NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
213 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


Monza Mauritanie
Moyenne:
Clics:4334
(Guinea)Lega Bah-Nene
Moyenne:
Clics:3566
mariama - fac alliance
Moyenne:
Clics:2692

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


GABOO: Mbar dognugol taksiiji e nder Liberwiil jogoraani wontande arani'en caɗeele? Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 27-09-2010 )
 

Ecrit par AMADOU NDIAYE (Zorro), le 27-09-2010 14:49

Pages vues : 18106    

Publié dans : Les News, Renndo


Image
M
bar Ali Bonngoo Ondimmbaa e guwernama mum paalaaka nokkinde hoɓɓe lonngere ummorde e dognugol (cofirgol) taksiiji leydi ndi? Hay sinno wonaa ɗum woni payndaale maɓɓe, banndiraaɓe, nanndii heen! ngati pulaar wiyi: ”ko ɓuuti hollirii”. Ko e nder ndiin mbaydi kesiri guwernamaa leydi ndi yuɓɓini ƴeewndel ñalnde Mawnde (aljumaa) 24 lewru Siilto ndu ngon-ɗen nduu, tawa ngeel ƴeewndel toɗɗii ko fotde teemedde jeegom neɗɗo dognoowo taksi e nder wuro laamorgo Liberwil ngoo. Fayndaare toɓɓaande ndee, ko seɗde dognooɓe taksiiji ɓe mbaawaa winndude e janngude e daawal juutngal, yanti heen ko raɗaade aksidaaji muusɗi baɗooji ñalnde fof tawa ina njooɓoo piɗtaali e nder wuro Liberwiil ngoo.

Ƴeewndel waɗata ko to duɗal Jaaɓi Haaɗtirde yarhammu Alhajji Umaar Bonngoo Ondimmbaa to Liberwiil, kanndidaaji ɗi njaabto naamnde toɗɗiiɗe go’o waawde winndude e tarde taro moƴƴo e ɗemngal Farayse, ɗiɗi waawde hiisaade hiisa hoyre e binndol e tati huɓindaade walla mbiyen dolde “code de la route”. Ƴeewndel ngel duumotoo ko balɗe tati kuurɗe (Mawnde, Aset, Alet) e ko ina tolnoo e teemedde njeegomo njaɓii arde tawtoree ngoon losko. Heddiiɓe ɓee ngoni ko e waɗde sikki sakka walla daasde koyɗe. E wiyde DG Transport ɓe ngaraani ɓee ko humambinndeeɓe mbaawaa winndude alaa noon ko haali tarde. E wiyde makko haa jooni ko ina abboo e ujunnaaje jeetati (8000) taksi ina pola e nder Liberwiil tee ko ɓuri heewde e ɓeen sofereeɓe taksiiji njeyaa ko leyɗeele ɗiɗi engeleyankooje: Nijeriyaa e Ganaa. Ɓe njanngi haalde Farayse ko e nder mbeddaaji Liberwiil, kono ɓe mbaawaa winndude alaa ko haali janngude. Heddiiɓe ɓee ndawi ko leyɗeele Afrik bannge hiirnaange (Benee, Maali, Nijeer, Senegaal, Togo e Burkinaa Faso) walla leyɗeele takkiiɗe maa koɗdiiɗe ko wayi no Konngo Barasawiil e Kameruun. Hay ɓeen ne wiyaama ina njogii permiiji fenaande kaaleteeɗi ɗii.

Image

Fannuyankooɓe Senngo Ngoo Mbiyi Ko Ina Tolnoo e Sappo e Ɗiɗi Ujunere (12000) Perme Fenaande Dognugol Ina Pola e Kalluuji Gaboo.

E tuugnaade e ciimtol fannuyankooɓe senngo ngoo waɗaango e hitaande 2008, tawaama ko ina tolnoo e sappo e ɗiɗi ujunere (12000) perme fenaande dognugol ina pola e nder kalluuji Gaboo. Waɗata ɗeen perme fenaande ko yimɓe suusɓe deedi sañɓe reesooji (reggundere)  bonannde ɗi calsaltiri jalluɗe mum'en tawetee e nder haralleeɓe administaraasiyoŋ leydi ndii, leyɗeele koɗdiiɗe e Afrik bannge hiirnaange.
Guwernama Pool Biyogee MBah wiyi juɓɓingol ngel ɗo ƴeewndel tooɗingel dognooɓe taksiiji ko heblanaade pottital fukuyankeewal “Can 2012” ngal Gaboo jaɓɓotoo, jaɓɓodoo e Gine Ekuwatoriyaal. Ayiiba goɗɗo mo ɓe kaali e hoɓɓe dognooɓe taksiiji, ɓe mbi’i ko heewɓe e maɓɓe nganndaa leyɗe gure ndogata ɗee, yeru mbiyaa taksimaan yoo nawe boowal laaɗe diwooje, weddoyo ma Opitaal Cennge, so a haalii wiyaa aadanii Allah ko toon mbiy-ɗaa ɗum!
“Haalooɓe Fulfulde Walla Pulaar Mbiyi ko Ɓuuti Kay Hollirii”: 

Banndiraaɓe haalooɓe Fulfulde mbiyi :“ko ɓuuti hollirii”, sabu so wiyaama kala mo dolaani binndol e haala dognantaa taksi e nder leydi hee, ɗum firti tan ko hoɓɓe nattii bismeede e  Gaboo, hanki leydi ɗanniyankaagal. E kabaaru ɓurɗo yaajde e leydi hee, wiyaama anniya laamu nguu ko teetde senngo dognugol taksiiji ɗii weeɗa ɗum ɓiɓɓe leydi jooɗiiɓe ɓe mbaɗaani hay dara ɓee. Ɗum nii nattii wonde bulet e mayri sabu ɗii-ɗoo duuɓi fof laamu nguu sulmii ko yoo ɓiɓɓe leydi ndii totte kala gollal paayodinngal e leydi hee, koɗo hay sinno ina mari ganndal yoo won batulo tan. Ndeen feere fof e wonde añamleñamaare Fedde wiyeteende “Onep” (Organisation des Employeurs du Pétrole) tawa fannorii ko kaynugol petorol tegiti ngal dow ñalnde fof tikkondiratno e laamu nguu wiya hoɓɓe ina keewi e senngo ngo. Kono nde tawnoo laamu ngu ina anndi leydi ndii ina ŋakkaa haralleeɓe e oon fannu, jaɓaani yortaade e ndeen feere lori.

Hannde, ngañgu maɓɓe e hoɓɓe ina fuŋŋinii ngati ɓe nattii yiɗande-ɓe hay bannge cahiiɗo e lacciri e ɗo ɓe njooɗii fof ko hoɓɓe ɓe mbaɗata coccorgal. Leydi kay yoo ɗaɓɓan ɓiɓɓe mum golle kono kadi hoto ɓe keed hoɓɓe e fuɗoowe haa ɓurta. Walla maa taw ko ko yarhammu Alhajji Umaar Bonngoo wiynoo e nguurndam mum ko ɓe njiɗi tabitinde hannde: ”maa hoɓɓe njaltu Gaboo tawa mbiyaaka njaltee”. Ellee nii boom ko toon fayaa, sabu pulaar wi’i: ”Cidee e Ceenel fof ko meerorɗe Ɓoggee”, sabu gila mawɗo leydi ndii sankii e lewru Korse 2009, laamu waylaare ngu Ali Bonngoo saltiima feewnude karte sejour kese, illaa baylooɓe. E jooni jooni, ɗum firti tan sinno ko sago gooto fof haaɗat leydi mum, arɓe ɓee ne kaɓɓa sasaaji mumen koota sabu Gaboo nattii faaleede bismaade ɗanniyankooɓe hesɓe. So en ngartii e permiiji ɗii, maa en taw wonaa hoɓɓe ɓe tan ngoni humambinndeeɓe hay ɓiɓɓe leydi ndi tawa ko dognooɓe taksiiji ina mbaɗi humiiɓe e binndol ko haala kaa tan ɓe mbaawi. So  ɓe mbiyaama yoo mbinndu innde mumen walla haajuuji maɓɓe  tan, ɓe mbiyata ko peeje maɓɓe mbonii nde tawnoo ko gite oto njogii ko yarhammu Mammadu Sammba Joob “Murtuɗo” heewnoo wiyde noon.

Aamadu Njaay Zorro Pulaagu.Com/Gabon.

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...

 


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : Gabon, 17 Aout, Léon Mba, Omar Bongo, Ali Bongo, Permis de Conduire, Taxis, Étrangers, Emergence, Direction Générale du Transport, Primature, Oliver Ngoma, Cemac, CAN 2012.


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 1 de 1 commentaires

ndaw ko bettaani ho66e

Ecrit par: usmaan gaajo to gaboo (Invit ) le 28-09-2010 12:29

waziino sahaa wazi saanga ñalzi e nder ñalzi allah zoo e nder leydi he duwawuuji jamma e ñalawma ngam nde oozo biyateezo aali nde geno newnanta zum haa joozo e jappeere he nde tawno koo juulzo maa o jogo njurum e arani en e nder leydi he mbele ko ho66e6e cooyni noo e makko ko laataniima zumen walla jaabowol mum ko alaa sabu o wontani zumen ko xiiwoonde saaynde kuule zewo wayli ngam tiitinnde ngonka arani en e nder leydi he zuum de bettaani yeru xeewe aduna o leyzeele 6urze alzude aara bee6e ina njeya heen kono xeewen no6e kanori juul6e hono ma66e ka waawata faamde e nder gabon sabu ko leykal e nder afrik kadi ko 6alee6e no afriknaa6eni kono yaw 6urtuzo hakkunde ma66e e arani en sabu majjum ko seeza e ngalu ko6e 6urdi yoga e 6i66e yummi raa6e ma66e ha6e njiiti koye ma66e 6e ndutti e6e piito becce ndeke kala ko nezzo ina ñaago yoo ñaago ko moxxee mum allah anndi ko moxxi emen yoo wazan en ko duwaawu laa6zo kono ko oo njizammi yoo laamo so reenaaki wontatuma ko jawo e daande ngam miijam yoo geno faabo

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 1 de 1 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
TYM     5    
 C  C  B 3  9LW
93F  12T  LFS   
 W  T   K  CXT
8L2      3   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2019 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥