NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


SENEGAAL: Ndeene NJaay jogori ɗowde diisnondiral hakkunde Laamu e Luutndiiɓe Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 08-07-2009 )
 

Ecrit par IBRAHIMA SARR, le 08-07-2009 10:38

Pages vues : 11151    

Publié dans : Les News, Dawrugol


ImageJaayɗe Senegaal koolniiɗe keewɗe kabrii wonde Wade ena yiɗi yiytondirde e lanndaaji luutndiiɗe Senegaal, yeewtida, diisnondira e majji mbele fitina beeyoowo e dawrugol leydi ndii ɗii duuɓi kala ena ñifa. Eɗen nganndi Wadd salinooma maslahaa hakkunde maɓɓe sabu o wiyi ko ɓe kormaaki laamu makko. Ko e fuɗɗoo jooɗle "Assisses Natioanles" e hitaande ɓennunde ndee fitina oo wutti fayi dow! Wadd waɗii feere fof mbele jooɗle ɗee ena mbaasa waɗde.

Yoga ɓe o waanannoo, o haɗii ɗum'en tawtoreede-ɗe, walla o waɗii e mum'en kuwgal caggal nde pelliti jeyeede e jooɗle ɗee. Caggal ɗum, Wadd wiyi nih wonde joɗle Assises ɗee njiɗi ko yanndinde laamu makko. Ɗum ko tuumo bonngo no feewi sabu ena waawi jibinde kuulal sarɗiyaŋkeewal baawngal fusde dental Assises ngal.
Hol ko waɗi hannde Wadd ena yiɗi yamɗinde hakkunde mum e luutndiiɓe, haa teeŋti e Beennoo Siggil Senegaal? Suɓngooji ɓennuɗiɗi ngonaa tumaraŋkeeji e ngol jiiltogol sabu Wadd heednoo e doole hade majje waɗeede. O meeɗiino nih wiyde wonde ko kaŋko jogii labangal, ko ena jola ko kaŋko jolnata, so ena moƴƴa rewata tan ko e makko! Suɓngooji ɗii kollii wonde hay so Wadd heedi hannde e doole, leydi ndii rewaani e makko e kuuɓal sabu nokkuuji keewɗe teɓɓitiima e juuɗe Beennoo Siggil Senegaal haa teeŋti e gure mawɗe bayɗe hono Dakaar, St-Louis, Podoor... Wiyde Wadd ko ñoolaaɗo tan waawaa faccirde yiɗde makko yeewtidde e ɓe o wiyno ndewataa ɗo o rewi ko ɓooyaani koo tan. Wadd ena anndaa ko dawriyŋke ŋelɗo, juurnotooɗo hade naatde e huunde kala. Haawnaaki tawa won ko e moofo e peeje ɗe hay gooto anndaa. Luutndiiɓe ɓee kadi ndañii haaju: ɓe mbaawaa salaade yeewtideede sabu ɓe tuumete ko hare tan ɓe njiɗi; kono so ɓe njaɓii kadi mbele ena wona e doosɗe ɗe ɓe njaɓi walla ko Wadd diidata laaɓi nanondiral maɓɓe? Wadd ena tuumaa ku jiɗɗo tuufaade-ɓe sabu hay gooto sikkaani omo yiɗi diisnondiral kellifaangal hakkunde maɓɓe.
Ndeene NJaay, mawɗo jaagorɗe leydi ndii holitii wonde ena heblii e yeewtide e luutndaare ndee. E kelle jaaynde Sen24heures.com, habraama wonde Wadd yamirii yoo Madikke Ñaŋ (jaagorgal laawol e Sariya) hawru e maɓɓe ngam famminde-ɓe wonde Senegaal ko leydi ɗooftiindi hakkeeji aadee. Kamɓe luutniiɓe ɓee, ɓe kollitii Wadd wonde ena foti ɗooftaade "Doosɗe ɗowgol nuunɗalé (Charte de bonne gouvernance) ummiiɗe e jooɗle Assisses Nationales ɗee. Kadi ɓe naamndiiɓe yoo laɓɓine e holi sarɗiiji, hol baydi jeewte ɗee njogori jooɗaade hade maɓɓe fellitde naatde e majje. Kono kaŋko Sileymaan NDeene NJaay, o wiyino wonde ko Wadd tan jogii mbaawka diidde laabi potɗi reweede walla lelnude ginol golle, so jeewte ɗee ena njogori waɗde.
Wadd e hoore mum neldii ɓataake feewde e Beennoo Siggil Senegaal ngam hollitde-ɓɓe yiɗde makko yoo laabi nanondiral ndiitte hakkude lanndaaji leydi ndii e laamu nguu. Kono o reentinii-ɓe wonde ko ko nanondiraa hakkunde seŋngooji ɗii kala tan jogori siyneede. Ɗum firti ko kala ko o salii, wonata. Kamɓe Beenno, ɓe mbiyi ko njeñcude jeewte Assises natioanles ɗee ɓe ngardinta, ko ɗum wonata ngooroondi ngaddiin maɓɓe e jeeyte ɗee.
Ndeke hay so laabi nanondiral ndiidaama, gooto kala e seŋngooji ɗii ndiidii laabi celi gila joɗle kurmaani. So nanondiral ena jogori waɗde, alaa e sago wona bukari seeɗe, hammee seeɗa. Kono ena cabbii e anndude hol no taɓɓe keɓortoo tawa ɓakkere moddaaka!

Kuɗol Ibraahiima Saar

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : dialogue politique, opposition, benno siggil senegaal, assises nationales


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 9 de 9 commentaires

nimsa

Ecrit par: ALIW KONTE (Invit ) le 08-07-2009 12:40

yobe calo nootaademo,sabu kala ko ari e leydi he, ko kaŋko addi,ko kaŋko salii potal bibbe senegal e leydi he,o hokkude lanndaaji di fotde mumen, sabu kala e mabbe jiido ko foti haalde so haalii tan wadete koy nibburu, kadi dawrugol makko ko yidde warde lanndaaji di,koy duum o yahata haa jooni,sabu duum konde makki sal wiy ina wada lannda nde,o neli ko dadiibe yoo nanngu dum no gertogal ni sokee,kaayitaaji mum keftaa,kañum esehilaabe mum,Alla noon ko mayyo danndimo e bone duum, yobe calo nootaademo

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Binndoowo

Ecrit par: Sayku Umar BAH (Invit ) le 08-07-2009 15:55

Ibraahiima Saar a jaaraama e ndeezoo winndannde. Aliw Konte ne ko haali ko ko noon foti wonirde,"yo ve calo". Kono tan e dawrugol a javat ko calizaa, haa yimve nana,calozaa kadi ko njavzaa, haa yime nana. Sabu politigi ko cokki tigi e peeji tigi. Kadi ko gujjondiral hakkillaaji e miijooji. Ko woni e Afrik ko noon, ko gujjondiral jawzeele, e poozondiral poostooji. Goonga alaa e politigi, woodi e politigi koko rewnat maa laawol, haa yettin maa zo paazaa zo. Tawa aza hormii heen kuule leydi ndi e yizde e maslahaa vivve leydi ndi. Zuum fof e wayde noon, kala ko wadda haalii hannde e Senegaal, wonaa yizde Senegaal ko yizde tan mbele maa o hevtu ko o waasi yimve ko. Diwaa zo, zakkaa zo.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yiyannde am e golle mon labaaze ze

Ecrit par: Jibi Muusaa Bah (Invit ) le 09-07-2009 12:40

ko adii fof ko yettude Allah e juulde koohoowo men Muhammadu yoo Allah juul e makko hisnamo. 
caggal zuum ko yettude on e duwanaade on darnde mon tiiznde nde,yoo Alla sellin doolna on rokka poolgu veyda moxxere!!! 
Caggal duum yiyannde am lanndaaji dawrugol senegaal zii ko yove nootyo wadda goonga nii wadda ko nezzo bonzo kono hoto zuum hazve nootade mo,yove njoovo ko nafata leydi ndii tan ve nannga heen haa tiiza,ve caloo fuunteede. 
kuzol musizzo mon jibi muusaa bah(lollirzo duzal pulaar bah to Madiina Gunaas senegaal)

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Tappirde Pulaar ena ɗoo e lowre men

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 09-07-2009 13:29

On njaaraama musiɗɓe, 
Mi teskiima yoga e mon kuutortoo ko alkule"keer" ɗee. Haŋkadi ɗeen ko goppaaɗe. Miin e hoore am miɗo jogii caɗeele faamde-ɗe. Mi feewni tappirde looweteende e ordinateer mon ngam tappude alkukle men ɗee. Woni ko e rogere "Téléchargements" baŋnge ñaamo lowre ndee. So on njiyaani, nuldee-kam ɓataake e "admin @ pulaagu . com" 
On njaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

naatde e yeewtere

Ecrit par: yaya ba (Invit ) le 09-07-2009 17:31

Yoo jam nallu e kala biddo juuldo! caggal duum so benni hamin njetta oo katante lenol jogiido krallaagal wadude alkule pulaar e ordinaateer. So duum benni ko njitmi haalde seeda e laamu wada, wada dey laamani tan ko hoore mum e besngu mum. oo mawdo hormaaki hay gooto e ndi leydi. so wonaa karim e viviane wadda joom suudu makko.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

kettodee.com

Ecrit par: danga (Invit ) le 11-07-2009 17:10

o don mbaawi hedaade kettodee.com

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

naamndal

Ecrit par: oumar (Invit ) le 13-07-2009 15:18

caggal calminaali ,ko yidde naamndaade on seesda 
miin mbede heeyi yiyde deedo Alkule kono haa jooni mi ronkii hebde heen daliilu laabdo mbele ;mbede waawi rewde heen 
baylugol deedo Alkule 
b d n hol ne de mbaylori; mi waawa faamde de no feewi sabu ko mi jannginowoo so almuudo naamndi mi dana ko kolli mi dum

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

hujja

Ecrit par: jam jam (Invit ) le 15-07-2009 11:57

kaale hujja e nder leydi mon

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

hujja

Ecrit par: jam jam (Invit ) le 15-07-2009 12:02

kaale hujja mon,e nder leydi mon,

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 9 de 9 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
JFS     DXR   
 N  I  3 U  HOT
6B4  LTE  6 L   
9   O  S C  SHI
EL8     6AA   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥