NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


YONTERE AMG: Hol gonnoɗo AAMADU MAALIK GAY? Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 25-05-2011 )
 

Ecrit par IBRAHIMA SARR, le 26-05-2010 21:49

Pages vues : 19805    

Publié dans : Les News, Amadou Malick Gaye


Image
Aamadu Maalik Gay

GAY Ahmadu Maalik jeyaa ko Duungel to falnde Podoor, doŋre Kas-kas (Kasga). O yi’i aduna ko ñande 11 Morso (sulyee) 1931; o saŋkii ko ñalnde Alet 28 duujal (Mee) 1989 to opitaal Njum e nder diiwaan makko, o wirnaa ko to Duungel wuro makko.
Jinnaaɗo makko gorko wi’etenoo ko Alhajji Maalik Gay. Neene makko ko Pennda Sinnaa Njaay wi’etenoo. Ko o jannguɗo farayse haa heɓi heen gannde toowɗe; jannguɗo kadi Qur’aana haa heɓi won tolno e tolnooji toowɗi. Ko o katante, darinooɗo ngam wallude miskineeɓe e waawande ko’e mumen ngam wuurde e ndimaagu e jeytaare.

Gay Ahmadu Maalik jeyaa e dariiɓe mbammbi ɗemngal ngal haa jaŋde mum heɓi ɗo heɓaa ɗoo. Omo jeyaa e dariiɓe mbaɗani pulaar oo galle, ngaawi, ndemi, ndeeni haa ko dañaa heen hannde koo woodi..
Yonta kala noon e jamaanu mum e faarnorteeɓe mum. Jamaanu kala noon ene siimtanee golle ngenndiyaŋkooɓe ɓennuɓe; wa’ɓe no Sayku Umaar en, koli Teŋelle en, ekn. Oo ɗoo jamaanu ne, siimtantee ko golle wa’ɓe no Gay Aamadu Maalik; sabu ko e faarnorteeɓe oo ɗoo yonta ɓe njeyaa.
Gay Aamadu Maalik waynii en e aduna ko tawi ina woni e lappol ɓamtaare. O saŋkii ko omo woni e njillu ngam jaɓɓaade e ƴeewde no riiwaaɓe Muritani ɓee potata wonirde e jaɓɓoreede; tawi omo tami kaayit, ina winndaa heen leñol ngol ina foti walleede haa teeŋti kadi e koreeji men egginaaɓe to Muritani ɓee. Ɓe potaani tampude, ɓe poti ko deeƴneede e deeƴde; ɓe ngolloo e Senegaal haa ɓe koota e deeƴre e nanondiral tawa eɓe mbeltii, ɓe loraaka, ɓe loraani.
Gay Aamadu Maalik saŋkii ko ina ɗaldi en e miijo mahaade e njuɓɓudi dental, loritaade e doole mum, reende ndimaagu mum e ɗaɓɓude ballal waaju ballitoowal e peewal e karallaagal.
Leñol ngol haɗtii mo ko e sahaa nde ngol waɗti tabitinde miijooji makko, e sahaa kadi nde hatojini e peeje makko e darnde makko.
Eskey seydi Gay! wallaahi o gollaniima leñol ngol. Kono yo ɓesngu makko faam leñol ngol ne yejjitaani mo; sabu duɗe, mbeddaaji mawɗi, cafrirɗe mawɗe, galleeji, hay sukaaɓe, o inniraama. Kala ɗo yahaa, innde makko ina feeña e gite renndo ngoo, golle makko ina ciimtee e jonle ɓesngu leydi ndii. Ɗuum fof ko hade innde e golle makko mbirnaade.
Yonta fof garɗo, maa siimtane golle makko, mawnina innde makko. Ɗuum fof ko neɗɗaagal makko e yi’annde ɓamtaare teskanoonde e makko.
Gay Aamadu Maalik wirniima lappi leydi, kono golle e innde makko mbirnaaki lappi mayri.
O yahdii e teddungal, kono kadi o teddinaama caggal makko.
O yahdii e miijooji moƴƴi, kono ɗi o ɗaccidnoo leñol ngol, tabitinaama caggal makko.
O yahdii e yi’annde moƴƴere e ɓamtaare, kono nde o hollunoo renndo ngoo, rewaama, ɗoowtaama caggal makko; etee yeñtini golle paayodinɗe e ngonka moƴƴa renndo ngoo.
Jinndaa, ko woni ko Gay Aamadu Maalik weli ñemmbude, kono ko kaŋko saɗi ñemmbude.
Ko kaŋko weli faarnoraade, kono noon, ko kaŋko saɗi heddodaade haa cay.
Gay Aamadu Maalik gila darii dadii, suuti ko araaraay dental, nanngondiral, nuunɗal, ballondiral feewde e ɓamtaare.
Darnde makko fof wonnoo ko yo caɗeele njaltu Senegaal haa teeŋti kadi e Fuuta haa ɓamtaare pinal, renndo e faggudu ñiɓoo, ñiiɓa, renndo ngoo rimɗa, jeya hoore mum, waawa jaɓde e salanaade hoore mum.

Kuɗol Geɗaa Sillaa, gollotooɗo to PIP
NJum, Senegaal

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : amadou malick gaye, pulaar, union pour la solidarité et l'entr'aide, renaissance du pulaar, projet pip, centre bopp, dounghel


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (1 vote)

 

Affiche 5 de 5 commentaires

Gorko duungel

Ecrit par: ALIW KONTEE (Invit ) le 27-05-2010 08:38

A jaaraama geɗaa sillaa,ngam winndannde ma ɓeydiima faamnude leñol ngol; nguurndam oo gorko jooɗɗo golle,jaambaaro e nder jaambareeji.oo guurɗo wuurani leñol,nde maayi nde taaa e juŋngo mum ko tamtaare leñol,oon kaayit tawaaɗo e junngo makko,e hasaa nde o maayi nde,yoo kaayit o toppite;waasa majjude,ngam ko nafoore mawnde woni e makko.,,Ballal maa e yontere he; waɗii faayiida ceerno sillaa.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

???Mi famaani

Ecrit par: Aysata Abdul Jah Debbo lugge (Invit ) le 27-05-2010 11:08

A windi:""Quum fof ko hade innde e golle makko mbirnaade"".baté ko ''ɗum'' jidda wiyde?Miin mi ronki faamde odo pulaar.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Ɗaccon hakke...

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 27-05-2010 11:35

Aysata Abdul... 
A jaaraama e teskuya maa. Maa ɗaccon hakke ko alkulal Ɗ ngal addunoo caɗeele. Mi saatiima. Ko miin e hoore am juumi ɗoon. 
A jaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Faam

Ecrit par: ALIW KONTEE (Invit ) le 28-05-2010 09:04

Ajaaraama soŋna Aysata,ko ndoŋkuɗaa faamde ko,wonaa binndol ngol waɗi juumre,ngam noo winndiri-nii,ina selli keŋ.njiɗmi yaa faam;ko Alkule mawɗe e Alkule tokoose,Alkulal (ɗ) ngal ko tokosal,so ngal mawninaama ngal wona ni (Ɗ),ndokken yeru hoore binndol.Ɗuum fof ko hade innde e golle makko mbirnaade,so wonii ngonɗaa koy nder binndol;pamɗinaangal,yeru ɗuum fof ko hade innde e golle makko mbirnaade,ko gootum,sabu ko manngal e tokosal ngoni ɗoon,woni Ɗ-ɗ.kadi cikkumi alkullal (Q) alaa ɗoon,mi yiyaani.,,A yettaama e darnde ma,goomu pulaagu.com;ina wiy'maa yaa jokku golle.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Jooni dee a faamii seydi JAH

Ecrit par: Abdurahiimu Ñaan (Invit ) le 31-05-2010 04:23

Mi salminii denndaangal ɓiɓɓe fulɓe haa teeŋti e yilliyaŋkooɓe PULAAGU.COM . 
Ene welami tan ko wayi hono ndee rogere so ine haalee mi weddoo heen perƴel-am lamɗam, hay soko mi alanaaɗum humpito no feewi. Ko ɗuum tagi, naatirat mi e yeewtere nde ko mantude denndaangal ɓiɓɓe fulɓe fullaaɓe lamɗam, fiiliiɓe fulla e faayiida, finɓe, faamɓe, ɓe paaɗaaka pittaali, muɓɓooɓe gite njiya nafoore leñol. To ngonɗon e no ngonirɗon mi duwiima yo Geno yettin faandaare. 
Aamadu Maalik Gay hono mum weeɓaani, haa teeŋti noon e oo sahaa mo ngonɗen. 
S'on njii Kuwaamee Kurumaa en ene kaalee ko makko koo ene deƴƴaa ko peeje Seeŋngoor e Wuld Daddaa en paami ko en paamaano ngadii en e sokkorde so helde koyɗe makko, ustude doole makko mbaɗa mo mo alaa to jeyaa mbele omo woƴee to o hoɗi o waasa woƴeede ko o woni. Kono Giɗo leñol faamii ko ɓe cuwaano tawo haalde, ko ndeen o felliti daranaade leñol fulɓe ko adii nde omo roŋkita. Tawo hay sinno o taawaa nafaare ndee jaŋngo, maa ɗum wonande leñol ngol damal hannde. 
Yoo Geno yurmo mo yaafoo mo. 
Yoo en ɓooy naftoraade ganndal makko. 
Yoo Jooma am yoɓ hiljinooɓe geɗe Jaambareeɓe. 
 
Aysata Abdul Jah Debbo lugge, mbeɗe yiɗi y'a faam wonde alkule pulaar so njiyii Ceerno Ibraahima Saar mo pulaagu.com ɗe njusortoo ko no gelooɗi, ɗe nuɗɗinoo no barooɗe, ɗe ɗooftoo no maleykaaji kadi ɗe nootoo no majaango. Kono mbeɗe yettu maa e naamndal maaɗa sabu ko nii tigi foti wonde, so nɗɗo yii ko faamaani yoo naamndo. Seydi Jah yaa wuur ko juuti. 
 
Abdurahiimu Ñaan

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 5 de 5 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
1NF     4    
C M  4  M 1  JAW
N M  S2S  LB5   
8 8  7   6  HBP
FPF      S   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥