NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


SENEGAAL: Ɓaaral Muusaa Jallo to jaaɓi Haaɗtirde Seek Anta Joop Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 19-08-2012 )
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 19-08-2012 15:10

Pages vues : 22366    

Publié dans : Les News, Langue et linguistique Pulaar


Image
Muusaa Jallo
M
usidɗo men Muusaa Jallo huñiima deftere mum wiɗto (thèse) ɗo duɗal Jaaɓi Haaɗtirde Seek Anta Joop, Dakaar (Senegaal) ñalnde 24 lewru ɓennundu nduu. Nde wonnoo Muusaa Jallo ko gooto e daraniiɓe ɗemngal e leñol men, heewii banndiraaɓe arnooɓe tawtoreede. Pulaagu.com heɓaani yahde Dakaar kono en njeewtidii e Muusaa Jallo waɗnde faayiide sanne ngam o fammina renndo ngoo golle ɗe o huñanii annduɓe toon to duɗal Seek Anta Joop. Muusaa Jallo yahri ko fannu coñce e ɗemnɗiyaŋkaagal, kono kadi ko e Pulaar o waɗi wiɗto makko ngoo. Ko ɗum addani-min naamnaade-mo nde o famminta golle ɗee jaŋgiyaŋkooɓe Pulaagu.com e renndo Fulɓe e be ngonaa Fulɓe no ndiidorinoo.

PULAAGU.COM: Ko adii fof, hol ko woni tiitoonde wiɗto maa e hol ko waɗi njiɗ-ɗaa wiɗtude oon fannu?
La poésie pastorale des Fulɓe du Jolof et du Ferlo : la problématique des guillemets de l’oralité. E ɗemngal tuubakiri ko ɗum wonnoo tiitoonde wiɗto ngoo; so mi etiima ɗum firde e Pulaar ɗum ɗeɓata wonde ko :Jime aynaaɓe Jolof e Ferlo : hol ko soomi e kaa haala ?
Nawi-mi e oo fannu wiɗto ko ƴeewtindaade wonde heewɓe wiɗtooɓe e Fulɓe ina njiɗi waɗde ngol leñol leñol kaawis : iwdi maɓɓe, caragol maɓɓe, mbaadi maɓɓe, innde ɓe njiilanatee ekn.
Mbiimi wonde Fulɓe ina njogii ko kollirta subaka kala e nder golle maɓɓe, ngonka maɓɓe : ina heen jeyaa jime aynaaɓe e Seernaaɓe mumen ;mi wiyaani noon alaa ko waɗaa heen haa ɗoo ; ahaa kay, gila Marguerite DUPIRE haa Mammadu Siree Ndonngo rewde e Aamadu Hampaate BAH, golle jooɗɗe, jumtuɗe mbaɗaama heen ; kono ga nokku amen gah, to bannge coñce e literatuur ina fooƴnoo ; ko ndeen yolnde njiɗnoomi sukku ; ngabiimi jime naalaŋkooɓe e aynaaɓe, jime Seernaaɓe amen hono Ceerno Koyli e jime almudɓe Siik Aljuma BAH haa woodi ko feeñi heen.


PULAAGU.COM: Hol ko wiɗto ngoo addan-maa to bannge ɓeydaare ganndal e udditaare hakkille?
Feeñimi heen to bannge ganndal e udditaare hakkille ko toɓɓe sappo e jeetati (18) e ko rewi:
-    Mi seerndii gollal wiide e gollal haalde, hayso golle ɗee ina ceerti e ɗemɗe keddiiɗe, e nder Pulaar ko ummoraade “maayk” payaa “woondoore”, ummoraade “ɓoccolinde” faade “timmal”;
-    Mi yiyii ko waɗi neɗɗo e yimɓe nanndaani sifaa e gooɗɗugol e keewal kelme Pulaar keddiiɗe ɗee : neɗɗo wonaa gooɗɗugol tan ina soomi sifaaji timmal e baas-timmal; yimɓe ko keewal e limoore tawi neɗɗo wonde mum gooto alaa baasi, ko no no hakkille foti ɓetatee;
-    Mi yiyii wonde ina ɗoftoowo kala gollal e Pulaar yahii haa ɓasiima e won ɗeen kelme okkiɗe nguurndam, foofaandu : yeru Naange, Genaale, Geno, Genndeeru, Nafde, Inna, Neene , Nani, Nana ekn;
-    Konngol (Haala) Pulaar fawii ko e dogi ɗiɗi : Ko yiɗaa e ko añaa( sujets d’admiration et  objets de parodie);
-    Mi fotndii ko Farayse wiyata ko Les figures du discours e haala Pulaar, tawmi Pulaar fiiltiima Farayse e peeje no haala siŋkirtee, no waylirtee haa adda maanaaji goɗɗi
-    Payka e pulareeje ( ma a taw  ko ɗuum addi innde payka ndee) ina ɓura alɗude winndannde no wonirnoo ;
-    Mi sifiima, mi innii jime tawmi Jolofnaaɓe e Ferlaŋkooɓe ina kuutoroo ɗee ;
-    Jiidigal to Fulɓe ɓuri ɓaaraade ko ngonka e jahdigal wonaa ƴiiƴam wolla enɗam ;
-    Ñalaande (ñande) ɓuri teeŋtude e sifaaji waktu, yonta wolla kala ko ina siftoree e dow hitaande, lewru ekn ;
-    Haala, alaa jeyɗo no heewi wiyeede nih awluɓe, wammbaaɓe wolla naalaŋkooɓe njeyi haala ! Gooto kala ina jogii hakke e haala, faawii ko e yonta, fotde e jojjugol mum ;
-    Kaawis (le merveilleux en littérature comme élément de commentaire)alaa e Diine : so woodno e yeru Juulde woodataa e Lislaam ;
-    Nokku e yonta( l’espace et le temps) njeyaa ko e lobbudu ɗo hakkille jookii ina yaynoo haala, laaɓal haala fawii ko e no joom mum ne’iraa, ko anndinaa ekn ;
-    Dokkal wonaa tan jawdi A hooti e junngo B ; ko baɗal jeyangal e ko wooɗɗinta gonaangal aade oo nder renndo o jeyaa ngoo ;
-    Fulɓe kaɓortoo geɗe kaɗaaɗe ko sawndinde ɗoon geɗe nannduɗe heen, yeru : wujjude e saaynaade ekn.
-    Hare Pullo e yeeweende ko sifaa Mythe de Sisyphe;
-    Mi yaltinii njuɓɓudi ndernderiiri jime aynaaɓe Jolof e Ferlo e Seernaaɓe mumen;
-    Ko ɓuri heen waɗ faayiida wonande ñaawooɓe ɓee: ko mi resii,mi reenii ngalu Fulɓe Jolof e Ferlo kebornooɗa yoolaade.


PULAAGU.COM:Mbar deftere ndee ena jogori saakade ngam renndo ngoo heɓa e nafoore njaltudi wiɗto ngoo?
Eey ɗo ngonmi ɗoo ko e caatagol e waylude ko mbiyaami ko heen feewaani ngonmi; deftere nde jame ɗiɗe (Jime ɗee e wiɗto ngoo): heen yamre fof ko deftere mum bannge njiɗmi ɗum waɗde.

PULAAGU.COM: Haŋkadi nde ɓaar-ɗaa jaŋde jaaɓi-haaɗtirde hol ko woni kuccam golle maa e ko fayi arde?
Alaa mi ɓaaraani koy, Seydi SAAR, so mi gaynii saato ngoo paami ko e yottinde binndanɗe noogaas (20)tokoose (articles)jowitiiɗe e oon fannu ngam ɓosde e janngingol Duɗal Jaaɓi Haaɗtirde so mi woodii heen ƴetteede; anniya am ko sosde casol fannuyankeewol jaaɓi haaɗtirde hono ‘Littérature Pulaar’ e mbaadi kuɓtidinndi, tawa mi jannginat e ɗemngal Farayse e ɗemngal Pulaar.

PULAAGU.COM: Muusaa Jallo, ko a gooto e hatanteeɓe ɗemngal Pulaar, holi yiyannde maa e ngaddiin jaaɓi-haaɗtiyaŋkooɓe e ɓamtaare ɗemngal men?
Adiiɓe men toon ɓee ko ɓe jinngooɓe, kala ko ina fayi e leñol hee ko ina bonna ngol ho ɓe ndaroo heen tawa hay gooto tinaani; ko ɓe winndooɓe cay ɓe pooftaaki, ede ganndal reeni fof; ho ɓe coftini amen, minen sukaaɓe ɓee e jokkude jaŋde amen; e yiyannde am, oo ɗoo sifaa daranaade ɗemngal ngal ɓuri ngartam e darnde njiyeekam en.
Aan Ibraahiima SAAR, a jaaraama, yoo Alla ɓeydu cellal maa haa anniya ma njoganiɗaa ɗemgal e leñol ngol yottoo; a jaaraama no feewi wonaa seeɗa.
 
 
Roɓti konngi ɗii ko Ibraahiima SAAR

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!


 


* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.
   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : soutenance, moussa diallo, ucad, poésie pastorale, Fulɓe, Jolof, Ferlo


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 2 de 2 commentaires

Softeende

Ecrit par: LAAMTOORO (Membre ) le 19-08-2012 21:36

So awiyaam yettu à wiyi ena teddi a jeya, laatiima ko yetteteko-ko aan jeyi, so roondete walla daasete , maa joomum rondo walla daasa haa yettina galle. Ko wayi -nii ena foti hokkudi monikala e fannu mbo yahri, softeende no jokkiri golle. Towgol tiba naamni ko juudi keewdi. So moni kala wadi heen ko foti ko wade, tibaka daro. Hande hay gooto elinortaako mi ala ka6irwi. Yoo Geno accu sabaabu. Seydi saar golle ma nju66i, aan e wondii6e ma. Waa6e no denwam haadi aan nii. 
Koorka gasi, maabu6e e aan6e mbeltiima, owon njarlo owon njaafo, yoo zawan en Kooka ja6aawo, Hokka en tazaade oowoo saha mbo zuuri, ena gasa wooy ndeen taz tappirde pulaar IPad dagnaama. 
On calminaama on njuuraama 
LAAMTOORO

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yettoore

Ecrit par: Dutal ganndal (Invit ) le 01-03-2013 14:36

mino wie Mamadou Ba mino woni departement mbo filosofie inirmi les formes symboliques dans la culture peul. 775549111. pulaagu woni nguurandamm

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 2 de 2 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
 T     N6A   
JC   E  Q   JDE
 J  MHC  QXA   
 D   7  T 6  CJT
DHL     2TX   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥