NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
213 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


Gaboo: Juulɓe PoorJentinaaɓe Mawnii Ñalawma Maayirɗe Lewru Koorka (Juulde) Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 13-09-2010 )
 

Ecrit par AMADOU NDIAYE (Zorro), le 13-09-2010 17:45

Pages vues : 14376    

Publié dans : Les News, Diina


Image
Imam Rashid
C
aggal balɗe noogaas e jeenayi kuurɗe kumagol puɗal haa mutal e ñaamde, yarde, simmaade e wirnodaade e cuddiiɗo mum jullɓe PoorJenti pummii walla njuulii maayirɗe lewru Koorka teddundu ndu ñalnde 10 lewru Siilto ndu ngon-ɗen ndu. Pummirgal ngal waɗi ko to Jumaa Mawɗo wuro ngo e nder arondiismaa ɗiɗaɓo komin o. Ko sahnga waktuuji jeenayi pawɗi hojomaaji sappo e joyi (W9HJ15), ko ndeen imaam jumaa o hono Abdul Raasiid Mbadinngaa kañum e sete mum naati suudu Allah teddundu ndu, ɓe tawi denndaangal juulɓe arnooɓe ɓe ina padi ɓe ko aldaa e heppere. Ndeen o naati o salmini, salminaango islaam, dental juulɓe ngal haftii darii naayib wuurni, Imaam darii hucciti fuɗnaange habbiri, hartii daande dow sellunde o juulni darɗe ɗiɗi ɗe njuutaani darnde heen fof ina wondi e Fatiha e simoore?

Ngam waɗlude mo woni kala nande ko Imaam haalata ko goomu juɓɓudi Jumaa o haɓɓu mikorooji mawɗi baŋ yoo baŋ e kala ɗo neɗɗo woni ina waawa nande hudba Imaam. Ndeen o salminii darɗe ɗiɗi farilla ɗe, won heen kaftii paɗɗii paɗe mumen ndiirani boowal.
Ɗoon tan Almaami Abdul Raasiid Mbadinngaa biftii solaade (mikoroo) eewnii juulɓe ɓe, o wi’i :banndiraaɓe tiiɗno-ɗee padee seeɗa, sabu hudba o jeyaa ko e juulde nde. Won heen nduudi seeɗa heddiiɓe ɓe mbi’i yoo haala makko rew mo, njokkii e hammadikanndiiji mumen.

 Imaam Raatib Abdul Rasiid Mbadinngaa Yaafniima, kono kadi Wasiyiima Juulɓe ɓe

Imaam Abdul Rasiid Mbadinnga yaafniima, kono kadi wasiyiima banndiraaɓe juulɓe nde ɓeydotoo tiiɗnaade e kulol Allah. E nder hudba makko o haalii haala mbaɗka faayiida e ɗi ɗo konnguɗi alliyankooji garooji : »banndiraaɓe juulɓe, jettooɗe ngoodanii Allah joom baɗe e baawɗe, mo deweteeɗo alaa so wonaa kañum e Nulaaɗo mum Mohammadu Rasuulu (MJK). O ɗo ñalawma Juulde maayirɗe lewru Koorka ko ñalawma mawɗo mo Joomiraaɗo teddini, jippini walla farlini e dow maccuɓe mum. Banndiraaɓe juulɓe ko adii fof kulen Allah, sabu kala ñalawma, lewru e hitaande ɓennunde eɗen ɓeydoo ɓadaade maayde. Ndeke noon eɗen poti hulde Allah ndewen kala ko o yamiri, ngoppen kala ko o wi’i yoo woppe. Banndiraaɓe juulɓe, rewɓe, worɓe e sukaaɓe, hannde lewru koorka teddundu e duwanaandu ndu wayniima en, e nder ɗum eɗen njetta Allah no feewi kadi eɗen ñaagoo mo yaafuya nde o momtanta en bakkatuuji men ko suuɗii e ko feeñi. Eɗen ñaagoo mo nde o suranta en seyɗaane e musibbaaji mum. Juulɗo so tawii ronkaani ina waɗɗii ɗum hoorde lewru koorka ndu, sakaade, muddaade e wanngoyaade suudu Kaaba ».

Image 

“juulɓe ina poti laɓɓinde ɓerɗe mumen njiɗondira hakkunde mu’en, teddina jibnaaɓe mu’en ngoppa kirameeje puuyɗe e haasidaagal”.
“Kulol  Allah Wonaa e Lewru Koorka Tan…”:
Imaam Raatib Abdul Rasiid Mbadinngaa alaa ko heddii e hudba mum, sabu o wi’i:“banndiraaɓe juulɓe kulol Allah wonaa e lewru koorka tan, so neɗɗo hulii Allah e lewru koorka ina foti kadi hulde Allah e lebbi keddiiɗi ɗi. Sabu en teskiima won heen mbayrata hulde Allah tan ko e lewru koorka, so ndu maayii joom mum en nduttoo e ko Allah ɓuri añde. Banndiraaɓe juulɓe tiiɗno-ɗee sabu kulol Allah ko ñalnde fof ngati hay go’to e men anndaa nde jogori nootoyaade joom mum”. Imaam Abdul Rasiid yettii hoɗɓe wuro ngo haa teeŋti noon e Mawɗo Galle maa Sarwiis  biyeteeɗo “Satram” sabu ko ardiiɓe oon Sarwiis keedani en e njoɓdi ndiyam e kuuraa Jumaa o. O yettii kadi Goomu Njuɓudi Jumaa o sabu darnde maɓɓe maantiniinde nde aldaa e lohre. Imaam yettii kadi njettor guurɗo fayde e sete paayodinɗo gummiiɗo Liberwil wuro laamorgo leydi ndi tawa ɓe ngari ko e yamiroore  Alhajji Ali Bonngo Ondimmba Hooreejo leydi ndi tawa kadi ko kañum woni hannde o Raayiis walla Hooreejo wonande denndaangal juulɓe Gaboo. Dental ngal duwaniima hoorejo leydi nde Allah rokkata mo cellal e coftal no o yettorii payndaale makko.

Teddinen Jibnaaɓe men, Ngoppen Kiram Puuyɗam e Haasidaagal

 

Heednoo e ɓanngino talballeeji e buubaaju ɗi ko Duɗal Njanngu Arabo-Islaamik ngal PoorJenti. Ko hedde waktuuji jeenayi pawɗi hojomaaji capanɗe nayi (W9HJ40), dental ngal saakii go’to fof woni e waɗde goɗɗo oon juul mo wuuri, yarlondirde e yaafondirde ngoppondira hakke ko suuɗii e ko feeñi. Denɗiraaɓe ɓe ngoni e yanondirde, heddiiɓe ɓe ina mbaɗa gaajaade ƴaaɓorɗo goonga.
To Liberwiil wuro laamorgo politik leydi ndi, Alhajji Ali Bonngo Ondimmba Hooreejo leydi Gaboo e Hooreejo walla kalifa Jeneraal juulɓe juuli ko to Jumaa Mawɗo Ruwaa Hasaan Ɗimmo e gardagol Imaam Raatib Ismaayil Osenii Osaa tawa kadi ko kañum Allah rokki teddungal wonde Hooreejo “Conseil Superieur Des Affaires Islamiques Du Gabon (CSAIG)” e denndaangal juulɓe wuro ngo.
Caggal hudba almaami o, Ali Bonngo teddinirii bottaari denndaangal kalifaaɓe diineeji wuro ngo to galle laamorɗo to, ɓe mbaɗdi toon njuul mo wuuri, ɓe njarlondiri ɓe njaafondiri e koye maɓɓe. E nder ngoon eeraango musidaagal Hooreejo leydi ndi balliima oon fartaŋŋe yeewtitde e maɓɓe toɓɓe teeŋtuɗe toɗɗiiɗe nguurndam leydi ndi ko wayi no eɓɓo makko politik renndoyankeewo wiyeteengo “Emergence”, go’to fof addi heen yiyannde mum e ko o fuɗɗii gollaade ko.
Ciftinen banndiraaɓe ɓe tan ko Alhajji Ali Bonngo waɗi jamma Leylatul Qadiri mum, ko Makka, kadi o hajjori o duwanii Gaboo e ɓiɓɓe mum nde nduumotoo e deeƴal. (Yoo Allah rokku en waɗtude nii mo wuuri).

Amadou Njaay Zorro Pulaagu.Com/Gabon


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : gabon, port gentil, imam rachid, ramadan, religion, islam


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 


Ajouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
 F     YIM   
8B   D   K  H8W
 4  DLQ   G   
 5   O   K  CB8
87K      O   
   
   

Aucun commentaire postmXcomment 1.0.7 © 2007-2019 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥