaar na moƴƴi sanne, kono eɗen poti kadi faamo ndirde e kelmeendi(terminologie)taw. sabu haa jooni en ngannda no ɗemngal men wiyete mbele ko pula...
24-05-2010

3. Nafoore ganndal...
(Commentaires)
...eɗen cabboo haa goɗɗo waɗa walla paden haa goɗɗo waɗi mbiyen "eh", walla "en galaa heen"! E miijo am, kelmeendi wonaa e batuuji walla e jamaaji tafetee. Tafata kelmeendi tan ko wiɗtude fannu k...
08-05-2010

4. Kelmeendi...
(Commentaires)
On njaaraama, seernaaɓe Sayku Umar et mo hellifaaka Caam! Ko goonga enɗen ŋakkiraa kelmeendi no feewi. Kono eɗen etoo winndude e fannuuji keeriiɗi tawa ko e pulaar. Woni yiyannde am ko kelmeend
18-04-2010

5. teskuyaaji
(Commentaires)
...eddunde nde. Mbeɗo teskii jahrugol golle mon ɗe yeeso no haanirta ni, Ceerno Ibraahiima saar mi teskiima kelmeendi ndi pirataa ndi endi yahdi e maanaa mayri. Yo Alla yoɓe mo ƴƴere !...
03-05-2009

6. Geelel
(Commentaires)
Haŋkadi binnduɗo kala yoo waɗ heen kelmeendi mbele yimɓe ena ɓeydoo faamde, hay so wonaa e gannde kese!
14-04-2009

7. Mammadu Lih
(Commentaires)
Ceerno Mammadu Lih, a wayrii naneede no feewi e lowre ndee. Kelmeendi ena ŋakki no feewi e seŋngooji keewɗi. haa jooni garɗo kala jaɓataa rewde e ko tawi, gooto fof addat kesum, saloo huutoraade
14-04-2009

8. kabruuji
(Commentaires)
ko kelmeendi ndii safi mi haa wonti e am limmbam Mammadu lih
14-04-2009

9. TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
...yo on mbaɗ jowe mon les wonande jogiiɓe Facebook. Oɗon mbaawi kadi wostondirde baɗte ciforɗe ɗee walla kelmeendi. Yoo Geno won ballo! On calminaama sanne!   ...
13-10-2017

...ɓɓinta duuɓi ɗiɗi kala. Ndeen winndannde ena haaletenoo heen peeje e miijooji ngam sosde kelmeendi toɗɗiindi yuɓɓo cinnde Firefox OS. Ɗeen peeje ena jeyaa heen huuyoraade kelm...
03-10-2017

11. TIGILDE KELME: Lewru Juko nduu addii kadi fertunde e tigille!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe Fulɓe, ndado-ɗee! Tigilde men hesere ndee arii, yettiima ɗoo. Ngol-ɗoo laawol kam, soklaani ko miɗo ɓetana-on toosgol mayre, oɗon nganndi mi yiɗaa ko alaa kaata, ko ŋakki &nti
22-08-2017

...go yuɓɓungo hollitoowo ngonka ɗemɗe leydi Senegaal, ngam waawde fenŋde jaale tiiɗɗe baɗooje doggol, kelmeendi e limtagol ɗemɗe ɗee e haalooɓe ɗe b)    Wallitde haa...
04-09-2014

...nde ndee ngam tawtoreede kawral mawngal ngal ANLoc yuɓɓini toon. Kawral ngal golliima geɗe keewɗe baɗte kelmeendi gannde kese e nder Afrik, kadi peeje cosaa toon no ɗemɗe ɗee mbaawirta naatnee...
03-06-2013

...bismaa yoo aawto Firefox, aafa ɗum e nganndi ngam huutoraade sahaa kala. Ko noon tan neɗɗo waawi faamirde kelmeendi ndii, sabu ko kelmeendi karallaagal ceeɓndi mo anndude Pulaar yonaani faame! Nde...
10-06-2012

... Hajjotani, lesɗen ɗon mbolda ha Amirka dow haala man. Kuɗol HAMMAN ADAMU (Kadina, Adamaawa) Kelmeendi: [Fulfulde Adamaawa] keenya: ñalnde jayu: seeɗto jaɓaayi: jaɓaan...
28-05-2012

16. TIGILDE KELME: Ngaree njiñtee tigilde men hesere ndee!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe tedduɓe, en ngartii e duu lewru e golle men e yiɗde ɓeydude ganndal ɗemngal men. En mbayrii addude tigilde sanne kono ko waasde jogaade yaajeende tan. Kala sahaa, miɗo hatojina e heblu
05-05-2012

...te maɓɓe! Ɗoo e dumunna, gooto kala kuutortooɗo ndee yamre, ena jogii fartaŋŋe addude heen ko miijii e kelmeendi Pulaar ndii. Kadi yoo faame wonde golle ɗee ko puɗɗotooɗe, wona ko wortaa. Mi...
23-03-2012

...adii fof miɗo yetta kala jiɗɗo Pulaar garoowo e lowre men ɗaɓɓude humpito, foti ko kabaruuji, celluka, kelmeendi, walla gaandal aduna. Ko yillotooɓe lowre ndee ngoni joom lowre en, minen ko min...
03-08-2011

...ufde war_ɓowɗi e nder cuuɗi kam e diilaade fabiyoŋaaji... Mammadu Saalif Mbaay Pulaagu.com Kelmeendi: mborosiyankooji  = infectieuses jaabtol tiiɗndamyol = réponse...
09-10-2010

...ede. (sewnde: ɓulgaris-medical, afrik.com, wikipedia) Mammadu Saalif Mbaay Pulaagu.com Kelmeendi: fuuñeyaagal = albinisme danranawal = leucistisme fuuñee = ...
07-10-2010

...ouvelobs.com/actualite, wikipedia.org/futura-sciences.com) Mammadu Saalif Mbaay Pulaagu.com Kelmeendi: tagopeeje= planète tagofeere-ɓaawo= exoplanète ƴeewndorg...
01-10-2010

...tini deftere woɗnde nde tiitoonde mum woni: Firo e Faccuro Konnguɗi ummiiɗi e Manndeŋ koɗdigal hakkunde kelmeendi ummiiɗe e ɗemɗe goɗɗe e Pulaar jiggii. Ndeke, o liggiima gila ko ɓooyi. E h...
04-08-2010

...ooje mawɗe kaawniiɗe! Mammadu saalif Mbaay mamadou.salif@pulaagu.com (sewnde: RFI) kelmeendi [pulaar/français/English] Cile: Chili (Chile) Fedannde Malaaɗo: La ...
23-07-2010

...i njiyen kuutorɗe njalta ena loowaa pulaar haa timmi... Mbiyen Aamiin... Kuɗol Ibraahiima Saar kelmeendi [pulaar/français/English] biinere: binaire (binary) bitere: bit (...
05-05-2010

...oowe diwooje leydi ndii uddaaka sabu ruulde ndee tiindii ko fuɗnaange. Kuɗol Ibraahiima Saar Kelmeendi [pulaar/français/English] boowal weeyto: espace aérien (airs...
16-04-2010

26. TIGILDE KELME: En ngartii kadi ñiklude hakkillaaji e ndee tigilde hesere!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
... ndee jiiɓtortee? Ena weeɓi, ena saɗti so tawii ko yiɗde kadi ɓeydaade aannude on! Waɗi nde weeɓde ko kelmeendi ñalnde kala. Ko geɗe ɗe nganndu-ɗen, ngoow-ɗen sabu ko e nguurndam men...
06-04-2010

...ih, no mbinndirtaa nih, e no goɗɗo winndirta nih tawa yeddondiraani tawa luurdaani? Goɗɗum  kadi ko kelmeendi ndii. Kelme gannde ɗee ɗe nganndu-ɗaa ena poti huutoreede tawa ko pecce ɗiɗi...
05-04-2010

...e;—o winndirta nih tawa yeddondiraani tawa luurdaani? GoÉ—É—um  kadi ko kelmeendi ndii. Kelme gannde É—ee É—e nganndu-É—aa e...
05-04-2010

...l no fotiri e ɗemngal men! En eeriima jaayndiyakooɓe e haaliyaŋkooɓe nde naatata e cofte ngam huutoraade kelmeendi cosiraandi fuku gila e kawgel Afril 2008 to Akaraa. Pulaar heɓii ɗo ena waawa s...
31-01-2010

..., pelle Senegaal, Muritani, Gine, Maali, Burkinaa, Sera-lewon, Gaana, Niger, Nigeriyaa, ekn, ngoni ? Hol nde kelmeendi men rentintee, hol nde saggitorde men yuɓintee, hol to paaɗen. Wadde hol ko nj...
26-06-2009

...e so wonaa baɗlee Aduna oo ina lammi no binegaraa, Kono battane yimɓe fof ko laakara. Ndii ɗoo kelmeendi ƴoogaandi e jime Mammadu Sammba Joob, hollirii Mawɗo Murtuɗo ina jooɗtorinoo ...
12-06-2009

32. TABITAL PULAAGU: Reemtoore Koolol Briksel 2009 fuɗɗiima!
(News/Organisations et associations)
...laaku 2009 Kuɗol Ibraahiima Saar Njuɓɓudi koolol ngol ena ɗoo e ɗemngal farayseere Kelmeendi seeɗa: reemtoore: Compte à rebours (FR) ; Countdown (EN) Lu...
10-06-2009

33. COFTAL NGAANNDI: Tigilde kelme T°3, ngaree haa njiiɓten kadi!!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe fulɓe, kadi calminaali payɗi e mon ena ngonndi e erraade-on kala sahaa nde ɓeydaten tiiɗnaare ngam siynude paandaale men. Ena jeyaa e ko ɓuri tiiɗde e ɗeen paandaale, j
14-04-2009

...m Chrome) etee hay  sahaa gooto ɓe njiɗaa hepteede! Hare ko ko jokki... Kuɗol Ibraahiima SAAR   Kelmeendi [pulaar/français/English] :yamre: version [version] waŋngorde: navigateur...
11-04-2009

...laar waawata suɓaade ɗemngal ngal, wona ɗemngal kuwtorgal cinndel mum. Hade men heɓde ɗoon noon, ko maa kelmeendi cinnde yuɓɓinee haa timma, kadi ƴeewndee e marke cinnde ɗee kala. Musidɓe fu...
30-12-2008

<< Début < Précédente 1 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥