NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
162 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


Poular 5
Moyenne:
Clics:3687
(Guinea)Lega Bah-Nene
Moyenne:
Clics:3673
wallanbandi
Moyenne:
Clics:2767

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

. . . : : : : : | | | | | | K A B A R U U J I - T E S K I N Ɗ I | | | | | | : : : : : . . .

Click on the slide!

DIINA: Hol ko waɗi lewru waawaa yiyeede janngo 29 Koorka?

News >> Religion

Juulɓe aduna oo kala hannde ngoni ko e dakmitaade e poolgu mum'en e cuusal mum'en e lewru koorka jiimaandu hannde…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: Lewru hay so yiyaaka, ko haŋki Koorka darii. Yoo won njaɓaaka!

News >> Religion

Koorka ko gootal e doosɗe Lislaam. Ko kañum woni tayaɓal ɓaawo seedaade wonde deweteeɗo alaa so wonaa Alla etee Muhammadu (saws)…

Suite...
Click on the slide!

RENNDO: Ɓataake feewde e Yaay Sinna Baydi Ñaŋ (1939-2009)

News >> Société

Ko adii fof, mi juuriima annoore maa, miɗo ñaagoo Alla nde oo ɓataake tawata maa e aljannaaji ɗi Alla resani…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] Ziyaara hikka oo ko tesketeeɗo, tugneteeɗo!

News >> Religion

Geno yettaama kadi, tuma mo Ziyaara Ceerno Maajakatee hokki en fartaŋŋe yuɓɓinde ndee yontere e lowre Pulaagu. Geno yettaama kadi…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] Jubbannde e nguurndam Ceerno Maajakatee

News >> Religion

Holi ceerno Maajakatee Kah? Sikke alaa, e ɗii ñalɗi keewɗi nafoore to bannge ganndal golle e balle ceeno Maajakatee Kah,…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] En puɗɗoriima innde Alla!

News >> Religion

Musidɓe tedduɓe, Fulɓe e leƴƴi kala gonɗi e Fuuta, haa Dakaar, e gure Senegaal kala, mi salminii on calminaali tedduɗi.…

Suite...
Click on the slide!

GANNDE KESE: Jaaɓngal waktuuji Njuulu "Muslim Pro" yaltii e ɗemngal Pulaar!

News >> Nouvelles technologies

Ko e weytaare ɓurnde mawnude kabraten renndo ngoo wonde jaaɓngal waktuuji njuulu Lislaam Muslim Pro yaltii e ɗemngal Pulaar.…

Suite...
Click on the slide!

SUNAARE: Mammadu Buubu Ñaŋ, gorko mo Aram woppii en e yeeweende...

News >> Société

Hol no ɗum wonirta? Naamnal nana yirloo e hakkille am tan, ena horii jaabawol. Mi horiima goongɗinde sabu ɓernde ndee…

Suite...
Click on the slide!

TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!

Langue et linguistique >> Coftal ngaanndi e pije

Musidɓe tedduɓe, Fulɓe yontaaɓe e ɓe ngonaa Fulɓe nanooɓe ngal, onon fof on calminaama kadi teddungo. On nduwanaama moƴƴe…

Suite...
Click on the slide!

DEMNGAL: Italinaaɓe cosii lowre e fedde ena wiyee HOOKII: "Nagge hookii kono maayaani..."

News >> Organisations et associations

Musidɓe tedduɓe enen fof waastaa tawa eɗen ciftora winndannde fattamlamiire yaltunoonde e jaaynde anndaande e aduna oo fof ena…

Suite...
Click on the slide!

TIGILDE KELME: Lewru Juko nduu addii kadi fertunde e tigille!

Langue et linguistique >> Coftal ngaanndi e pije

Musidɓe Fulɓe, ndado-ɗee! Tigilde men hesere ndee arii, yettiima ɗoo. Ngol-ɗoo laawol kam, soklaani ko miɗo ɓetana-on toosgol mayre, oɗon…

Suite...
Click on the slide!

GAACI: Njillu Baaba Maal e leydi Maalmaalɓe

News >> Musique

Alhajji Baaba Baydi Maal e Daande Leñol njuɓɓinii kiirɗeeli ɗiɗi pattamlami, ɓooyooji daarteede, ñalnde 24 e ñalnde 25 lewru kawle(octubre)…

Click on the slide!

GANNDE KESE: Tappirde Pulaar Android bayyinaama hannde!

News >> Nouvelles technologies

Musidɓe Fulɓe, en ɓooyii tijjaade oo kabaaru pattamlamo! Hannde eɗen njaɓɓoo gootal e kuutorɗe ɓurɗe hatojineede e gannde kese wonande…

Click on the slide!

GANNE KESE: Cinndel e taable e ɗemngal Pulaar nattii wonde koyɗol!

News >> Nouvelles technologies

En ɓooyii hoyɗude ɗum, hannde arii haa yettii ɗo men ɗoo sabu ko e yontere maaynde ndee keɓ-mi yeru cinndel…

Click on the slide!

DEFTORDU: Pulaagu.com woni caggal daarol natangol (Bande dessinée) "JELIYAA Tokosel" e ɗemngal men

News >> Langue et linguistique Pulaar

Fulɓe ena mbaawi wiyde hannde "en ndañii belaa"! Pulaagu.com wonnoo ko e eɓɓude ɗii lebbi fof yaltinde daarol natangol (bande…

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

. . : : | | | | Widewooji kesi - Nouvelles vidéos - New videos ... | | | : : . .


DEMNGAL: Italinaaɓe cosii lowre e fedde ena wiyee HOOKII: "Nagge hookii kono maayaani..." Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 03-10-2017 )
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 03-10-2017 10:45

Pages vues : 13234    

Publié dans : Les News, Pelle e dente


Image
M
usidɓe tedduɓe enen fof waastaa tawa eɗen ciftora winndannde fattamlamiire yaltunoonde e jaaynde anndaande e aduna oo fof ena wiyee "The Economis t". Ndeen winndannde haalatnoo go golle mbaɗaten e firooji gannde kese e Pulaar haa teeŋti e ngaandiwal (informatique). Ko e ɗanngal Bamako e hitaande 2014 njeewtinoo-mi e jaayndiyaŋke Angalteernaajo ena wiyee Colin Baker. En njahno toon hawroyde e kawral Ganndiwe Jamminaaɗe (Sciences Appliquées) ngal Fedde MSAS/Maliwatch yuɓɓinta duuɓi ɗiɗi kala.
Ndeen winndannde ena haaletenoo heen peeje e miijooji ngam sosde kelmeendi toɗɗiindi yuɓɓo cinnde Firefox OS. Ɗeen peeje ena jeyaa heen huuyoraade kelme ɗe Fulɓe njoginoo tawa ngoni ko e majjude sabu gollal walla piije ɗe ɗe toɗɗii nattii woodde walla huuyoreede. Ko waɗnoo caggal wɗto e njiylaw, kuutori-ɗen ko heɓatat nagge sahaaji, yana tan, jaɗɗa tawa maayaani. Wiyetee ko nagge ngee "hookii". So en ngartii e kelme gannde kese ɗee, ordinateer kadi eɗem heɓa ɗum: o "hooka" tan o saloo yahde haa wona. Ndobo-ɗaa e doombel walla piyaa e Tappirde haa tampaa, o salaa. Heewi ko maa ceŋtaa ɗum e kuuraa walla ɓoɗɗaa butoŋ ngam hurmitinde masiŋ oo.
Ndeen hookre woni ko e majjude e nokkuuji keewɗi ɗo nayi caɗti. Artirde helmere ndee e mbaydi kesiri ena addana yimɓe anndunooɓe siftorde; walla ɓe nganndaano anndude. Ɗum ko won e peeje ngam reende ɗemngal Pulaar tawa kadi ena haɗa en jiggoyaade ɗo njogi-ɗen konngol.
ImageHannde noon, ko haawnii waɗii. Oɗon nganndi ndeen windande sariima no feewi e geese ɗee sabu "The Economist " ko jaayde mawnde, lollunde nde hohooɓe e annduɓe winndere ndee njanngata sahaa kala. Yanti heen, ndeen tonngoode jaaynde ndee, wonnoo e ŋaro mum ko Barak Obamaa, Nikolaa Sarkosii en. Wadde haala kelmeendi Pulaar ndii saakiima no feewi. Won Italinaaɓe mbinndi-mi hannde. Ɓe mbiyi ko e ndeen winndannde ɓe tugnii ngam sosde fedde ena wiyee "Hookii". Kadi fedde ndee ena jogii konngol cifotoongol woni "nagge ngee hookii kono nge maayaani"! Fedde ndee ena jogii lowre Enternet ena wiyee "hookii.it ". Ɓe naamnii-mi noon hol no helmere ndee wowlirtee e Pulaar! Nde keɓ-mi ɓataake oo, mi jal haa tampu-mi sabu mi ɗaminanooki konngol ngol ena hatojinee to tuubakooɓe haa ko eɓe mbiɗta ngol. Mi daaranii ɓe ko woni hookre, kadi ko anndanta nayi hookde. Ɓe mbiyi ko ɗum tigi waɗi ɓe pelliti huutoraade "hookii", tugnaade e ndeen winndannde yaltunoonde e "The Economist".
ImageNjaabii-mi wonde alaa ko ɓuri ɗum welde e jalnaade kadi sabu kamɓe fof e woɗɗude pinal Fulɓe, so ɓe kappii-ma helmere ndee, ɗum waawata tan ko welde Fulɓe. Yanti heen ɗum ko yeru jooɗɗo naattondiral pine sabu be mbiyi ñemmbat-maa ko jeeɓoowo ma.
Lowre ndee ko lowre mawnde, yilleteende sanne. Ko nde lowre kabaruuji e jeewte ɗo yimɓe naatnata jowe baɗte kala ko joli e winndere ndee.
Eɓe njokki haa hannde winndude sabu min ñalli ko wostondirde miijooji e eɓɓude jotondiral hakkunde fedde Hookii e Fulɓe.
Fedde ndee jooɗii ko wuro ena wiyee Bologna.
 No hhokii wowlirtee?
 
 
 
 

Kuɗol Ibraahiima Malal Saar 
 
 
 

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.
   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 


Ajouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
35O     FK8   
 9  H  P   6AH
PKH  Y5R  QKA   
L   2   O  1GP
FEI     JBI   
   
   

Aucun commentaire postmXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
Suivant >

HANNDE WONI...

..::||HAATUMEERE||::..


« < Colte 2020 > »
A M N N M H D
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

JOLJOLE FULƁE

Pas d'événements

JELIYAA TOKOSEL (BD en Pulaar)

NEWTO DOKKOL MEN QR

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!


My status

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥
Ibrahima%20SarrQuantcast

TWITTER TOLBEC!


TIGILLE ƁENNUƊE

TIGILDE KELME: Min ɓeydii tooke ɗee, haalande ladde!

News image

...

TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!

News image

...

SINNAA BAYDI ÑAŊ

Tele Pulaagu


Le Blog du Pulaagu

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥