NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


MAANDITAARE: Murtuɗo Sammba Joop, wonii hitaande ko o wirnii, eɗen ciiftora... Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 17-06-2010 )
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 10-06-2010 20:49

Pages vues : 13989    

Publié dans : Les News, Renndo


Image
Natal CRIDEM
K
abaaru janɗo e men ñalnde 11 Korse 2009 sahnga tiisubaar haa jooni ena feɗɗa e ɓerɗe men! Mutuɗo Joop? Ko kaŋko tigi, mawɗo men, dadiiɗo men, mo heppanii, haaɓaani. Ko kaŋko ruttii e joom makko! Hay so guuɗo fof ko maayoowo, saŋkaare Murtuɗo ko bettere mawnde e men Alla e makko wonde jaakoraaɗo, tuugnorteeɗo, ñemmbeteeɗo! So en njooɗiima haa ñalawma mo o saŋkinoo oo arti, ko ko waɗɗii siiftorde-mo, siiftinde golle makko e renndo fulɓe, kono kadi darnde makko e dawrugol Ndennaani Muritani.

Araaraay makko ñippaama e lowre men ngam mawninde-mo? ngam duwanaade-mo, ngam ruddude-mo teddungal. Pulaagu.com waawaa yejjitde Mammadu Sammba Joop sabu lowre ndee ɓuri yileede gila nde sosaa ko ñalnde 11 Korse 2009. Haa jooni en keɓaani jamaanu potɗo noon. Firti tan ko o heɓii geɗal makko e pulaagu.com etee hitaande fof ko o mawninteeɗo. Miin e hoore am miheɓaani anndondirde e Murtuɗo, yaama nih tawa ko nanondiral tan. Kono miɗo jeyaa e almuɓɓe makko sabu kala janngoowo Pulaar e yonta men oo ko o ceerno mum. So Alla waɗɗni min yiduɓe, o waɗii min yontidaaɓe, o waɗii min haɓodiiɓe. Darnde waynde nih ena foti heɓeede kala sahaa ndo wonnoo kirjinoowo jibinte; so haalii nanee, rewee...
Nde ceerno Saydu Kan (luttude balɗe) ari udditde duɗal Pulaar ɗoo e Le Havre, ena ardi e Tijjaani Mbaalo e Alajji Sammba Sih mo rajo Muritani, o wiyi ceerno Murtuɗo e hoore mum yiɗnoo arde kono cellal wonaano ko heewi e makko oon tuma. O wiyi "hay so ceerno Murtuɗo araani, ena wayi hono ngal-ɗoo duɗal jibinangal hannde ko kaŋko ñiɓi ngal". Ngati hay so Mammadu Sammba Joop e Ibraahiima SAAR njiyondiraani e aduna ( e haame am yoo!) ena wayi hono omo jeyaa e duñɓe-en e golle ɗe ndarani-ɗen hannde ɗee.
E innde am heeriinde yanti e innde lowre men e tarooɓe-nde, miɗo duwoo nda Alla mooftat-mo e aljannaaji ɓurɗi teddude! Yoo Alla waɗ barke e ko o woppani renndo ngoo! Kono miɗo weddoo konngol fayde e makko: "ceerno Murtuɗo, alaa waawi footaade, ɓernde maa deeƴa hanti sabu ko min dariiɓe"!

Kuɗol Ibraahiima SAAR

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : mourtoudo diop, dekalem, pulaar, pulaagu, mauritanie, mbaagne, langues nationales


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 7 de 7 commentaires

GANNDAL WIRNIIMA

Ecrit par: Aamadu bookar sih jowol (ITALI (Invit ) le 11-06-2010 11:11

GOLLE E GANNDAL MAA MBIYEN HOYRE HIISNDE NAATII LEYDI 
BAABA FULFULDE FAAWRU GANNDAL GIDO JAMAANU  
PELLUDO DIINE DARANIIMA MBIYMI E MBIYMAAMI  
LEWDO MAJJERE FITTI LAAWBI ITTANI FULBE GIYE 
HABI E BON6E BONNOO6E MIN NELDIIMA DUWAAW 
AAN E MAAY6E JUULBE KALA NDE GENO YURMOTOMA 
YAAFOMA AAN E MAAY6E JUULBE  
NDAW GOONGA E CAKKITAAGOL JILLUMA 
TO JOWOL MAWNGO WONNO MO HEDII DII LEPPI 
DI JANTAALI GOONGA GUMMIIDI E DEMNGAL MA 
NE DADONDIRI E BIRNAGOL MA LEWBI DIDI(2) 
E BALDE NOOGAAS LEPPI NAY KO SAWTO MAA 
KO E DIIN LEPPI WONI DI KAALTATAA RAFI NOPPI MA 
KOE DIIN KAALTA NANNGAL TEEN E JIGGO TAPSIIR 
E DUWAWUUJI DIBI NAAGOTO WOTO MURTUDO JOOP TAW6E ZEREIDA 
E WOLATA HAY SO DAADE MABBE NE CONYEE YAATAW MURTUDO 
TAWAAKA MBELE HARE LENYOL INA JOKKA KO DOO 
KIIWTIDAA BOJJI NO GARGA SABU MIIJAADEMA NGAL AAWASAAGAL 
NGAL ALDAA E JAAMBARAAGAL  
MIN MBAAWI WIYDE TAN KO YOO ALLA YOBE NJOBDI MOYYIRI 
SINNO EMIN NJOGII KO 6URI DUM KO AAN JEY SIBU ADA JARI DUM

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

murtuɗo

Ecrit par: ALIW KONTEE (Invit ) le 12-06-2010 21:46

Jaaraama goomu pulaagu.com,ngam darnde mon nde ndariɗon e mawnin'de ko wuuri maayataa haa bada,woni golle ɓee ngenndiyaŋkooɓe wuurɓe ɓe maayataa.yontere ɓennunde-nde,ko ceerno Aamadu maalik gay.,ndeeɗoo yontere ko barogal pulaar,mammadu sammba joop (murtuɗo)mo darnde mum,e golle mum,e warñeende mum,e ganndal mum,e mbaawka mum,e fof fof mum,o hokki ko leñol fulɓe.ngam o wiy;so ɗemngal leñol ɓamtiiima;yimɓe mum ɓamtiima,so ɗemngal leñol maayii;ngool leñol maayii.ruttii o wiy pulaar ɓuranimo ɓiyiiko,pulaar ɓuranimo jom suudu makko,pulaar ɓuranimo jawdi Aduna,ko ɗuum saabii o hokki fittaandu makko pulaar,o wiy so pulaar ɓamtiima;o ɓamtiima,so pulaar nuskii;o nuskii.waɗde geno hokkiimo wune,ngam pulaar ɓamtiima e yonta makko,pulaar lollii jaaliima e ɓiɓɓe haal pulaar en,sabu warñeende makko.,mammadu sammba joop yoo geno naatne e galleeji muuɗum Aljanna keeriiɗi,ngam ko geno nelnomaa e Aduna ko,a timminii ɗum haa timmi.,A jaaraama Ibirahiima saar.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

min ciftoriii Murtuɗo to Baambey

Ecrit par: Ibraahiima Aamadu lih (Invit ) le 21-06-2010 09:37

Banndiraaɓe Fulɓe assalaamu aleykum, mi salminii kala ɓiɗɗo pullo ɗo waawi wonde fof e duunde baaba Aadama he. 
Fedde dental e jokkere enɗam Baambey kañum ne siftorii walla hesɗitinii giɗli mumen e jaalal leñol Mammadu Sammba Joop, tawa ciftorgol ngol siforii ko waɗde yeewtere e jaŋtaade yoga golle jaambaaro tedduɗo o e tarde yoga jime makko gonɗe e deftere makko "Wullaango boolumbal". 
yeewtantunoo ɗum banndiraaɓe ɓe ko maccungel korsinngel Murtuɗo hono Ibraahiima Aamadu Lih. 
Kono tan e ndaɓɓe nafoowa fedde dental e jokkere enɗam Baambe ine ɗaɓɓa e musiɗɗo Ibraahiima saar pulaagu.com e kala baawɗo yo toppito defte ɗe Murtuɗo fuli ɗe yo muule sabu ɗuum ko jeyi fulɓe fof; ko ɗuum tigi woni mawninde e siftorde mo. 
Yo nwuur pulaagu , ɓamtoo fulɓe.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ruttinde duwaaw e misibbe

Ecrit par: aliw maggaan (Invit ) le 03-07-2010 22:48

mbodo ruttina e mon duwaaw ,onon danbe winndude e duwanaade mammadu sammba joop,yoo allahu hokku en no munirden ,hoto caggal makko finnir en yoo barke makko heddo e lenol ngol o tiinaninoo , on njaaraama ko nii tan neddo waawani mbandum . ngandee banndiraabe en njaraama ceeno mawdo , kono o woppi caggal makko sukaabe suusbe, yoo alla hokkudumen duubi juudi , e dande no ngollori , on njaaraama.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

mbodo duwoo

Ecrit par: aliw maggaan (Invit ) le 05-07-2010 20:58

:cry :cry :cry min ngoyiima min ndeyyaani seydi joop yoo geno naane e aljennaaji burdi buude aamiin.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

on njaaraama

Ecrit par: Ndiaye Mariem (Invit ) le 11-07-2010 18:33

salminaa ngo teddu ngo fay'de vive fulve fullaave lamzam.DARNII VE lenyol ngol, wuura niive lenyol ngol, tottuve hakke lenyol ngol) on njaaraama yoo Alla sellin doole. Haa teengti e siftor de nyalawma ngenndi yangke darninoozo lenyol mum. Nyande 10 7 2010 zoo e Belgique Mamadu Sammba Joop Murtuzo on yoo Alla yurmo yaa foomo yaa barkke nyol makk on jaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

DUWAAWU

Ecrit par: BA ABDOULAYE NGUIYA (Invit ) le 09-02-2011 14:23

Yoo ALLA yurme mbo O yaafoo.O walla kala jiddo pulaagu O moyyina kala biyoo mbiimi e mbiimaami.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 7 de 7 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
PNE     92F   
9 3  H   L  Y42
B6O  FO5  4DO   
 C  9  T   EII
GRA     6NU   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥