NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


TAPPIRDE PULAAR: Pulaagu.com yaltinii tappirde QWERTY yahdoorej e tappirde US (Dowlaaji Dentuɗi) Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 11-08-2011 )
 

Ecrit par IBRAHIMA SARR, le 08-08-2011 13:40

Pages vues : 23967    

Publié dans : Les News, Gannde Kese


Image
K
o huunde fadanoonde gila gila sabu Tappirde Pulaar adannde ndee ko AZERTY tan wonnoo. Kadi ndee yahdata ko e Windows® Farayseere (FR). Yoga e Fulɓe wonɓe to Dowlaaji Dentuɗi ena njoginoo caɗeele huutoraade ndeen tappirde hay so won e maɓɓe ena mbaɗda heen "ƴoƴe" hade feere woɗnde heɓeede. Mi nanii goytaali maɓɓe so Alla kono ɓooyii ko ngon-mi e eɓɓude tappirde QWERTY sabu wonɓe Amerik ena tiiɗi-en no feewi. Eɗen nganndi so Orop ɓennii, ko Amerik ɓuri waawde yillaade lowre men Pulaagu.com. Hannde ena wayi hono oon sokla humtiima nig sabu tappirde QWERTY ena heɓoo ɗoo e lowre men.

Tappirde QWERTY (US):

Aawto Tappirde ndee jaaɓdata ko e tappirde EN-US (English US), firti ko maa ndeen tappirde wona e nganndi maa nde tappirde pulaar QWERTY ndee waawa looweede heen. Kadi, loowgol tappirde ndee ena weeɓani hoore mum: So a dobiima laabi ɗiɗi tan, loogol gasii ko ena wona majaali 3! Ngati hoto muddiɗɓe wayɓe hoto Katante Leñol en, Haadii Aan en mbar am kadi noddaali : "ee mi faamaani, ee iwii jeeri, ee faytii mballaaji"! Tappirde ndee ena ɗooftii lelngo tappirde En-US ngam weeɓnude tappugol wonande woowɓe huutoraade ndeen tappirde. Ko ɗum waɗi ko waylaa heen heewaani no feewi. Kala ko aanni on heen walla njiɗ-ɗon fammineede, oɗon mbaawi jokkondirde e Pulaagu.com e iimeel walla Skype. Tappirde QWERTY ndee ko nih ŋiiŋe mum lelotii:
 Tappirde AZERTY (FR):

Image Wonande joginooɓe walla yiɗɓe tappirde AZERTY (FR) Pulaagu.com yaltinii yamre hesere tappirde men adannde ndee. Ko heewi waylaaka heen kono ndee-ɗoo yamre ɓuri yahdude e Windows® 7. Etee loowgol mayre kadi ɓuri yaawde e tappirde adannde ndee. Kala e mon joginooɗo tappirde adannde ndee foti ko momtude (loowta) ndeen tappirde hade mum loowde ndee-ɗoo. Hol no tappirde adannde ndee momtirtee? Wonande jogiiɗo Windows® 7, a yahat e "Panneau de Configuration", ƴeewaa to waɗi "Installer/Désinstaller Programmes". E doggol ngol, yiylo pulaar-fulfulde, labo-ɗaa ɗum, kisa ndobo-ɗaa noftu ñaamuru doombel maa. Ma a yiy "désinstaller", so a dobiima heen, maa tappirde hiiɗnde ndee momto. Ko ndeen tan mbaawataa loowde tappirde hesere ndee.

Jogiiɓe Windows® XP kadi yoo njay to "Panneau de Configuration">"Ajout e suppression de programme"> yiylo "pulaar-fulfulde"> suɓo "Supprimer". So won ko aanni-on heen, ƴeewee ganndu ngaanndi mbele ena walla-on. Tappirde AZERTY ndee ko nih ñiiƴe mum lelorii:
Eɗen keewi kadi hannde sukaaɓe wonɓe to leyɗeele men ena njiɗi tappude alkule Pulaar ɗee e cinnde Samsung, Nokia walla BlackBerry. Kono en cuwaa tawo yiytande-ɗum feere. Ko e wiɗto mum wonaa sabu cinnde ɗee hay so ngonaa keeraniiɗe Enternet, ena walla yoga e ɓe ngalaa ordinateeruuji tappude Pulaar e lowe men ɗee, walla e laylaytol renndo wiyeteengo Facebook. Sahaa mo ɗeen peeji keɓaa fof, maa renndo ngoo nan dille amen. Hade ɗum yettaade, miɗen nduwoo nde Alla ɓeydanta-en softeende, pellital e karallaagal ngal siynude eɓɓooji men ɓurɗi toowde!
 

Loowgol e nganndi

 


Kuɗol Ibraahiima SAAR

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : clavier, tappirde, polices peules, alkule, qwerty, azerty, unicode


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 6 de 6 commentaires

yo Alla sellin doole jokka balle ma

Ecrit par: Demmba wan ekkiyanke binndo (Invit ) le 09-08-2011 09:20

ko weltaare e de golle sabu ko huunde mawnde kadi walloore yimbe sabu lenyol ina sokli yimbe tinniibe ko ina nawra yimbe yeeso. 
so anndube e alduube e hatanteebe ndenti ina waawi ko sokla ko yetto.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Ko hooynantenoo, so saamii hoccee

Ecrit par: Bacca BAH (Invit ) le 11-08-2011 00:46

Nde tawnoo tappirde pulaar ko ngoyamm no feewi, mi danyii heen weltaare nde alaa do haadi. Jooni kay heddii ko hol no mbadat-mi haami naanna dum e masin am. A wii in a weebi, kono mbede sikki tan weebani ko aan, ko wonnaa waybe no am nih e Katante lenyol, hay sinno noon kam ko miin buri seebde Katante. A jaaraama sanne.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Seydi Saar

Ecrit par: Abdullaay Yerel Soh Keer (Invit ) le 15-09-2011 19:55

Seydi Saar a gollii hono ko ngoowdaa gollude kadi, so newnan'de ful6e binndol pulaar. Yoo Geno 6eyde baawal hebbina hono mah en!Seydi Saar woto faarno haa 6urta noon ko a caarsaaro tan.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

salminaali

Ecrit par: ialu (Invit ) le 19-09-2011 11:39

mi weltima hen no feewi yo allah faabo hen hokka hen modal e hedodirde

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Njettoor

Ecrit par: Bookar SALL (Invit ) le 05-12-2011 15:38

Bibbe lenol on njaaraama e neenal mon kam e katantaagal mon sabu darnde tiidnde ngam wuurnude binndol demngal men Pulaar. A min mbi'a on kadi so Alla sellin, semmbina haa keben yottaade faandaare njogani-den lenol men.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Njettoor

Ecrit par: SILEYMAANI COOY (Invit ) le 29-01-2012 17:18

Calminaali e njettoor sabu teskaade himme e darnde ndarani- don lenol ful6e. Teenti noon e nde he6aa tappirgol e demngal men . Koko foti tawde ari ko e waktu mum. Heddoto noon ko mballon en haa baannjitagol ngol newoo, yim6e ke6a heen. Yo Geno wuurnu sellina semmbina kala daraniido Pulaar. Merci, tous nos encouragements.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 6 de 6 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
PMO     99P   
4 A  6  D M  N5N
T1P  IRW  S7A   
 A  M  L 7  QDU
DAX     SYW   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥