NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
213 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

. . . : : : : : | | | | | | K A B A R U U J I - T E S K I N Ɗ I | | | | | | : : : : : . . .

Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] Ziyaara hikka oo ko tesketeeɗo, tugneteeɗo!

News >> Religion

Geno yettaama kadi, tuma mo Ziyaara Ceerno Maajakatee hokki en fartaŋŋe yuɓɓinde ndee yontere e lowre Pulaagu. Geno yettaama kadi…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] Jubbannde e nguurndam Ceerno Maajakatee

News >> Religion

Holi ceerno Maajakatee Kah? Sikke alaa, e ɗii ñalɗi keewɗi nafoore to bannge ganndal golle e balle ceeno Maajakatee Kah,…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] En puɗɗoriima innde Alla!

News >> Religion

Musidɓe tedduɓe, Fulɓe e leƴƴi kala gonɗi e Fuuta, haa Dakaar, e gure Senegaal kala, mi salminii on calminaali tedduɗi.…

Suite...
Click on the slide!

GANNDE KESE: Jaaɓngal waktuuji Njuulu "Muslim Pro" yaltii e ɗemngal Pulaar!

News >> Nouvelles technologies

Ko e weytaare ɓurnde mawnude kabraten renndo ngoo wonde jaaɓngal waktuuji njuulu Lislaam Muslim Pro yaltii e ɗemngal Pulaar.…

Suite...
Click on the slide!

SUNAARE: Mammadu Buubu Ñaŋ, gorko mo Aram woppii en e yeeweende...

News >> Société

Hol no ɗum wonirta? Naamnal nana yirloo e hakkille am tan, ena horii jaabawol. Mi horiima goongɗinde sabu ɓernde ndee…

Suite...
Click on the slide!

TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!

Langue et linguistique >> Coftal ngaanndi e pije

Musidɓe tedduɓe, Fulɓe yontaaɓe e ɓe ngonaa Fulɓe nanooɓe ngal, onon fof on calminaama kadi teddungo. On nduwanaama moƴƴe…

Suite...
Click on the slide!

DEMNGAL: Italinaaɓe cosii lowre e fedde ena wiyee HOOKII: "Nagge hookii kono maayaani..."

News >> Organisations et associations

Musidɓe tedduɓe enen fof waastaa tawa eɗen ciftora winndannde fattamlamiire yaltunoonde e jaaynde anndaande e aduna oo fof ena…

Suite...
Click on the slide!

TIGILDE KELME: Lewru Juko nduu addii kadi fertunde e tigille!

Langue et linguistique >> Coftal ngaanndi e pije

Musidɓe Fulɓe, ndado-ɗee! Tigilde men hesere ndee arii, yettiima ɗoo. Ngol-ɗoo laawol kam, soklaani ko miɗo ɓetana-on toosgol mayre, oɗon…

Suite...
Click on the slide!

GAACI: Njillu Baaba Maal e leydi Maalmaalɓe

News >> Musique

Alhajji Baaba Baydi Maal e Daande Leñol njuɓɓinii kiirɗeeli ɗiɗi pattamlami, ɓooyooji daarteede, ñalnde 24 e ñalnde 25 lewru kawle(octubre)…

Click on the slide!

GANNDE KESE: Tappirde Pulaar Android bayyinaama hannde!

News >> Nouvelles technologies

Musidɓe Fulɓe, en ɓooyii tijjaade oo kabaaru pattamlamo! Hannde eɗen njaɓɓoo gootal e kuutorɗe ɓurɗe hatojineede e gannde kese wonande…

Click on the slide!

GANNE KESE: Cinndel e taable e ɗemngal Pulaar nattii wonde koyɗol!

News >> Nouvelles technologies

En ɓooyii hoyɗude ɗum, hannde arii haa yettii ɗo men ɗoo sabu ko e yontere maaynde ndee keɓ-mi yeru cinndel…

Click on the slide!

DEFTORDU: Pulaagu.com woni caggal daarol natangol (Bande dessinée) "JELIYAA Tokosel" e ɗemngal men

News >> Langue et linguistique Pulaar

Fulɓe ena mbaawi wiyde hannde "en ndañii belaa"! Pulaagu.com wonnoo ko e eɓɓude ɗii lebbi fof yaltinde daarol natangol (bande…

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

. . : : | | | | Widewooji kesi - Nouvelles vidéos - New videos ... | | | : : . .


GAACI MEN: "Rappel", Daande Maayo 76 yaltinii CD keso pul! Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 29-03-2013 )
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 29-03-2013 19:08

Pages vues : 17378    

Publié dans : Les News, Gaaci


Image
E
nen fof eɗen ciiftora jaltugol "Air Leñol" e hitaande 2011, Dawwuuda Talla, ɓurɗo lollirde MC Tooroodo mo diɗɗal Daande Maayo 76. Hannde kadi en ngartii addande renndo ngoo kabaaru dakmuɗo so jaltugol CD "Rappel" haŋki 28 lewru MBooy! MC Tooroodo, jibinaaɗo Daawuuda Talla, gorko mo Wodobere Makkaaji gonɗo toh e Le Havre, Farayse alaa mo nanaani daande mum, daande Fulɓe, daande Pulaar. Rap makko ko "pinndinoowo, ganndinoowo ɓe nganndaa" kadi ko e ooɗoo CD o ɓuri regaade. Kadi kaŋko MC Tooroodo, o hokki en fartaŋŋe yeewtidde e men ɗoo e Pulaagu.com ngam waawde anndinde yimɓe golle makko paayondinde ɗe o waɗanta leñol Fulɓe.
PULAAGU.COM: Ko adii fof Pulaagu e Fulɓe calminii-ma, kadi jaarooje mawɗe fayde e maa ngam jaɓde-ma arde haa ɗoo ngam yeewtidde e leñol Fulɓe e haalooɓe Pulaar. Naamnal gadanal ko hol ko soomii e nder tiitoonde "Rappel" mo ndokku-ɗaa oo albom?

DAANDE MAAYO 76:"Rappel" ko siiftinde ko jinnaaɓe amen mbaajotonoo gila main ngoni sukaaɓe. Sabu ko waajuuji maɓɓe mbaɗi hannde haa ɗemngal ngal e pinal mbaasi yeebeede. Ngati so mi ummaniima rappude e Pulaar, ena wayi hono ko kamɓe yummiraaɓe ɓee ndokki-mi ngaal pinal. Jimol "Rappel" ngol e nder CD oo yimaa ko e Pulaar e Farayse fof etee kaalat-mi heen ko kala ena moƴƴina battane neɗɗo so tawii fotde waɗaama no haanirta. Ɗuum ko dewal Alla, ko jokkere enɗam, e wuurnude ɗemngal Pulaar. Ɗuum kadi ko mbele sukaaɓe arooɓe ɓee ena nokka e ko yummiraaɓe ɓee ndokki min koo e waaju e ganndal e nuunɗal.
Image
MC Tooroodo e Ibraahiima Saar


PULAAGU.COM: A jaaraama MC Tooroodo. Kono aan, hol to keɓ-ɗaa oo Pulaar luggo mo kuutorto-ɗaa e gaaci maa abu aan ka jibinannde Farayse tigi-rigi?

DAANDE MAAYO 76:Nde ngon-mi suka, baaba am wiyatnoo-min ko Farayseere yoo haaɗ damal galle,  nder galle oo, ko Pulaar haaletee heen. Ɗum waɗi min kaadata e jinnaaɓe ɓee ko Pulaar, kadi minen hakkunde amen min cuusaa haalde ko wonaa Pulaar. Yanti heen kadi e nder wuro Le Havre ko fuutaŋkaagal tigi min tawri jinnaaɓe amen. Hay gooto heen ladde fuuntaani. Kono ko baaba am e hoore mum jeyaa ko e daraniiɓe fuutaŋkaagal ɗoo e wuro hee. Kono miin e hoore am, Pulaar ena weli-mi tan sabu ko ɗemngal jooɗngal, jogingal dakamme. So min ummaniima waɗde Rap e Pulaar, ko ñiiɓde e nder pine men tawa kadi ena yahdi e jaamaanu.

PULAAGU.COM: Darnde maa e toownude Pulaar ena teskaa ɗii duuɓi fof. Mbar won ngartam kaɓetaa heen sabu doole e tampere ɗe naatnataa heen ɗee?

DAANDE MAAYO 76:So haalde goonga, mi heɓaani heen hay baɗte tawo, so wonaa tan weltaare yiyde Fulɓe e ɓe ngonaa Fulɓe fof ena keɗoo, ena njiɗi ko mbaɗat-mi koo. Ko ɗuum waɗi-mi jokkude waɗde golle ɗee sabu mi waawaa hiisaadetan dañal tawa kadi ko darnde leñol ndari--mi...

PULAAGU.COM: ... Wonaa feraade konngol maa, mbar ɗuum ena jogori ɓooyde? Gollanaade mehere mehre tan tawa alaa ko keɓetaa heen?

DAANDE MAAYO 76: (jaleeɗe) Yoo Alla juutnu, ko ɗuum tan ñaagii-mi. Kadi wonbaa mehre sabu ko njimat-mi koo ko naafore am sabu wonaa yimɓe ɓee tan njimatnu-mi. Kono miɗo yeewi sikkitaade hol ko waɗi miɗo jokki e waɗde ɗee geɗe keewɗe tampere. So mi yuurnitiima, mi tawa kadi ena artira ngartam ɓurɗem ngalu tiiɗnde woni nafoore waajuu e hirjino e nder leñol. Kono noon, yaltinde CD naamnii ko kaalis. So kaalis alaa, hay nokku yahataa. Ko ɗuum waɗi miɗo hulaa seeɗa so alaa ko artirta. So mi dañii tan gaaci ɗii ena nguurna koye majji, miin miɗo jogii liggeey am ko nguudu-mi.

PULAAGU.COM: Kono so a yaltinii CD, njiɗ-ɗaa ko yoo soode? Wona?
Image
MC Tooroodo


DAANDE MAAYO 76:Njeeygu CDji ɗii weeɓaani sabu njeeyirtu-mi ko junngo e junngo. Miɗo anndi yiɓe heewɓe soodooɓe CD oo kadi ena woodi nokku ɗo o yeeyetee ɗoo e Le Havre kono ngon-mi ko e yiylaade peeje no CD oo yahri nokkuuji goɗɗi. Ko wayi hono Fuuta, mi neldat toon tan tawa ko dokkal sabu so mi neldaani toon huunde, mi yiɗaa huunde ena ummoo too ena naata e jayba am.
CD oo ena yeeyee e Enternet tawa ɗo neɗɗo woni fof ena waawi soodde e mbaydi aawtagaol mp3. Neddo ena waawi soodde baar gooto walla albom oo fof, aawtoo ɗum e iPhone mum walla ko waawi jogaade fof. Miɗo eeroo renndo ngoo fof nde ngaddata ballal mum'en ngam geɗe ɗee mbaawa tabitde. Kala coodɗo CD, wayi ko hono fawde tuufere e mahgol pinal e ganni Pulaar nih.

PULAAGU.COM: Hol konngol njogani-ɗaa yillotooɓe PULAAGU.COM kadi hol yiyannde maa e golle ɓamtooje Pulaar?

DAANDE MAAYO 76: Ko adii fof miɗo jaaraama PULAAGU.COM sabu ko mbaɗaton koo ena nanndi e ko mbaɗatèmi koo. Fofo ko ƴellitde pine men e ɓamtude ɗemngal men sabu en ngalaa so wonaa Pulaar. Yillotooɓe lowre ndee fof kadi calminaama. Miɗo wiya-ɓe tan kalifa maɓɓe Alla golle ɗee sabu ko heɗotooɓe ngoni fof. Yaakaare fawaande e maɓɓe ndee ena mawni, yoo Alla ɓamtu-ɓe haa ɓe mbaawa ɓamtude golle men ɗee.
Mii, e hoore am jooni mbinndat-mi jime am ko e Pulaar laaɓɗo cer sabu PULAAGU.COM holli-mi ngool laawol. Welnude konnguɗi ko huunde yooɗnde, kono sellinde binndol ko huunde waɗɗiinde!


PULAAGU.COM: MC Tooroodo golle maa peewi, a jaaraama sanne!

DAANDE MAAYO 76: Ko Alla jaaraa!

Roɓindii konngi Daande Maayo 76 ko Ibraahiima Saar

Hooreejo Pulaagu.comHELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


 


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : Daande Maayo 76, MC Toroodo, rap poular, le havre, caucriauville, musique peul,


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 


Ajouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
BIB     9JF   
 2  O  T L  RX2
HKE  TKC  AHC   
 D  2  W E  QDG
A5X     WFP   
   
   

Aucun commentaire postmXcomment 1.0.7 © 2007-2018 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

HANNDE WONI...

..::||HAATUMEERE||::..


« < Korse 2018 > »
A M N N M H D
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

JOLJOLE FULƁE

Pas d'événements

JELIYAA TOKOSEL (BD en Pulaar)

NEWTO DOKKOL MEN QR

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!


My status

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥
Ibrahima%20SarrQuantcast

TWITTER TOLBEC!


TIGILLE ƁENNUƊE

TIGILDE KELME: Min ɓeydii tooke ɗee, haalande ladde!

News image

...

TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!

News image

...

SINNAA BAYDI ÑAŊ

Tele Pulaagu


Le Blog du Pulaagu

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥