NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
283 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


Baba Maal Chante Tara
Moyenne:
Clics:2575
maimouna barry
Moyenne:
Clics:2795
Poular 3
Moyenne:
Clics:3589

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

. . . : : : : : | | | | | | K A B A R U U J I - T E S K I N Ɗ I | | | | | | : : : : : . . .

Click on the slide!

SENEGAAL: Hol dawrugol fayde e ɗemɗe ngenndiije?

News >> Société

Keewal ɗemɗe e conce e ganni cariiɗe ko malu ngenndi. E nder yuɓɓo golle mum, goomu – Refondation- ngenndiyankooɓe Senegaalnaaɓe…

Click on the slide!

SUNAARE: Alhajji Buubakar Balde gootal e jaale Tabital Pulaaku ruttiima

News >> Société

Kabaaru muusɗo yanii nde saŋkaare Alhajji Buubakar Balde nanaa ñalnde Mawbaare 8 Morso 2014 to Dakaar, Senegaal. Ko ñalnde heen…

Click on the slide!

GANNDE KESE: Ɓeydude faamamuuya kuutorɗe goodaaɗe e ɗemngal Pulaar-Fulfulde ngal

News >> Nouvelles technologies

Musidɓe tedduɓe janngooɓe e winndooɓe Pulaar, calminaali kadi tedduɗi fayde e mon. Mi wayrii ɓamde kuɗol am (ndo! tappirde…

Click on the slide!

FARAYSE: Jeewtital Pulaagu.com e Wuuri Bah, paɗɗo Fulɓe (Miss Peul Diaspora 2014)

News >> Société

Jontaaɗo Fulɓe hannde wiyetee ko Wuuri Bah. Ko kaŋko nawi raay ñalnde paɗɗondiral Fulɓe caggal leydi yuɓɓinaa to Pari e…

Click on the slide!

GANNDE KESE: Caali Mbayla Heblo nokkuɗinal topirɗe Mozilla (#DakarL10N)

News >> Nouvelles technologies

Musiɗɗo Ibraahiima Malal Saar e diɗɗal mum ummiiɓe to leydi Senegaal e leydi Muritani njoftii to Dakaar (Hotel Marie Lucienne)…

Click on the slide!

TIGILDE KELME: Tigilde fuɗɗorde men hikka hade ko juɗaa ɓenndude!

Langue et linguistique >> Coftal ngaanndi e pije

Musidɓe tedduɓe, winndooɓe, jaŋngooɓe, awlooɓe, yerwotooɓe e ƴakkooɓe Pulaar on njaɓɓaama kadi. Mi yiɗaa hebbinde haala ngol laawol, ko wiyde-on…

Click on the slide!

PULAAGU: Njillu Muritaninaaɓe e koolol Ngaawandere haaɗti ko e Maraadi Niiseer

News >> Organisations et associations

Tabital Pulaagu hakkunde leyɗeele yuɓɓinii ñalɗi pinal to wuro Ngaawandere e nder leydi Kameruun, tuggude e ñalnde 18 haa ñalnde…

Click on the slide!

GAACI: Njillu Baaba Maal e leydi Maalmaalɓe

News >> Musique

Alhajji Baaba Baydi Maal e Daande Leñol njuɓɓinii kiirɗeeli ɗiɗi pattamlami, ɓooyooji daarteede, ñalnde 24 e ñalnde 25 lewru kawle(octubre)…

Click on the slide!

GANNDE KESE: Tappirde Pulaar Android bayyinaama hannde!

News >> Nouvelles technologies

Musidɓe Fulɓe, en ɓooyii tijjaade oo kabaaru pattamlamo! Hannde eɗen njaɓɓoo gootal e kuutorɗe ɓurɗe hatojineede e gannde kese wonande…

Click on the slide!

GANNE KESE: Cinndel e taable e ɗemngal Pulaar nattii wonde koyɗol!

News >> Nouvelles technologies

En ɓooyii hoyɗude ɗum, hannde arii haa yettii ɗo men ɗoo sabu ko e yontere maaynde ndee keɓ-mi yeru cinndel…

Click on the slide!

DEFTORDU: Pulaagu.com woni caggal daarol natangol (Bande dessinée) "JELIYAA Tokosel" e ɗemngal men

News >> Langue et linguistique Pulaar

Fulɓe ena mbaawi wiyde hannde "en ndañii belaa"! Pulaagu.com wonnoo ko e eɓɓude ɗii lebbi fof yaltinde daarol natangol (bande…

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

. . : : | | | | Widewooji kesi - Nouvelles vidéos - New videos ... | | | : : . .

IRAN: Tehraan weltorii ciimtol nukleer (nuclear) NIE:
 

Ecrit par Saajo Bah, le 04-12-2007 21:07

Pages vues : 3965    

Publié dans : Les News, DawrugolImage Renndaandi Iran Lislaamuyankeeri toolnii; bismike ciimtol Ameriknaaɓe, hollungol wonde Iran fewndo kaa tuma ɗoo, alaa e ƴellitde (deɓelop) kaɓirɗe nukleer. 
                                        
National Intelligence Estimate (NEI) wi’i wonde hino hoolii Iran dartiniino njuɓɓudi kaɓirɗe nukleer mum gila e hitaande 2003.
 
Tehran non, hino hollaynoo tuma kala wonde kañum, njuɓɓudi nukleer mum ko ko yowitii tan e paandaaje jamjamyankooje, wonaa yowitiindi e ƴellitde kaɓirɗe nukleer, kono US e leyɗe semmbiɗinɗe goo lutti e wi’ude Iran hino etoo mahude e moƴƴinde kaɓirɗe-huuɓa-bonnereeeje (weapons of mass distruction), huunde nde Iran yeddi haa hanndeere ndee.
 
Iran no e les UN Security Council oo e taƴaare senngo-wootoyankoore leydi US. Woɓɓe goo hollii, wano Paul Reynolds, jaayndeyanke BBC fii haajuuji winndere, o hollii wondema haa jooni Iran yaltaani e taƴaaje (sanctions) ɗee taho, ngam ndi salike ƴame Security Council ɗee e dartinde alɗingol uraniyom. Yeddotiral ngal dartotaaki tawo hay si tawii jooni  hingal semori, ustii doole.
 
Jaagorɗo Haajuuji Janani Iran, Manuusahr Muttakii hollii wonde o saɗnii (bismike) ngoo miijo heso ɗoo.
 
The International Atomic Energy Agency (Ngoomu Caasere Njayre Winndereere) jaaborike no moƴƴiri, kañum kadi. Ngu wii ciimtol ngol semmbinii ko ngu yewtunoo koo, wondema ngu yi’aali haa hannde, tuugnorgol (seedee) holloowol Iran hino jokki ƴellitgol njuɓɓudi kaɓirɗe nukleer.
 
Kori  ɗum ɗoo wooday ko wayli e jotondire wonuɗe hakkunde Iran e leyɗe semmbuɗuɗe ɗee, teeÅ‹tii non US. Ko woni e arde neeɓataa tawa laaɓii. Jooɗo ndaaraa, si juutii laaɓay!!!

Saajo Bahkaikai


Tags : News, Dernières news, IRAN: Tehraan welotrii ciimtol nukleer (nuclear) NIE:Iran, USA, nucléaire, moyen-oreint
Vos Commentaires Citer cet article sur votre site Favoris Imprimer Envoyer à un ami Enregistrer sur del.icio.us Articles similaires Lire la suite...

SENEGAAL: Hol ko Waadd fewjata?
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 04-12-2007 12:02

Pages vues : 4458    

Publié dans : Les News, Dawrugol


Image
Hajiibu Sumaare, Mawɗo dowru
Ablaay Waad bettii heewve nde tinaa o taftiima dowru Senegaal! Ko goonga ena ɗaminanoo maa wood ko waylaa, kono hay gooto ɗaminanooki ena waɗi haŋki 3 bBowte. Laamu Senegaal ena fiddi ɗii lebbi ɓennuɗi sabu hannde ko kuwle njani e julaaɓe Dakaar, jaŋngo ko Makki Sal woni gaño pot-ɗo eleede, ɓaawo jaŋngo ko Idriisa Sek ñohetee ena arta e hoore laamu! Roŋkaama faameede ko Ablaay Waadd woni edow mum saanga nde yoga e caɗeele leydi ndii kuɓɓii fitinaaji hakkunde gollooɓe, julaaɓe e laamu nguu.
Wonno muujiiba laamu nguu ena waylee, ko ustude fere laamu, waɗtude ko danndaa e kopporeeje e nokkuuji ɗomɗuɗi balle, hono tiɗtinde doole cooɗgu ngam ɗaatnude ɓaydogol njaru nguurdam senegaalnaaɓe. Kono iwde e jaagorɗe 38 fayta e 28, heewɓe ena tuumi laamu nguu ustaani yimɓe walla fere kono ngu lomlomtondir, yanyantondir jaagorɗe tawa alaa ko ustii heen.
Jaagorɗe dowla (ministres d'état) 3 ɓeydiima e jeeɗiɗi goodnooɗi, hawri sappo. Ɗeen jaagorɗe ena wayi ɗe limata ko ɗiɗi nih sabu eɗe keewi fere! Koo gooto teskaa naati e dowru nduu keso, hono Jaamee Siñaatee. Ko kaŋko woni kalfinaaɗo Jaŋde e heblo Karallaagal. O jaŋnginatnoo ko ɗo jaaɓi haaɗtirde UCAD to Dakaar.
Ena yalti e ndii mbaylaandi wonnde rewɓe nattii heewde e dowru nguu sabu heen njeetato ittaama! Jooni ko rewɓe nayo tan keddii. Caɗtidiiɗi makko hono Joboo Kah e Abdurahiimu Añ ndillaani. Ko wonndiiɓe Landiŋ Sawaanee mbekki mehi sabu eɓe njenananoo ko ɓe naatooɓe e dowru ngarooru sabu Sawanee hokkude Waadd juŋngo e ɓattitaade-ɗum! Heewɓe ena tuumi Sawanee hatojinde e naatde e laamu haa heddanii-ɗum tan ko ƴefta kartal PDS!
Image
Baakar Jah, nattii Jaabanaade dowru!

Ena haawi yimɓe kadi ko waɗi Baakar Jah itteede e wonde Jaaborɗo dowru nduu (tammbiiɗo Joŋngol). Yoga ena cikka won ko o ɓurtinta e golla makko kono ɗum alaa ko faamnii heen hay baɗte!
Heddi jooni ko majjere no Idriisa Sek waɗantee so Arii. Tawde jogorde Idi artude e hoore laamu nguu fen-naama haŋki (en nganndaa so goonga walla fenaande!), eɗen cuusi wiyde baylogol e hoore laamu walla dowru Senegaal suwaa tawo gasde! Waadd nana ŋeña, ena ñeŋta, ena fewja, ena fewjita, ena nefa ɓee, ena yiɗta ɓee haa hannde eɗen ɗomɗi yiɗde anndude ko ɗii dippaali pirti. Woni goonga tan, ko caɗeele leydi ndii nana damal Galle laamu cabboo haa wooda garɗo fuɗɗoo ñawndude-ɗe!
Kuɗol Ibraahiima SAAR


Tags : News, Dernières news, SENEGAAL: Hol ko Waadd fewjata?Remaniement, sénégal, politique
Vos Commentaires Citer cet article sur votre site Favoris Imprimer Envoyer à un ami Enregistrer sur del.icio.us Articles similaires Lire la suite...

Senegaal waylii jaagorɗe kadi!
 

Ecrit par mamadou ly, le 03-12-2007 22:32

Pages vues : 4315    

Publié dans : Les News, Dawrugol


Image
Abdurahiim Añ
Ɗee balɗe fof ina ñuumbee won'de Leydi Senegaal maa waylu jaagorɗe, ɗuum laatiima tawde kay e oo jamma 03 lewru bowte ko bettere mawnde ndee ayaawo senegaal yaltini doggol jaagorɗe kese ɗee.

Ɗowgu nguu (guweernama oo) waɗnoo ko 39 jaagorgal hannde heddii heen ko 28 jaagorgal ngam ustude teddeendi e fereeji laamu nguu. Ko ɓuri heewde e jaagorɗe ɗee koko naatnaattondiraa yeru: Ahmaat Sal mo Donnaay joginoo ndema; o ɓeydanaama heen ngaynaaka. Aminata Loh mo heewɓe tooñatnoo e jaŋde mum joginoo senegaalnaaɓe wonɓe caggal leydi ɓeydaama heen yillotooɓe(Tuurism)kono kadi ko kanko woni jogiiɗo koŋngol dowgu nguu (guweernama oo).

Faati Tayaa Njaay Mammadu Makalum, Faatu gasama Jah mo lannda Jiboo Kah njahdii e meenaali baali.

11 jaagorgal njaltii laamu nguu ko ɓe njoginoo naattinaama e jaagorɗe ɗee. Keso garɗo ko gooto hono Jammee siñaatee.

Abdullaay Wad wiyiino ko potal rewɓe e worɓe kono e nder ɗowgu kesu nguu ko worɓe 24 e rewɓe 4 tan?

waywaylo oo heewaa ko naanaattini oo ɓuri heewde. Farba Senŋoor joginooɗo ruso (transports ) nawtaama njeewgu. Abdurahiim Añ jogii Peewnugol Jeerennde e ballondiral diiwanuuji (Aménagement du Territoire et Cooperation décentralisé)

Jiboo kah heddiima e taariindi ɓeydaa heen beeli e jaalli


Tags : News, Dernières news, Senegaal waylii jaagorɗe kadi!Remaniement, politique, Wade, PDS, ministres
Vos Commentaires Citer cet article sur votre site Favoris Imprimer Envoyer à un ami Enregistrer sur del.icio.us Articles similaires Lire la suite...

MISS ELITE 2007: Jontaaɗo Farayse ko Muritaninaajo
 

Ecrit par mamadou ly, le 02-12-2007 22:55

Pages vues : 5961    

Publié dans : Les News, Renndo


Image
Aadama
Lewru bowte ko lewru ndu yontaaɓe winndere ndee fof toɗɗetee! Caggal nde ummaa e Miis winndere, ko Elites dawri toɗɗaade jontaaɗo mum. So jibin'de wonnoo ngartudi bokki jibintaa bohre ,jibinata ko laana. Miss Elites 2007 ko Adama Jallo biyngel Ahmadu Jallo lollirɗo Abuu wele to Jowol Muritani e Ndey Sal lollirdo Kummba Jallo.ko kanko ari gadano e ngel kawgel mawngel sanne.

Miss Elites 2007 ko kawgel toowngel; lollungel etee baɗngel ngartam so tawii ko suka debbo etee ko muaritanaajo mo iwdi baaba e neene ko faayiida mawɗo wonan'de leñol ngol

Adama jibinaako ko Rouen ,o yahrata ko duuɓi 16;  darnde makko ko 1,80 (meeter e cappanɗe jeetati santimeet)

O yaltii e jaayndeeji keewɗi  haa e jaaynde Marie -claire ko kanko kadi  yahanta farayse to leydi Tirkii (turŋuie) ngam hawroyde toon e leyɗeele goɗɗe  yo geno won ballo

 

Mammadu Lih


Vos Commentaires Citer cet article sur votre site Favoris Imprimer Envoyer à un ami Enregistrer sur del.icio.us Articles similaires Lire la suite...

MAALI: Riiwtaaɓe Farayse e 2007
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 02-12-2007 12:12

Pages vues : 4378    

Publié dans : Les News, Renndo


ImageMaalinaaɓe ena njaayaa e nder Farayse sabu 288 e maɓɓe ɓe ngalaa kaayitaaji njaltinaama leydi ndii gila hitaande ndee darii fayde jooni. Ko howhowɓe leydi Farayse caakti limoore ndee. Kono ndeen limoore ena luurdi e ko Fedde Riiwtaaɓe Maalinaaɓe wonnde to Bamakoo holliti. E wiyde-maɓɓe, ko 479 maalinaajo yaltinaa Farayse hakkunde Siilo e Jolal 2007. Ɓe kolli kadi hakke 23 000 neɗɗo riiwtaama e Farayse e hitaande ɓennunde ndee, heen 400 ko Maali njeyaa.
Ɗii-ɗoo duuɓi kala, en ceediima riiwteteeɓe ummiɓe Farayse ena ɓeydoo heewde. Waɗi noon ko laabi dewetenooɗi ngoppaama haa waɗi Poliis ena waawi riiwtude jaggaaɗo kala e nder balɗe nay! Enen haɓantooɓe ɓamtaare leƴƴi Afrik, mbaawaten tan ko hollude calogol men lepte ɗe ɓiɓɓe duunde ndee keɓata to Orop. Mawɓe leyɗeele men ena poti daraade kolla sirŋinaare mum'en haa goonga e laawol rewee. Caggal ɗum, peeje ena poti fewjeede haa ɓiɓe men mbaawa wuurde, ngolloo e leyɗeele men tawa njahaani ena loroyoo e ladde!

Ibraahiima SAAR


Tags : News, Dernières news, MAALI: Riiwtaaɓe Farayse e 2007sans-pariers, mali, immigration
Vos Commentaires Citer cet article sur votre site Favoris Imprimer Envoyer à un ami Enregistrer sur del.icio.us Articles similaires Lire la suite...

ZIMBABWE: Luural Mugaabee e Orop
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 02-12-2007 12:03

Pages vues : 4133    

Publié dans : Les News, Dawrugol


ImageMawɗo leydi Zimbabwe, hono Robeer Mugaabee, saliima ballal Ablaay Waadd, laamɗo leydi Senegaal e yiɗde-mum weldintinde luural hakkunde Angalteer e Zimbabwe. Eɗen nganndi leyɗeele Orop keewɗe ena kaɓoo Mugaabee sabu majje sikkude omo ɓitti hakkeeji aadee e leydi makko. Ɓe ɓuri takkude-mo ko heɓtude leydi e tuubakooɓe Zimbabwenaaɓe (jiimnooɓe leydi ndii hade ndi jeyde hoore mayri e 1980), omo hokka leydi ndii ɓaleeɓe. Kono kadi, heewɓe ena tuumi Mugaabee e yiɗde ñiɓaade e jappeere laamu ndee haa abada!
Kaŋnko Ablaay Waad, e njillu makko to Haraaree, laamorgo leydi ndii, o hollitii hiɗde-maako yahde e masaalahaa hakkunde Mugaabee e leyɗeele Orop ɗee. O wiyi ɗeen caɗelle ena toŋngi keblugol kawwral toowngal hakkunde laamɓe Afrik e laaɓe Orop waɗoore hitaande kala. Kono, Mugaabee anndinii-mo ena yonaa wonɓe e maslude ɓee (laamɗo Afrik Di Sud Taboo Mbekiy) sabu o yiɗaa woɗɓe naata heen sabu alaa ko nafata.
Ablaay Waadd, e sikke mum, faami ko leyɗeele Afrik ɗee ena njeebii luural hakkude Mugaabee e Oropnaaɓe.


Tags : News, Dernières news, MAALI / ZIMBABWE, maali, zimbabwee
Vos Commentaires Citer cet article sur votre site Favoris Imprimer Envoyer à un ami Enregistrer sur del.icio.us Articles similaires Lire la suite...

Miis winndere: Siin naatii diŋirall!
 

Ecrit par Webmaster, le 02-12-2007 11:06

Pages vues : 4508    

Publié dans : Les News, Renndo


ImageKo haŋki laaɗe kayi hakkunde rewɓe teemedere e jeegom ɓurɓe yooɗde e winndere ndee, to wuro wiyeteengo Sanya, leydi Siin (Caynaa). Kamɓe fof ɓe ndebi haa heddii Zhang Zilin, suka jeyaaɗo e Siin, mo darnde coorgal, jaɓɓal kaŋkaleewal! O yahrata ko e duuɓi 23 etee omo golla hono sekerteer (secretary) to Shijiazhuang (Siin). Woni kucco makko ko Micaela Reis, miis Aŋngolaa 2007, rewi heen miis Meksiik.
Hakke 2 miliyaar aadee yeeɓii toɗɗo ngoo e teleeji leyɗeele 200!

Pulaagu.com


Vos Commentaires Citer cet article sur votre site Favoris Imprimer Envoyer à un ami Enregistrer sur del.icio.us Articles similaires Lire la suite...

TELEPULAAGU: Mo wiyi en mbaawaa?
 

Ecrit par Administrateur Pulaagu.com, le 25-11-2007 16:54

Pages vues : 35202    

Publié dans : Les News, Lowre men


Image Eɓɓo Tele Pulaagu: Musidɓe won e mon seediiɓe tele men Tele Pulaagu fuɗɗiima. Wonaa kadi ko e ƴeewndooji kono pay-ɗen ko yeeso e oo fannu. Ko adii ko tele ena daroo, ko maa waɗa loowdi. Kono hannde karallaagal ngal nana jooɗii, baawal ena wonndaa. Heddii ko yoo golle lomto. Tele men TelePulaagu jibinaama hannde dewo 25 jolal 2007. Amin ñaagii-on nde kaalanton-min no njiyru-ɗon golle ɗee, e mbele oɗon njya tele ɗee walla so tawii oɗon njogii heen caɗeele. Eɓɓo ngoo woni ko e balɗe mum gadane, maa ƴeewndooji ɗii njay haa ɗoo e lebbi seeɗa hade njuɓɓudi dariindi arde. E raɓɓikinaade, nganndee ko eɗen njogii karallaagal etee ko seeɗa ko e mbaa-ɗen waɗane koye men.
Mbinndee les e jaabawuuji ɗii (commentaires) kaalon miijooji mon!

>>>>>>TELEPULAAGU<<<<<<

On jaaraama
Ibraahiima SAAR, Hooreejo Pulaagu.com


Tags : News, Dernières news, TELEPULAAGU: Mo wyiy en mbaawaa?, Télévision pulaar, fulfulde television
Vos Commentaires Citer cet article sur votre site Favoris Imprimer Envoyer à un ami Enregistrer sur del.icio.us Articles similaires Lire la suite...

BAABA MAAL: Laamu foti ko yiytondirde e yontannde
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 25-11-2007 10:18

Pages vues : 9905    

Publié dans : Les News, Renndo


Image Baaba Maal, naalaŋke senegaalnaajo lolluɗo, hollitii yiɗde mum yoo laamu e yontannde njeewtu haa jiytondira. Caggal nde o fijani Dental Rewɓe Hakkunde-Maaje to nokku ena wiyee Kasga (Kayga), diiwaan Podoor, rewo Senegaal, o wiyi wonnde aadi men e Afrik ko yeewtude, faamondire. Mawɓe poti ko heɗaade sukaaɓe haa ngannda muusanɗe mum'en, paandaaje mum'en.
Caggal nde seppooji e hareeji muusɗi kuɓɓi e leydi ndii njeslaare ɓennuɗo oo, Baaba Maal wiyi "sahaa kala nde ɓosaa, ko sukaaɓe (yontannde) keewi heedde yeeso. Kadi so haaɓre arii, alaa gannduɗo ko waɗata!". Caggal ɗum, o hollitii  miijo makko e ko fayti e ɗanle sukaaɓe ɓe ngalaa kaayitaaji  fayde Orop. O wiyi omo sikki eɗen poti naamnaade gooto kala e maɓɓe hol ko waɗi ɗum yiɗde ummaade e leydi ndii. So en ɓadiima-ɓe, maa-taw ma en ɓeydo faamde-ɓe haa njiyten heen safaara".
Baaba eeriima hakkillaaji men e dille gonɗe hannde e aduna baŋ-yoo-baŋ! Wonaa tan e Senegaal, o wiyi. Kala ɗo caɗe  ngoni, foti ko jooɗodeede yeewtee mbele jiytondiral ena waɗa. Ɗum ena teeŋti kadi e haakunde Afrik e leyɗeele Orop. "Afrik ko duunde mawnde, leyɗeele keewɗe, leƴƴi keewɗi. Duunde seertunde e duuɗe bayɗe hono Orop, jogiinde daartol e ganni ɓooyɗi." Ko ɗum waɗi, e miijo makko, addani-en caɗeele ko yiɗde safrande-en ñabbuuli men huwtoraade "safaruuji gummiiɗi leyɗeele Leyɗeele tuubakooɓe, ɗe njuurnitaako weeyo men".

Kuɗol Ibraahiima SAAR
(Ɓuldu: APS, Agence de presse Sénégalaise)


Tags : News, Dernières news, BAABA MAAL: Laamu foti ko yiytondirde e yontande, manifestations, déguerpissement, PNUD
Vos Commentaires Citer cet article sur votre site Favoris Imprimer Envoyer à un ami Enregistrer sur del.icio.us Articles similaires Lire la suite...

Boolumbal luukii!
 

Ecrit par mamadou ly, le 24-11-2007 21:45

Pages vues : 7292    

Publié dans : Les News, Pinal e Ñeeñal


Image
Taasi Bah e Maalik Jah
Gila Maalik Jah mo "Daande boolumbal" yaltini lefol mum "calli mbayla" e hitaande 1996 to Dakaar, hay gooto nantaani wulaandu boolumbal kono jooni oolel maggal nanee e Orop tawde kay lefol maɓɓe gasnii fiileede. Heddii tan ko naata jehre hade maayirɗe hitaande ndee.

Maalik Jah e funeere mum Abdul Asiis Bah loolirɗo Taasi Bah sehilaaɓe yahdiiɓe yimdiiɓe ɓe ceertataa ngonnoo ko e golle mawɗe sanne fotde hannde hitaande. Kamɓe ɗiɗo kala ko immorii-en ko Dimmbee Jooroo Sammee Naayo, Kahyahdi Kummba Yumma men.

Eɗen nganndi Maalik Jah naatii e diɗɗe pulaar ko e 1975 e fedde ina wiyee "Ɓamtaare Fuuta" haa ndee wonti fedde Ɓamtaare Pulaar" haa  pelle pine keewɗe njibinaa heen. Kono ko e hitaande 1992 diɗɗal daande Boolumbal jibinaa tawi ko Muusaa  Labbel wonnoo jimoowo; Maalik koɗoowo. Ko nde Muusaa Labbel ɗannii feere alaa Maalik waɗti yimde e hitaande 1993.

O yaltini lefol makko gadanol ko e 1996 to Ndakaaru tawi oolel mum battinii e Afrik fof.

Gila hitaande 2002 kanko e Taasi Bah ɓe ngari Farayse golle makko ina njokki e hare dawrugol laamu Muritani gila e jime haa e jimɗi0 Eɓe njenna heen Maawuyaa.Tawde noon seppooji ustiima jam nani sooynaa to rewo golle maɓɓe ɓuri ɓaaƴirde ko to jirwin'gol dente pulaar e yaltin'de leppi.

"Fuuta blues" ko lefol maɓɓe kesol ngol njaɓɓorto-ɗen hitaande 2008 .

Mammadu Lih


Vos Commentaires Citer cet article sur votre site Favoris Imprimer Envoyer à un ami Enregistrer sur del.icio.us Articles similaires Lire la suite...

<< Début < Précédente 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Suivante > Fin >>

Résultats 647 - 663 sur 679

HANNDE WONI...

..::||HAATUMEERE||::..


« < Duujal 2016 > »
A M N N M H D
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

JOLJOLE FULƁE

Pas d'événements

JELIYAA TOKOSEL (BD en Pulaar)

NEWTO DOKKOL MEN QR

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!


My status

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥
Ibrahima%20SarrQuantcast

TWITTER TOLBEC!


SINNAA BAYDI ÑAŊ

Tele Pulaagu


Le Blog du Pulaagu

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥