NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


ÑOKKAAN JIBI SELLI: En nduwaniima ngenndiyaŋke mo Fuuta-Tooro yejjittaa! Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 15-11-2008 )
 

Ecrit par Administrateur Pulaagu.com, le 15-11-2008 11:52

Pages vues : 22081    

Publié dans : Les News, Pinal e Ñeeñal


Image
Yoo Alla yurmo-mo yaafoo-mo.
 

Ñokkaan Jibi Amar lollirɗo Ñokkaan Jibi Selli mo Siñtu Bummaka ɗaldii en yeeleende e yeeweende. Ñokkaan Jibi Selli jibinaa ko hirnaange Kayhayaɗi, to Gorgol. Nde o yonti naatde jaŋde ko jinnaaɗo makko Amar Demmba winndani mo ‘ba’. Caggal ɗuum o fayti e junngo Ceerno Saydu Tafsiiru to wuro Goŋŋan.
O ummii ɗoon o fayi wuro Daabiya Hoyre Foonde e junngo Ceerno Maamaadu Omar Kan. O ummii e oon o naati e junngo Ceerno Maalik Pennda to Sillaa Joŋto. O sakkitorii jaŋde Ɓuraana ko e Daabiya Oodeeji e junngo Ceerno Aamadu Daabiya Aan.
O fuɗɗii jaŋde sariya ko to Ceerno makko mo o janngunoo to Daabiya Hooyre Foonde, hono Ceerno Maammudu Umar Kan. Nde o ummitii ɗoon o sakkitorii sariya ko Likseyba Gorgol e junngo Alfaa Demmba Umuru Sih mo Likseyba Gorgol.

So tawii ko almudaagal makko ngay, naatni mo heen ko Demmba Daawuuda to Aañam Liiduɓe to Senegaal.
Ñokkaan ko jimoowo ŋanaa, nanaaɗo, ganndaaɗo. Mo o foti welde daande weeɓaani, mo o foti moƴƴude hakkille ina saɗi, sabu wiyaama kala ko o jaŋngi gootol o huñoto.
Yoga e ko Ceerno Boy to Woodoɓere winndunoo e jime, ko kanko lollini ɗum en e aduna he. Ko noon ne wonande deftere sariya jime nde ceerno Abdaraamaani Banaaji firnoo e Pulaar ko kaŋko lollini ɗum haa yettii e jookli aduna kala.
Ko ceerno Saydu Nuuru mo Paate Galo jaarnoo e ɓurɗo winndere ko noon e jime goɗɗe Alliyankooje haa teeŋti noon e jime almudɓe Ngay, fof o waɗii heen ñalɗi e ñalaaɗe e ñaamgolluuji. Ñookkaan mantiino Alla, jaarino nelaaɗo, o yimiino Annabaaɓe, o maniino waliyaaɓe, o mawniniino sarifaaɓe, seeraani e teddinde seerenɓe e moƴƴuɓe kala no ciforinoo.
Ñokkaan Jibi Selli pasninooɗo Pulaar, toownuɗo ɗum ittani ɗum geɗal e fotde mo golle mum njejjittaake e kala yontaaji.
Ñokkaan Jibi Selli yalti aduna ko weetndoogo aljuma 10/10/2008 to Nuwaasoot, o artiraa wuro makko oon kikiiɗe aljumaa. Ko seedaa e oon kikiiɗe e ɗee baamuule, ko otooji ina njuppa yimɓe, saretaaji ena ngara, waɗɗiiɓe ɓe e yahrooɓe koyɗe ena mbaañoroo kala banngeeji. Sarifaaɓe e seernaaɓe ummoriiɓe e kala jookli ngardi e ɓerɗe cuniiɗe e jeese ñirɓiniiɗe. E oon kikiiɗe ɓeydii-mi laaɓeede woni goonga tan ko wonde moƴƴo suɓoo faggaade moƴƴuɓe caggal nde anniyaaji kesɗitinaa gooski ki juulaa e gardagol ceerno Mammadu Bookar mo Kayhayɗi waktuuji joy pawɗi 50 hojom, Ñokkaan naatnaa e suudu mum, wirnaa, wirnii gite yiɗɓe e sehilaaɓe. O ɗaccii golle makko ena daartee. Juulɓe kala nduwii ɗaccitaa. Yo Alla lomtono en, lomtinana en. Yoo Alla yurmo mo, yaafoo mo, yaaforoo kala maayɓe juulɓe.
Aamiin Heblani en ngooɗoo wiɗto e nguurndam Ñokkaan Jibi Selli ko musiɗɗo men Abuu Aamadu Joop to Likseyba

Abuu Aamadu Joop (pulaar.org)


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : Niokane Djiby Selly, beyti, muritani


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 16 de 16 commentaires

MO WUURI KALA MAA MEED MAAYDE!

Ecrit par: Abdul Amadu Kelli (Invit ) le 15-11-2008 13:38

en njettii Geno,en mbelaama golle mum,sadaani ALLAH HAAWAANI BAJJO,ALLAH tan gooto woni caasdo,guurdo mo maayatah!maayde ko laawol,jalaani hay gooto.ñokkaan yahii kono o woppaani gacce caggal,ganndo wirniima kono Leñol ngol rewaani mo ñamaande,en njeewaama,en ngoyii :cry bojji njettor feewde e Joomiraado jeddo Leñol men oo Gorko,en njetti mo kankone e darnaa de Diine,Anndube e Moyyube,nguurndam makko haagasi,ko Moyyube Juulbe...waajaade,jannginde,jo kkude endam e weltinde Leñol ngol.ko dam doo nguurndam moni kala dabbiraa yoo wuur,mbele Leñol ngol ene heba fotde mum.yoo Allah yurmo mo yaafoo mo

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

FAAWRU GANNDAL SUMII

Ecrit par: Abdul Amadu kelli (Invit ) le 15-11-2008 14:12

so Allah golle ñokkaan kaaldotaako,bure makko ne kayne limotaako,ko Allah anndi burdo e buraado,kono kanko kam nguurndam makko ene joortaa ko moyyam,koo potdo wadeede tiimtorgal. 
yoo ALLAH lomto lomtina,yurmoo mo yaafoo mo,haarna mo Aljanna,kanko e Maaybe Juulbe kala,eden nduwanoo Besngu makko e Leñol nol kala. 
yoo Allah rokku en no muñirden,doo heednoo e doo heedaano kala,yoo Allah heedan en doon!.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

jeynooDo nawtii jey mum

Ecrit par: doro Ly (Invit ) le 15-11-2008 18:55

En keddodiima e yeeweende kono en jetti bajja.yoo o yurmo o yaafoomo kanko e kala maayBe juulBe fu.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Duaaw

Ecrit par: galguumel (Invit ) le 15-11-2008 23:58

Alaa ko wadtetee e ngoo hello ngo musiddo men Joop Abuu wadi ngoo So wonaa yoo GENO yurmomo yahfoomo juude mojje njabbooomo yoo o lomtin barke e ko o dacci gila e besngu haa jawdi maa yidbe e sehilaabe. 
NyoKKaan Jibi Selli dee ko mo men enen fof mbaasi baasal ngal lomto weebaani. 
Aan Ceerno Ibrahiima Saar min njaarnimaama min njettiima ngam ngoo widto ngo mbaddaa haa mbaawden humpitaade e seeda e nguurndam Ceerno Jbi Selli. 
Yoo geno subano en ko mojji koo;o dannda en e ko boni koo. 
To fulbe ngoni fof ngoyii Nyokkaan hay so woondu artirtaa jahdo.Jibi Selli yoo GENO BuuBnu ngonka mah:NYOKKA

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

jaalo

Ecrit par: ly abdoulaye mamadou (Invit ) le 16-11-2008 04:54

nguurndam fan'dataa, lajal ngal yawtataa ustotaako,gnokkaan maayaani wirni, yoo juuze moxxe njavvoo mo, brrke heddo e legnol ngol, caggal jaalo fayde e legnol ngol kala, kadi jaalo heeriingo fayde e vesngu makko, teen'gti noon e zalee taal to libreville gabo, hatanteeve legnol njokke golle. 
on njaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Taare wara jaaree

Ecrit par: Geelel (Membre ) le 16-11-2008 10:08

ko nii woni baɗtande kala guurɗo.Nguurndam ko doŋngal so juut so raɓɓit meeɗat nde rootaa Ceerno Ñokkaan ne goram rootiima ngal mum kono won ko woppidi ngol mum ko jogoraani yejjiteede haa bada.Yoo geno suddumo yurmeende aljanna toowɗo wonana mo jipporde nelaaɗo wona njaatige makko.En neldii duwaaw e ɓiɓɓe leñol ngol kala haa teeŋti siñtu buubu makka(Siñtu bumak)haa ɓesnu makko;

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

YO Alla yurmo mo yaafoomo

Ecrit par: Aminata Dia (Membre ) le 16-11-2008 12:08

Mi yettii Alla jom yurmeede mi juulii e nulaaɗo(SAWS)ko ngooga en mbaasii ɗoo jaalal manngal , kono kadi ko ɗuum tagroɗen gooto e men fof ari ko yuurnaade, Yo Alla yurmo mo yaafoowo yaafoo kala maayɓe juulɓe rewooɓe Alla jokkooɓe enɗam; waɗa e ko woppii ko barke yaa barke Islaam. 
On njaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

duwaaw

Ecrit par: oumarbokar (Invit ) le 16-11-2008 17:14

inna lillaahi wo innaa ileyhi raajiuuna min neldii duwawuuji amen fewde musibbe mauritani e senegal e sankaare jinnaado men ñokkaan jibi selli yo geno waad toon fooftare makko ummoraade umaar sih mo jowl e amadu ndysi mo kayhaydi

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

KALA GUURDO KO MAAYOOWO

Ecrit par: amadou bocar sy mo jowol (Invit ) le 16-11-2008 17:31

inalillaahi wo innaa ileyhi raji uuna  
yoo alla yurmo yaafoo oo njahdo sahre goonga 
mo yillittaako haa bada min naagiima bajjiri 
yoo wadmo do wadi maaybe juulbe  
paamen so dum yonaani waaju holko  
yoni waaju  
kala jom jaabowol mbodo yeliidum 
yoo alla wad nokkaan do wadi burnaado winndere 
 
KO AMADOU BOCAR SY TO ITALI JEYAADO TO JOWOL

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Yo alla Yurmo,yaafo

Ecrit par: sall (Invit ) le 17-11-2008 15:11

Kala guurdo ma meedmaayde en ja,raama do gorko mo honomum webaani so mi,wi noon ko to banng jimme kala ko wuuri ma meed.myde ko no odo mayaani kadi omayata eden nullda dendaagal biyooyo mbiimi gonnd eduude baaba adama en nldiidum du waaw,,,,,,, 
on jaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Duwaaw

Ecrit par: Mammadu TUURE (Invit ) le 17-11-2008 19:33

fulbe e kuubal njaaraama gorko ganndo ,lolludo ,kubbudo to bannge hakkille e welde daande  
baaba NOKKAAN  
Yoo Alla jurmo yaafomaa  
mbele juude mojje kebbomaa  
haa maleykaaji jurmeende njabbomaa 
Alla e aljannaaji mum burdi toowde naatnumaa 
yoo besngu ronntu golle maa, 
jabbo duwawuuji amen e kala sahaa fayde e maa  
yoo Alla rokkumin wuurde ko juuti caggal maa

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yo alla yourmo o yaafo

Ecrit par: ousmane (Invit ) le 19-11-2008 20:23

neddo mawdo e rende men yahhi yo alla yourmo o yaafo

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

codeleances

Ecrit par: musaa faati (Invit ) le 22-11-2008 19:55

je suis tres touche par la perte de notre pere oncle grand pere niokane j ai eu vraiment a le connaitre un vieux pieux serieux et tres ouvert un grand poete que la terre lui soit legere que le tout puissant l accueil a son paradis mes condeleance a tous les fulbes de l afrique que dieu nous garde.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

calminaali

Ecrit par: Muhammadu Faadel Bah (Invit ) le 30-11-2008 07:56

calminaali am fa'de e kala jeeboowo pulaagu.com ñaayiraawo ko pullo mido du a noo Ñokkaan oo nginndiyanke mbo momtotaako e berde fulbe wolla kala bittoowo nguurndam fulbe yi ii ko o golli o gollii o tampanii leñol mum wadde woti alla hatdum wune ndee tampere  
on njaaraama.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Album de nokkaan

Ecrit par: thiubaka (Invit ) le 07-06-2009 23:35

Ou est ce qu'on peut acheter des albums de ñokkaan ? 
Merci

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

hol ko faama e baba goongirante?

Ecrit par: koreera (Invit ) le 16-10-2011 17:27

KO KONNGUDI KEEWDI MAANA SODI KINAAMA.KO GOONGAAJI GUURDI SO DI PAAMAAMA.KO DI NEEDI ADUNA,NjOOBAARI LAAKARA so di ndewaama,ko haala saniika,njubbuka:banndam en en ngarataa mbaden gerngal.kala jogiido ko faati e baba nokkaan adda dentinen hay sinno en mooftanan rendo ;sibu janngo ma ar ,komakko maa ubbitoy , ndeen noon tawa hol kam koo woodi. on njaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 16 de 16 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
QFE     U    
Q C  T  5 K  IF3
K 7  D11  F3K   
9 5  3   9  WDD
KR5      5   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥