NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


MURTUƊO JOOP: Hol ko ndon-ɗen e makko? Yiyannde am, miijo mon... Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 11-06-2011 )
 

Ecrit par IBRAHIMA SARR, le 11-06-2011 15:03

Pages vues : 24090    

Publié dans : Les News, Renndo


Image
Ibraahiima Malal SAAR
M
awɗo men, ganndo mo mi heɓaani anndude haa suddii leppi leydi hootii to joom mum waɗii hannde duuɓi ɗiɗi. Miɗo wonndi haa jooni e haame nde Alla goddiraani gite amen laaɓda nay! Kono haa jooni miɗo haari miijooji makko toɗɗiiɗi ngonka renndo men, foti ko e dawrugol walla ɓamtaare ɗemngal pulaar. Kono haa jooni ɗiin fannuuji ɗiɗi ceertaani sabu hannde ko dawrugol jogii fof haa teeŋti noon e leydi ndi o jeyaa, Muritani. So Murtuɗo haɓaama e golwole fof haa tampii, woppidii-en e hare, o hollii hol ko foti huccaneede, hol ko foti wonde ngoƴa garwano e darnde men ngam yooltude hujjaani men enen Fuutaŋkooɓe fof, kono kadi hujjaaji Fulɓe fof e kala leñol dewowol Alla ena jokka enɗam! So woodii ko ndon-ɗen e makko, yo a taw eɗen nganndi ko ɗum woni, ko jidaani tan e mawninde innde meere meere nde aldaa e darnde e jaati, ngati ɗe ngaldaa e golle memotooɗe!

Waɗaani Murtuɗo Joop mawɗo wiyeede-mo Murtuɗo walla Mammadu Sammba Joop! Waɗi mawɗo e gite men ko jogaade yiyannde, joganaade ndeen yiyannde peeje, ferande deen feere laawol haa wufta e ngartam mo renndo ngoo yiyata tigi nafoore mum. Ndeke so en njuurnitiima hannde darnde makko, enɗen mbaawi heen seedaade jaale ɗiɗi:
- sompude mbaggu pulaar haa tiiɗa e nder nguurndameeje men ngam waɗtude ngal kuuterteengal e fannuuji kala.
- wowlude daaande makko dow nde pulaar nattata ɓitteede e nder nguurndam leyɗeele ɗe ngal hiiɓaa, haa teeŋti e Muritani.

Dawrugol e ɗemɗiyaŋkaagal cawdii darnde makko gila gila sabu omo anndi ko ɗum timminta faandaare makko nde o eɓɓani renndo men. Kono noon Murtuɗo Joop ena wayi hono ena jogiino faayre darnde makko ndee maa muus sabu heewɓe fotnooɓe sawndaade-mo ko wostaaɓe ɓe njiyaani e pulaar so wonaa ɗemngal kaaleteengal, kala ko yowitii e binndol haandinaa ko e ɗemɗe tuubakooɓe, haa teeŋti farayseere, wonande Muritanai. Ko ɗum waɗi en njiyi-mo omo darii e teppere makko omo naata galle yoo galle ngam jannginde ɗemngal pulaar ɗo sappo potnoo sawndaade-mo! Miɗo yenanaa Murtuɗo Joop ena wonndunoo e yeeweede seeɗa hay so tawii yimɓe ena catii-mi jammo e ñalawma. Yeeweede ɗo a wonaa gooto? Ndaw ko haawni sanne! Ndeen yeeweende, e miijo am, ummii ko e waasde yontidaaɓe makko mawɓe e nder Muritani woƴeede darnde nde o daraninoo pulaar e Fuuta fof! Won ɓe paamaano-mo, kono salinooɓe-mo ɓuri heewde e ɓeen ruŋiiɓe ɓamtaare leñol, wellitaare ɗemngal. Ena waɗi nih, settunooɓe ɗemɗe mum'en ena ƴiŋa-mo jamma, ena mbonnita-mo ñalawma, haa ñalnde o eggi oo aduna e peral muusngal, ngal renndo ngoo fof sunanii...
Image
Murtuɗo Joop

Hannde so en ndonii e makko yiyannde ne, miɗo sikki ena ndonaani e makko feŋde peeje ngam siynude ndeen yiyannde. Waɗi-mi wiyde noon ko hannde peccooru laamu ngenndiyaŋkooɓe Fulɓe. Miɗo heewnoo fiyde "dental gufi gerte": ɓee ena kippii, ɓeya en ngajjii". Jogiiɓe hannde hattan waawde ɓosnude leñol ngol e ɗemngal mum ena njeeyna ɓamtaare ñalnde kala. Kono kamɓe kala ko ɓe teelɓe, ɓe ngollondiraani, ɓe njokkondiraani, haa teeŋti dow hoore am miin kaalowo oo. Eɗen ngonndi e ñawu bonɗo biyeteeɗe "miinaagu"; ko tuubakooɓe mbiyata "ego". Gooto e men kala jaɓaani faamde wonde ɗemngal ngal ɓamtortaako faafde faytina bannge mum, kono ko faafude e banndum, faytina e pulaar, leñol e renndo men. Ko waɗi kala nde c    aɗeele walla luural mbaɗi, en keewaani rewde e laawol masaalahaa, alaa. Keew-ɗen tan ko dottude ɗoon, gooto fof yahra bannge mum wiya hol sabaabu ko njiɗ-mi koo wonaani?
Nguun ñawu rewii-en haa hannde, hay gooto jaɓataa rewde e laabi peraaɗi. Garɗo fof tawi teppe ena ɗiggini laawol, wiya hol sabaabu miɗo rewa e teepe kaari? Hol ko o ɓuri-mi? Alaa, kaari ɓiraani-ma hay baɗte so Alla, ko o gaɗiiɗo-ma ummaade tan! Ndeke so tawii kala ɗo tawaa laawol ena ɗiggi, ɗoon rewetaaka, laabi keewii limotaaka, kono alaa e majje fof tiindiiɗi ɗo gootel. Miɗo ɓama yeru ɓurɗo famɗude woni innde geese (Enternet) ɗe enen winndooɓe kuutorto-ɗen: ena wai wiyooɓe "yiryirnde", "lulluŋaawel", "geese", "enternet"! Haa jooni gooto kala ena heddii e ko woni yiɗde mum koo, horiima tawtoyde woɗɓe walla tawteede. Ngati hannde eɗen njogii caɗeele ɓurɗe ɗoon kadi. So wonndude e haasidaagal gumngal e ngañamtumaagu puuyngu hakkunde neɗɗo e potnooɗo wonde bannd'um. Tawde ko kaŋko waɗi, yoo bon hay so ena nafa leñol!! On nanii oo bone?

Ngati hannde maa daaɗe keewɗe nane ena towa innde Murtuɗo fayde dow! Kono so yuurnaama les, so hiñaama ko suuɗii caggal won e majje, ma en nganndu tigi wullude Murtuɗo ko mawɗo e ronde hurum mo o joganinoo ɗemngal pulaar e gollantooɓe ngal ena ceernti nanndaani.
Yo en ngon e jam!
Yoo wuur yiyannde maa seydi joop
Yoo añɓe ottu
Tawa eɗen tawaa!

Kuɗol Ibraahiima SAAR

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : Mourtoudo diop, murtuɗo, mamadou samba diop, dekalem, mbagne, saÑidou kane, maurianie, pulaar


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (1 vote)

 

Affiche 14 de 14 commentaires

yoo geno yurmo yaafoo mbo

Ecrit par: abuu jaan (Invit ) le 11-06-2011 16:39

cerno ibraahiima min nduw niima banndi raa6e ful6e kalo sabu baaba lenyol ko lenyol ngol kalo waasi e nen nyaagoo alla nde wata mbo e aljannaaji 6urdi towde kanko e may6e juul6e kalo amin amin

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

baaba leñol

Ecrit par: usmaan gaajo (Invit ) le 11-06-2011 22:47

ndaw goonga ndaw hirjinoo6e jomen miijooji labaazi patamlami pozzi huutoreede gila hannde araani ina haawni kono ellee haawnaaki sabu esikkam so ñawzo yiiti safaara rafi mum so wonaa kay rafi maade oon kay foti sellude ngam yahaa arta fof ezen ngandi ko tongi 6amtaare men ko mawmaw e leñam leñamaagu zuum kay fotiino iwde ngam dental men laato mbele doole men na tabita xellitaare men na duumo haa añ6e salii6e goodaangal men na njermino ndeke alay sagel wooda ardii6e wooda rew6e daña fewjoo6e daña kadi fewjittee6e en mbaasaani semmbu6e semmbinoo6e harto too6e e hirjinoo6e jaambaree6e suus6e zazi gootaagu murtuzo ko heen jeyano o tuzziima leppi leydi leydi tuzzimo leppi teddungal yoo geno 6uu6anmo ceerno ibraahiima saar ajuuraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

MURTUƊO JOOP

Ecrit par: Ibraahiima lih(yaakaare.com) (Invit ) le 12-06-2011 02:20

On mbeltanaama. ko ceerno Mammadu Sammba joop koo ko deftere nde janngidtaako etee nafoore mum haaldotaako.Heddii ko mbele renndo ngoo ina faami ko wonnoo yiyannde makko e payndaale makko.Ko ceerno Mammadu Sammba Joop koo ko dokke Allah etee ko donngal teddungal wonnoo ,ko heewi e innitortoove ngenndiyankaagal mbaawaa zum roondaade...Miin e yiyannde am ko:bojji zi o woyaa zii fotii wontude e men pellital rewde e pele makko walla rewde e miijooji makko haa tabita e jamaanu men...yoo Allah yurmo yaafoomo.toon wona fooftorde makko.Heddii ko yo en tiizno e renndo men ,paafnen ngal men,zemze keddiize zee gootal kala nana fooza ina joowa bannge mum alaa ko addi zum so wonaa dental e yankinaare.Seydi saar yiyannde maa ina selli ,etee ina woodi ,alaa ko hazi yahrude yeeso so wonaa miin minaagu e yizde tineede .Heewii huutortoove lenyol ina ngoytanoo ngol tawa ko woni e miijooji mum en koo wonaa nafa lenyol.seydi saar yoo Geno hebbin yajjina hono maa en e nder renndo men.Mi rowira duwanaade kala pullo sabu MSJ ko jaalal wonnoo e nder pulaar...yoo allah rokku en dental,poolgu ...Goomu yaakaare.com no diidorinoo ina yetta pulaagu.com e ndee winndannde....Ibraahiima lih karallo :www.yaakaare.com 
[Accon hakke so won ko sellaani ]

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Nyawu Ful6e

Ecrit par: Bacca Bah (Invit ) le 12-06-2011 14:00

Ko kaaldhaa koo, yoga heen, ko goonga celludho. Ko dhum wonnoo hare e darnde Murtudhu e denndaangal nguurndam makko. Jabbuuji dhii ko: hooram-hooram; miin-miiniyankaagal; maaw-mawu; toowkufnyankaagal; haasidaagal; yantude e majjere. Jooni kay,naamnal ngal ko: hol no bat-ten haa cafren dhii dhoo jabbuuji bondhi? Jaabawol, e miijo hooram, ko gootol. Ndewen e koydhe Murtudho Joop!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Miijo am

Ecrit par: bala muusaa njaay (Invit ) le 12-06-2011 21:57

Ñabbuuli leñol men ina keewi, limotaako.Kono gooto e men fof so tawii ko e goonga e mum, yo waɗ tan "devoir" mum tawa ƴewaani goɗɗo o.Fof woni ko e pellital.Ko ngol ɗoon laawol Murtuɗo holli en.O wiyetee ko Annebi leñol.Annebi foti ko ñembeede, dewen e teppe mum. 
YO ALLA YURMOMO,YAFOOMO.KANKO E MAAYƁE JUULƁE KALA.AMIIN

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

BAABA LEÑOL YEHII

Ecrit par: JIBI KEBE (Invit ) le 13-06-2011 07:46

Baaba leñol yehii,mammadu sammba joop murtuɗo,yoo alla yurmo mbo yafoombo  
kaŋ'ko e maayɓe juulɓe fof,heddii ko, hol no ene heddiiɓe caggal makko mbawaten jokkude, hare nde o haɓantenoo jamma e ñalawm mbele pulaar ne yaara yeeso,ngoppen mawnikinaare e toorodaagal ɓurtungal,etoɗen wadde kala ko mbaawɗen haa defte makko ɗe o winnduno mbele ine muule,kadi etoɗen mahtaade e fewnude galle baaba leñol,mo nganduɗaa nguurndam mum fof ko wuurande leñol pulaar,so juumre ne heen njaafoɗen

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Gooto fof so wonii laamɗo....

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 13-06-2011 10:56

Tigi tigi mi yooɗaama jowe mon maantinɗe sabu oɗon njeyaa e faamɓe tigi ko fotnoo roneede e ceerno Murtuɗo. Kono haa jooni naamnal ngal ko hol no njaltirten e ɗee caɗeele so tawii gooto kala jaggiri hoore mum ko o laamɗo?  
Ndeen mbar maa wood laameteeɓe?  
Ko ɗum tigi woni caɗeele ɗee sabu so hay gooto jaɓataa rewde e adiiɓe ɗum, waɗde puddi ɓooyat ruuyde tawa hay nokku yahaaka!  
Miɗo sikki fotata ittude caɗeele ɗee ko tiiɗtinde ganndondiral e musidal hakkunde men enen fof sabu kala nanondirɓe tigi ena keewi waɗdude golle juɓɓuɗe ɗe ngaldaa e haasidaagal walla ngañamtumaagu. Eɗen poti udditde yeewtere mawnde e renndo ngoo ngam yiylaade peeje no oo ñawu safriraa.  
On calminaama!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

miijo

Ecrit par: Amadou tall (Invit ) le 13-06-2011 16:14

ko adii fof musiɗɗo a haali goonga ngam wiide ma hay gooto e men yiɗaa goɗɗo oo ardoo ɗum ɗuum ko ñawo mawɗo mawɗo gonɗo e men kono pulaar wii kala gadiiɗo ma e suudu wi maa reento jaala so tawii a sukkii noppi a jaɓaani nan-de nduƴƴoɗaa e jaala ko maw mawu ngon-du ɗen

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

miijo

Ecrit par: Amadou tall (Invit ) le 13-06-2011 16:14

ko adii fof musiɗɗo a haali goonga ngam wiide ma hay gooto e men yiɗaa goɗɗo oo ardoo ɗum ɗuum ko ñawo mawɗo mawɗo gonɗo e men kono pulaar wii kala gadiiɗo ma e suudu wi maa reento jaala so tawii a sukkii noppi a jaɓaani nan-de nduƴƴoɗaa e jaala ko maw mawu ngon-du ɗen

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ma aroye so Allah jabhi

Ecrit par: Aliou Bassoum (Invit ) le 16-06-2011 23:04

Cerno Ibrahima a jarama e nde windande. 
Namnal ma ko fati e nanondiral hakkunde fulbe ma aroye so Allah Jabhi. 
Bhurno sadde ene fof ko haldude. Hande Allah addi internet,jamma e nalawma yibhe nana kalda ko fati nawrude fule yeeso. Ndene telefone ene seerno.Dhum wadhi puldho cameroun wawadho halndude e pullo senegal. 
Hande Allah webni. Ete kadi yimbhe nana janga. Dhum kadi ko bheydaare. 
Aliou Bassoum Senegal

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

salaam

Ecrit par: Kedam Ba (Invit ) le 12-07-2011 20:07

Ceerno Ibrahiima yo Geno faabo ma e dee do golle de madantaa fulbe! Taayiino pullo fof ko hono ma wa'i won ndo pulaagu foolatno e nder Afrik. Kono ina heewi fulbe jaasbe pulaagu gont goddum,subahaanallah! mi yettiima min e dendaagal etijaaji fulbe haaboobe (fulbe Saalum saalum,centre du Sénégal)

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

On njaaraama e miijooji mom toosɗi...

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 12-07-2011 20:24

Miɗo yetta kala e mon ngarɗo e ngoo hello hokkude miijo mum e winndannde ndee. Tigi tigi miɗo weltoo sahaa kala nde kuɗol am iirti gilɗi ko'e mon haa ɓamon tappirɗe mon, ngaddon jaabawol e fannuuji ɗi membii-mi ɗii. 
Basum, a ɓeydii yaakaare hay sinno golle ɗee ma caɗtu. 
Keldam Ba, ko weltaare yiyde wonɓe toon e nokkuuji men ena ngara e lowre ndee saka ena mbinnda jowe kaddooje welemma e hakkille. A jaaraama sanne! 
Njokken golle, yoo Alla won ballo....

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

hol ko ronotoo ?

Ecrit par: koreera (Invit ) le 17-07-2011 08:46

Cuucal,caacal,nuundal ,ganndal, yandikinaare,yondikinaade, faamde hanki ,anndude hannde, tijjaade jango, hormade kala ko woodi ,janngude ,janginde, yurmade kala dawaado toonjaado tiknjaado.mi waawa limtude fof.ko juuldo.pamdo pammionoowo.newwido.o murtu o murtini neddaagal.ina gasa tawa oo yonta faamani holi murtudo? kono sahaaji ma ngaroy mbaagne sammba maa wonoy yiilirdu mawndu.sibu ngoon wuro ina suddi kange e lepi leydi mum.kade murtudo murtanaani hoore mum tan;murtudo ko gollal ,ko feere ,ko ganndal, ko miijo,......yoo alla yurmo yaafo jontado,barke mako siimta e lenyol kala kii6angol,yaa ko yidi alla o teddini nelaado .

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njettoor mamamadu sammba joop

Ecrit par: usmaan malal sih (Invit ) le 11-01-2012 16:54

ko goonga mammadu sammba ko harbiyanke mo fadaani japeere nde wonnoo o hulaan kadi o mogginaaki sago makko kolenol makko ndarnde makko denmgal makko maydo mo hersaani daniido jidaado mo yejjitaake kala kiraade fulbe joop ngenndiyanke lenol yo allahu yurme yaafoma aan e maybe juul mbodo siftora e jammaaji mawnin gol naldi pinal duungel e arde juraade Aamadu maliik gay e hittaande ujunere e teemedde jeenay e capandejeenay e didi njewtude mbimi ummiiko rewo o wiymi ndeke lenolam mayaani to rewo tawde koa cukalel tokosel ada winnda demngalma o hiiwti gite makko berlii gondi o ot

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 14 de 14 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
HSC     E    
 F  T  X 8  FJ9
5LW  PT4  DHJ   
 4  N   L  LN6
SR5      S   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥