NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


KABAARU JETTIIƊO JOONI: Barak Obama toɗɗaama Hooreejo 44ɓo Dowlaaji Dennduɗi!!! Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 09-11-2008 )
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 05-11-2008 04:35

Pages vues : 15624    

Publié dans : Les News, Dawrugol


ImageBanndiraaɓe hannde 5 Jolal 2008 sahnga waktuuji 5 ena fawi hoƴomaaji 3, calol telewosion CNN noosii wonde Barak Obama heɓii ko ɓuri 270 tooɗotooɓe e woote laamɗoyaŋkooje Amerik. Barak Obama haŋkadi waawaa hefteede, o toɗɗaama laamɗo Amerik!!
Gila haŋki jamma ɗoo e leydi Farayse Pulaagu.com fuɗɗii roɓindaade kabaruuji ummortooɗi Amerik. Dowla caggal dowla, limooje wootooɓe ena deggondira e nder jaynirɗe telewisionji aduna ɗee kala. Ko maa Dowla Kalifornii uddi gootirɗe mum nde haala maayi! Kalifornii jogii ko 55 toɗɗotooɗo etee ko Barak Obama hawi ɗoon.

Hannde ko ñalawma mawɗo e nder Amerik sabu ko kamɓe toɗɗii laamɗo maɓɓe mo ɓe njaakorii ena artira ɗaminaaare e ƴellitaare e leydi ndii. E nder wuru Cikaagoo, teemedde ujunere neɗɗo renndii e boowal mawngal ngam lollinde e mawninde oo ñalawma mawɗo e nder daartol Amerik. Leyɗeele aduna ɗee kala mbaali ko sabbaade kabaaru ɗaminanooɗo: Barak Obama wonti Hooreejo 44ɓo Dowlaaji Dennduɗi Amerik!
Pulaagu.com ena weltanoo o ɓiyi Afrik kolluɗo hannde aduna oo kala so neɗɗo gooŋɗinii hoore mum, dariima, dadiima tan woodat ko Alla addani ɗum. Senaateer John MacCain haaɓaama kañum ne, omo gooŋɗiɗi golle makko e yiɗde-mo gollanaade leydi makko. Kono hannde, toɗɗaa ko neɗɗo mo sikkanooka ena wona laamɗo: ko o suka, ko o ɓaleejo, kadi ko o Demokaraat.
Haŋkadi hakkillaaji kala ngoni ko e yoo Amerik waylo, natta wonde leydi ngaddoori caɗeele e Aduna. Hitaande 2009 maa won hitaande ɗaminaare e hitaande nde weeyo aduna oo waylotoo, ko ɗum nduwi-ɗen.

Image

Image

Kuɗol Ibraahiima SAAR


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 33 de 33 commentaires

Jamma ŋoŋaa ɗaanaaka!

Ecrit par: Geelel (Membre ) le 05-11-2008 07:03

Ka jamma koy hummbii! e dowlaaji dentuɗi,wonii jamma e nder jammaaji,mawɓe men mbi'atnoo jamma ŋoŋaa ɗaanaaka,ina belɗo ina wonaa mettuɗo.Kono o kam belɗo beltinɗo kala pooɗantooɗo ndimaagu,hannde oo suka ɓaleejo mo 47 wonii 44 laamɗo Amerik; Martee literkiŋ koyɗol maa wontii goonga a tawaaka,Malkom X ,Bob Marlee Mandelaa,Jumo keñataa jom Keñaa e woɗɓe ɓe mi limtaani,hannnde kala ɓaleejo ina tini won ko ɓeydii e mum; hannde winndere ndee kala ina ndaarma; monaaɓe e hooƴaaɓe kaɓɓi ɗaminaare ko e maa,haa winndere ndee deeƴa jam duumoo,potal timmungal e ngootaagu yooltee ,yoo geno won baɗlo aamin

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

gorko mo cicago illinoise firtaani aadi

Ecrit par: jibi kebe (Invit ) le 05-11-2008 07:22

so tawii ko goonga weltaare kala nguru 6aleewu to waawi wonnde e nder winndere hannde rimdi e les leydi e oodo jamma mo danaaka nyamaaka foftaaka ,ko haa waktu 11 pm ,6oggi tayi ha66unoo6e paayi , dogde 6e ndaari, kono dame nana mbaari,, mi mbaawa haalde hannde alla e weltaade , njokken golle ndeke ko danyaa e amric ko jommbaani, muritani, njokken hare ndimaagu e potal, njangen njannginen sukaa6e, mbate ine njimtina gorko cicago illinoise us, ........www.kawralful6e.blogsp ot.com

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ko ndañaa koo!

Ecrit par: Geelel (Membre ) le 05-11-2008 07:44

njokken golle wonaa ɗoo tan foti haaɗde haa to Muritani,en ɗamtindaaki,hay e orop sabu ko ɗoo njeyeɗen waasataa wiyɓe mi haaɗnii lamɗam

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

KO NII TIGI

Ecrit par: KATANTE LEÑOL KAN (Invit ) le 05-11-2008 10:51

Ko goonga haala heewii, kadi won ve ndee dillere nawori, kono ko nii tan waawnoo won'de.Jofnde poolgu hedde pecce jamm, ko suudu baztane e suudu zanngal ngari seedaade ciltam ngal poozondiral. Duuvi obamaa 47 zii tonngi ko 11, ko zuum holli tigi ko kanqko rokkaa juutngo. Won'de mo laamzo 44 vo tonngi ko 8, ko zuum jibini yettere Geno he ve o renndi miijo. Waasatah so jom en jomngol njuurnoyiima tovve mum en, maa ve paam kaa haala.So won jizzo ko vuri laavde; jokkorze am ko: katantelenyol13@yahoo.fr / 0635509091 to leydi Farase. walla o wazta hakkille makko he jeewte Faandu almuudu.........

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Wooroo ndaw weltaare

Ecrit par: Aamadu Deh (boobo Ngenndi) (Invit ) le 05-11-2008 19:17

ŋatiwerw boobo ngenndi e honon mum ɓenndii e jam 
oo jamma mo kirndoyiimi golle ndonkumi gollaade kootmi, 
ngam alaa e sago mi ndaarana hoyre am ko ngoo suɓngo jogori yeñcinde, 
Barak houseni Oboma fuɗɗii daartol kesol e winndere ndee, 
en mbeltiima so goonga en mbeltiima, kono mbele ko weltaare tan wonani en heen? 
e yiyannde Boobo Ngenndi e ko keɗiimi haala o Gorko haŋki jamma 
ko huunde nde harbiyaŋkooɓe Leñol poti waɗtude hakiillaaji, ene jeyaa heen 
e ko oo wiy, (alaa ko waawa wonde) 
wadde kala ko kuccanɗen yoo tiiɗ en madden heen pellital e nuunɗal. 
miijo ngoo gasaa kono hellongoo gasi

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Wooroo ndaw weltaare

Ecrit par: Aamadu Deh (boobo Ngenndi) (Invit ) le 05-11-2008 19:25

ŋatiwerw boobo ngenndi e honon mum ɓenndii e jam 
oo jamma mo kirndoyiimi golle ndonkumi gollaade kootmi, 
ngam alaa e sago mi ndaarana hoyre am ko ngoo suɓngo jogori yeñcinde, 
Barak houseni Oboma fuɗɗii daartol kesol e winndere ndee, 
en mbeltiima so goonga en mbeltiima, kono mbele ko weltaare tan wonani en heen? 
e yiyannde Boobo Ngenndi e ko keɗiimi haala o Gorko haŋki jamma 
ko huunde nde harbiyaŋkooɓe Leñol poti waɗtude hakiillaaji, ene jeyaa heen 
e ko oo wiy, (alaa ko waawa wonde) 
wadde kala ko kuccanɗen yoo tiiɗ en madden heen pellital e nuunɗal. 
miijo ngoo gasaani

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

wooroo naw weltaare!!!!

Ecrit par: Aamadu Deh (boobo Ngenndi) (Invit ) le 05-11-2008 19:39

ŋati were boobo nenndi ɓenndii e jam. 
nke kindiimi golle hank ndoŋkumi golaade kootmi galle ngam alaa e sago mi ndaarana hooram ndii njeñcudi. weltaama ko goonga weltaam  
Barak Houseyni Oboma fuɗɗiui taariik keso e winndere ndee kono mbele ko weltaare tn wonani en heen? 
e miijo am e haala makko haŋki jamma oene jeyaa eko oo wiy  
alaa ko waawaa wonde wadde harbiyaŋkooɓe leñol kala go eɗen ngolla ngolloroɗen pellital e nuunɗal. miijo ngoo ene jokki kono en njaajaaka joonii nag jokkondiral bobongendi@yahoo.fr nodd 00 1970 393 2616 
Aamdu Deh Boobo Ngenndi D D Amerik.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

BARI OBAMA , bilii kiibal baleebe

Ecrit par: Sammba Cooyel Bah (Invit ) le 06-11-2008 00:13

Sikke alaa mi laabndotaako ngenndiyankoobe hol no wayi e mum en .Ngam eden nganndi heen sahaaji ngenndiyankaagal ena faaydee e xiixam e nder babndu .Ko tin-mi ko ko hono duum waali toon .En ndenndii mbelemma ngam ngal do conyal hare juutnde ummiinde to woddi .Mo anndaa daartol sikka toonyanngeeji pawanoodi e men di ko donaadi , kono yo o siftor golle MAA FIRAAWUUNA EN to Esip (Misra).Ceerno BARI OBAMA fennii duum , etee hannde en tawtoraama wirwirnde konngol wonataa .Ko keew-den wiyde neddo kala ko nelaado , so tawii nelal ko ko yettintee do alaano .Ndeke BARI OBAMA ko e mawbe he jeyaa .

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare

Ecrit par: amadu bookar sih (Invit ) le 06-11-2008 09:28

banndiraabe wiyoobe mbiyimi haa e nanoobe mbiymi on calminaama on njuuraama en naagiima alla bural e bamtaare yoo won e men enen e juulbe kala wona kadi oo gorko pullo yeftudo lefol laamu  
dowlaaji dentudi amerik sikke alaa eden naagoo alla yoo jogoro jam 
e cellal alla rokka ngemmbunoobemo bee kadi wune banndiraabe pulaagu .com sikke alaa on njiyi oodo gorko biyoowo mbiyimi  
o fenninii yoo en ndaro sen ndariima en kebtat ko njeyden 
tiidi tan ko nanngotirde  
jeddi ngalaa tawko pullo  
ko musiddo mon amadou bocar sy a itali jeyaado to djeol mauritania

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

t

Ecrit par: demmba wan mo jowol (Invit ) le 06-11-2008 09:50

hannde ko weltaare mawnde sabu anndaa ma ala ko serndi bodeejo e baleejo tawde obama todda ma wonde mawdo amarik yo alla won ballo.hannde baleebe fof beltiima sabu yawaare ustiima

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

holi ko kewi

Ecrit par: amadou bocar ITALIA (Invit ) le 06-11-2008 10:39

BANNDIRAABE OODO GORKO BALEEJO GORKO MO ARINDENNDI EN 
GORKO MO YERU MUM NAWDETEE E NELSO MANDELA MO KASO 
WONNOO YEEWTIRDE MUM FOTDE DUUBI 27 
HANNDE WADAAMA E DAARTO NGENNDIYANKOOBE  
OODO BARAKA OBAMA HAY MO YIYAANI MBAROODI NANII UNNGAALI  
MURITANI HOL KO FADAA  
KO BEEDO NGONNOO YERUUJI MEN TEETEN FOTDEMEN 
YOO GENO JUUTNU KO BARAKA OBABA KO

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

JAM E KISAL YOO WONEMON

Ecrit par: BA SAADOU (Invit ) le 06-11-2008 20:19

MI DARI TELEPULAAGU TELE O WELI KAM NO FEWI KODOM TAGI NELDOMIMON CALMINALAM BA SAADOU ON JAARAAMA CAIRO

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

baawo munal fof ,ko alhamdu lillaahi

Ecrit par: Mamadou TOURE (Invit ) le 06-11-2008 20:40

Gite e leydi ,kunude e kaaje ,e Barak Obama o gorko mo aduna oo fof humpaaka innde mum hannde e oo nalawma ,so tawii ko ceerno lootnoomo bayre ,oon ceerno kam yoo anndu ko jogordo heewde almubbe.Kala mo jogii humpito seeda e daartol baleeebe e nder leydi amerik ,so tawii buraani tiidde gonngol , gite mum joogat gonndi hayso ko seeda 
yaa jogoro jam ,barak Oboma yaa jogoro jam ,yoo alla feewnane ,buubnanmaa laamu ngu ,woto gano dan sago mum e maada ko puddudaa ko yoo alla saran en dum e aduna hee fof

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

DEFTERE JANNGIRTEE KO BANNDUM

Ecrit par: Abdul Amadu kelli (Invit ) le 07-11-2008 00:24

:grin ko wadi Amerik koo wadi gasii,gaño e gido fof mbadaani ko Allah wadi!ko Yimbe bee mbeltii heen koo wonaani so wonah ko yettude Geno badoowo ko welaa,nde welaa,do welaa e no weliraa;biydo Nulaado:MSA WA SALLAM:(NEEMA JOOME E MA HAAL)Allah goongdii e haala mum.soo yamirii yo kaal moyyere makko...saka noon Aan Baleejo jondiniido e pecce makko,sabu dee pecce,ittu bacce e dow gacce,fiy becce,haa wada naacce,mbele maa mocce,ko duum tan woni bural maa,woni bural, ko daro kolliraa e peeñndi,ada weltii!duum ko yettude Joomiraado,Pulaar wiy:a jaaraama,hebbintaa mbasu,ko no ene leltina leebol!!!.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

NJETTOOR

Ecrit par: KATANTE LEÑOL KAN (Invit ) le 07-11-2008 01:55

Ceerno Ibraahiima Saar jaaraama!Sikke alaa, oo gorko dazndii pittaali keewzi he jamma ka heewve mbaaldi vuutanduru mbelemma. Azen nganndi yizde haalde tawa dañaani mo haaldi ko ñawu mbaawngu warde. PULAAGU.COM wonanii en tufnde yuppirde e xoogirde mbelemma e humpito, gooto kala waawi renndude e heddiive weltaare.Mi yettii kala karallo mo wazaani ganndal mum vellel gajjal, kono mi teenqtina njettoor fayde he tokara am Ibraahiima walla Muusaa Saar, mo Geno yezi ganndal, karallaagal e coftal gon'dungal e yananeede ko yonta mum laavndii. Ko nii waynoo he K.K e alkule pulaar. Hannde kadi ko Pulaagu

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

NGINNITOZEN MBELE NGANNDONDIREN

Ecrit par: KATANTE LEÑOL KAN (Invit ) le 07-11-2008 02:24

Ko goonga en ngostondirii miijooji, en ndenndii humpito e weltaare, kono kadi won ko heddii ko potzen waztude heen hakkillaaji: 
Veyden laabi ganndondiral mbele azen mbaawa jokkondirde haa vura zoo. 
Kala jaroowo he ndee tufnde, mizo ñaagii nde wazata heen to jeyaa, to woni, ko gollatoo he leñol ngol e njiytam mum. Jooni mi fuzzoroo hoyre am: 
Mbiyatee mi ko Katante leñol Kan walla Ibraahiima Umar,ko mi yimiyanke Pulaar, njeyaa mi ko Aañam Yeroyaave, ngon mi ko leydi Farayse, njeyaa mi ko he fedde Tabital pulaaku Farayse to catal Tijjaani Aan:0635509091/ 0952955354/ katantelenyol13@yahoo.fr

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Ceerno K.K a jaaraama

Ecrit par: Aamdu Deh Boobo Ngenndi (Invit ) le 07-11-2008 07:10

mizo innitoo 
mbiyateemi ko Aamadu Deh Boobo Ngenndi 
mizo yima Pulaar ngomi ko dowlaaji dentuzi amerik 
komi gardinaado catal fedde Pulaar espikin ngal Colorado 
mido jeyaa he terde goomu pinal fedde ndee 
maantorde am ko bobongendi@yahoo.fr walla hettoganndo@yahoo.com 
nodd 00 1970 393 2616

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

TENGAADE

Ecrit par: KATANTE LEÑOL KAN (Invit ) le 07-11-2008 16:00

So en nguurii nguurndam tengaade, en njottoto fayndaare men he dental.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

katante accir

Ecrit par: Aamdu Deh Boobo Ngenndi (Invit ) le 08-11-2008 08:01

ceerno Katante Lenyol e min njiznoo pulanaa en nguurndam tengaade hay sinno ko seeza.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

sembin'de

Ecrit par: abdolaye mamadou ly (Invit ) le 08-11-2008 08:34

goongzi geno biyzo, vural woni ko e juuzgo allah, omo rokka kala mo o haaji, ko kan'gko allah moni jom vural mawngal, nuunzi nulaazo makko tedduzo biyzo, ko allah fodan maa ko, so yimve e jinneeji kala ndendi mbaawa falaade zum, ko noonne kadi ko o rokkaani ko tiiza koyon en kon mbazata, wadde pellitzo kala yoo wakkilo zo geno zo, njokken golle njokken golle njoolten legnol. 
 
abdullaay mamadu lih koolaazo kuuval fedde fulve asie bangkok thailand. 
e-mail: gorgolcargo@gmail.com tel: (6681) 914 5387

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

TENGAADE?

Ecrit par: KATANTE LEÑOL KAN (Invit ) le 09-11-2008 01:55

So Boobo ngenndi laavndaama firo tengaade Katante leñol, o firat zum haa yuvva, kono mi faamii o yizi ko konngol ñaax he hunuko joom mum. 
1- GALLOL TENGAADE NGOL HOLLATA KO NO FULVE NJAAJIRI HE ADUNA. 
2- CAÑU TENGAADE NGUU MAANDINTA KO DENTAL VESNGU LÑOL FULVE. 
3- VUUVRI TENGAADE JOOFATOO KO KISAL ENZAM PULAAGU. 
4- MOOSTURU TENGAADE NDUU JAMMINTA FULVE KO NGABBAAGU LEXXI DARIIZI. 
5- JUBUDU TENGAADE NDUU SOOYNINTA FULVE KO VAMTAARE 
So zee jaale joyi ndeenaama he mbuzu e mooxu, maa en njotto fayndaare men tawa ko no njizirzen nii. On njaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare

Ecrit par: demmba wan (Invit ) le 09-11-2008 12:22

weltaare mawnde e besngu fulbe yo Alla sellin doole adda kawral mi weltii ma e haala katante e haala boobo ngenndi sabu so annduube ina kaala mbodo welto nofeewi kono mbodo wiy wona boobo ko mawdo ngenndi.hannde fulbe fof beltiima. sabu yeweende ustiima.mbodo yetta Aminata jah walla wan.sabu rewbe winndobe e pulaagu com ina pandi nofeewi rewbe fulbe ina nodda e keewal sabu ebe keewi annduube ina sokla ballal mabbe.debbo ko huunde mawnde e kal gollal.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

hodere 6alere

Ecrit par: samba thiam (Invit ) le 10-11-2008 18:06

Hodere 6alere feni dow asamaniji 6urdi towde.ko allah wawi neddo wawi ko etade o yetina naa dum.OBAMA o wadi ko wawi allah rokkimo wune o yettini la6i pittinodi hala6i somi wiyi mbodo limta mi gaynata.banndira6e fol6e to ngondo e wider baaba adama on calminama calminali 6urdi teddude onjarama komi ekkittodo 6urdo anndirede hammadi caam gorko haymeedat

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

bone ma yanti e ma

Ecrit par: demmba wan mo jowol (Invit ) le 12-11-2008 18:10

hannde mo annda hoddiiro hortiima mbodo haalda e italinajo gooto owiy ina hawni nde barak obaama ardoto amarik sabu ko beleejo mbimooni o annda hay batte jennumoomi puryinmoomi yattimoomi.o noddi polis polis o nanndiini ko renndiini nin mbiimi polis o nanndon mo o nanndiimo o wiy ko baleejo fotaani ardade amarik.polis o jolnuumo e oto mawiimo polis o wiy kan yo ni woppu haala ka.addi dum ko berliskooni haalimo e barak obaama haali ka moyyaani liydi ndi ina mettiini haan no feewi.ko alla waawi

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

bone ma yanti e ma

Ecrit par: demmba wan mo jowol (Invit ) le 12-11-2008 18:10

hannde mo annda hoddiiro hortiima mbodo haalda e italinajo gooto owiy ina hawni nde barak obaama ardoto amarik sabu ko beleejo mbimooni o annda hay batte jennumoomi puryinmoomi yattimoomi.o noddi polis polis o nanndiini ko renndiini nin mbiimi polis o nanndon mo o nanndiimo o wiy ko baleejo fotaani ardade amarik.polis o jolnuumo e oto mawiimo polis o wiy kan yo ni woppu haala ka.addi dum ko berliskooni haalimo e barak obaama haali ka moyyaani liydi ndi ina mettiini haan no feewi.ko alla waawi

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Jaaptaade naamndal

Ecrit par: Aminata Dia (Invit ) le 13-11-2008 11:56

Ina jeyaa e konngubi burdi juutde e pulaar NEENEGOOTOYAAGAL yumma) wollo kadi HUMAMBINNEYAAGAL

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ndoroldi valeeze feenyi

Ecrit par: kulibali hammadi hoorenyiima (Invit ) le 14-11-2008 21:27

baarak obaama suvoraama miijo mum woto alla sooynumu bakke wodanamo wodana kala valeejo jizzo hoore mum

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

on njaaraama

Ecrit par: abdallah chaihk (Invit ) le 22-11-2008 19:17

mi weltiima sanne e lowre men ndee.mi yeli kala nanoowo 
fulfulde fof yo mabbita e_mail mum har lowre ndee.kooma  
olaara golle de musibbe men teddube gollani en e ndee  
lowre on njaaraama :

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

0032.488.294.752

Ecrit par: mariam.ndiaye.belzik.orop (Invit ) le 19-07-2009 19:58

mi.salminima.sanne.weltare.mow nde.nde.alado.haadi.vi.pullo.p ulaazolamzam.kala.vamtoowo.pul aar.ma.alla.vamtuzum.somi.y' ii.vamtoow.pulaar.mi.welto.no. dootiizo.dongal.ngonka.men.han gki.hanne.wope.dental.namndoze n.ceeral.palkisozen.wasalaam.k o.mi.mariam.njeyem.ko.haregoll eere.muritani

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare.mawnde

Ecrit par: mariam.ndiaye (Invit ) le 26-07-2009 19:39

weltaare.mawnde.fa' y.de.ngenndi.yangkoove.hatante eve.saliive.ywaare.tijjaani.aa n.na.wi' yanno.hoto.kavezen.xetten.fete l..kono.kavezen.njooten.hujjaa ji.menkevn.ko.pozzen.hebdeko.s a.wi' y.yoo.alla.yurmmo.yafoomo.yaba rke.lenyol.men.ko.nyande.aset. 14.wk.5.powzo.h.30.2001.vi' .pullo.weyni.kono.o.accii.hata nteeve.hono.ibraahiima.saar.wa llo.ibrahiima.umar.gonndiraazo .katelenyol.eko.nandi.heen.saa .limi.a.juumat.on.njaaraama.fu lve

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

on.njaaraama.vive.fulve

Ecrit par: mariam.ndiaye (Invit ) le 28-07-2009 19:20

mi.salnii.mi.juuriima.sanneh.k atante.lenyol.mbozo.jogii.naan dal.çalkule.pulaar.a.b.c.hol. bayluzozum.ehol.toze.nbay' .la.ehol.sahaa.mo.wey' laa.watta.a.b.v.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

on.njaaraama.sanneh

Ecrit par: mariem.ndiaye (Invit ) le 05-08-2009 18:49

jaaabawol.aminata.dia..salmind emo.e.jaardo..e.gollemako.teet uze..elenyol.hee.konguzi..vurz i.juude.e.pulaar.ko.z' i..celluka.pulaar.fuutankkaa.g al.walla..hummomdinaa.gu.yaru. katantaa.gal..e.sikkam..mi.hee wwaani..ganndal..noon...nofeew i..almudel..almuzve..

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

on njaaraama

Ecrit par: mariam njaay (Invit ) le 27-09-2010 15:37

ko ardii fof ko waltanaade vive fulve fulaave lamzam jogiive pellital mummen e doole mumme e yaajeende mumme emunyol mumme ngam yooltude lenyol eskey mom dareniive yootude lenyol on njaaraama albrka

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 33 de 33 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
EF6     HW3   
F   T  E   OE9
FJI  SMS  OK6   
6 R  T   5  TKC
3OX     PC4   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥