NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
109 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


hommage
Moyenne:
Clics:2677
ABIWORD in Fulah Part 1
Moyenne:
Clics:2657
Jaliibé Dunya
Moyenne:
Clics:3032
Abu Jubaa/yewweende
Moyenne:
Clics:3496

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


NGENNDIYAŊKOOƁE MEN: Pr Umar Bah ena teddiniree ñalɗi pineyŋkooji to Librewiil, Gaboo. Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 25-07-2010 )
 

Ecrit par AMADOU NDIAYE (Zorro), le 25-07-2010 00:19

Pages vues : 18466    

Publié dans : Les News, Pelle e dente


Image
Ceerno Umar Bah
C
aggal duuɓi sappo e ɗiɗi (12), Fedde Fuutankooɓe Rewo e Worgo jooɗiiɓe Gabon Wuddu Leydi  ƴettii anniya dagiiɗo siftorde jibnaaɗo men Dr Umaar Bah gooto e harbiyankooɓe renndo Haalpulaar’en gadiiɗo fulde Kaamilu Quraana,deftere Allah seniinde ndee e ɗemngal mum neeniwal Pulaar laaɓɗo cer. Pr Umaar Bah, hannde oo, tuɗɗiima leppi leydi to Sahre goonga, kono kadi Fulɓe winndere haa teeŋti noon e jeyaaɓe e Fedde Fuutaŋkooɓe wonɓe Gabon Wuddu leydi maa cuddu mo leppi teddungal ñalnde 31 maayirɗe lewru Morso ndu ngon-ɗen nduu haa heɓa 2 lewru Juko 2010. So tawii Laamɗo jaɓii maa en ngartu haa yaaja e ɗiin ñalɗi ngenndiyankooji wonande renndo haalpulaar'en to mbaawi wonde kala e les duunde baaba Aadama ndee.

Dr Umaar Bah, a Wirni Kono a Maayaani.

Fedde Fuutankooɓe Rewo e Worgo jooɗiiɓe Gaboo ina nganniyii yuɓɓinde ñalɗi pineyankooji paayodinɗi ñalnde 31 lewru Morso, e ñalnde 1 e 2 lewru juko arooru ndu to e Liberwiil wuro laamorgo leydi Gaboo, tawa kadi ko ɗoon woni ñiɓirde Yiilirde Ngenndiire Fedde nde.

Teddiniraa ɗiin ñalɗi pattamlami ko gorko pullo pasniiɗo, teddini pulaagu biyetenooɗo Dr Umaar Bah to cuuɗi men Dabbe e nder falnde Mbaañ. Hay sinno tawii asko jibnaaɓe maa maamiraaɓe makko dawi ko Jaaba Lihduɓe e nder Senegaal. Haalooɓe Pulaar mbiyi: “ hay mo yiyaani mbaroodi nanii unngaali mum”, Dr Umaar Bah ne hay mo yiyaani ɗum walla renndaani e mum sahaa nanii haala mum ina haalee, sabu ko o jaalal kelli kerngal o wonnoo to duɗal ɗemɗe ngenndiije Muritani, ko kanko hetti abajada maa kelme pulaar. Yanti heen kadi, ko kanko adii fulde kaamilu Quraana o e ɗemngal makko neeniwal pulaar.

So tawii en ngartii e ñalawmaaji ɗi: Ñalawma gadano no paamirton ñalnde 31 Morso ko fidaawu maa janngu Quraana, ñaaƴo aadayankeewo e kesamhesaawo e nder mbeddaaji maa mbiyen boli Liberwiil wuro laamorgo Gaboo, ñalawma teddiniraaɗo o hono Dr Umaar Bah e daartol nguurndam Fedde Fuutankooɓe rewo e worgo wonɓe Gaboo e fijo maa hiirde fineyankoore to dingiral Komoo. Ñalawma ɗimmo o, 1 juko yeewtere ndee tiitoonde mum: Iwdi fulɓe gila Esipto haa Afrik bannge Hiirnaange.
Ñalawma baɗtindiiɗo o, ɓannginoowo yeewtere ndee, maa coccondir e jannguɓe gaboonaaɓe, kadi maa o renndu jooɗnde e yiilirde ngenndiire Fedde Fuuta ndee.

Ngam rokkude ñalɗi ɗi fartaŋŋe hakkunde leyɗiijo Fedde Fuuta Gaboo eerrii maa mbiyen suɓii yoo ɓanngin yeewtere ndee ko Pr Abuubakiri Muusaa Laam daartiyanke e esiptoyanke dowrowo mo ganndal mum seedaa tawa hannde o ko jannginoowo to duɗal Jaaɓi-Haaɗtirde ngal Seek Anta Joob to Ndaakaru Senegaal.

Renndo Haalpulaar’en rewo e worgo jibiniino jihaadiyankooɓe, jaambareeɓe suusɓe, saasɓe ɓe ndokkataa wolde keeci hay sahaa gooto ina jeyanoo e ɓeen faarnorteeɓe fellunooɓe jihaadi pulaagu: Aamadu Maalik Gay, Teen Yuusuuf Gey, Jibi Sal, Jiggo Tapsiiru, Mammadu Sammba Joob “Murtuɗo”, Tijjaani Aan, Yero Dooro, Sooñaa Jallo hay sinno tawii ko o tuubaako o ɓamtii pulaagu, Seek Faadel Kan, Aamadu Saar, Aamadu Moktaar Jallo e woɗɓe e woɗɓe ɓe en mbaawa limtude ɗo e kuuɓal.

Hannde o, eɗen mbaawi wiyde ko ɓe wirniiɓe, ɓe maayaani sabu ɓe ngoppii caggal maɓɓe ndonu kaŋŋeyankeewu maa aawdi ndi firataa haa buutufa wutta.
Dr Umaar Bah ko e maɓɓe jeyaa, sabu heewɓe e maɓɓe o feccii e mumen kure e conndi momtugol humambinnaagu e doolnude pulaagu haa goongɗinee taƴta keeri hakunde leyɗeele.

    Dr Umaar Bah, Gila Dabbe Haa Liberwiil.

Wiyde ina haala nguurndam maa golwole Dr Umaar Bah ko fayti e ƴellitgol pulaagu maa taw ko welde ɗemngal walla wonde katante, kono maa en pamɗirii ɗum.

Dr Umaar Bah mo Fedde Fuutankooɓe Gaboo nduttata teddungal hannde oo, jibinaa ko ñalnde 9 MBooy 1914 to Jaaba Lihduɓe, kono o jeyaa ko cuuɗi men Dabbe e nder Falnde Mbaañ Sammba, o wallifiima ko ina tolnoo e defte noogaas (20) tawa ko e ɗemngal Farayse e Pulaar.

Pr Umaar Bah woniino gooto e jaale Duɗal Ɗemɗe Ngenndiije Muritani, ko kanko adii fulde deftere Allah seniinde ndee ɗemngal pulaar, kadi o heɓii innireede Fedde njannguyankoore Ineskoo mo Nuwaksot (Muritani).
Dr Umaar Bah e nguurndam mum fagginooma sehilaaɓe dawriyaŋkooɓe e winndiyankooɓe mawɓe, eɗen mbaawi joopaade heen: Moktaar Uldu Daddaa meeɗnooɗo Hooreejo Muritani, Lewoopol Sedaar Senngoor Hooreejo e winndiyanke Senegaal, Mohammadu Seeku Tuure laamɗo Manna mo Gine Konaakiri e Aamadu Hampaate Bah pullo maasinanke mo Maali. Dr Umaar Bah hooti e Joom mum ko ñalnde 25 Colte 2008, tawi omo ŋati capanɗe jeenayi e nayi (94) ndunngu. So tawii Allah jaɓii, jaabiima, PULAAGU;COM Gaboo haɓɓii kaɓirɗe mum haa tiiɗi ngam waawde roɓtande maa tonngande on faayiida ɗiin ñalɗi hakkunde-leyɗeele jogorɗi duumaade balɗe tati kuurɗe.
Yoo Allah yurmo, yaafoo Pr Umaar Bah, kañum e maayɓe juulɓe, rokka denndaangal terɗe Fedde Fuuta jiyanɗe laaɓtuɗe jettinooje payndaale.

Aamadu Njaay Zorro
Jaayndiyanke Pulaagu.Com/Gaboo
Email: Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : oumar ba, pulaar, institut des langues nationales, ifan, le fouta toro au carrefour des cultures


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 3 de 3 commentaires

ko moƴƴi fewjaama gabon

Ecrit par: ALIW KONTEE (Invit ) le 25-07-2010 10:20

Geno jaaraama a jaaraama Aamadu njaay.NDee feefe nde fedde fuutaŋkooɓe rewo e worgo pewji;ko feere moƴƴere,ngam siiftorde kala e sahaa;jaambareeji bayɗi no DR umaar bah en nii;ko huunde waɗɗiinde kala ɓiɗɗo pullo,haa teeŋti e fuutaŋke.yoo geno hokku en tawweede ɗii ñalawmaaji pattam lami.fedde fuutaŋkooɓe gabon,nganndee ɓesngu fulɓe fof ina ngodi e mooɗon;e ngal ɗoo gollal,sinno ko sago tawa ko leñol ngol fof,ɓamdi mawnin'de ɗii ñalawmaaji,woni gonɗo gaa e fuuta men,e gonɗo toon e ɗanngal;ngam danndude gure men,moni annda hol dille leñol ngol dillata e ɗeen balɗe tati,neɗɗo fof ko waawi adda heen ballal mum;fayde oo gorko ngenndiyaŋke jaambaaro,kono haajooni;ooñaaki; wuuraaki,sabu ko fotino fedde fuutaŋkooɓe wonɓe gabon,so ndenndii feere wootere,ngonii anniya gooto,ina mbaawi lomtaade leñol ngol fof,e ngaal gollal,moƴƴa feewa yooɗa,so geno jaɓii,yoo geno jaɓan en;Aamiin.on njaraama jokkee golle.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Weltaare am

Ecrit par: Yaayaa Alseyni Njaay (Invit ) le 25-07-2010 14:19

Fedde fuutankooɓe Gaboo anniyya mon dey alaa ko faɗɗi ɗum,etee hono nih ina moƴƴi haano feewi.Sahaa fof ina moƴƴi lenyol ngol waɗa gollal maantinngal,ɗuum maa ɓeydan jogiiɓe ɓee kiram lenyol ngol coftal,kadi maa foooɗtan en kadi won e yimɓe.Enen ɓiɗɓe fulɓe eɗen kaani faamde wayde hono Tijjaani Aan walla Murtudo weeɓaani etee ko feccere,kono so tawii kala ɗo njooɗiɗen eɗen cifraɓe eɗen kaada haala maɓɓe maa woo ko wayli e gonal men etee ngannden kadi enen ɓiɗɓe fulɓe kala ɗo ɗiɗo walla tato e men ndenti ɓamtaare pulaagu ina sooynaa ɗoon.Zuum noon tiiɗno ɗen mbaasen j.aasde e sahaa mo kawruɗen o,on njaaraam banndiraaɓe

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Binndoowo

Ecrit par: Sayku Umar BAH (Invit ) le 26-07-2010 09:27

On tiiɗnii-ma e teddinirde ooɗoo mawɗo, ooɗoo nyalawma, ngam ko goonga tigi, ko kanko adii, e ko nganndumi firde Quraana e Pulaar. Kadi o tampii no feewi e waawde muulde deftere nde e ko o wiyi kam.  
Nde batu Bamako, ngam sosde alkule waɗi e hitaande 1966, o ari Bamako, ko omo gayni firde ndeeɗoo deftere Alla e ɗemngal Pulaar. Kono o waawi nde muulde, so mi juumaani, ko e hitaande 1981.  
Ko heddii ko mbeɗe sikki ko juumre, wiyde won'de ko kanko sosani duɗal ɗemɗe ngenndi Moritani alkule!  
Ko ngoonga noon kam, ko o diisnetenooɗo mawɗo e golle ngal ɗoo duɗal.  
Kono tan, wonaa kanko sosi alkule ɗe.  
Oon tiiɗnii ma, njokee golle, yoo Alla nawru golle ɗe yeeso. 
Oon tiiznii ma, njokee golle, yoo Alla nawru golle ze yeeso.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 3 de 3 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
QTJ     2BO   
 5  5  U P  TEW
992  RFP  ET1   
I   5   H  SHT
CKG     BF8   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥