NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
162 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


INITIATIVE FOUTA
Moyenne:
Clics:2750
Monza Trop de
Moyenne:
Clics:3394
Eeraango
Moyenne:
Clics:3165

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

. . . : : : : : | | | | | | K A B A R U U J I - T E S K I N Ɗ I | | | | | | : : : : : . . .

Click on the slide!

DIINA: Hol ko waɗi lewru waawaa yiyeede janngo 29 Koorka?

News >> Religion

Juulɓe aduna oo kala hannde ngoni ko e dakmitaade e poolgu mum'en e cuusal mum'en e lewru koorka jiimaandu hannde…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: Lewru hay so yiyaaka, ko haŋki Koorka darii. Yoo won njaɓaaka!

News >> Religion

Koorka ko gootal e doosɗe Lislaam. Ko kañum woni tayaɓal ɓaawo seedaade wonde deweteeɗo alaa so wonaa Alla etee Muhammadu (saws)…

Suite...
Click on the slide!

RENNDO: Ɓataake feewde e Yaay Sinna Baydi Ñaŋ (1939-2009)

News >> Société

Ko adii fof, mi juuriima annoore maa, miɗo ñaagoo Alla nde oo ɓataake tawata maa e aljannaaji ɗi Alla resani…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] Ziyaara hikka oo ko tesketeeɗo, tugneteeɗo!

News >> Religion

Geno yettaama kadi, tuma mo Ziyaara Ceerno Maajakatee hokki en fartaŋŋe yuɓɓinde ndee yontere e lowre Pulaagu. Geno yettaama kadi…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] Jubbannde e nguurndam Ceerno Maajakatee

News >> Religion

Holi ceerno Maajakatee Kah? Sikke alaa, e ɗii ñalɗi keewɗi nafoore to bannge ganndal golle e balle ceeno Maajakatee Kah,…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] En puɗɗoriima innde Alla!

News >> Religion

Musidɓe tedduɓe, Fulɓe e leƴƴi kala gonɗi e Fuuta, haa Dakaar, e gure Senegaal kala, mi salminii on calminaali tedduɗi.…

Suite...
Click on the slide!

GANNDE KESE: Jaaɓngal waktuuji Njuulu "Muslim Pro" yaltii e ɗemngal Pulaar!

News >> Nouvelles technologies

Ko e weytaare ɓurnde mawnude kabraten renndo ngoo wonde jaaɓngal waktuuji njuulu Lislaam Muslim Pro yaltii e ɗemngal Pulaar.…

Suite...
Click on the slide!

SUNAARE: Mammadu Buubu Ñaŋ, gorko mo Aram woppii en e yeeweende...

News >> Société

Hol no ɗum wonirta? Naamnal nana yirloo e hakkille am tan, ena horii jaabawol. Mi horiima goongɗinde sabu ɓernde ndee…

Suite...
Click on the slide!

TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!

Langue et linguistique >> Coftal ngaanndi e pije

Musidɓe tedduɓe, Fulɓe yontaaɓe e ɓe ngonaa Fulɓe nanooɓe ngal, onon fof on calminaama kadi teddungo. On nduwanaama moƴƴe…

Suite...
Click on the slide!

DEMNGAL: Italinaaɓe cosii lowre e fedde ena wiyee HOOKII: "Nagge hookii kono maayaani..."

News >> Organisations et associations

Musidɓe tedduɓe enen fof waastaa tawa eɗen ciftora winndannde fattamlamiire yaltunoonde e jaaynde anndaande e aduna oo fof ena…

Suite...
Click on the slide!

TIGILDE KELME: Lewru Juko nduu addii kadi fertunde e tigille!

Langue et linguistique >> Coftal ngaanndi e pije

Musidɓe Fulɓe, ndado-ɗee! Tigilde men hesere ndee arii, yettiima ɗoo. Ngol-ɗoo laawol kam, soklaani ko miɗo ɓetana-on toosgol mayre, oɗon…

Suite...
Click on the slide!

GAACI: Njillu Baaba Maal e leydi Maalmaalɓe

News >> Musique

Alhajji Baaba Baydi Maal e Daande Leñol njuɓɓinii kiirɗeeli ɗiɗi pattamlami, ɓooyooji daarteede, ñalnde 24 e ñalnde 25 lewru kawle(octubre)…

Click on the slide!

GANNDE KESE: Tappirde Pulaar Android bayyinaama hannde!

News >> Nouvelles technologies

Musidɓe Fulɓe, en ɓooyii tijjaade oo kabaaru pattamlamo! Hannde eɗen njaɓɓoo gootal e kuutorɗe ɓurɗe hatojineede e gannde kese wonande…

Click on the slide!

GANNE KESE: Cinndel e taable e ɗemngal Pulaar nattii wonde koyɗol!

News >> Nouvelles technologies

En ɓooyii hoyɗude ɗum, hannde arii haa yettii ɗo men ɗoo sabu ko e yontere maaynde ndee keɓ-mi yeru cinndel…

Click on the slide!

DEFTORDU: Pulaagu.com woni caggal daarol natangol (Bande dessinée) "JELIYAA Tokosel" e ɗemngal men

News >> Langue et linguistique Pulaar

Fulɓe ena mbaawi wiyde hannde "en ndañii belaa"! Pulaagu.com wonnoo ko e eɓɓude ɗii lebbi fof yaltinde daarol natangol (bande…

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

. . : : | | | | Widewooji kesi - Nouvelles vidéos - New videos ... | | | : : . .


SENEGAAL : 90 miliyaar mbuuɗu Seefaa ko Budget 2011 mo depiteeji ngootani Galle Laamorɗo Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 03-11-2010 )
 

Ecrit par AMADOU NDIAYE (Zorro), le 03-11-2010 19:08

Pages vues : 16684    

Publié dans : Les News, Dawrugol


Image
H
aalooɓe pulaar mbiyi : »Haaɗi haaɗa yoo haaɗ ɗo gure kaaɗi », kono ellee nii boom haaɗi haaɗa Abdullaay Wadda o jaɓaani haaɗde ɗo gure kaaɗi, sabu lannda politik wiyi e hitaande faynde arde nde no paamirton 2011 depiteeji maa nulaaɓe suudu sarɗiiji Senegaal ngootanii galle laamorɗo (presidence de la republik) mo Abdullaay Wadda waalata o ko capanɗe jeenayi miliyaar mbuuɗu seefa, kaalis woni kaalis mo ñaamaten o, paamon kadi e hitaande nde ngon-ɗen nde oon budget wonnoo ko capanɗe jeeɗiɗi miliyaar mbuuɗu seefa. E wiyde lannda politik biyeteeɗo Ld MPT mo Pr Abdullaay Baccili ɗum firti ko haa jooni persidaa Abdullaay Wadda woƴaaka bojji e joote senegaalnaaɓe rewɓe e worɓe ngoyata jamma e ñalawmaɗi, woƴi mo tan ko aƴƴude e maafaade ngalu walla ngoodaandi leydi ndi, kanko e wondiiɓe makko haa teeŋti noon e ɓesngu makko.

E wiyde oon lannda politik baɗlunooɗo mo haa o jooɗii e jappeere e konngol koolaaɗo kuuɓal mayre hono Pr Abdullaay Baccili, fereeji moƴƴingol (entretien) e karbiraa laana ndiwoowa mawɗo leydi ndi e laana makko ndiyam (chaloupe) maa saabo haa guwernama (laamu) Senegaal yaltina ko ina abboo e miliyaaruuji nayi mbuuɗu seefaa e hitaande nde pay-ɗen nde. Oon kaalis ɓurtuɗo walla budget ɓetaa ko e budget guwernama Senegaal e hitaande 2011 nde pay-ɗen, nde. Pr Abdullaay Baccili koolaaɗo kuuɓal lannda Ld Mpt haaɗaani ɗoon tan o siftini banndiraaɓe ɓe, o wiyi laana ndiwoowa Abdullaay Wadda mbiyeteeka Pointe Sangomare ka nde feewnitaa e hitaande 2002 nde, ko fotde miliyaaruuji noogaas mbuuɗu seefaa ngullaa maa mbeddaa e makka, tee kaan laana hannde o hay batte ka waɗaani, walla nii boom mbiyen ka nattii diwde ko ɓooyi, sabu ɓe mbiyi ka nattii hoolnaade ɗannoraade.

Image
Hooreejo Suudu Sarɗiiji

Yimɓe ina kaala kaan haala ndeƴƴaani ɓe njawnoraa ɗum kadi ɓe luwi laaɗe diwooje goɗɗe kanko e ɓesngu makko eɓe mbaɗa heen yahtaa yumbee, alaa noon ko haali yimɓe jeyaaɓe e lannda makko politik o (Pds). Ko wonaa ɗum ko, ko ina tolnoo e miliyaaruuji jeeɗiɗi mbuuɗu njaltinaama e booñ (tresor piblik) hakkunde hitaande 2008 e 2009 ngam luwrude laaɗe diwooje. Yanti heen kadi e wiyde maɓɓe laana ndiyam mawɗo leydi ndi mbiyeteeka Signare, ka heewaani huutoreede walla nii tawa meeɗaani nii boom huutoreede : »ndeke noon holi to ɗiin miliyaaruuji nayi payraa ?, haade wonii ɗi payaani e entretien makka ɗi njogori fayde e ko e jaybaaji maɓɓe, tawa kadi jiydaa e miliyaaruuji jeeɗiɗi ɗi o joñanaa bannge e suuɗnde nde o welaa fof o nokka heen, tawa alaa kaɗoowo mo ». Abdullaay Wadda wonaa jinne kono naññii senegaalnaaɓe najoore maayo naange e hoyre kellew.  Ld Mpt mo Pr Abdullaay Baccili wiyi haade wonii budget galle laamorɗo ɗo wonnoo capanɗe jeeɗiɗi e nayi miliyaar artii haa e capanɗe jeenayi miliyaar firti ko Abdullaay Wadda nanaani bojji jooteende ɗi senegaalnaaɓe ngoyata jamma e ñalawma ɗi, o faalaa tan ko loowde poosuuji makko haa keewa kanko e wondiiɓe makko politik.
“E Nder Budget Abdul Kariimu Wadda Ɓaaftanaama Bannge e Lahal”.

Image
Baccili

Wonaa galle laamorɗo o tan (presidence de la republik) roondii kaalis haa teddi hay Abdul Kariimu Wadda ɓiyi mawɗo leydi ndi tawa kadi ko tamnaaɗo jaagorɗe keewɗe (ministère de la coopération internationale, des transports aériens, des infrastructures et de l’énergie, e wiyde yimɓe Ld Mpt roondaama miliyaaruuji kaalis seefaa haa mbabba mum teddi, hay sinno tawii eɓɓooji bayɗi no Anoci alaa heen ko o rewnunoo laawol.
Ndeke noon so tawii hannde o roondaama ɗi ɗo miliyaaruuji fof, kanji fof ko e gawu o weddotooɗi.
  
Aamadu NJaay Zorro, Pulaagu.Com/Gabon

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : Senegal, Pr Abdoulaye Bathily, Ld Mpt, Jallarbi, Abdoulaye Wade, Presidence, 90 Milliards, Budget 2011, Gouvernement, Ministere economie et finances, Tresor Publique, Abdoul Karim Wade, Avion, Sangomare, Signare, Chaloupe, Deputes, Assemblee Nationale, Mamadou Seck, Bennoo Siggil Senegal, Coalition Sopi, Alternence.


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 


Ajouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
M6A     CXW   
1 1  O  R   LQ8
CJM  KNS  A14   
H 3  P   B  6BK
FTE     DFJ   
   
   

Aucun commentaire postmXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

HANNDE WONI...

..::||HAATUMEERE||::..


« < Colte 2020 > »
A M N N M H D
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

JOLJOLE FULƁE

Pas d'événements

JELIYAA TOKOSEL (BD en Pulaar)

NEWTO DOKKOL MEN QR

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!


My status

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥
Ibrahima%20SarrQuantcast

TWITTER TOLBEC!


TIGILLE ƁENNUƊE

TIGILDE KELME: Min ɓeydii tooke ɗee, haalande ladde!

News image

...

TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!

News image

...

SINNAA BAYDI ÑAŊ

Tele Pulaagu


Le Blog du Pulaagu

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥