NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


PINAL: Ñalawma pinal fulɓe to Columbus, Ohio: “Pulaagu dillii e leydi Obama” Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 20-05-2009 )
 

Ecrit par OUMAR TOKOSEL BAH, le 18-05-2009 23:22

Pages vues : 22292    

Publié dans : Les News, Pelle e dente


ImageLewlewal- Aset 16 Duujal 2009, Wuro Columbus, dowla Ohio, Amerik hoɗtii ñalɗi pinal e mawnin’gol jaambareeɓe fulɓe. E njuɓɓudi pulaagu Columbus, ñalɗi ɗii puɗɗorii ko duwawuuji fayde e jaambareeɓe fulɓe suddiiɓe leppi leydi, teskiranooɓe darnde mum en fayde e renndo ngoo hade mum en wirnaade. Ñande Aset 16 nde, hiirde pinal mawnde waɗii e tawtoreede seernaaɓe wuro ngoo, nootitiiɓe gure catiiɗe, naalankooɓe wonɓe e ndeer leydi he kañum e jaayndiyankooɓe Tele Senegal e gardagol Aicha Guisse gila futuro haa waktuuji 2 sukaba.

Ñalɗi ɗi teskaama won’de ɗi gadanol e oo nokku haa yettii ɗo, hay sinno pinal ɓooyii jummbeede e Columbus. Ñalɗi ɗii kollitii ko heewi haa arti e fammin’de won’de renndo ngoo ina heddii e cosaan mum etee mo woni fof ina teddini aadaaji ɗi. Ko anndanoo gila hanki ko wayi no “cabbi aynaaɓe gilbooji nebam, ɓirduɗe e gude leppi rewɓe fulɓe raneeɓe, danngaaji e tenngaaɗe” ngarii toon kono kadi won ko suuɗinoo ko feeñi toon nde ɓalli nguli: “ndeke won jaaltaaɓe heewɓe heddiiɓe e cosaan hay sinno sikkanooma ko ɓe faayduɓe ndanewu e dollaar; laanel zamba laakara e werlaa keewɗo Gucci e Louis Vetton”….
Caggal waktuuji 8 tardo puɗɗagol golle mum en, fulɓe Columbus, Ohio mbaɗi ñalɗi mum en pinal ko e tawtoreede arɓe nootaade gila e tuubakooɓe haa e pulaagu ummiingu Baltimore, Atlanta, Cincinnati, Aurora, ekn... E ndeer ndiin mbaadi naalankaagal wonaani sara e hiirde hee haa arti noon e njimri ganni. Aicha Gisse e goomu mum ɗowii hiirde nde, lawɓe diiwaaw oo njimii haa weli, kolli e gitaruuji koɗaama haa ruuki, hay subalɓe ne ngijiima yaltin’de noodi e ndeer dingiral njoorndi Columbus so Geelel Kumba accaani jammude ɗi Gellaay Aali Faal. Ndeke kala mo ɓanndu mum wuli, cosaan mum yaltat sabu hay Sheriff Jah hootii e cosaan tigo.
Hiirde ndee fusi ko waktuuji ɗiɗi jemma caggal nde renndo ngoo dañi yeewtude kadi mo woni fof ganndal ngal jogii e pulaagu.
Teskaama noon renndo ngoo fuŋŋinii rafi mum needi e jonnde nde sabu dille, coow, cotu-cotongel, rafi njuɓɓudi e peeje luurduɗe: mo woni fof e feere mum; njiyeekam naneekam haa e yeeso Kameraaji RTS….

Kuɗol Umaar Tokosel Bah, Baltimoor www.pulaagu.com


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 17 de 17 commentaires

nuunɗal

Ecrit par: laanel (Invit ) le 19-05-2009 00:22

ndee winndannde welii kam ɓuri teeŋtude to bannge lelngo e dow sarɗiiji dokkirgol kabaruuji. Nafata renndo men ko hollitde ko moƴƴi ko waɗaa kono kadi yuurnitaade ko foti waylade ngam ɓuren yahdude e jamaanu keso oo tawa en ɓooraaki haŋki men haa laaɓi. 
En njettii fulɓe Colombus e ko ɓe ngolli koo. Yoo Allah wallu en e yettaade ñalɗi fulɓe winndereyaŋkooji.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ko noon woori

Ecrit par: jibi kebe (Invit ) le 19-05-2009 05:33

seydi bah umar bah mi nawtu maa haa baltimor, a haali goonga, o aset yejjitaake e nder u s a, ndekete pinal pulaar e Aadaaji mum njebaaka njejjitaaka do e dowlaaji denntudi amric,6i66e ful6e fullaa6e lamdam, kala hinnde e nder fuuta holli mbaawka mum e ndee nyade e COLUMBUS OHIO,wonaani tan po66ee nulee pokitee, ko halaama windaama, kadi maa hollir e ayaawo hablirde leydi senegal ko 6ooyata,maa en etto anndude nde jogorii hollireede, tintinen, banndiraa6e, mbate maa njii dii noodi e nder dingiral COLUMBUS,ko wanaa duu en njetti ABU NJOM gondo oodo sabaabu, ha pine pulaar 6amtee e nder usa, njokken golle en poolat, ko KO, JIBI KEBE, MO CINNCINNATI OHIO

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

jilliizo

Ecrit par: ABDOULAYE MAMADOU LY (Invit ) le 19-05-2009 09:21

on njaaraama on njettaama, sembe geno e mon vamtoove legnol, gilli kawral gollal geno toraama, njokken golle mo kala zo heedi, ballal allah wozzaani en. 
on njaaraama fulve asie

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Hol njuɓɓinɓe golle ɓen?

Ecrit par: saajo bahkaikai (Invit ) le 19-05-2009 09:21

Ko adii fof, mi jaarna on fota e golle kala daraniiɗe ɓamtude pulaagu e kala sinndondiri e muuɗum. 
Umaar Bah, a jaaraama e kumptigal ngal… 
Jokken golle golle siwaa gasude… 
Mi lamndoo gootal: Honɓe yuɓɓini ɗee golle heewɗe nafoore, ko fedde walla ko fulɓe tan renndi hino yuɓɓina ɗee golle waaɗe nii e yooɗde? 
A jaaraama.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Binndoowo

Ecrit par: Sayku Umar BAH (Invit ) le 19-05-2009 13:51

Mi yettii Colombus e hozve e mum. So tawii wuro ngo Sayku LIH, Abuu NJOM, Mammadu Mustafaa NJAAC e Alasa YAAL ngoni wazii zee golle, zuum koko haani. 
E innde am e innde winndoove Pulaar e hevantoove pine Afrik; mi yettii on njokken golle. So hono zeezoo golle na njokke lenyol men majjataa, pinal men maayataa. On njaaraama, yoo en mbaztunii mo wuuri.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

gite e leydi

Ecrit par: doolol espaañ (Invit ) le 19-05-2009 16:09

amerik weltinii, on ngollii no yontaa, veydanee min videos he surtout gelel sangot min njeeva. a jaarama umar bah, mi nani a haalii toon haala njoozka no feewi, yoo alla sellinu dole.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Ko Pulaagu Columbus yo66ini golle ze

Ecrit par: Umaar Tokosel Bah (Invit ) le 19-05-2009 17:03

Saajo Bah, jam hiiri, ko Pulaagu Columbus tammbii golle ze; 
Doolol, maa min yeew yaltin'e Geelel Kumba so Alla jabii; 
Kebe, Laanel, Abdoulaye Ly e Baaba Sayhu jam hiiri e mon, ko njizzon fof yoo taw ko jam...Teddungal ruttaama e juuze mon

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Pulaagu

Ecrit par: saajo bahkaikai (Invit ) le 19-05-2009 22:54

Pulaagu Colombus en fof njettaama ko lannataa, yo Umar Tokosel Bah. Njokken golle, golle siwaa gasude. Nafoore golle mon ko pellet.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ON MBELTINII FULƁE NO FEEWI

Ecrit par: MANSUUR NGAYDO (Invit ) le 20-05-2009 00:41

ko weltaare mawnde wonande fulɓe aduna o fof e golle mon jooɗde ɗe mbaɗɗon ɗe, yooɗii lallitii ma waɗii faayiida. 
On kollirii haa laaɗti faayiide fulɗe, neɗɗaagu mum, gannde mum, coñce mum en, aadaaji mum en, cuusal mum en, njoodam mum, yonteede mum en, laaɓal mum, nehdi mum e darnde mum en e duunde Baaba Aadama nde. 
Sinno mi harɗilanno ma mi taf koŋngi ɓurdi welde e uurde ngam mantude e jaarnaade on. Njokkee dental e golle on jaaraama Lewlewal fulɓe Columbus

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

fouta toro

Ecrit par: fuutiyu njaac (Invit ) le 21-05-2009 20:39

yoo pulaar wuur haa cay mi weltiima ko mi pullo bada faarnoro pullgo sinno ko sagam yoo pulaar wattu janngeede et nder amerik

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Njettoru

Ecrit par: Abdoulaye thiaw diery (Invit ) le 29-05-2009 03:55

Men peltiima nofeewi yo pulaagu ha abada mbedo wiya yo en njoku golle en njotti daronido kala do wawi wonde et aduna o.dental fulbe colubus won e jam

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Njettoora

Ecrit par: Abuu Bakri Njom (Invit ) le 06-06-2009 11:22

Mi yettii Joomiraaɗo jom baɗe e baawɗe dokkuɗo en miijo waɗde ñalɗi jaambareeɓe men walla mbiyen Juulde jaambareeɓe men walla ñalawma jettirɗo Alla e ko rokki leñol men. 
Ko ɗum teddungal mawngal wonan'de mi fuɗɗan'de leñol men ñalawma juulde pulaagu e kala hitaande. 
Ñalawma o ko 1/5(Goo lewru Duujal e kala hitaande).Hikka ko fuɗoode tan;ko ɗuum waɗi no miñiraaɗo o;Umar Bah wiyri nii,heewii caɗeele e pirgitte.Kono hay ndañaa njawaa ɓuri ndonkaa. 
Ñalɗi ɗii ko enen fulɓe fuu waɗanaa,so welii suudu baaba tan en mbeltiike. 
Ngenndiyankooɓe!Mi weltiima e binnanɗe mon,cafɗe kolluɗe tigi ko njogani ɗon leñol ngol koo e ɓerɗe mon. 
Mbaɗtee hakkillaaji noon e ko mbiy-mi koo:Ñalawma oo fotaani faɓɓeede e dirtineede;ko ñalawma juulde so o artii moni kala yoo mawninir no waawri;mbela ɓiɗɓe mbiy-mi fow ena kawra e ɓerɗe e ñalawma gooto,ñaantoo,mbeltoo,ñaama, njarlondira njaafondira,citora mawɓe leñol mumen winndirɓe daartol leñol ngol ƴiiƴam mumen e tiinde daartol(Taariikh) 
On njaaraama.Giɗo leñol

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Juulde Jaambareeɓe men

Ecrit par: Abuu Bakri Njom (Invit ) le 06-06-2009 11:57

So goonga en njiɗaa hollikinaade sabu golle leñol noddaani innde am hinnde am walla hoɗannde am.Kono hakkille ina yiɗi anndude kala ko fuɗɗii holto fuɗɗii e hol no fuɗɗorii? 
Ko ɗuum waɗi en yiɗde haalan'de banndiraaɓe hol no ngoo miijo ardi? 
Miijo ñalɗi jaambareeɓe men ardi e am ko koyɗol ñalnde 16/7/2008. 
Ɗo lelinoo-mi tan njiy-mi sukaaɓe fulɓe ena ceppa,mbiymooɓe:"njimee heen Ceerno Sileymaani Baal"!Nan-mi jaabawol maɓɓe,ɓe mbiyi:"winndan min yimre Sileymaani Baal"!Ɗoo tan noddirgel am(cellphone)ɓiici!ndeke ko almuudo am pulaar,sehil am ina wiyee demmba Wan to Jowol,gonɗo hannde to leydi Itali,noddi mi,ko kanko fin'dini mi e ɗoyngol ngol seerndi mi e koyɗol ngol.Mbiy-moo-mi:"Ee ndaw ko haawnii!Ko wiyaako e ɓee mawɓe so a daraniima ɗumen tan ɓe peeñante"!Nde wonnoo min mbayrondiriino ko ina tolnoo e duuɓi noogaas(20).Kadi mi heɓiino anndude ko kanko ardii felde Sileymaani Baal to Itali.Min kaaldi haa kartal makko gasi tan ƴettu-mi kuɗol am ngon-mi e winndude yimre Sileymaani Baal

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Juulde Jaambareeɓe men

Ecrit par: Abuu Bakri Njom (Invit ) le 06-06-2009 12:22

Ko ɗoo tan miijo ngoo ari e hakkille am. 
Mbiy-mi:"Onon kam ngol leñol ko Alla rokki ɗum koo fof alaa tan ñalawma mo jogii tan tawi inɗ yetta heen Alla e ɗee dokke keewɗe?So en ƴeewii koɗdu-ɗen ko e leƴƴi goɗɗi kono enen ndokkaa dañde mawɓe laaɓtuɓe,gollaniiɓe,wonaa tan leñol men,so ko ko aduna oo fof.Tee en ngalaa tan ñalawma juulde mo ciftorten e mum ɓeen jaambareeɓe,wonaa tan to Fuuta-Tooro so ko ko e Leyɗeele men fof:Fuuta Jalon Fuladu,Maasina,Aadamaawa e nokkuuji goɗɗi.Ko ɗoo puɗɗii-mi haalan'de ngenndiyankooɓe men,moƴƴuɓe men fof mbele miijo ngoo ina nanee e kala nokku.Njaggu-mi goo lewru Duujal e kala hitaande,ko Alla tan lonngini mi ɗum.Mbiy-mi yoo fuɗɗo 1/5/2009.Alla waɗii fuɗɗiima ndeen. 
Mbiy-mi so ñalawma oo arii kala pullo yoo mawninir mo no waawri hay so ko fiɓde ɗum tan e ɓernde mum.Ko nii tan addata kawral kono so en padii haa kawren e ñalawma peewnitiiɗo en enen fof leelan tee wonataa.Mbiy-mi so yontii yoo ko heewi waɗe,ngonka leñol hanki,hannde e janngo yuurnitee.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

salmindandu tan

Ecrit par: balde (Invit ) le 09-06-2009 18:44

mi weltima no fewi tigi mi 6oyi n~agade alah yu o hawrin ful6e fof e aduuna, enen ful6e 6uuri hewde kono en gitani 
yu alah na6ru en yeeso aamiine

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

on jaarama

Ecrit par: DATT Ousmane (Invit ) le 18-06-2009 23:02

mi salminii kala pullo mi weltinima mon yo pullagu yaru yesso.tinno den liggoden gam leniol men yara yesso.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare

Ecrit par: ummul-kayri AAN (Invit ) le 13-10-2009 15:32

so wona siftorde hanki e kjpf, e jimdi men... 
mbodo welti no feewi e nde do nyalawma pinal...  
mi salmini on  
:grin

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 17 de 17 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
E6S     8JX   
C 9  S   H  H4T
7TM  W8B   6   
 5  Q   4  2TT
CYR      M   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥