NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


ƊEMƊE WINNDERE: Ko hannde winndere ndee kala mawninta ñalngu ɗemngal neeniwal Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 20-02-2010 )
 

Ecrit par IBRAHIMA SARR, le 20-02-2010 21:40

Pages vues : 13284    

Publié dans : Les News, Renndo


ImageHikka waɗti duuɓi 10 ko UNESCO (Fedde Leyɗeele Dentuɗe toppitiinde gannde e pine) fuɗɗii mawninde ñalnde 21 Colte hitaande kala ngam hirjinde winndere ndee e teeŋtugol ɗemngal neeniwal. E teskaade teemedde ɗemɗe maayooje, njejjitteeɗe, muumaaɗe, kaɗaaɗe haaleede ekn, UNESCO toɗɗii 21 Colte ñalngu ciiftinoowu winndere fotdeeji potɗi daraneede to baŋnge ɗemɗe. Janngo nokkuuji keewzi maa mbaɗ dille, haa teeŋti e jooɗorde UNESCO to Pari, Farayse.

Ko e batu mooɓondiral UNESCO e lewru Jolal 1999, ñaawaama wonde ɗemɗe njeyaa ko e ngaluuji ɓurɗi tiiɗde ɗi leñol fof roni a mawɓe mum adiiɓe. Yeebaade ɗemɗe walla haɗde ɗemɗe ummaade, ƴellitaade walla haaleede jibinaaɓe mum wontii ho kuwle wontii kaɓotoo. E daande hooreejo Unesco hono sokno Irina Bokova, "ɗemngal neeniwal ko ɗemngal konnguɗi gadani ɗi neddɗo yaltinde e nguurndam mum, ko wowlaandu adanndu miijo neɗɗanke, ko ngooroondi taarik e pinal innamaa aadee kala". O hollitii kadi nanondiraama wonde sukaaɓe ɓurata faamde gannde e janngude ko so njannginaama e ɗemngal neeniwal.
Keewɗeɗaagu winndere ndee waawaa wonde so wonaa ɗemɗe neeniije ɗee toppitee, ndaranee, kaɓanee sabu ko kañje ngoni tambiiɗe pine, gannde, ko kañje ngoni kadi yaakaare hannde. Hakke 6000 ɗemngal ena haalee e winndere ndee hannde. Kono keewɗe e majje ngoni ko e maayde ñifde. Hakke 50% e ɗeen ɗemɗe ena paayaa ko jgorɗe ñifde!  Kala nde ɗemngal maayi, ngal naworii finaa tawaa leñol ngol. Ngati ɗemngal wonaa tan nanondirde e wostondirde kumpital nafata.  Kala ko leñol faggii, ko ɗemngal mooftata, ɗemngal fanndinta sabu ko ɗemngal neeniwal reenata finaa tawaa e gannde kala haa arooɓe mbaawa tawde ɗeen gannde ena ndeenaa.
Ɗemngal pulaar, ena anndaa jeyaako e ɗemɗe ɓurde ñoƴƴeede e diiwaan Afrik Hirnaange! Keewal haalooɓe ngal, muynuɓe ngal haɗaani so a arii e leyɗeele bayɗi hono Senegaal, Muritani, Gine, laamu ɓuri mawninde ko ɗemɗe goɗɗe, potal alaa! Haa teeŋti e Senegaal, en njyi wototooɓe ñalnde kala nde pulaar nanetaake e lollinirɗe laamu, walla so nanaama ne ko seeɗa! Hannde, wone e nokkuuji e Muritani ɗo yimɓe kaɓatee ngam sukaaɓe mum'en mbaɗt ajanngude ɗemngal pulaar, wolof walla Sooninke!
Kono wona e leyɗeele men worgo ɗee tan ɗemɗe teppaa! To Maruk, laamu nguu fasnii tan ko ɗemngal Aarabeere e pinal coomingal heen Ngu hiisaaki ko ɓuri 50% e Maruknaaɓe kaalata ko Berbeer walla safatoore. Janngo e Maruk, so laamu nguu ena mawnina neeniwal, hol mawninteengal? Gooto fof e ɗemngal mum walla ko Aarabeere tan mawnintee? Hannde e leydi Maruk, hay inɗe ɗe ngonaa Aarabeeje mbaɗtii saleede yoo sukaaɓe innire! Berbeer en ena njogii inɗe mum'en keeriiɗe. Kono so ɓe njiɗii innirde-ɗe sukaaɓe maɓɓe, eɓe keɓa heen caɗeele no feewi. So ɓe ndokkii sukaaɓe maɓɓe inɗe Aaraɓeeje, jaɓee tawa wonndaani e tampere! Firti ndeke ko laamu Maruk woni ko e yiɗde momtude kala finaa tawaa walla ɗemɗe ɗe ngonaa Aarabeeje e nder Maruk. Leyɗeele goɗɗe ena njogii peeje bayɗe noon hay so dille keewaani. Yiɗde mahde ngenndi e tuugno leñol gootol woni mujiibu ɗee geɗe jaasɗe ɗe yoga e leyɗeele mbaɗata ɓiyɓe mum'en! Ko ɗum waɗi hannde, daranaade neeniwal jeyaa ko e hujjaaji ɓurɗi tiiɗde ɗi potɗen daranaade! Etee goonga heedi ko to haɓatooɓe hakkeeji ɗemɗiyaŋkooje sabu ko hakkeeji keftinaaɗi to Pelle winndere mawɗe. Yoga e laamuuji etotooɗi momtude pine gonɗe e nder leyɗeele mum'en ko siifɓe sarɗiiji UNESCO gila kitaale. Kono hay ngootu e majje umminaani dawrugol ɗemɗiyaŋkeewol ngam fotndude ɗemɗe walla hokkude ɗemngal fof fartaŋŋe no ɓamtorii, no saakorii.
Hannde ko enen njontaa ummaade mbiyen "ALAA"! Ko UNESCO hokki en dalillaaji ɗi dadoriɗen ngam haɓaade laamuuji ɓittuɗi pulaar ena kaɗi ɗum haaleede walla naneede sabu majje jinngande ɗemɗe ɗe ɗi ɓuri fasnaade! Hannde alaa ko woni wulaango am so wonaa "UMMEE, UMMEE, UMMEE!!!!". Ummee cosen renndo hakkunbdeleyɗiiwo kuuwtoro-ɗen sarɗiiji UNESCO ɗi leyɗeele men ɗee ciifi ngam wiyde: "Min ngoppataa laamu ena wara neeniwal amen"!

Kuɗol Ibraahiima SAAR


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : langue maternelle, 21 févirer, unesco, langues en danger, éducation, multilinguisme


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (1 vote)

 

Affiche 15 de 15 commentaires

ɗemɗe winndere

Ecrit par: debbo pullo (Invit ) le 20-02-2010 23:11

seydi saar a weltanaama e ballal ma baɗngal fayiida de tawno fulfulde nde ina foti wattude heen hakkilaaji mumen no feewi ko kalɗa ko miɗo yadi heen hankadin en poti ummaade e jonnde tee mo njiɗa fof ina naŋti e ɗemngal mum ina nanti e pina tawa enen ne ko haaɗi en naŋtaade eko jeyɗeen ko ɗum poɗɗen wattude hakkilaaji no feewi en mbaawa dañje keene ɓura ɗemngal men e adaaji men e pina tawa men tinno ɗen e ɗemngal men mbeele ina yaara yeeso

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Demngal am

Ecrit par: kodoye (Invit ) le 21-02-2010 08:46

Kala ko potnoomi haalde so ko Allah a haalii kono no tokara ma wi'i :. 
Hanki hol darii6e no jullaaje ka66aa ha woodi ko he66aa, hannde holdarii6e lang ina ka66ee hawoodi ko wiyaa dum haltii jango hol to fayaa, Gallo, Gando, laamdo e miskiino gooto fof hol to foti heede ha teeten fodde men 6amten Demngal men 
Pulaar wi'i: Gacce wiinde ko tawaado heen. 
Haame warii muynudo kosam mo haalaani Demngal !!!!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

tinnaare he nguurndam neenewal :

Ecrit par: Muhammadu FADEL (Invit ) le 21-02-2010 09:42

Seydi SAAR am ALLA lonnginiima goonga ngartudaa kaaldaa mbo,yoo ALLA wad heddiibe bee yi'oobe goonga njaba'nanoobe goonga ndeggina ndako mbaawen foolde he ndee wolde babtaare leñol. 
miin mi jabii he ko kaaldaa koo,kadi mi wonii koninke maada he kala jarlitaniido wolde ndee haa poomaa cay. 
Sabu neeniwal woni ko reeni leñol hono no mbiidaa nih he winndannde maa ndee ,reeni gila he sirluuji leñol,aadaaji mum,pine mum,ganni mum,tinndi mum,cifti mum,binndi mum,wittooji mum,malli mum,balli mum,karallaagal mum,ekn...wadde hayhe deedoo pine neeniwal tan a heedii tan a warii demngal alaa ko haali noon waasde ngal hokkude dummunna he jaaynirde.Wadde tawde en mballaaka fotannoobe wallude bee ko waratbe.miin Muhammadu FADEL feere njogiimi heen waawnde tawtude feere maa ndee,ko nguurniren demngal men ngal haalde ngal do kala he batuuji batu fof mbo haale taake pulaar woti'en nooto mbo,kala ebboore nde pulaar alaaheen gedal woten tawe,sabu ko goonga nii no mbiidaa nii haysi tawii pulaar tullinaaki he afrik bannge hirnaange ne mbeltoroden sabu ko lattiinii koo he aduna oo fof, heddii noon ko haalde pulaar do kala to jamaaji he mbeddaaji jannga ngal janngina ngal besngu mum,si noon wa'ii maa poolgu daño si alla jabii.nguurnen demngal men sabu si'a hawrii he neddo a haalanii dum demngal mum a holliidum hada dum walla wuurni demngal mum 2 a hollii dum demngal mum buranmaa 3 a hollii dum hada dum walla warde demngal maa.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

min nanii etee min ja6i

Ecrit par: Abdullaay Yerel SOH (Invit ) le 21-02-2010 11:39

seydi saar anne ko a kaanzo weltaneede hannde , sabu ko e daranii6e neeniwal mum njeyada.MURTUDO JOOP wiyannoo: pulaar jaranii min karwaas e kaso e kasanka. ngal jaranii min zeezeede e zezzeede, yoo Geno yurmombo yaafoombo.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltare

Ecrit par: Aamdu Deh Boobo Ngenndi (Invit ) le 21-02-2010 17:34

on weltanaama fota

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare am

Ecrit par: samba sognane (Invit ) le 21-02-2010 22:37

caggal yettude allah ko juulde nulaaɗo men mo hammadu rasuulullah, 
mi salminii kala musiɗɗo tedduɗo,jaŋngoowo ngal ɗemngal heɓa heen weltaare 
walla o yiita heen hoore makko.calminaali keeriɗi,faade e ceerno men ibrahiima saar,ngenndi yaŋke leñol,mi salminiima kaaddi calminaali,miɗo wiyaa e dow teddungal ɗemngal pulaar,e faggudu mum, yoo jam e kisal ngone ma.allah rokkuma ko njiɗɗa haa njettinaa faandaare ma e leñol ma.seydi saar min ceedii ma darnde ma,nde ndaraniɗaa ɗemngal ma,a holli tan kaa giɗo hoore ma.sabu yeɗdi hoore mum ko yiɗde leñol.faam min ceerani e jaŋngude kabaruuji ma. 
nde tawnoo min ndañaani ko ɗemngal amen.jokku golle ko caggal ma min keedti.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Ballee koye mon

Ecrit par: Sammba Cooyel BAH (Invit ) le 21-02-2010 22:39

Mo welsindii ɗemngal mum, woppi ko fiɗtaandu leñol mum, oon wari ko goodal mum...

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weeltaare

Ecrit par: jontado (Membre ) le 21-02-2010 23:26

salam bandirabee.ko weeltaare tann .yoo wuur pulaar yara yesso. 
que l'on fete cette journée plusieurs milliers d'années.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Yoo ALLA yaltin pulaar he fuunteede

Ecrit par: Muhammadou FADEL (Invit ) le 22-02-2010 08:35

Yoo won ñalngu poolgu wonande pulaagu haado fulfulde haadi he aduna hee.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

tiin-nodden

Ecrit par: jibi kebe (Invit ) le 22-02-2010 20:05

seydi saar,yoo alla 6eydu ganndal ,

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare

Ecrit par: mame thierno deme (Invit ) le 22-02-2010 23:55

banndiraabe ko ardi fof ko yaafnaade on .wona hamin buri on waawde haalde walla burde on anndude ko haalata .ko so tawi wiyaama pulaar tam kala to min mbaawi wonde li ndillat .sadu neddo so tawi woppi demnngal lakko ala ko heddaniilo .mo woppi demnngal mum noon .waasi ko jogino .hebata ko wodbe ko .on njaaraama .

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ndar dee dar taade woodi naa en jooni

Ecrit par: abuu jaan (Invit ) le 23-02-2010 11:34

cerno ibraahima sarr ajraama e golle maa sabu an kam a jeyaako elelee6e holko wadimi wiide noon sabu adan humpita lenyelngol jam e nyalaw ma

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

moo yeebi ko mum heedaa caggal

Ecrit par: Aaliw Ba (Invit ) le 11-03-2010 23:32

ceerno ibraahima alla yii golle maa lenol ngol settiima daarde maa yoo geno hebbiin honno maa een ko wooni yiddemoon e demngal hee wallaahii ma geno rokku saabu komiin dariibe ko miin dadiibe semmbeejii ameen e katantaagal ameen caggal moon komiin dariibe yoo geno yettiin faadaare

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Fulɓe dado-ɗen yontii

Ecrit par: Ibraahiima Aamadu lih (Invit ) le 12-03-2010 17:58

Yo jam e kisal ngon e mon banndiraaɓe Fulɓe kala ɗo mbaa-ɗon wonde e duunde baaba Aadama he, haŋkadi de yontii nde kaftoto-ɗen ndaro-ɗen; fotde tottetaake, teetete. 
So en njooɗiima eɗen mbiya haa totte-ɗen geɗal men haa cay/bada en njogoraani heɓde. Ko alaa e sago tiiɗno-ɗen njarlito-ɗen, ɗuum jarana en kasoo e karwaas ; no Murtuɗo joop (yerham mum wiyatnoo ni. 
annduɓe men e alɗuɓe men e jaambareeɓe men yo pin ngoppa wosteede. 
 
Yo ɓe ngoppu yawde Pulaar e yawaade ɗum, ɓe mbaasa wayde no pitilol ni (sonndel) ene yeynanoo waɗɓe ine saayna hoore mum. 
 
Ibraahiima saar golle maa njooɗii, yo Alla sellin , semmbina, njahree yeesoo.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Jaaraama e mon...

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 12-03-2010 20:27

Onon kala adduɓe ɗoo miijooji mon, jiyanɗe e wasiyaaji mon, miɗo wiya on njettaama. Ko adii, eɗen nganndi jooɗnde ena heewi e men, fadde haa naange toowa, wiya e girñitoo tawa a daɗaama! 
Goonga fotde yeletaake, teettete! 
Minen deh ko min dariiɓe, amin eeroo yoo jannguɓe yeebiiɓe pulaar ɓee yoo ngartir hakkillaaji mum'en paama won'de remde ngesa njanana wattinta ta ko e nimsa! 
Jnnguɓe men e annduɓe gannde tuubakooɓe ena keewi saliiɓe janngude Pulaar. Ndaw ko haanaani... Neɗɗo waawa remde gese janane ena wirtoo ngesa baaba mum ena sooyi... Gasata... 
On njaaramma

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 15 de 15 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
XT7     B    
 L  Q  HJ  EYD
 3  F6X  U    
 A  P   M  B4F
 E     PRL   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥