NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
162 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


funeebe fuuta
Moyenne:
Clics:7048
Babba Saadu Fulbhe, Fulbe
Moyenne:
Clics:2942
fouta uurii kam
Moyenne:
Clics:2639
music of niger
Moyenne:
Clics:4100
Piilngal jaaltaaɓe Wenndiŋ
Moyenne:
Clics:5030

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


SARAMBOOMAAGU: Al Kayidaa Magreb happitiima dahgol faraysenaaɓe diftaaɓe to Nijeer Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 25-09-2010 )
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 25-09-2010 10:01

Pages vues : 17320    

Publié dans : Les News, Renndo


Image
F
edde saramboomooɓe Al Kadyidaa hollitii e bayyinaango yaltunde e calol tele Al Jazeera wonde ko kamɓe ndiftii faraysenaaɓe njoyo e afriknaaɓe ɗiɗo dahaaɓe e yontere ɓennunde ndee. Ko goonga oo kabaaru wonaa bettuɗo kono o ɓeydii kulol ɓittere e koye hohooɓe Farayse sabu haŋkadi ena wayi hono ko kamɓe Al Kayidaa njogii labangal nih.
E ngoo bayyinaago yaltungo haŋki, Al Kayidaa hollitii wonde ko kañum'en moofti dahaaɓe ɓee. E wiyde maɓɓe, ma ɓe mbayyin naamnitte maɓɓe ɗoo e yeeso. Hohooɓe Farayse ngoongɗiɗii iwdi bayyinaango ngoo ummii tigi ko e fedde AQMI e gardagol . Kabaaru belɗo ena soomii a bayyinaango ngoo, ko wonde dahaaɓe ɓee ena nguuri. Kono ko ɗoon haaɗi: ko heddii heen koo, doole keedi (tawo) ko to saramboomooɓe.

Gila habraa wonde dahaaɓe ɓee ngoni ko e juuɗe Al Kayidaa, laamu Farayse umminii doole mawɗe fayde Nijeer ngam "yiytude-ɓe ko curi yaajtaade, feere kala". Hakke 100 koninke, fannuyaŋkooɓe humpito e saramboomaagu ngarii to Ñaamey ngam tiiɗtinde darnde laamu Nijeer e njiilaw dahaaɓe ɓee. Kono, e nder bayyinaango AQMI, Farayse reentinaama e etaade wiyde ena huutoroo doole kooniŋkoore ngam teettude dahaaɓe ɓee e juuɗe maɓɓe. Ena wayi hannde hono guutorgol doole ena anii no feewi e ngoo weeyo sabu hade AQMI happitaade dahgol faraysenaaɓe ɓee, maa mooti-ɓe e nokku kisɗo mo weeɓaani yiytude walla yettaade. Oon nokku, e ko tuumaa, fotata wonde tan ko e kaaƴe fuɗnaange-rewo Maali takko keerol mum e Alaseri.
Hade AQMI bayyinde naamnitte mum ngam woppitde dahaaɓe ɓee, Nikolaa Sarkosii, laamɗo Farayse hollitii wonde doole leydi ndii kala ko ko ndenndinaa ngam yiytude dahaaɓe ɓee. Brice Hortefeux, ngarɗo tawtoreede maningol duuɓi 50 jeytaare Maali jaɓɓaama to Galle Laamorgo, nokku mo o yeewtidi e Amadu Tumaani Tuure, mawɗo leydi Maali "baɗte ngonka dahaaɓe ɓee". Alaserinaaɓe kadi ngarii e Maali ngam diisnondirde e laamu nguu e peeje no weeyo ngoo jiiɓtortee! Ena habraa nih wonde diwooje Alaserinaaje puɗɗiima weeytude e falnde jeerennde Saharaa hee. Kono ena anndaa wonde so wonaa anndee e jaati ɗo dahaaɓe ɓee mooftaa, hay gooto waawaa huutoraade doole ngaddaaɗe ɗee.

Image
Tumaani yamiri wolde Aziz e keeri Maali

Hohooɓe Farayse kollitii hannde ena katojini e jokkondiral e Al Kayidaa ngam anndude "hay so ko naamnitte"! Kono Farayse ena heboo ɓamde kuule kooniŋkooje sabu e wiyde jaayndeeji Dowlaaji Dentuɗi, Pari ɗaɓɓitii ballal Waasinton ngam yiytude suuɗorde AQMI. Hohoowɓe Amerik caliima joopaade sifaa ngaal balal kono ena waawi wonde kuutorgol ayaweere kagguɗe (imagerie satellite) walla neldugol ndiwowon (drones) to falnde ɗo dahaaɓe ɓee moofta ɗoo.
E nder Farayse, kulhuli njanguuji Al Kayidaa e nder keeri leydi ndii ena mawni no feewi. Yoga e fannuyaŋkooɓe saramboomaagu kollitii wonde Al kayidaa woni ko e fewjude "fiyannde" e nder Farayse e dow haɓtaade ko ɓe inniri "njanguuji Farayse e dow diine Lislaam". Ena wona tawa ɗum joofii ko gootgol kuule kese e nder Farayse ngam haɗde juulɓe rewɓe muurnaade walla ngam saɗtinde dewgol diine Lislaam e nder Farayse. Gila Laamu Sarkosii naati Elysée, seedaama wonde arani'en, diineeji mum'en e aadaaji mum'en ngoni ko e ñiŋeede jamma e ñalawma e kunuɗe lanndaaji "ñaamaŋkooje" leydi ndii, haa teeŋti e UMP mo Sarkosii. Kono ɗum tan waawaa wonde sabaabu ngañgu hakkude Al Kayidaa e dowla Farayse.

Image

Hannde kadi, Muritani woni ko e hoore haala e nder ndee wolde hesere joopiinde Al Kayidaa. Ko goonga ena wayi hono junngo Farayse ena e golwole cakkitiiɗe ɗe laamu Abdel Aziz mbaɗi e nder Maali ɗee balɗe ɓennude. Lanndaaji luutndiii leydi ndii puɗɗiima ñiŋde Aziz e naatgol ndee hare nde ɓe tuumi ko Farayse huccini Muritani e Al Kayidaa. Kono Muritani ena jambita njanguuji AQMI keewɗi e nder leydi mum haa teeŋti e warngooji faraysenaaɓe baɗnooji to Eeleega e Bowte 2007. Gulwulti e dow naatgol Muritani e nder hare Al Kayidaa nanaaa e nder diŋiral dawrugol Muritani, kono kadi e nder baktirɗe (forum) geese. Ko laaɓi koo, woni Generaal Abdel Aziz suɓii ko "fiyde" to ɗaɗol musiiba toh ngam hisnude keeri leydi mum. Ena jeyaa e ko ɓuuɓnata ɓerɗe yoga e hulɓe maa "piyanɗe" Al Kayidaa mbaɗtu naneede haa e nder gure men Fuuta... so ɓe poolaaki gila e jooni.

Kuɗol Ibraahiima SAAR

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : mauritanie, aqmi, al qaida au maghreb, otages, abdel azizi, tumani touré, terrorisme, france


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 1 de 1 commentaires

Miijam

Ecrit par: welainde (Invit ) le 25-09-2010 09:46

AKMI, sa yan e mum, o yanat e maa.Sa yanaan e mum o yanat e maa.Wonande Moritani kam.Joni heddi ko mate farayse jogoraani jangeede sabu woƴiɗum ko artirde dahaabe mum taw ina kisi.Kori janfa jogoraani joloyde hakkunde Aziiz e Sarkozy?Kori koninkooɓe farayse e moritani ngaraani joɗaade ko juuti to rewo mali mbele Moritani ina waawa wallude TOTAL e ko nande mum fuɗɗiɓe ñohde ko petrol ina woodi e diwaan he? 
Kono yahaa artaa fof, maa yiye ko petrol gonɗo Tawudeni farki kine e o dillini hoɗdiiɓe ɓadiiɓe e woɗɗuɓe.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 1 de 1 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
MFQ     F    
L E  K  7 K  OWQ
X G  5T3  JH6   
N Q  O   L  AHR
TT3      T   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥