NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
239 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


Daby Balde - Kaye Waxma
Moyenne:
Clics:3649
fac alliance
Moyenne:
Clics:2143
yero kessou
Moyenne:
Clics:2592
Sunaare Jibinat Nimse 1
Moyenne:
Clics:3916

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

. . . : : : : : | | | | | | K A B A R U U J I - T E S K I N Ɗ I | | | | | | : : : : : . . .

Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] En puɗɗoriima innde Alla!

News >> Religion

Musidɓe tedduɓe, Fulɓe e leƴƴi kala gonɗi e Fuuta, haa Dakaar, e gure Senegaal kala, mi salminii on calminaali tedduɗi.…

Suite...
Click on the slide!

SUNAARE: Mammadu Buubu Ñaŋ, gorko mo Aram woppii en e yeeweende...

News >> Société

Hol no ɗum wonirta? Naamnal nana yirloo e hakkille am tan, ena horii jaabawol. Mi horiima goongɗinde sabu ɓernde ndee…

Suite...
Click on the slide!

TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!

Langue et linguistique >> Coftal ngaanndi e pije

Musidɓe tedduɓe, Fulɓe yontaaɓe e ɓe ngonaa Fulɓe nanooɓe ngal, onon fof on calminaama kadi teddungo. On nduwanaama moƴƴe…

Suite...
Click on the slide!

DEMNGAL: Italinaaɓe cosii lowre e fedde ena wiyee HOOKII: "Nagge hookii kono maayaani..."

News >> Organisations et associations

Musidɓe tedduɓe enen fof waastaa tawa eɗen ciftora winndannde fattamlamiire yaltunoonde e jaaynde anndaande e aduna oo fof ena…

Suite...
Click on the slide!

TIGILDE KELME: Lewru Juko nduu addii kadi fertunde e tigille!

Langue et linguistique >> Coftal ngaanndi e pije

Musidɓe Fulɓe, ndado-ɗee! Tigilde men hesere ndee arii, yettiima ɗoo. Ngol-ɗoo laawol kam, soklaani ko miɗo ɓetana-on toosgol mayre, oɗon…

Suite...
Click on the slide!

NIJERIYAA: Warngooji Fulɓe e jawdi mum'en ɓurɗi muusde ceedaama e Dowla Tarabaa

News >> Société

Lesdi Nijeriyaa woni hannde ko e fitinaaji mawɗi ndernderi haa teeŋti e Dowllaaji ɗi Fulaɓe koɗi.  Ñalnde 18 lewru nduu,…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: Hol ko addi cumu to Daakaa Madiina Gunaas 2017?

News >> Religion

Jaayndeeji falnde Afik Bŋ Hirhaange fof mbaɗii adaa e yiɗde habrude wonde cumu muusngu waɗii to Daakaa Madiina Gunaas ñalnde…

Suite...
Click on the slide!

GAACI: Njillu Baaba Maal e leydi Maalmaalɓe

News >> Musique

Alhajji Baaba Baydi Maal e Daande Leñol njuɓɓinii kiirɗeeli ɗiɗi pattamlami, ɓooyooji daarteede, ñalnde 24 e ñalnde 25 lewru kawle(octubre)…

Click on the slide!

GANNDE KESE: Tappirde Pulaar Android bayyinaama hannde!

News >> Nouvelles technologies

Musidɓe Fulɓe, en ɓooyii tijjaade oo kabaaru pattamlamo! Hannde eɗen njaɓɓoo gootal e kuutorɗe ɓurɗe hatojineede e gannde kese wonande…

Click on the slide!

GANNE KESE: Cinndel e taable e ɗemngal Pulaar nattii wonde koyɗol!

News >> Nouvelles technologies

En ɓooyii hoyɗude ɗum, hannde arii haa yettii ɗo men ɗoo sabu ko e yontere maaynde ndee keɓ-mi yeru cinndel…

Click on the slide!

DEFTORDU: Pulaagu.com woni caggal daarol natangol (Bande dessinée) "JELIYAA Tokosel" e ɗemngal men

News >> Langue et linguistique Pulaar

Fulɓe ena mbaawi wiyde hannde "en ndañii belaa"! Pulaagu.com wonnoo ko e eɓɓude ɗii lebbi fof yaltinde daarol natangol (bande…

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

. . : : | | | | Widewooji kesi - Nouvelles vidéos - New videos ... | | | : : . .

Ñalɗi pine catal Manta udditii!
 

Ecrit par mamadou ly, le 15-10-2007 18:59

Pages vues : 12138    

Publié dans : Les News, Pinal e Ñeeñal


Image
Mbasu Ñaŋ ena wonndi e Saydu Bah
Ko hannde 15 lewru yarkomaa udditi to Mantes-la-Jolie ñalɗi pine fulɓe  e gardagol Saydu Bah hooreejo catal Kawtal gnal Mantu.

Caggal bismaango Mammadu Abdul Sek e ɗemngal farayse.O bayyini njuɓɓudi golle ɗee e balɗe sappo e joyi garooje. Ko hooreejo Saydu Bah siftini darnde catal ngal e ɓamtaare pulaar e nder wuro mantes.

Ardiiɓe pedle keewɗe ndokkaama  konngi ko wayno: catal Tijjaani Aan to Corbeilles Essonne e konngol Maamo Soh. Hooreejo tele Senegaal hono Umar sek ƴeftii konngol e innde Baabakar Jaañ hooreejo RTS Rajo senegaal neldii goomu mo yimɓe 6 tawi pulaar arani ɗum ko Yero Umar Jallo hooreejo rajo Ndar.

Gardiiɗo wuro Mantu-Laa-Jolii Vialay weltiima e golle ɗe e darnde fulɓe e wuro Mantes. Ɓuri saataneede kelle muume ko Abuubakri Jallo mo gollere garɗo e innde goomu jojjitoowo hujjaaji haalpulaar to rajo e tele senegaal e potal.

Ko Pierre Bédié hooreejo falnde ndee (président conseil régional des Yvelines) udditi balɗe 15 pinal pulaar e Mantes la jolie. Caggal ɗuum ko rewɓe awluɓe siŋkiiɓe haa njooɗi kuljini toon haa huunde waɗi soobo-yoobo.

Mammadu Lih


Tags : News, Dernières news, Ñaldi pine catal Manta udditii!pulaagu, pulaar, quinzaine culturelle peule à Mantes-la-Jolie
Vos Commentaires Citer cet article sur votre site Favoris Imprimer Envoyer à un ami Enregistrer sur del.icio.us Articles similaires Lire la suite...

Njuulen mo-wuuri!
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 12-10-2007 23:05

Pages vues : 10571    

Publié dans : Les News, DiinaImageBanndiraaɓe Fulɓe, waŋngiyaŋkooɓe, goomu Pulaagu.com salminii-on. Hannde waɗi lebbi ɗiɗi e balɗe jeenay ko lowre men Pulaagu.com hurminaa. Haa jooni, ko min teskii e mon, ko yiɗde pulaar, yiɗde leñol ngol yoo yahru yeeso, tawa hakkeeji maggol ena njooltii e fannuuji kala e leyɗeele ɗe Fulɓe ngoni e nder duunde Afrik. Ngati hakkunde mon e amen lomtii ɗoon ko hoolaare e yiɗde renndinde semmbeeji, gannde e pellital men ngam haɓaade ko haɗi Fulɓe yahrude yeeso: human-binnaagu, majjere, e yeebaare!
Lewru teddundu maayii hannde sanne! Lewru ndu enen, minen e denndaagnal juulɓe ummini haa heɓi dow, nguuri e nuunɗal, nguuri e mawninde Allah e juulde e Nelaaɗo makko Rasuulu'Allhi (SAW). Pulaagu.com ena toroo kaŋko Toowɗo OO, nde O waɗata barke e ko rewaa Allah, nde O jaɓata ko juulɗen e Muhammadu Rasuulu (SAW). E nde juulde koorka, eɗen ñaagoo Allah yoo en koor mo wuuri, njuulen, ndewen Joomiraaɗo (SWT). Yo a taw kisal, cellal e ɓamtaare ena cawndii-en kala e sahaa haa mbaawen addande lenyol ngol darnde ɓurnde darnde men hannde. Minen kadi goomu nguu, ami ñaagoo on yaafuya, amin toroo on nde ɗaccaton hakkeeji ɗi min ndoondii, njarlo-ɗon min nde wonnoo ndeɗɗo wonaani hay baɗte!
Onon sawndiiɓe-mi e Pulaagu.com, duwawuuji am ɓurɗi teddude ena payi e mon. Ko adii kala, musidɗo men Mammadu Lih, neɗɗo waawaa woodde hannde e leñol men ɓurɗo-mo daraade e suusde golle. Wonaa hannde fuɗɗi, wonaa haŋki. Miɗo heewnoo wiyde e binndanɗe am "fenaande ena yaawi koyngal, kono suusaa yolnde!". Mammadu Lih gila nganndumi-ɗum fayde jooni, ko ñekko tan njiyrumoo-mi. So o wonaano e goonga, tawatnoo ko o horhortii gila ko ɓooyi! Banndiraaɓe, miɗo wiya on: yoo wuur Mammadu Lih, yoo Allah ɓosnu-mo kala nde o foofi faarna-mo e ɓamtaare e ƴellitaare, sabu o wonaa jaɓoowo woppude Fulɓe caggal! Ceerno Saajo Bah, woni ɓurɗo hannde jogaade humpito e golle Fulɓe e nder geese (Enternet), yoo o juul mo-wuuri, tawa kala ko saɗtunoo-mo Allah ena humti haa timmi. Ko o ɗaɓɓata e Aduna koo, yoo Allah waɗtu e juuɗe makko haa timma. Kaŋko kadi so o ɓamtiima, ena laaɓi o woppataa Pulaagu caggal.
Mi waawaa wortaade koŋngol am tawa mi innaani ceerno am, mawɗo men Umar Bah. Ko kaŋko wiyi-mi (e hitaande 1979/80: "So a ɗigginii limto ngartaa mi hoku-maa defte taro!". Mbiymoo-mi "hokkam defte limto ɗee, e defte taro ɗee, e defte hiisa ɗee, e defte ko mi anndaa wiyde kala, foti ko e Pulaar winndaa"! O wiyi, mi meeɗaa yiyde suka jahroowo e duubi maa ɗii ena yiɗiri nih pulaar! Banndiraaɓe, ceerno Umar Bah hokki-mi kala ko nganndu-mi hannde e ɗemngal men!
On njaaraama

Ibraahiima SAAR


Tags : News, Dernières news, Njuulen mo-wuuri! Fête de korité
Vos Commentaires Citer cet article sur votre site Favoris Imprimer Envoyer à un ami Enregistrer sur del.icio.us Articles similaires Lire la suite...

Lacciri e haako ina ñaamee e Ndakaaru?
 

Ecrit par mamadou ly, le 09-10-2007 12:32

Pages vues : 13652    

Publié dans : Les News, Pinal e Ñeeñal


Image
Amara Yahyaa
Lacciri-e-haako ko ndefu kaawniingu, mbelngu etee alaa nebam kono ina weli haa maayi.Gure keewɗe ina ñaaftondiri ndii ñamiri no ñebbe hakkunde denndiraaɓe kono sirlu oo ina hawri sanne.
Ɗuum addini Amara yahyaa Sal  ngenndiyanke pulaar  gonnooɗo to Amerik udditde ñaamirdu  hesuru e  to ɓuri senaade e faayodin'de e ndaakaaru tawi ñameele men gaadanteeje ina tawee toon.  Ñamirdu ndu, o inniri ɗum ko "Susaan"(Suzanne) joom suudu makko caŋkiiɗo .
Aljumaa fof noon ko lacciri- e- haako defetee toon. Lacciri njerwaandi haa regii; mbaaru haa heewi, kosam nayi ƴaaki tawi kadi ina yahdi e gaaci belɗi Ahmadu Accel e daande Abuu caam Ngaari Laaw.

Guwerneer mbo Ndakaaru Ahmadu Sih ko ɗoon heewi hirtaade e wasiyankooɓe to galle laamirdu Senegaal(conseillers à la présidence de la république) yeru Hasan Bah en ekn...

Hanki so tawii haako e ñebbe ko ñaaftirtenoo hannde ko ndiin  woni mbelndi men!

 

Mammadu Lih


Tags : News, Culture et les arts, Lacciri e haako ina ñaamee e Ndakaaru?
Vos Commentaires Citer cet article sur votre site Favoris Imprimer Envoyer à un ami Enregistrer sur del.icio.us Articles similaires Lire la suite...

Pulaagu.com: Jaŋngirde men udditaama!
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 05-10-2007 09:51

Pages vues : 13233    

Publié dans : Les News, Lowre men


ImagePulaagu.com ena habra on Jaŋngirde men udditaama e http://www.pulaagu.com/jangde. Hol ko woni jaŋngirde? Ko lowre heeriinde ena sawndii lowre mawnde ndee, tawa ko binndanɗe jaŋde tam njaltata heen. Jaŋngoowo kala, ena waɗɗii-ɗum winndaade mbele ena waawa naatde to binndanɗe too. Jaŋnginooɓe kadi ena mbaawi winndaade ngam naatnude binndanɗe mum'en. Hakunde jaŋngooɓe ɓee e jaŋnginooɓe ɓee, ena waɗi jokkondiral ngam ƴeewndaade golle jaŋngooɓe ɓee.

Lowre ndee ko e ɗemngal farayseere woni, kono eɓɓooji men ko huunde kala yoo waɗte e Pulaar. Fannuuji jaŋde kala ena mbaawi looweede e Jangirde men ndee: pulaar, celluka, cellal, hiisa, wertaango et fannuuji goɗɗi. Winndannde adannde ko musidɗo men Saajo Bah neldi. Ko jaŋde limto pulaar toɗɗiinde fuɗɗotooɓe walla ɓe cuwaa tawo tamde ɗigginde binndol pulaar/fulfulde. Eɗen njetta heen Saajo Bah sabu ko kaŋko udditi ɓunndu ganndal nduu, woni Jaŋngire Pulaagu.com. Yoo ganndal ɓul haa heew, saree saakee!
On njaaraama
Ibraahiima SAAR


Tags : News, Dernières news, Pulaagu.com: Jaŋngirde men udditaama! cours de pulaar, alphabétisation, e-leaning
Vos Commentaires Citer cet article sur votre site Favoris Imprimer Envoyer à un ami Enregistrer sur del.icio.us Articles similaires Lire la suite...

Ndunngu hikka to Senegaal: kammu waanjtii sanne!
 

Ecrit par mamadou ly, le 03-10-2007 10:17

Pages vues : 12503    

Publié dans : Les News, Taariindi


Ndungu hikka to Senegaal

Image
Madiina Gunaas
So wiyaama ndiyam ko bonni fof maa feewnu ko ɓuri  heen sahaaji ko jam-bone. Tesmaaka jooni ndunngu ngu heewaani arde e lewru morso; toɓo ko e juko kammu heewi ŋaɓɓitaade.

Ɗuum waɗi hay diiwaan tammbakunnda gawri ina yaawnoo ɓennunde kono e oo sahaa koko waylii. To Kasamaas lewru siilto nduu ko toɓo jamma e nyalawma e njulli men toon wonnoo e ngoowaani ɗum ko maa miijoto-ɗen holno ɓee nguurdi e ɗam ndiyam. Haa 5 lewru juko, makkaari ƴakkaaka e diiwaan Koldaa.

To Ndakaaru kala nde toɓi ko jookre mawnde galleeji naata, yah-ngarta werlaaji saɗta, ko ngaanumma mawɗo sanne.

Image
Koldaa

Hikka kadi Mediina gunaas naati ndiyam hay sinno laamu nguu asiino biidi mawɗi ina mbeddoyoo ndiyam geeƴ  hay huunde nafaani.Yoga e hoɗɓe ɓee e leegal ngal hono pikini mediina gunnaas njaɓaani eggude sabu nganndaa to payi. Galleeji laamu wiyata ɗii  ko cuuron etee ko maa yooɓee miliyoŋaaji 6 wonaa neɗɗo fof jogii ɗeen doole hay sinno njoɓdi ndii ina newnaa.

So tawii hanki toɓo toɓatno e jehri yilloo e waalo jooni ko toɓo toɓa e waalo yilloo.......

Mammadu Lih

 


Tags : News, Dernières news, Ndunngu hikka:kammu waanjtii sanne!Inondations au Sénégal, saison des pluies, crues, hivernage
Vos Commentaires Citer cet article sur votre site Favoris Imprimer Envoyer à un ami Enregistrer sur del.icio.us Articles similaires Lire la suite...

Ngaari-laaw: jamma-jamma ɗaccaa ceeɗu
 

Ecrit par mamadou ly, le 30-09-2007 17:35

Pages vues : 9907    

Publié dans : Les News, Pinal e Ñeeñal


Image
Ngaari Laaw
Abuu Caam ngaari Laaw ko naalanke ŋanaa lolluɗo e renndo haalpulaaren.O ɓamii yimde gila "Lisee" (Lycée Charles de GAULES to Ndaar) haa hannde omo jokki golle kono eɓɓooji makko ɓuri yahrude ko e haɓaade ñawbuuli bon'ɗi  e ɓamtaare renndo men hannde ko wayno: Sidaa; kaddin'gol rewɓe ekn....

Hannde noon omo jogii eɓɓooji paayondinɗi.Oo sahaa o yaltinii lefol suɓngo naalankooɓe rewɓe ɓe welde daaɗe e waawde duƴƴe. Ɓeen sukaaɓe rewɓe ina poti arde leydi belgik e lewru yaarkomaa hee tawi duusata ɓe ko Aamadu Accel koɗoowo ŋanaa.

En paamii tan hannde omo darii no feewi e ballondiral sehilaaɓe tuubakooɓe hollanndonaaɓe.Jimol makko "Laana-salaŋ rewii ɗoo!" ina lolli sabu loowdi maggol ko hare rewo e worgo e hitaande 1989 ko e sahaa mum wonaa: yoo taccinaaɓe koot, yoo jawdi maɓɓe artire, yoo potal artu e Muritani. Nde o yahdini-ngol e Baaba Maal e hiirde Tele Senegaal wuro ɗeɓi ko fusde.

Holde ngaari Laaw wontata Ngaari Fuuta fof ? O jaabti kon so wonɓe daral en ngoppii!! Sabu ko woni e sasa ina yiɗi suuraade kono ɓoƴƴooɓe ngoppataa! Ɗuum noon  yoo colel diw!

 

Mammadu Lih


Tags : News, Dernières news, Ngaari-laaw: jamma-jamma ɗaccaa ceeɗu
Vos Commentaires Citer cet article sur votre site Favoris Imprimer Envoyer à un ami Enregistrer sur del.icio.us Articles similaires Lire la suite...

Firo Quraana e lewru koorka!
 

Ecrit par mamadou ly, le 29-09-2007 12:08

Pages vues : 12938    

Publié dans : Les News, Diina


Image
Ceerno Abuu Jaaba Soh, mo Fonndu.
Banndiraaɓe haalpulaaren ina njoginoo caɗeele e tapsirgol deftere Allah e nduu lewru aaɓndu malaandu, nde wonnoo almuudɓe ɓee ko danniiɓe etee wonaa mo woni fof rokkaa oon baŋnge.

Hannde gure keewɗe e leydi Farayse ina waɗi to deftere Allah ndee firetee e demngal pulaar etee eɗen nganndi roondaade Quraana e faccirde-ɗum wonaa gootum.

Wuro Havre noon dañii wune tawde ko Ceeno Abuu Jaabaa Soh to Fonndu firata deftere ndee to leegal "kokkorooowiil" .Sabu pinal makko e udditaare hakkille o dañii hay farataŋŋe rentin'de haalpulaaren e Sarakolleeɓe e nokku gooto ɗum meeɗaani dañeede.So lewru koorka dariima o ummoto to Muritani, o ara e farayse ngam huuɓnude aadi o.

Image
Kaamiil, Deftrere Allah Toonde ndee

Ceerno abuu Jaaba ko suka jogiiɗo dokke allah etee ko darniiɗo pulaar no feewi.Eɗen teskii hay e pooɗondiral laamu to Muritani gooto e laamɓe ɓe; ko e almuudɓe makko, kono ndee Ibraaahiima Saar felliti ngemmbaade, Ceerno Abuu wiyi ina harmani ɗum waɗlude mo wonaa pulaar  yoo Almuudo makko o yaafo mo ɗuum weeɓaani hannde e oo jamaanu mo nganndu-ɗaa ko kaalis woni fof.

Paamen kadi ceerno Abuu Jaabaa ko baaɗi mum Ceerno Ahmadu fonndu mo Mali etee ko junngo makko nyaamo.

Ngam jokkondirde e nokku to deftere ndee firatee ko:0650214165

 

Mammadu Lih

 

 


Tags : News, Organisations et associations, Firo Quraana e lewru koorka!caucriauville, abou diaba, mosquée du havre,
Vos Commentaires Citer cet article sur votre site Favoris Imprimer Envoyer à un ami Enregistrer sur del.icio.us Articles similaires Lire la suite...

Interview de Ousmane SARR, Président de L'AVOMM
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 25-09-2007 22:46

Pages vues : 15685    

Publié dans : Les News, Renndo


Image
Ousmane SARR, Président de l'AVOMM
Pulaagu.com a rencontré les acteurs principaux de l'organisation mauritanienne AVOMM Association d’Aides  aux Veuves et  Orphelins  de Militaires Mauritaniens. Son président, Ousmane SARR nous parle de cette association qui est l'une des plus dynamiques de l'univers humanitaire mauritanien après les différents évènements qui ont causé tant de tort aux familles des militaires qui ont toujours été en première ligne.

Pulaagu.com: Nous vous remercions beaucoup d'avoir accepté de vous entretenir avec nous sur l'actualité de votre organisation et de la Mauritanie. Premièrement, pouvez-vous vous présenter aux internautes de Pulaagu.com?

Ousmane SARR : Je suis le président de l'Association d'aides aux Veuves et Orphelins de Militaires Mauritaniens, AVOMM. Je suis un ex-sergent de l'Armée Nationale réfugié en France depuis 1994, j’ai fait ma formation militaire à Bejaia en Algérie à l’École d'application de l’infrastructure de 1982 à 1984 où je suis sorti major de ma promotion à l'issue du stage. De retour en Mauritanie j’ai servi au génie militaire avant d’être muté à l'état major national au 4ème bureau où je suis resté jusqu'au 22 octobre 1987 date de mon arrestation, suite à ce que les autorités nationales avaient déclaré comme une tentative de coup d’état des militaires négro mauritaniens.

Au terme d'un procès injuste au camp de J'reida j'ai été condamné à 20 ans de travaux forcés, j'ai fait la prison mouroir de Oualata, puis celle d'Aioun avant d’être libéré le 7 mars 1991. J'avais été arrêté avec  SARR Amadou, Ba Seydi, Sy Saidou trois officiers qui furent lâchement exécutés à J'reida par le régime Taya. Je fus détenu avec Ba Abdoul Koudouss, Téne Youssouf, Ba Alassane Oumar tous assassinés à Oualata,  en paix sur leur âme. En hommage  à  leurs mémoires nous continuerons de  lutter jusqu' à la victoire sur ce système raciste et oppresseur qui a causé tant de souffrances à notre peuple.

Pulaagu.com: Qu'est-ce que l'AVOMM?  Quels sont ses objectifs, ses actions et ses réalisations?

Ousmane SARR : L’AVOMM, association d’aides  aux veuves et  orphelins  de militaires mauritaniens, est née le 25 décembre 1995 à Paris de la volonté d’une dizaine d’anciens officiers et sous-officiers de l’armée mauritanienne réfugiés en France, ayant  refusé de cautionner la politique raciste et criminelle de Taya, ce qui leur avait valu la prison, la torture, et toutes sortes d’humiliation. Pour l’histoire on peut citer quelques noms, parmi ceux qui ont toujours été constants dans  cette lutte pour la quête de la justice, le refus de l’oubli au nom de nos martyrs.  Des hommes convaincus de l’idéal  d’égalité mais aussi de solidarité qui doit être le socle de la Mauritanie que nous aimons tous.  Des hommes discrets, humbles, intelligents et patriotes que j’ai appris à connaître et à apprécier au fil des ans.  Il me plairait de citer mon compagnon de  prison de Walata  le lt Kane Harouna, l’adjudant Bathily Amadou, le sergent chef Fall Demba Oumou, le sergent SALL Ousmane Hamady, dans le combat que nous menons, ces hommes ont une place d’honneur.  Parmi ceux, non moins méritants qui  nous ont rejoints depuis, on peut retenir les hommes et les femmes qui ont finalement  fait de l’AVOMM ce qu’elle est devenue: le lt Diacko Abdoul Karim ancien détenu de Walata, Docteur Sy Moussa, le sergent chef  SARR Abou, Mme Anne Fatou Haidara, Mme Sylvie Araminthe et la présence jusque là voulue discrète de Mme Mireille Hamelin qui nous apporte beaucoup et sans oublier bien sûr, mon conseiller personnel et ami Mohamed Dogui. Je tenais à magnifier ces personnalités sans lesquelles l’AVOMM aurait disparu depuis  bien longtemps.Les objectifs  de notre organisation ont  été de faire connaître au monde entier ce qui s’est passé dans notre pays au mépris  des droits de l’homme en dénonçant  la terreur du régime sanguinaire de Taya, de lutter contre l’impunité et de soutenir les veuves, les orphelins mais aussi les rescapés civils ou militaires vivant dans le pays ou déportés hors des frontières nationales s’ils n’étaient pas simplement exécutés par les hommes de Gabriel Cimper et de Ely ould Mohamed Vall qui officiait à la tête de la sûreté nationale et bien d’autres à la tête des unités de l’armée et de la police .Par cette démarche, nous pensions  participer à la conscientisation de notre peuple et à aider ainsi à l’avènement d’une société où nos différentes nationalités pourront vivre en parfaite harmonie leur volonté de construire une nation véritable.Nos actions ont été multiples en 12 ans d’existence et je suis dans l’incapacité de vous en  faire le bilan exhaustif mais il est éloquent, les mauritaniens honnêtes qui nous suivent l’apprécient et en sont fiers. Néanmoins nous pouvons énumérer dans la lutte contre l’impunité : L’affaire Ely ould DAH, la plainte contre Taya à Bruxelles, la traque des tortionnaires dans le monde  qui continue et qui ne s’arrêtera pas tant que les criminels ne seront pas traduits devant  des juridictions internationales ou nationales .  Dans l’action sociale le parrainage des orphelins en Mauritanie même ou d’enfants des camps de réfugiés au Sénégal, la caravane de santé 2006  toujours dans les camps de réfugiés, et notre lutte pour fédérer toutes les organisations humanitaires qui partagent nos convictions  afin que nous puissions apporter  plus à notre pays, dans cette nouvelle ère qui nous permet d’être bien optimiste depuis l’avènement du président Sidi ould Cheikh Abdallahi.

Pulaagu.com : Vous avez récemment fait une tournée dans les camps de réfugiés au Sénégal, quel était le but de ce voyage et quel est l'état d'esprit actuel de vos compatriotes réfugiés?

Ousmane SARR : La Mauritanie est aujourd’hui  gouvernée par des hommes élus démocratiquement, et qui nous ont promis de régler les problèmes qui ont gangrené et failli hypothéquer sérieusement l’avenir du pays, alors, sans énumérer tous ces dossiers complexes nous disons qu’il y en a un, le plus douloureux, auquel le président Sidi  a décidé de s’attaquer en premier, c’est celui du passif humanitaire. Dans ce passif humanitaire il y a le retour des réfugiés et celui des victimes militaires.  Vous avez compris que je ne tente pas comme certains de dissocier le retour des réfugiés du passif humanitaire, c’est un tout.  Des organisations mauritaniennes en exil,  de la société civile et des partis politiques en Mauritanie veulent tous parler au nom des réfugiés et des victimes de toutes sortes.  Sans oublier toute la gamme de prédateurs qui cherchent à se faire remarquer à coup de déclarations, de rapports et de toutes sortes de démarches le plus souvent inadaptées et qui n’apportent pas grand-chose d’ailleurs.  C’est ainsi que la direction de l’AVOMM, m’avait mandaté pour rencontrer : le COVIRE, collectif des victimes de la répression, reconnu par le gouvernement mauritanien, le Comité  Directeur élu par les réfugiés eux-mêmes à Boki Diawé en juillet 2007 pour parler au nom des réfugiés, la coordination des réfugiés mauritaniens au Sénégal et au Mali, le CAREMS, l’UARMS...   Il  s’agissait de trouver avec toutes ces organisations les moyens de coordonner nos actions et de pouvoir parler d’une même voix pour mieux aider à la résolution des différents dossiers que nous portons, notamment la lutte contre l’impunité et le retour des réfugiés. La mission  a été un succès car elle nous a permis de nous concerter sur  toutes nos préoccupations et en prenant  tous l’engagement de continuer à échanger nos points de vue pour qu’à l’arrivée nous puissions faire bloc pour mieux poser nos doléances.  Concernant les réfugiés du Sénégal, ils sont optimistes et décidés à rentrer le plus rapidement possible. Ils ont surtout été rassurés  après le passage du comité interministériel mauritanien, chargé du règlement de ce dossier, dans les camps.

Pulaagu.com : Comment voyez-vous l'avenir en Mauritanie au vu de tous les développements de ces deux dernières années?

Ousmane SARR : L’avenir de la Mauritanie est aujourd’hui entre les mains des Mauritaniens et des Mauritaniennes.  Si nous dégageons les obstacles à la consolidation de l’unité nationale au lieu de continuer à les occulter comme par le passé, si nous enracinons la démocratie chez nous, notre avenir sera radieux.  Nos problèmes sont connus ils s’appellent le racisme, la corruption à tous les niveaux, l’analphabétisme, la santé publique, l’impunité, le partage des richesses et du pouvoir.  Les difficultés  sont  nombreuses mais pas insurmontables, juste une question de volonté politique des autorités qui nous gouvernent et de dépassement de toutes  les composantes du pays.

Pulaagu.com : Merci infiniment pour ces éclaircissements et transmettez nos prières et nos encouragements à tous les membres et sympathisants de l'AVOMM.

Ousmane SARR: Merci de m’avoir permis de m’exprimer dans ce formidable  symbole de la culture pulaar en marche.

Pulaagu.com : Merci Mr le président

Propos recueillis par Ibrahima SARR 

Site web de l'AVOMM: http://www.avomm.com/index.php


Vos Commentaires Citer cet article sur votre site Favoris Imprimer Envoyer à un ami Enregistrer sur del.icio.us Articles similaires Lire la suite...

Ñaawoore barminnooɓe Maama Galleedu to Marsaay
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 22-09-2007 21:09

Pages vues : 7003    

Publié dans : Les News, Renndo


Ñaawoore barminnooɓe Maama Galleedu to Marsaay

Image
Biis duppaaɗ oo
Enen kala eɗen ciiftora Yano jaasngo oo biis yananoo to wuro Marsaay, Farayse, e lewru yarkomaa 2006.

Ñalnde 28 yarkomaa, Maama Galleedu, jibinannde Senegaal, wonnoo ko e biis ena hoota nokku mum. E nder biis hee, ena jooɗinoo yimɓe sappo woɗɓe ena njaha haajuuji mum'en. Ndeen tan, sukaaɓe tato haa e nayo naati e makko, mbaɗi feere haa biis oo darii. Kamɓe kala eɓe mbugi jeese maɓɓe hade maɓɓe heɓtineede. Nde biis oo darinoo tan, ɓe ndufi e makko ndeelam kuɓɓoojam (isaas walla petoroŋ) haa o leppi, ɓe mbeddii e makko jaynge. Ko ɗoon kamɓe kala ɓe paftii ɓe naati e jeerennde! Sofeer biis oo e kiliyaneeɓe woɗɓe ɓee kala mbaɗi feere haa ɓoccitii keɓoyi boowal. Kono Maama roŋki yaltude, tawi jaynge ngee heewii, juuki-mo nder biis. Kaŋko Maama, hakke 70% ɓanndu makko sumi haa lakkitii. O jooɗinooɓe dumunna omo jiimaa sabu safrooɓe cikkaano omo daɗa. Oon sahaa, e Farayse, seppooji mawɗi njaɓɓaa e leydi ndii kala ngam joopaade bonɓe e boniranteeɓe haɗooɓe gure ɗee deeƴde. Laamɗo leydi ndii e oon sahaa, Jak Siraak, hollitii mette mum e kuɓɓam ɓaraagu mum e ngoon yano ngo waawaa sifeede. O woondi kadi o wiyi waɗɓe ɗum ɓee maa njiyte, ñaawaa, kuwgal kittungal waɗee e mum'en.
Caggal ko ena abboo e hitaande, ñaawoore yannooɓe e Maamaa yettiima. Ngati ko ñalnde mawbaare 25 siilto to Marsaay. Enen kala eɗen katojini anndude ko duñ-noo sukaaɓe bonnooɓe ɓee e duppude biis oo. Kadi eɗen cabbii e laawol yoo rew e dow maɓɓe haa ɓe kuɓɓa, yoɓnoo-ɓe bonannde nde ɓe mbaɗi, so bonnude aduna suka debbo jahatnooɗo haaju mum mo wiyaani, waɗaani.

Image
Haa jooni Maama woni ko Opitaal
Maama e hoore mum yeewtidii e saaktooɓe kabaruuji ɗee balɗe to opitaal Léon-Berard de Hyères (Var). E wiyde jaande "La Provence", haa jooni o roŋkii faamde ko heɓi-mo koo. Omo eewnii laawol nde yaɓɓara e ɓee bonɓe ngal yejjittaake! Kadi, nguurndam makko, e wiyde maɓɓe, welaani. O wiyi so o sooyniima jaŋngo, o yiyata tan ko niɓɓere sabu hay yaltude o waawaa sabu gite yimɓe. Aduna oo kala tiniino ko heɓi-mo koo sabu alaa ɗo haalaaka e ayawooji. Ko ɗum waɗi o wiyi omo heɓa ɓatakeeji ngummiiɗi leyɗeele ɗe o sikkaano ko wayi no Taylannda, Dowlaaji Dennduɗi e goɗɗitiiɗe! Winndooɓe-mo ɓee ena mbiya-mo yoo daro, o tiiɗnoo o haɓa e muuseeki ɓanndu maako. O wyiy ɗiin ɓatakeeji ena njeyaa e ko wallatamo e muñal, sabu hannde hay haydu wall turaade ko caɗeele ɗo makko.
Nde o naamndaa so omo yiɗi tawtoreede ñaawoore ndee, o wiyi omo sikkitoo haa jooni so tawtoreede-nde maa wallu-mo momtude mette makko o heedna-ɗe caggal makko. Eɗen ciiftora ko ndaa Sarkosii (gonnooɗo jaagorgal nder keeri naamnii yoo kuwgal 1945 toɗɗingal kurkaaji boniranteeji (Ordonnance de 1945) wayle. Ko ɗum waɗi kaŋko Sarkosii nde o toɗɗaa laamɗo Farayse, o yaltini kuwgal ƴagginoowal ñaawooje sakaaɓe boniranteeɓe roŋkanaaɓe (récidivistes). So Alla jaɓii maa Pulaagu.com artan on e golle ñaawoore ndee e jonte garooje ɗee.
Kuɗol Ibraahiima SAAR


Tags : News, Dernières news, Ñaawoore barminnooɓe Maama Galleedu to Marsaay, Mama Galledou, agression, bus marseille. Ousmane Diagana
Vos Commentaires Citer cet article sur votre site Favoris Imprimer Envoyer à un ami Enregistrer sur del.icio.us Articles similaires Lire la suite...

Yuusu NDuur: lefol makko kesol: "Rokku Mi Rokka"
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 16-09-2007 13:00

Pages vues : 10233    

Publié dans : Les News, Pinal e Ñeeñal


Yuusu Nduur ena hebii yaltinde lefol kesol: "Rokku Mi Rokka"

Image
Yuusu Nduur
Jimoowo lolluɗo mo hay gooto sifantaake, hono Yuusu Nduur, ena jogori yaltinde ñalnde 29 lewru yarkomaa 2007 lefol makko kesol ngol o heblatnooɗii lebbi kala. Lefol ngol ena sikkaa ko Fulɓe o waɗani ngol sabu ngol inniraa ko "Rokku Mi Rokka". Yuusu e hoore mum wiyi ko leñol Fulɓe o yiɗi mande e ngol lefol sabu ngaddiin maggol e pine e golle nawrooje Afrik yeeso. Caggal nde o inniri lefol ngol "Rokku Mi Rokka", o ruttii o feŋti jimol ena woyee "Pullo Arɗo" ("walla Pullo ar ɗoo"); kono laaɓaani tawo. Kono ko ɓurii teskeede e caaci ɗi o fiyata e lefol ngol, ko fiyngo e segene Baaba Maal ena leƴƴee heen no feewi, e wiyde heɗiiɓe ngol. Baaruuji goɗɗi ɗii ena uura caagi Aali Farka Tuure, naalaŋke maalinaajo mo yejjitaaka, duttiiɗo to Joom mum e hitaande 2006. Eɗen mbaawi limtude baaruuji goɗɗi ɗii: Sama Gaammu (Denɗi), Dabbaakh, Leett ma (Mooram). Yoga e ɗiin baaruuji kala ena goobaa leeɓi Fulɓe e jimɗi safalɓe. Lefol ngol wiyaama ko Saheliaŋkoore sabu ko Diiwaan Sahel woni leydi Fulɓe e aynaaɓe!
Eɗen ciiftora baar mo yuusu yimdunoo e naalaŋke Amariknaajo Neneh Cherry: "7 seconds" ("hoƴomaaji jeeɗiɗi"). E lefol makkol kesol ngol, o artirii Neneh o wimdi e mumm "Wake up" (Ummo e Ɗoyngol"). Ngol lefol ena sikka jogori ko huɓɓude diŋire gamirɗe e ayawooji sabu yenaneede e ngol gollaa golle moƴƴe!


"BOROM GAAL"
Pulaagu.com ena jogornoo waɗde winndannde e Yuusu sabu jimol makko "Borom Gaal" (Jom Laana) jaltungol e lefol "Alsaama Day". Hol ko Yuusu wiyi e jimol "Borom Gaal"?
Ko adii fof, alaa ko ɓuri ngol jimol welde e jirwude e waawde yerɓinde ɓernɗe! Kono, so a ɓooyii heɗaade, wonande nanooɓe Wolof luggo, omo haala heen ko yooɗi etee ko woni goonga. Pulaagu.com, e yiɗde amen Pulaar, min njejjitaani jaŋngude ɗemɗe goɗɗe haa min ɗiggini! Ko minen ngadii winnditaade "Borom Gaal" e binndol wolof cellungol sabu e lefol Yuusu Nduur, jimol ngol ena winndaa kono ko wolof binndiraaɗo farayseere! Ɗoon, amin ñiŋa Yuusu no feewi sabu ko welsindaade ɗemngal mum haa roŋka winndude, ko maa huwtoroo farayseere. Jimol ngol nani:

Mamboo, Mamboo
Sa woy wa desna Ndaayaan
Duusu geej gi'y baawaan
Ngelaw li riir
Moo ñu'i andilaat sa kanam
Bi duus yi ñëwee ba deellu
Yow geej, naxxar nga ñu baayyee

Eey borom gaal gi tam contre-courent bi
Saa su nee'(kk) bo'i woy ngelaw lii, di nu ko deettal
Su dee dëgg la ni geej gii, ku'i maye jaamm nga
Maa ngi la'i ñaan yow geej gi, fexeel ma gis ko

Eey borom gaal gi tam contre-courant bi
Saa su nee'(kk) bo'i woy ngelaw lii, di nu ko deettal
Su dee dëgg la ni geej gii, ku'i maye jaamm nga
Maa ngi la'i ñaan yow geej gi, fexeel ma gis ko

Ana ñaata naxxar moo daanu ci geej gi di baawaan
Toskare dal ci njaboot gi, amatu ñu yaakaar
Ku nee(kk) warnaa mën'a xamni geej amul banxaas
Na ñu gëm, Yaalla mo'i maye

Eey borom gaal gi tam contre-courent bi
Saa su nee'(kk) bo'i woy ngelaw lii, di nu ko deettal
Su dee dëgg la ni geej gii, ku'i maye jaamm nga
Maa ngi la'i ñaan yow geej gi, fexeel ma gis ko

Eey yakkamti mën-na laa defloo
Lo'i rëccu ëllëk yow mii, aandal ak Yaalla
Bu feekkee du yay kiy maye, yow deh loo am jël
Dina ñu wax ni teepp teepp gën'a yureete, lu jot deh yoomb

(Winnditii jimol ngol ko Ibraahiima SAAR)

Yuusu wiyi ko ɗannotooɓe ena maaya e maaje, yoo nganndu maayo wonaa kañum hokkata ngalu. "Eehey maa maayo "Geec", so tawii ko a dokkiroowo ngalu, hollam haa mi yyira gite am! O wiyi so bampeƴƴe ngarii haa nduttiima, ɗe ngaddata ko mette, ɗe ngartirta ko gooskiiji, ɗe ngartirta ko maayde. Jom laanaa taccinoowo ɗannotooɓe e ɗee maaje pinnuɗe, nde ngummi-ɗaa kala aɗa yimana min baawɗe laana maa, ka henndu duñata haa leyɗeele Orop! Laaɓii ko maayde tan min njiyi, ko mette tan ngarti e galleeji sabu yoolotooɓe e laawol. Ko ɓuri heen hooɗde-mi e jimol Yuusu, ko nde o wiyi: "heñaade ena waawi waɗnude-ma ko aɗa nimsita jaŋko [...] dañal ko seesa seesa, wona keñe!". En paami ngol jimol ko ɗanniyaŋkooɓe hahooɓe e laaɗe fayde Orop ngol eerii. Hol ko jari wiyde ena wostoo fittaandu mum ena waɗta-ɗum ngalu? Yuusu ena wullitoo jom laaɗe taccinooɓe, boomooɓe, yo ɓe nattu yimande yonta oo wonnde oya baŋnge ko ngalu, ko ɓamtaare e dañal tan woni toon. en niyi gooskiiji keewi artude, en njiyrii gite men!
Kuɗol Ibraahiima SAAR


Tags : youssou ndour, album "rokku mi rokka", musique mballax, sénégal, Neneh cherry
Vos Commentaires Citer cet article sur votre site Favoris Imprimer Envoyer à un ami Enregistrer sur del.icio.us Articles similaires Lire la suite...

<< Début < Précédente 41 Suivante > Fin >>

Résultats 681 - 695 sur 695

HANNDE WONI...

..::||HAATUMEERE||::..


« < Seeɗto 2018 > »
A M N N M H D
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

JOLJOLE FULƁE

Pas d'événements

JELIYAA TOKOSEL (BD en Pulaar)

NEWTO DOKKOL MEN QR

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!


My status

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥
Ibrahima%20SarrQuantcast

TWITTER TOLBEC!


TIGILLE ƁENNUƊE

TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!

News image

...

TIGILDE KELME: Lewru Juko nduu addii kadi fertunde e tigille!

News image

...

SINNAA BAYDI ÑAŊ

Tele Pulaagu


Le Blog du Pulaagu

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥