NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


Maayde Ngaari Pop: Mbela ko war hoore wolla ko baɗal aadee wari Mickael ? Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 25-08-2009 )
 

Ecrit par OUMAR TOKOSEL BAH, le 25-08-2009 16:50

Pages vues : 11180    

Publié dans : Les News, Renndo


Dr. Conrad MurrayLewlewal- 25/08/2009 Caggal nde dahaaji keewɗi juppaaɗi ngam ƴirgitde maayde Mickael Jackson pajji haa laaɓi, goonga fuɗɗiima feeñde: wari Michael ko baɗal junngo aadee. E ndow kabaaru wittooɓe ndeen maayde to LA Coroner, feññinaama won’de wari Michael ko duƴƴo leɗɗe safaara ɗiɗi ɗe mbaawraani hono profonol kañum e leɗɗe ɗiɗi ɗanninooje goɗɗe (lorazepam e flumazenil).

Wittooɓe maayde ndee haa hannde cuwaa haalde so tawii cafroowo topitinooɗo Mickael oo so maa fawe war hoore wolla alah sabu e wiyde maɓɓe maaynde ndee ko nde “homicide” (sabaabu baɗal junngo) kono wonaa war hoore tawo, etee doktoor oo haa hannde woni ko e ankiteede (witteede).

“Homocide” hono no laabi e sarɗiiji lelniri ko warngo neɗɗo; kono kadi warngo ngoo firtaani barɗo ina haani rewneede laawol sabu joom mum ina waawi won’de tan kaɓtiiɗo wolla nih tawa teyaani warngo ngoo etee tinaani no ngo ardi saka faltoo ngo. E ndeer ndiin mbaadi so maayde Michael feraama “homicide”, ɗuum firti tan ko wari mo ko leɗɗe cafrorɗe ɗe o tottanoo ɗe yoo ɗannin mo. Ina wona tawa cafroowo oo ina humpitii leɗɗe ɗee jogaade hattan warde mo wolla nih ina wona tawa o anndaa. Kala ko waawi heen won’de, wittooɓe ɓee ceeraani e yiilaade anndude tigi hol no yahri e hol ko cafroowo oo anndunoo e cellal Michael gila o hokkaani ɗum ɗeen leɗɗe.  

So tawii en njuurniima won’de ɓeen wittooɓe ne kadi, eɓe na mbitta hay safrooɓe Michael e duuɓi keewɗi ɓennuɗi ɗi sabu yiɗde anndude hol ngoowaandi makko to bannge leɗɗe, maa en paam tan won baañeteeɗo kono yiɗaa ko so o waɗaama teeɓ, tawa dogdu alaa saka danndu. Ko laaɓti koo tan, ko Michael e hoore mum woytii yoo pinnge profonol mbela ina ɗaanoo caggal nde o pinngaa leɗɗe ɗiɗi ɗanninirɗe ɗe o wii yonaani mo sabu mo woowde profonol haa wontani mo taari. 

Galle Michael en seeraani e hirjin’de maayde makko nde sabu maɓɓe tuumde Doktoor Murraay war hoore hay sinno ɓe ceeraani e hare ndonu kadi. Maa Michael wirne ñande 29 Juko 2009 (ñande o fotnoo dañde duuɓi 51) to janaale Forest Lawn, dowla California. 

Kuɗol Umaar Tokosel Bah, Baltimore 

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 10 de 10 commentaires

maayde meackel

Ecrit par: saydu (Invit ) le 25-08-2009 18:36

Mbele ko maaydo walla ko lekde mbarimo ko wonii heen fof o maayii tan. te alaa e sago lekde mbaramo sabu ko e duum e wuuurnoo. Ko burimo maayii yeewe kabaruuji goddi maayde maykel uddii noppi amen yonii hangadi

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

zum kay jaaraani

Ecrit par: almuudo.ngay (Membre ) le 25-08-2009 18:55

Saydooy am, zum kay jaarani. Dakku dhaa ma, cettaa kuzi e ngaddaa kaayitaaji maa mbinndaa kabaruuji haa waya no lut ndenkaa zo. Won ko foti kavaneede ko wonaa kabaaru tawde ezi pacca, ronkaa ko javde woppude full time/part time/ all time ina winndana en e dow meere mexxelde. 
Ngay

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

jokkee golle

Ecrit par: sow (Invit ) le 25-08-2009 19:21

seydu woppu haala minen hamin njidi haalnee de ko faate maayde meackel so a, yidaa anndudi woppu minen ha min njidi haalnee,de

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

du aannii

Ecrit par: ALIW KONTE (Invit ) le 26-08-2009 13:03

bardo mickael o yiitotaako,hayso yiitaamane haalotaako,mickael maayii gila nde penaale njaggaa too,ndenndinaa gaa,pukkaa e mum,amanduuji di ngalaa e gasde,pawaa e mum,sokngooji di ngalaa do kaadi,ñaawaa e nguurndam mum,sabu jogaade kaalis,e waasde haan'di neede e mum,reenoobe jamma e ñalawma,ngam roŋku yahde yoga e haajuuji mum,so fittaandu wuurdii ni,ko maayde heewi rewde e mum,dum ko heen bannge. bannge dimmo o,mickael so maayii haawnaaki, sabu ko gaño hoore mum,biydo yidaa won'de baleejo,nanngi ledde bonde,pikkirii wayli goobu banndu mum,o yamiri jom labbe e laysetaaji,yoo seek yeeso makko, mbayla mbaadi mum,haa labbe de,e ladde de, ngonti tataanoos e nder yiiyam mum,safroo makko mbiymo,o waawa wuurde, sonaa tawa, omo yara ledde jamma e ñalawma fof,be mbiymo,soo hebbinii ledde e banndu makko,koo maayoowo,soo makkinii ledde e banndu makko,koo maayoowo, so ledde njogiima nguurndam neddo,e oodo sifaa,so maayde arii e joomum bettaani.ceerno saydu,deedo gede didi,gedel heen fof,ina jogii yimbe mum,yidbe dum haale,teeŋti e baleebe Amirik,won heen ina njidi dum haale,sabu o wardaa ko rasistaagal,won heen,njidaa dum haale,sabu añjemo, won'de baleejo.dum noon,biydo yidaa dum haale, e oodo sifaa, ina jogii goonga. biido kadi, ina yidi dum haale,e oodo sifaa,ina jogii goonga. on njaaraama.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Ndaw ko haawnii?

Ecrit par: kodoye (Membre ) le 27-08-2009 09:52

Saydu, ndaw ko hawnii! 
So tawii ko windetee do ko welaani ma , fad tan ha wooda ngardo wiyma ko ala e sago mbagodaa e geese de. 
Kono Yero Bah wiy:

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ndaw ko haawnii

Ecrit par: kodoye (Membre ) le 27-08-2009 09:55

Ndamdi kay lemsu kono bhura njawdi nobbe 
Umaar Bah jokku golle Minen kam emin jidi ko wadatee do ko

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Saydu wolla Mammadu?

Ecrit par: oumar_bah (Membre ) le 27-08-2009 17:18

Yoo Geno reen en e yeeso gaño mo suusaa reedu(gaño mo suusaa tineede)

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

maayde Mikeal

Ecrit par: saydu (Invit ) le 27-08-2009 19:07

Banndiraabe mi haaldaani diddaade jom winndande nde kadi cikkumi faayiida winndande ko tareede. 
Njidmi wiide ko meakel so tawii ko posone lekde wari dum ina haani sabu ko e duum o wuurnoo. ndeen noon so wonii ko cafroowo makko walla ko wodbe cabobini dum ko waawi heen wonnde fof fotaa bettude. 
Alaa mo gan mi e winndiyankoobe pulaagu sabu subaka pin mi kala gollal am gadanal ko udditde site o ndaara hol ko hesdi kobe mbindi. 
Woto neddo yaaw yiide kala miijo ko o yahdaani gangu. Ina gasatno tawa ko mi gando Umar kono wonataa sabu Meackel Jakson ngati alaa ko firtani mi hay batte. 
So miijo am ngoo ina muusi haa woodi do tolnii mi yaafnii ma on. Kono so miin wadatnoo maayde makko jokkataa e winndeede wonaa sabu ande winndoobe be kon ko sabu waasde mo weleede kanko e hoore makko tuugnaade e taariik nguurndam makko.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

haala maayi

Ecrit par: almuudo.ngay (Membre ) le 28-08-2009 20:42

"ngacce gorbi jowol ndo Giray njeeyee" 
 
Almuudo Ngay (alaa teew saka xiixam; lappotaako woppotaako)

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njettor e ndoɗo lewru teddundu

Ecrit par: sy mamadou (Invit ) le 03-09-2009 16:21

lewru korka ko lewru ɓural e yaajeende 
soo tawi hoori. soo dañal hokki yaaa sakko. 
keɓa baraaji ɗii.ngonnde koy wona huunde wennde 
sabu so.a hoori hunuu ko hooran gitte hoora 
kala tergal hooran. yoo allah wallu

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 10 de 10 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
HBY     G2M   
W W  W   G  56J
B39  H3A  XHP   
Y E  7   W  9Y3
GUR     CLB   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥