NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
162 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


abu juba
Moyenne:
Clics:8863
Monza Mauritanie
Moyenne:
Clics:4453
Alphadjo Dara - Bankitou
Moyenne:
Clics:3874
Ngaari Laaw - Excision Stop!
Moyenne:
Clics:4085

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

. . . : : : : : | | | | | | K A B A R U U J I - T E S K I N Ɗ I | | | | | | : : : : : . . .

Click on the slide!

DIINA: Hol ko waɗi lewru waawaa yiyeede janngo 29 Koorka?

News >> Religion

Juulɓe aduna oo kala hannde ngoni ko e dakmitaade e poolgu mum'en e cuusal mum'en e lewru koorka jiimaandu hannde…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: Lewru hay so yiyaaka, ko haŋki Koorka darii. Yoo won njaɓaaka!

News >> Religion

Koorka ko gootal e doosɗe Lislaam. Ko kañum woni tayaɓal ɓaawo seedaade wonde deweteeɗo alaa so wonaa Alla etee Muhammadu (saws)…

Suite...
Click on the slide!

RENNDO: Ɓataake feewde e Yaay Sinna Baydi Ñaŋ (1939-2009)

News >> Société

Ko adii fof, mi juuriima annoore maa, miɗo ñaagoo Alla nde oo ɓataake tawata maa e aljannaaji ɗi Alla resani…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] Ziyaara hikka oo ko tesketeeɗo, tugneteeɗo!

News >> Religion

Geno yettaama kadi, tuma mo Ziyaara Ceerno Maajakatee hokki en fartaŋŋe yuɓɓinde ndee yontere e lowre Pulaagu. Geno yettaama kadi…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] Jubbannde e nguurndam Ceerno Maajakatee

News >> Religion

Holi ceerno Maajakatee Kah? Sikke alaa, e ɗii ñalɗi keewɗi nafoore to bannge ganndal golle e balle ceeno Maajakatee Kah,…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] En puɗɗoriima innde Alla!

News >> Religion

Musidɓe tedduɓe, Fulɓe e leƴƴi kala gonɗi e Fuuta, haa Dakaar, e gure Senegaal kala, mi salminii on calminaali tedduɗi.…

Suite...
Click on the slide!

GANNDE KESE: Jaaɓngal waktuuji Njuulu "Muslim Pro" yaltii e ɗemngal Pulaar!

News >> Nouvelles technologies

Ko e weytaare ɓurnde mawnude kabraten renndo ngoo wonde jaaɓngal waktuuji njuulu Lislaam Muslim Pro yaltii e ɗemngal Pulaar.…

Suite...
Click on the slide!

SUNAARE: Mammadu Buubu Ñaŋ, gorko mo Aram woppii en e yeeweende...

News >> Société

Hol no ɗum wonirta? Naamnal nana yirloo e hakkille am tan, ena horii jaabawol. Mi horiima goongɗinde sabu ɓernde ndee…

Suite...
Click on the slide!

TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!

Langue et linguistique >> Coftal ngaanndi e pije

Musidɓe tedduɓe, Fulɓe yontaaɓe e ɓe ngonaa Fulɓe nanooɓe ngal, onon fof on calminaama kadi teddungo. On nduwanaama moƴƴe…

Suite...
Click on the slide!

DEMNGAL: Italinaaɓe cosii lowre e fedde ena wiyee HOOKII: "Nagge hookii kono maayaani..."

News >> Organisations et associations

Musidɓe tedduɓe enen fof waastaa tawa eɗen ciftora winndannde fattamlamiire yaltunoonde e jaaynde anndaande e aduna oo fof ena…

Suite...
Click on the slide!

TIGILDE KELME: Lewru Juko nduu addii kadi fertunde e tigille!

Langue et linguistique >> Coftal ngaanndi e pije

Musidɓe Fulɓe, ndado-ɗee! Tigilde men hesere ndee arii, yettiima ɗoo. Ngol-ɗoo laawol kam, soklaani ko miɗo ɓetana-on toosgol mayre, oɗon…

Suite...
Click on the slide!

GAACI: Njillu Baaba Maal e leydi Maalmaalɓe

News >> Musique

Alhajji Baaba Baydi Maal e Daande Leñol njuɓɓinii kiirɗeeli ɗiɗi pattamlami, ɓooyooji daarteede, ñalnde 24 e ñalnde 25 lewru kawle(octubre)…

Click on the slide!

GANNDE KESE: Tappirde Pulaar Android bayyinaama hannde!

News >> Nouvelles technologies

Musidɓe Fulɓe, en ɓooyii tijjaade oo kabaaru pattamlamo! Hannde eɗen njaɓɓoo gootal e kuutorɗe ɓurɗe hatojineede e gannde kese wonande…

Click on the slide!

GANNE KESE: Cinndel e taable e ɗemngal Pulaar nattii wonde koyɗol!

News >> Nouvelles technologies

En ɓooyii hoyɗude ɗum, hannde arii haa yettii ɗo men ɗoo sabu ko e yontere maaynde ndee keɓ-mi yeru cinndel…

Click on the slide!

DEFTORDU: Pulaagu.com woni caggal daarol natangol (Bande dessinée) "JELIYAA Tokosel" e ɗemngal men

News >> Langue et linguistique Pulaar

Fulɓe ena mbaawi wiyde hannde "en ndañii belaa"! Pulaagu.com wonnoo ko e eɓɓude ɗii lebbi fof yaltinde daarol natangol (bande…

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

. . : : | | | | Widewooji kesi - Nouvelles vidéos - New videos ... | | | : : . .


NODDATEERI: Njaajee, Nokia 3310 naattii e dingiral cinnde! Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 19-03-2017 )
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 19-03-2017 19:10

Pages vues : 14865    

Publié dans : Les News, Gannde Kese


Image
K
oko janngaa, mbir ƴeeŋɗo so artii e lammba heewi haaɗde ko e kombaa gooto! Ngati yonta oo jeelaani sabu ɗo o woppunoo ɗoo wonaa ɗoon o tawata. Doole njehii, goɗɗe keɓɓii. Aduna koko yahata! Kono mbir gooto ena woodi e senngo noddirɗe cinnde, jahnooɗo haa maayi, umitii. Ko oon woni cinndel darjunoongel ndeen e sahaa ena wiyee Nokia 3310! Alaa mo huutoraaki ngel. Alaa mo nanaani ngel. Nokia 3310 woni baban cinnde e wiyde rewindiiɓe oon fannu kala.Hol ko suuɗii caggal gartugol cinndel jahnongel haa yejjitaa?
Kala baɗtunooɗo hakkille e fuɗɗorde kilaate 2000 ɗee ena teskoo cinnde no mbaynoo. Ko cinndon tokoson, alaa goobe (noone) kadi waɗi ko butoŋaaji sabu ɗiins ahaaji, jaynirɗe cuwaano tawo wonde memtol walla mbiyaa "tactile". E ɗeen cinnde, ena teskanoo cinndel Nokia 3310 ngel ɓurnoo heen darju! Hakke 126 miliyoŋ yeru yeeyaama e oo telefon korsinaaɗo. Wonaa yooɗde walla yuɓɓude kuutoragol, ngel wonndunoo tan ko tiiɗde ɓernde. Alaa waawi yaɓɓude, pooɓno-ɗaa, caddaa, piyaa e leydi, feere alaa, ngel helataa, ngel ñifataa! Yanti heen kadi, ko noon ngel waawnoo ɓooydude e batiri!Ena hawraa e aduna hee ko kaŋngel woni ɓurngel yaajde e ɗiin jamanuuji. Wadde Nokia fellitii artirde ngel e dingiral, duuɓi sappo e jeeɗiɗi caggal nde 3310 oo yalti. Artirde cinndel ɓooyngel ena waawi jalnude yoga kono Nokia tafi ko cinndel kesel pul tugnaaɗo e 3310 gaadanteejo oo.

E kawral mawngal biyeteengal Mobile World Congress baɗowal to wuro Barselon, Espaañ, Nokia bettii heewɓe so habrude wonde baban cinnde mum hono 3310 enaImage arta e jeere e mbaydi kesiri e hitaande 2017 ndee! Wonnoo ko ñalnde 26 Colte 2017. Ko toon to Barselon tafiyaŋkooɓe cinnde e kala ko toɗɗii karalle cinnde kawrata ngam hollirde ko jogori yaltude e geɗe kese e oon fannu. Nokia, eɗen nganndi ko tafiyaŋke mawɗo wonnoo e ɗiin duuɓi ɗi marke maɓɓe ardii e jeere ndee. Kono caggal nde cinnde smarfon ɗee njoli, golle maɓɓe puɗɗii yahrude caggal sabu maɓɓe leelde rewde e kesamhesamaagu ngu ɗeen cinnde ngaddi. Kisa ɓe konaa haa ɓe puɗɗii yande. Ko ndeen kadi ɓe pelliti waɗdude junngo e faandu e Microsoft so huutoraade Windows Phone. Kono Android haŋkadi wafoyii, woppii Windows ɗo woɗɗi. Ɗuum kadi wonani Nokia nimsa mbonka haa yeeyaa. Fellitde artirde Nokia 3310 oo ummii ko e sikki wonde martaba ɓooyɗo oo maa artir huutiyaŋkooɓe e marke Nokia ɗee e kuuɓal.

Oo sikki ena wayi no wontii goonga e jaati Alla e renndo adunayaŋkoore ndee kala jaɓborii kabaaru gartugol Nokia 3310 e jeere ndee. Kala meeɗɗo jogaade walla anndude ngel-ɗoon cinndel summbanii kabaaru oo. Kadi ko cinndel tugnagel e miijo e tafngo ɓooyngo, kono ngel addorii geɗe ɗe ngoodaano oo sahaa e cinndel gadanel ngel.Image

Ko adii fof Nokia 3310 mo 2017 oo ɓuri hoyde e ɓeppiɗde. Kadi o ɓurata nanndude ko e cinnde hannde ɗee hay sinno tafngo ngoo tugnaa ko e afo maggel. Yaynirde ndee ko kuloor walla mbiyaa goobuure tee omo jogii seŋirde jack ngam seŋde heɗorde walla kaske. Aɗa waawi huutoraade ceŋateeri 2G ndii ngam feeraade e Enternet. Omo waɗi Bluutoos e potirgel ngel 2 megaapiksel. Kono ko ɓuri teskinde e ɓure maggel, ko batiri biyaaɗo gasataa oo! Eey, lewru huuɓnde a sarsaani so cinndel ena e dooyo (veille/sleep)! Ñalawma kuurɗo aɗa haala batiri gasaani, so wonaa kaawisa ko woni?

Nokia 3310 keso oo ena jogori jarde hedde $49, woni hedde 30 000 CFA walla 17000 UM (Ugiya). Ko cinndel cuusngel “coono”, etee ena moƴƴa e wayɓe hono Umar Malal Saar, bonirteeɗo cinndel yontere kala!


Kuɗol Ibraahiima Malal Saar


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


 


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : nokia, 3310, cinndel, mobile world congress, telefon, noddirde, noddateeri, ibraahiima saar, smartfon


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 


Ajouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
UBG     WI7   
B 5  K  D A  RJ3
XUG  15C  Y Y   
 M  M  B Q  LO8
AOF     HLX   
   
   

Aucun commentaire postmXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

HANNDE WONI...

..::||HAATUMEERE||::..


« < Colte 2020 > »
A M N N M H D
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

JOLJOLE FULƁE

Pas d'événements

JELIYAA TOKOSEL (BD en Pulaar)

NEWTO DOKKOL MEN QR

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!


My status

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥
Ibrahima%20SarrQuantcast

TWITTER TOLBEC!


TIGILLE ƁENNUƊE

TIGILDE KELME: Min ɓeydii tooke ɗee, haalande ladde!

News image

...

TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!

News image

...

SINNAA BAYDI ÑAŊ

Tele Pulaagu


Le Blog du Pulaagu

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥