NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


GABOO: Duuɓi capanɗe joyi jeytaare leydi ndii lollinaama! Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 20-08-2010 )
 

Ecrit par AMADOU NDIAYE (Zorro), le 20-08-2010 00:36

Pages vues : 10991    

Publié dans : Les News, Dawrugol


Image
D
uuɓi capanɗe joyi mawningol ñalawma Maanditaare Ndenndaandi Gaboo, PoorJentinaaɓe rewɓe e worɓe ngowaaki doole mu’en. Ngoon ñaaƴo duuɓi capanɗe joyi jeytaare waɗaa Ko e yeeso teddungal Guwerneer Diiwaan, Meer komin Wuro, Perefee Falnde Bennjee, Hooreejo Diisnordu Falndeyankooru Bennje e Kalifaaɓe Diineeji…
17 Juko 1960, 17 Juko 2010 ko hikka waɗtata duuɓi capanɗe joyi piil ko Ndenndaandi Gaboo heɓnoo ndimaagu mum hakkunde leyɗeele, tawa adii wonde hooreejo mayri e oon tuma hay sinno yiɗaano ko gorko ina wiyee Lewoo M’Bah dawɗo e leñol faŋ ‘en.

Ndeen o sankiima caggal rafi cellal e hitaande 1967 doosgal ngenndi (constitution) rokki fartaŋŋe Albeer Bernaar Bonngo hannde Alhajji Umaar Bonngo Ondimmba wonde hooreejo ɗimmo leydi ndi.
Ko adii ñalawma o ina yettoo tawi wuro ngo fittaama haa laaɓi, suɗaa, sinkaa ɓoornaa wutte mum ɓurɗo ŋarɗude e wutteeji.
Ɗo njeeƴi-ɗaa e mbeddaaji wuro ngo fof cooynoto-ɗaa ko darappooji leydi ndi ina mbeɗoo. Ñaaƴo dadiiɓe (militeer) e siwil ngam mawninde maanditaare duuɓi capanɗe joyi jeytaare leydi Gaboo e hitaande 1960, waɗaa ko to Dingiral Jeytaare maa mbiyen palaas enndepanndaas to Galle Njulaagu maa Fuwaar Minisippaal wuro laamorgo fagguduyankeewo ngo. Ñaaƴooɓe ɓe tuggi ko to wasorde Kora Wood Gaboo payi wasorde Yarhammu persidaa Lewoo M’Bah e nder wonki wuro ngo. Wiyanoo ñaaƴo ngo fuɗɗotoo ko sahnga waktuuji sappo kono nde tawnoo Liberwil wuro laamorgo ngo ɗeɓii ruudde e puɗɗogol mum, poorjentinaaɓe puɗɗii waɗde ñaaƴo mumen ko hedde waktuuji sappo e go’ sabu ko ndeen Guwerneer diiwaan o hono Gaspaar Naŋ Ellaa bukkitii to biro mum kañum e wondiiɓe mum naati Dingiral Jeytaare ngal, ɓe njaɓɓoraa saato kelle. Ndeen ɓe njooɗiima e jooɗorɗe maɓɓe wuttooɓe Fanfaar Suudu Diisnordu mo Falnde Bennjee ndarii poti rip kucciti e halifaaɓe wuro ngo kartii lefol Jarfol Njaambareeɓe Ngenndi « Hymne National », go’to fof ummii darii fotndi juuɗe nehtii haa ngol joofi, mo woni kala heɓti jooɗorde mum hucciti e dingiral ñaaƴo ngal ko nii woni golle ñalawma o puɗɗaa. Ginol golle ñaaƴo ngo puɗɗoraa ko takkande medayuuji (meetolol) poor-jentinaaɓe ɓe Ngenndi teskanii golle moƴƴe e nder hitaande wonaande nde.

Image
Hiraande galle Gowerneer

E nder ndiin mba’di fotde capanɗe nayo e go’o debbo e gorko keɓii takkaneede medayuuji kaŋŋe (5) , kaalis (15) e jaka (21) e juuɗe jooɗaniiɗo Mawɗo leydi hono Guwerneer diiwaan o Gaspaar Naŋ Ellaa e Perefee Falnde nde Tomaa Kuwomii.
Nde ngal ɗoon daawal ɓennaa ñaaƴo tigi rigi ngo dooraa, sukkiti bawɗi ɗi ko dadiiɓe (militeer ‘en) wuro ngo, rewi heen yimɓe sarwisaaji laamuyankooji e ɗi ngonaa laamuyankooji, pelle sukaaɓe, janngooɓe, pelle rewɓe julankooɓe. Go’to heen kala ina ñaañtii haa yooɗi, ina ñaaƴira seese so mbirtiima tiribin caatee kelle, mbiyee yoo njaɓɓit koyɗe mbele heddiiɓe ɓe ina mbaawa yettaade. Ciftinen bnndiraaɓe ɓe tan ko ñaaƴo Liberwil ngo, toɗɗinoo tan ko militeer ‘en.
So gaboonaaɓe PoorJentii mawninii duuɓi capanɗe mumen joyi e o ɗo ñalawma hoɓɓe wuurɓe e nder wuro ngo njaɓaani heen heedde caggal, leydi heen kala arii, ardii e nehdi ñaaƴdi e gaboonaaɓe ngam hollirde ñalawma o ko denndaaɗo, sabu so leyɗeele ɗe ɓe njeyaa ɗe ɓennii ko Gaboo woni leydi maɓɓe ɗimmiri. Ndeke noon so tawii Ndenndaandi Gaboo dawrii mawninde ñalawma jeytaare mum ina wayino ko kamɓe njeyi oon ñalawma nii. 

Image
Independance Placa

Ñalawma o fof e hawrude e lewru koorka, Allah addu higgu mum ɓuuɓol haa ñaaƴo ngo huuɓi caafal naange ina mooftaa e nder duule ɓaleeje cirƴooje baade e kala sahaa e nder boowal ñaaƴo ngal. Ñaaƴo ngo waɗii faayiida Geno waɗi heen sutura mum fergitere walla taatannde heɓaaka heen, ngo waɗi ko e yeeso teddungal Guwerneer Diwaan Gaspaar Naŋ Ellaa, Meer komin wuro ngo Andre Jules Njammbe, Perefee Falnde Bennje Tomaa Kuwomii, Hooreejo Suudu Diisnordu Falndeyankooru Bennje Georges Muketu, jooɗaniiɗo Konsil Jeneraal mo Farayse, kalifaaɓe diineeji (juulɓe e kerecee ‘en), Mawɓe leeɗe, ardiiɓe koloniiji e woɗɓe e woɗɓe. Bilii ñaaƴo ngo, ko ñaaƴo mobelaaji sarwisaaji wuro ngo, duumiingo fotde waktuuji tati kuurɗi. Ko tawi waktuuji sappo e tati pawɗi hojomaaji capanɗe joyi (13H50), waktu Poorjenti, Guwerneer Gaspaar Naŋ Ellaa fusi feeto ngo, ummii kañum e sete mum naati e otooji mu’en ndaaŋani Guwernora.
ko nii woni ñalawma mawningol duuɓi capanɗe joyi jeytaare Gaboo uddaa e Poor Jenti. So ñaaƴo ngo bilaama e dingiral jeytaare e ɗo talaata 17 Juko 2010 feeto walla fijooji ɗi ina njokki to leeɗe e galleeji wuro ngo.
Ngam fottitinde ko haani e ko weli Guwerneer diiwaan o teddinirii hoohooɓe wuro ngo hiraande faayondinnde to galle mum e nder Guwernoraa.  Yoo en mbaɗtu nii mo wuuri, tawa eɗen ɓeydii, en ustaaki, rokka en hawrude e duuɓi capanɗe joyi goɗɗi jeytaare.

Amadou Njaay Zorro Pulaagu.Com/Gabon

Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : gabon, indépendance, oumar bongo, ali bongo, independance placa, 50 ans


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 1 de 1 commentaires

bheydare

Ecrit par: aliou (Invit ) le 20-08-2010 09:20

Odhon mbawi windude ha may. Elle ko jangubhe e dudhe jayadiyankobe. 
So dhum bhenni, enen mbiya tan woto dubhi capandhe joy garoje dhe woto nandu eko bhenni ko. Sibu Gabon ene jogi ko wawi bhamtude dhum ha nannda e farayse walla america. 
Aliou  
Dakar, Sénégal

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 1 de 1 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
Y6O     PJT   
A   P   L  G39
QAA  SXA  SCT   
 6  D   J  OOA
C23     HXQ   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥