NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


NAALAŊKAAGAL: Maalik Paate Soh ena yaltina lefol "Maayo Men" yontere faynde to Briksel Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 30-10-2008 )
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 30-10-2008 13:31

Pages vues : 21787    

Publié dans : Les News, Pinal e Ñeeñal


ImageMo yiyaani fowru, nanii ena ƴuuña! Alaa ɗo innde Maalik Paate Soh (jeyaaɗo to NJum, Fuuta-Tooro Senegaal) yettaaki e nder nokkuuji Fulɓe hannde. Caggal nde lefol CD "Miin e Mah" yalti e hitaande 2005, Maalik Paate yettiima hannde ɗo naalaŋkooɓe heewɓe njiɗi yettaade: so anndeede e nokkuuji Orop kala. Won ko o addi e naalaŋkaagal ko yiyanooka sabu ko o jiɗɗo gollondiral hakkunde gaaci tuubakooɓe e gaaci fulɓe tawa ittaani segene pulaagu keftinteeɗo, naatoowo noppi men enen fulɓe. Ko Maalik tan waawi fiynude yuubakooɓe "yero maama" haa ɓaleeɓe kaawee!! Mo yeddi kala yoo yah to Youtube, tappa "yero maama"...

Ɗii buuɓi ɗiɗi ɓennuɗi, Maalik wonnoo ko e heblude lefol kesol et fiyngo heso. Golle jamma, golle ñalawma kaŋko e wonndiiɓe makko haa hannde ɗe ngortaama. Hol ko yalti e ɗeen golle ɗe o gollodii e galle keso Muziekpublique mo o liggodtoo oo? Ko lefol innirangol "Maayo men". Tiitoonde lefol ngol ena yoni hoore mum, naamndaaki fammineeede! Mo wiyi maayo, inna ɓernde Fuutaaji kala. Ngol lefol ko ganni tigi to baŋnge fiyngo mum muumre (acoustic) sabu ko gitaar makko kaŋko Maalik woni ƴiyal ngoon fiyngo. Gitaar oo ena sawndondiri e hoɗdu makko sabu Maalik ko koɗoowo meeɗi wonnde, mo nanndaani yah gooto segene e winndere ndee.

Image
Ko hoɗdu yontaa...

So o memii gitaar alaa cikkoowo omo waawi hoɗdu, kono Maalik ko hoɗdu woni piyrugal (instrument) mum. So a innii hoɗdu Maalik Paate, alaa e sago ñaañooru Iisaa Mbay Jaari Soh jaabo-maa, kadi kooraa mo Baawo Siisoko heɓɓitoo, ɗee piyruɗe dime njillondira e balafon Maadi Kuyaate, ngadda kadi weytaare e ɓerɗe fulɓe, kono kadi e ɓerɗe leƴƴi goɗɗo haa teeŋti e tuubakooɓe ɓe Maalik gollodotoo ɓee. Maayo noon wonaa keerol ɗo Fuuta-Tooro ɗoo sabu hakkunde Fulɓe Muritani e Fulɓe Senegaal, keerol waawaa heƴde ɗoo sabu ko yumma gooto e baaba gooto njibini ngol leñol. Ndeke "Maayo men" ko ngalu men, ko pinal men, ko faaro fulɓe fof. Njettoor woodanii ngenndiyaŋke men mo NJum Dolnde Maasina Tooro.
Lefol ngol yaltata ko e muuku-maaka mawɗo baɗoowo toon to Briksel ñalnde Hoore-Biir 8 Jolol sahnga waktuuji 20 to Molière, Galerie de la Porte de Namur, 3 Square du Bastion, 1050 Bruxelles. Ko Maalik e hoore mum dooranta fulɓe ngam weeynude CD keso oo. Laaɓii ñalnde heen golle ena njogori yooɗde sabu Maalik ko baawɗo jirwinde!! Ko Maalik Paate tan yontaa ñalnde heen, ko kaŋko heɗetee, ko kaŋko yeeɓetee. Ngaree e keewal, ngaddoree ko coodir-ɗon CD oo sabu ko ñalnde go'o nde omo yalta! Holto mo hoot naworaani CD mum... Pulaagu.com ena weltanii musidɗo men Maalik Paate sabu cehilaagal tiiɗngal  hakkunde makko hooreejo Ibraahiima Saar, kono kadi sabu daande makko, nawii pulaar ɗo pele njahaani. Yoo wuur Maalik e yiɗɓe mum kala! Yoo wuur Pulaagu!

Kuɗol Ibraahiima Saar

 


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : malick pathé sow, maayo, Muziekpublique, musique pulaar, ndioum, folklore, fleuve sénégal


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (1 vote)

 

Affiche 13 de 13 commentaires

yoo ardu jam!

Ecrit par: almaami (Membre ) le 30-10-2008 20:59

Leñol ngol fof ina weltii e golle maa sabu a faamii law waawan'de hoore mum 6uri yowitaade. 
 
Yoo allah yettin fayndaare maa

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yoo alla selin doole maa

Ecrit par: abuu jaan (Invit ) le 31-10-2008 11:46

weltaare am e golle maalik paate sow miin noon mi nawtamba haawuro madiw sabu ombo jogiidoon doole

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

GOONGA

Ecrit par: DEMMBA JALLO (Invit ) le 01-11-2008 00:16

Maalik,jokku golle......................... ...........................

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

NAALNKE DIMO...

Ecrit par: KATANTE LEÑOL KAN (Invit ) le 01-11-2008 00:57

Ko miin e Maalik e Aamadu Labbo koddunoo he suudu ngu kaggu ngootu: Hoddu Maalik, pakket sigirat Aamadu e deftere am vuraana fotde hitaande.No Maalik waawri hoddu, laa6aa gitaar, weliri daande, selli ko yimata; ko noon o jogorii jikku labaangu he ngon'diigu. So Maalik wontii hannde naalanke hakkunde leydeele; ko ko min koydatnoo tan laatii.Maalik duusirii kam gaaci,o jafnirii kam daade bayngal hakkunde jime pulaar e jeewe hirjino.Kodda, jokku golle, ko winndere hedi maa, etee ko a mbir mo min koolii darnde mum. Konu bey so luutatah ndamndi; yoo Belsik tijjo ho66e ñalnde 8.Yoo Geno wallu.......

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

tinnaare

Ecrit par: demmba wan mo jowol (Invit ) le 02-11-2008 15:46

mbodo setto e maalik paate soh sabu mbodo anndii mo o yettinoo ma itali laabi didi o weltiini fulbe o walli lenyol fulbe yo Alla sellin doole

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Weltaare fulɓe e makko

Ecrit par: Geelel (Membre ) le 02-11-2008 17:03

Kodda Aminata Faati Aali ngenndiyaŋkaagu so innaama tan ɓerɗe am ina duƴƴoo e makko,kaŋko Maalik Paate,seydi soh golle maa hay gooto majjaani,sabu ko a jiŋnganɗo leñol maa,golle maa haa cay yejjittaake

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Weltaare fulɓe e makko

Ecrit par: Geelel (Membre ) le 02-11-2008 17:04

Kodda Aminata Faati Aali ngenndiyaŋkaagu so innaama tan ɓerɗe am ina duƴƴoo e makko,kaŋko Maalik Paate,seydi soh golle maa hay gooto majjaani,sabu ko a jiŋnganɗo leñol maa,golle maa haa cay yejjittaake

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njetteer

Ecrit par: baaboo diallo (Invit ) le 09-11-2008 21:18

ceggal calminaali teddudi faade maalik paate soh amin naaganoomo Allah nde semmbimo beyda baawal makko ngam ko daranii bamtude demngal men pulaar haa o lollini ngal leyyi tuubakoobe to orop

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njetteer

Ecrit par: BABO DIALLO TO HAERE LAW (Invit ) le 11-11-2008 17:00

caggal calminaali teddudi faade e malik paaate soh amin njetta darnde nde ndaridaa ngam yellitde pinal fulfulde haa caaktudaa demngal men pulaar to dowlaaji orop jokku golle fuuta fof yi ii golle maa yoo Allah wallu

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

cawaren

Ecrit par: ballo (Invit ) le 13-11-2008 21:52

fulbe igmotee taagodeeren heytee yawa

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

pulagu

Ecrit par: boukary bah (Invit ) le 31-05-2009 10:39

misalmini on bandirabe fulbe :?

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

juul mo wuuri e njettooru

Ecrit par: maalik maate soh (Invit ) le 02-12-2009 01:03

Banndiraabe teddube bibbe wiyoobe mbiimi wiimi e wimaami, kala do ngondon e duunde baaba Aadama, mido wiya on njuulen mo wuuri, yoo jam e kisal yotto bibbe fulbe, bemta pulaagu, ko wona duum ko,mi eto ruttude on teddungal ngam seedamfaagu mon feyde am, on njaaraama yo Geno bamtu lenyol ngol bamta bamtoobe lenyol ngol, aaaamiiiin.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

TINDINOORE

Ecrit par: TAMBOURA (Invit ) le 27-05-2011 16:25

Assalamu allekum suudu baaba.Mi de salmina fulbe to ngoni e mbedu leydi fu. mi salmini fulbe burkina,niger,mali,camerun,gui ne,senegal,tchad,nigeria mi jowti fulbe cote d'ivoire,gambi. ngindi fuu ndi mi inday fu yaafo sabo aduna na yaaji neddo waawa andude fu. en fuu tinnode ummoden ndaroden faa hebba pulaaku yaara yeeso. Sabbo duum ndelle sanaa tinnode e jande. Nde wo fulfulde nde wo faransiire nde wo aarabe...sabbo jande fuu nde janguda na naffa. Pulaaku ndaare joonin sini neddo ummeke jangay kamka, nde television haali a nanata, nde radio haali a nanata, bindi bindaadi e dereeji a yiata, ndelle anka a waawa faamande adunaru handen du ka. Jaafodon koy suudu baaba sabbo wo aduna wartiri e noon. Handen handen sini a jangay a waawa lataade horeejo, a waawa haalude jabbe, a waawa wiltade, woodi golleeji heewu di a waawa gollude.Ndelle anka a hettinanke du! Mide rooko pulaaku faa handen tinnode nanguduren faa wooda noon watta de pulaaku yaara yeeso. Allahamdu lillay handen ka en fuu e den baawi maatudurde e faamudurde sabe internet e telfi fuu na ngoodi. Sinii en kawriti enen fulbe fu, buudu du en burata heyde walla e ley afriki fuu sabbe fulbe kebbi wonde e ginde fuu .Woodi e den andi salla yimbe si keewi fu deen buri sembe.  
Allah jom subahana talla wallu pulaaku. ASSALAMU ALLEKUM.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 13 de 13 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
BCL     4    
F Q  I  K3  N4O
6FS  RGJ  L    
I F  R   O  OYI
87H     2OA   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥