NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


TAASKI: Njuulee mo-wuuri ene kala juulɓe rewooɓe Alla, jokkooɓe enɗam e ƴellitooɓe pulaar Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 07-12-2008 )
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 07-12-2008 11:46

Pages vues : 17722    

Publié dans : Les News, Diina


Image Musidɓe tedduɓe, ko fartaŋŋe mawɗo sahaa kala nde ɓam-mi kuɗol am miɗo duwoo e hitaande hesere, walla juulde Alla e geɗe goɗɗe! Ena laaɓi kala nde kuɗol am siifi duwaawu, firti ko won ko wuuraa kadi haa yettii ɗoon. Yoo en ɓooy duwondirde cellal, moƴƴere e nguurndam njuutɗam tawa ko e ɓamtaare pulaagu e dewal Alla.

Hikka noon, juulde Taaski hawri ko e caɗeele keewɗe e nder winndere ndee: gila e caɗe kopporeeje, fitinaaji aduna e ceɗeele goɗɗe keeraniiɗe fulɓe. Puɗɗortoo-mi ko duwaade yoo Alla ñifan-en jayli fitina kuɓɓooji ñalnde kala e leyɗeele Afrik, haa teeŋti e Koŋngo, Sudaan e Nijeriyaa. Miɗo duwoo nde deeƴre artata e ɗii nokkuuji sabu bone ficcat laaci, saroo, saakoo so ñifaaka law.
Onon waŋngiyaŋkooɓe Pulaagu.com, mi waawaa duwanaade-on haa mi weltoo sabu pasiraagal e cehilaagal men hannde ena woɗɗi e am no feewi. Ko Alla anndi ko moƴƴi e ko feewi e gooto e mon kala: yoo Alla waɗan-on kala moƴƴere nde ɗamini-ɗon e Makko, o ɓeydana-on heen softeende e pellital no ɓamtirton kadi pulaar e ɓura ɗoo. Mi waawaa limtude kala e mon dariiɗo ena adda baawal mum e lowre men, kono mi waawaa kadi waasde huccinde njettoor ɓurɗo teddude fayde e goomu men, teeŋti e Geelel Kontee, Mammadu Lih, Aamadu Deh e woɗɓe ɓe mi limtaani kono aldaa e jejji... Miɗo wiyaa goomu men yoo ɓeydu tiiɗnaare e softeende mbele kadi golle men ena ɓeydoo weltinde ɓerɗe e ɓeydude ganndal e e jokkondiral fulɓe kala.
Miɗo wortoroo toraade Alla Yoowɗo Oo nde o hokkata-en taweede oo sahaa mo-wuuri, tawa eɗen ɓeydii en ustaaki, eɗen ɓaydoraa jam, cellal, dañal, ɓamtaare e yiɗde pulaagu. Aamiin

Kuɗol Ibraahiima Saar


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : taaski, eid, tabaski, juulde, prière


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 15 de 15 commentaires

YOO GENO ROKKU EN TAWEEDE MO WUURI

Ecrit par: amadou bocar sy djeol (Invit ) le 07-12-2008 13:59

BANNDIRAABE MUSUDBE BANNDIRAABE FULBE BANNDIRAABE JUULBE 
MBODO WIYA ON YO EN NJUULMO WUURI  
YOO ALLAAHU ROKKU EN TAWEEDE OODO SAHAA MO WUURI 
ODON NJARLOO ODON NJAAFOO YOO ALLAAHU WALLU EN E PAAMONDIRAL 
NAWRA LENYOL NGOL YEESO WALLA EN E NANONDIRAL 
BOOYNA PULAAGU.COM KAME YAAKAARE.COM SEMMBINA GOLLE DEE 
YOO ALLA SUBONO EN KO MOYYI E MEN AAMIINI AAMIINI YAA  
GIDGOL MAKKO BURDO WINNDERE ON NJAARAAMA

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

YOO GENO ROKKU EN TAWEEDE MO WUURI

Ecrit par: amadou bocar sy djeol (Invit ) le 07-12-2008 14:00

BANNDIRAABE MUSUDBE BANNDIRAABE FULBE BANNDIRAABE JUULBE 
MBODO WIYA ON YO EN NJUULMO WUURI  
YOO ALLAAHU ROKKU EN TAWEEDE OODO SAHAA MO WUURI 
ODON NJARLOO ODON NJAAFOO YOO ALLAAHU WALLU EN E PAAMONDIRAL 
NAWRA LENYOL NGOL YEESO WALLA EN E NANONDIRAL 
BOOYNA PULAAGU.COM KAME YAAKAARE.COM SEMMBINA GOLLE DEE 
YOO ALLA SUBONO EN KO MOYYI E MEN AAMIINI AAMIINI YAA  
GIDGOL MAKKO BURDO WINNDERE ON NJAARAAMA

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Njuulee mo wuuri

Ecrit par: Aamadu Deh Boobo Ngenndi (Invit ) le 07-12-2008 18:12

ko wiyde pulaagu fof njuulee mo wuuri 
on toraama yaafuya nder e boowal 
Saar, aan e goomu maa yoo geno won ballo.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njulée mo wuuri

Ecrit par: Njuddu jéeri (Invit ) le 07-12-2008 18:59

Njulée mo wuuri banndiraaɓe juulɓe!  
Ondon njarloo odon njaafoo, min njarliima min njaafiima. 
Yoo Allaahu jaɓan en dewe Allah men.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

NJUULEE MO WUURI BAN'NDIRAABE

Ecrit par: galguumel (Invit ) le 07-12-2008 22:52

ONON FOF BAN'NDAM EN ODON NJARLOO ODON NJAHFOO .; YOO GENO HOKKU EN WADTUD NIH MO WUURI .;EDEN BEYDII EN USTAAKI , ENEN KALA E JUULBE , YOO KO TATAA YAWTIR EN YURMEENDE , KO DANYAA HEEWDE MAA FAMDUDE YOO GENO WADAN EN HEEN BARKE , MO GENO WADI E MEN SUK YOO O HUMPITMO MAWNGU ; MOO O ROKKI MWNGU OO YOO WAD DUM MAWDO MALAADO. 
BANNGE AM MIIN MI YARLIIMA ON MI YAHFIIMA KO SUUDI E KO FEENYI.ON NJAARAAMA.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

douaw

Ecrit par: moctar Aan (Invit ) le 07-12-2008 22:52

assalam aleykoum bandira6e wi66e mbiimi é mbimaami mi salmini on mbodo wiya mone ondon diarlo ondon diaffo yo allah hokou méne tawtorédé o saha mo wouri

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

JUULDE LAYYAAJI

Ecrit par: Abdul Amadu Kelli (Invit ) le 08-12-2008 00:09

en njettii Geno jom bade e baawde,badoowo ko haaji nde haaji e do haaji,jom muñal e baawal...dokkudo en tawtoreede ndee doo juulde heewnde bural,yo en tawe juuldeeli keewdi garooji tawa eden beydorii jam e kisal kam e beydoraade korsa e muuyo hiisngo fewde e Pulaagu, Fulbe e Fulfulde. 
odon njarloo odon njaafoo,min njarliima on min njaafii ma on,yoo Geno yarlo en yaafoo en!!!Ceerno Ibraahiima e min ndennda emin korfinii e min njankinii e min njoortii e Allah mo alaa ella oo nde juutnatnanta min balde maa,yettina paandoole maa,hokku maa sago ma,ko kanko anndi ko moyyi e maa,yoo rokke sago maa .

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njuulee mo wuuri

Ecrit par: Geelel (Membre ) le 08-12-2008 15:32

on calminaama tawa ko calminaali lobbi labbaadi ummiiidi to luggere berde fa'de e besngu juulbe,haa teenti kadi besngu lenyol am,mbodo wiya on njuulee mo wuuri yo geno rokku en wadtude nii oo sahaa mo wuuri tawa eden beydi en ustaani hay huunde e diine men. 
Pulaagu.com, e mbiimi.com e Yaakaare.com ina nyaagonoo on balde juutde e malu e yaajeende,yoo geno yettin faandaare

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yen mbatta nii mbowuuri

Ecrit par: abuu jaan (Invit ) le 08-12-2008 20:20

banndi raa6e 6i66i ful6e kala do ngondon on mbaada juulmbo wuuri yoo alla rukku en tawtoreede diidoo sahaaaji mburi taw kadi pular ena feddi tii nder demde kala

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Njuuleen mo wuuri!!

Ecrit par: Bah Samba Tubak (Invit ) le 08-12-2008 21:39

Njuleen mo wuuri ennen kal tagooje fof,mo alaa e paltoor hay kullon mi faltaaki,tawa ezen veydii en ustaak. sunaare fulve aynaave e kon kullon kon pitaali muen njeena he oo nyalawma taaske, yoo yumeende geno won e makkon aamiin.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

AAMIINA

Ecrit par: KATANTE LEÑOL KAN (Invit ) le 08-12-2008 21:40

YOO GENO JAABANO EN KO DUWAA. YOO LAATO!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yoo alla jaabo duwaawuuji

Ecrit par: jib kebe (Invit ) le 10-12-2008 06:35

yoo alla jaabo duwaawuuji

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njuulen mo wuuri

Ecrit par: abdolaye mamadou ly (Invit ) le 10-12-2008 13:59

yoo geno jaabo duwwawuuji men, juulen mo wuuri kadi aamiini,dental e mugnal. 
on njaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

amadou

Ecrit par: toure (Invit ) le 13-12-2008 23:53

mérci ;) :p :?

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njettoor

Ecrit par: Babo diallo Aere lao (Invit ) le 16-12-2008 16:37

yo en mbattu nii mo wuuri eden beydii en ustaaki yoo wuur pulaagu haa cay min njettii darnde mon, yo allah beydu kattande mon haa njittinon pulaar to woni paandaale too

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 15 de 15 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
 H     SSR   
QM   W   B  1TE
 B  GOB   X   
 W   Q   C  8WM
IB1      2   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥