NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
239 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


TABITAL PULAAKU FARAYSE: Ciimtol Hiirde Fulɓe nde Catal Tijjaani Ann waɗi to Korbey Eson Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 27-10-2008 )
 

Ecrit par Administrateur Pulaagu.com, le 27-10-2008 20:08

Pages vues : 16560    

Publié dans : Les News, Pelle e dente


Image
Tabital Pulaaku Farayse / Catal Tijjaani Aan yuɓɓinii hiirde fulɓe ñalnde 18/10/2008 ɗoo he Korbey Eson he leydi Farayse. Ndee hiirde yuɓɓinaa ko he teddungal naalaŋke pullo, mo yonta kaa waɗti hakkille mum: woni Mammadu Dem mo diɗɗal Fuɗnaange looti. Hiirde ndee rentini pelle pinal, gure, naalaŋkooɓe, yimiyaŋkooɓe, wammbaaɓe, yimooɓe pekaan, yimooɓe leele, jimɗi sukaaɓe,wejo pulaagu, yimooɓe Riɓ-raɓ pulaar , ñaantule pulaagu e hirjino fayde he ɓamtaarre.

Arii ɗoo elaaɗo Tabital pulaaku Farayse, Tabital Pulaaku Etampe, Tabital pulaaku Miiroo, Tabital Pulaaku Pari,Tabital Pulaaku Orleyaa,Tabital pulaaku Joonwiliyee, Fedde Kayhayɗi, Fedde Aañam Yeroyaaɓe, Jaaynde Konngol Pulaaku, Fedde K.J.P.F Mantu-laa-jolii, K.J.P.F Nuwaasii lo sek, Fedde Hawwaa Daabo to Miiroo, Fedde Aamadu hampaate Bah to Tarap e ngenndiyaŋke men biyateeɗo Jinndah Dem.
Hiirde ndee udditiraa ko jimol sukaaɓe: ALMUDEL AM e ballondiral Katante Leñol Kan, rewi heen ko yimre Ceerno Mammadu Saydu Woon mo Lugge Saybooɓe, Jimol njuulee mo wuuri ngol Daawuuda Sammba Jeey. Caggal ɗuum ko konngol hoyreejo catal ngal hono Katante Leñol Kan:
"Banndiraaɓe Fulɓe, on calminaama kadi on mbismaama he hiirde catal Tijjaani Aan ngal fedde Tabital Pulaaku Farayse ɗoo he Korbey Eson. En mbaawatah haalde nguurndam catal ngal tawa en puɗɗoraaki siftin'de banndiraaɓe aafngo Kawtal Janngooɓe Pulaar. Kawtal aafaa ko hitaande 1981 to Bordoo. Catal Tijjaani Aan aafaa ko 07/08/2005 . Ngal heɓtinaa to laamu ko ñalnde 25/11/2005. Catal ngal adii ko waɗde heblo jannginooɓe fotde yontere he ballal ceerno Mammadu Abdul Sek mo K.J.P.F Mantu aa jolii. Ko ndeen ngal waɗti janngin'de he kala Dewo. Rewi heen ko juɓɓin'gol ñalngu pinal he teddungal ceerno Yero Dooro Jallo ñalnde 25/11/2006, rewi heen Hiirde pulaagu ñalnde 17/07/2007. Rewi heen ñalngu pinal he teddungal Ceerno Aamadu Maalik Gay ñalnde 17/11/2007. Golle catal ngal ena njokki haa ñalnde 26/04/2008, tawingal heɓii terɗe 63, ngal felliti naatde he Tabital Pulaaku Faraysengam jokkaade he Tabital Pulaaku winndere. Darnde catal ngal ko janngin'de ɗemngal fulfulde, hollirde pinal pulaagu e jokkude enɗam Fulɓe. Catal ngal ena gollodoo e cate Tabital Pulaaku Farayse e kala fedde nde fayndaare mum en hawriti. Catal ngal enajanngina kala Dewo tuggi njamndi 16 haa 18 - 00.

Dentaangal dille fedde ndee ko yarlitaare.Catal ngal gollodiima e yarlitaniiɓe leénol ngol heewɓe yarlitaare terɗe, golle e ngalu, Jaaraama Jaalo Sek, Sayku Umar Bah, Ismaa'iila wan Sammba Sare, Hawo Fay, Maamuudu Deh, Ibraahiima Abuu Sal, Mammadu Cubbu, Mammadu Dem, Iisaa Cubbu, Daawuuda Jeey, Muusaa Joob, Mammadu Lih, Sammba cooyel Bah, Modeel Gise, Kaadiri Yaayaa, Yaayaa Bah, Aamadu Jah, Arwaa Golloko, Mammadu Saydu Woon, Hawwaa Daabo, Maajaw Soh, Mansuur Ngaydo, Jinndah Dem, Ceerno Aamadu ɓan, terɗe fedde ndee, Maamuudu Lih, Usmaan Bammbaaɗo, Meeri Koybey, Meeri Eefrii e dentaangal fedde, catal walla teelɗo mo min meeɗnoo waɗdude ñalaande. Hiirde hannde ndee ko ruttude gollidanooɓe ɓee teddungal, kono ko min jokkuɓe golle, etee amin udditi jokkondiral faydi he ɓesngu Fulɓe e yiɗɓe mum en. Ko adii nde mbaynatoo mi, miɗo jaara dentaangal yimɓe catal ngal ngam yiɗde, golle e nuunɗal mum en, mi teeŋtina jaaroore fayde he ceerno Maamuudu Lih gonnooɗo hoyreejo catal ngal gila nde ngal ɓurnoo saɗde ɗowde. Mbaynortoo mi ko yimre am wiyateende Alhajji Tijjaani Aan. Jooni, mi waɗta golle ɗee he juuɗe kalfinaaɗo Pinal hono Maamoo Arɗo Soh. On njaaraama."


Maamoo Arɗo Soh: "Banndiraaɓe, on calminaama, on mbismaama he golle ɗe ndennduɗen, ngati fayndaare, men ko wootere. Caggal konngol mawɗo catal ngal, ngartat mi ko he jaarde dentaangal yimɓe fedde ndee haa teeŋti he goomu pinal ngu ngollodii mi fotde daawal juutngal hannde.Miɗo teeŋtina bismaango am fayde he pelle walla heeriiɓe, ngam nootoraade keewal e addude heen baɗle e peeje juumtuɗe. So en kawrii ɗoo hannde, ko ngam yiɗde e yarlitaare men, kono kadi maa mi yettu sabaabu hono Mammadu Dem gaddanɗo en miijo e yarlitaare haa ndee hiirde laatii hannde.Miɗo ñaagoo Geno moƴƴo oo nde hiirde ndee yahrata no haaniri kadi mbaɗten nii mo nwuuri. Jooni en naatanat golle, ɗowgol ngol noon, miin e cukko am Hajji Mbay e dentaangal goomu pinal Tijjaani Aan, min teddinirii ɗum: Ceerno Sammba Cooyel Bah mo Jowol e Ceerno Mansuur Ngaydo mo Horkaƴere. On njaaraama."


Caggal nde jom pinal rowi haala mum, Mammadu Aamadu Lih jubbii he nguurndam Tijjaan Aan, Model siftini yimɓe ko ɓooyi, Haamiidu Bookum e Hammadi ɗaahara Kulibali, kartii jime pulaar, Muusaa Joob luuki riɓ-raɓ, Iisaa Cubbu iirti bayraaɗi, Usmaan Bammbaaɗo Bah falindii gaaci jahduɗi e luukaango fantaŋ. Ko ɗoon Mammadu Dem naati dingiral ena duusaa jokkolɓe, lamɗam yonta ardii e ñaragal pulaagu, daande no joolooli, mbaydi cayndi e gowlaali cañiiɗi haa gooto kala yiytii hoore mum. Daawuuda Jeey artirii dental ngal he yonta waala-fenndoo, o suɗiri mum pekaan, Model jirgiti dingiral ngal, Iisaa Cubbu, Muusaa Joob e Abuu Bah mbaɗdi daaɗe gelooɗe. Ko ɗoon ɓerɗe kooti Afrik hakkunde Salndu Fuuta e Nganno, Katante leñol ollii daande leele, sukaaɓe njerminii, mawɓe njiili koye, ɓe miijii haŋki. Ko ɗoo tonngaten ciitol hiirde Fulɓe to Korbey Eson, ko heddii koo njokkitiren ɗum jeeɓoygol leppi mum garooji. Yoo en mbaɗu nii mo wuuri. On njaaraama


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : pinal, tabital pulaaku farayse, corbeil essonne, culture peule, pulaaku, mamadou dème


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (1 vote)

 

Affiche 8 de 8 commentaires

ÑALDI PINAL FEDDE TIJJAANI AAN TO FARAYS

Ecrit par: Abdul Amadu Kelli (Invit ) le 27-10-2008 22:20

Gite am mbadii gondi ALLAH e sooynaade duule gaabde moyye!caawde yurmeende ene ummorii Farayse(orop)ne tiinditii e Galle Baaba,ko bural tan,ko muñal mawngal,ko yarlitaare Bibbe Fulbe,naatbe e ladde mettunde,bittunde,heewnde koomte...ko been sagataabe ndenti,ndenndini berde e doole,pooli pidtaali e belaade,ndaranii pinal e bamtaare Leñol e yellitde ndimaagu...Farayse kam yoodnii,yoo FUUTANKOOBE ñemmbu dee golle,mbayla ko ngoni e dow mum koo!hannde e Fuuta ko:YAMMBAA,ALKOL,sormitomabbe: WALLAM-WEEJDE,JUMMBAK- AWUT,yornude tuubaaji(kiris-koros)Fuuta bonii hebbittnoobe bee poolaama,hol no mbadaten ?

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltare

Ecrit par: sarr souleymane to diongto gon (Invit ) le 28-10-2008 00:16

ko adii fof mi weltiima e ko wadaa korbey ko kal to ful6e ngoni ndenndi mbadi huunde nde tawno mbadirta ko hakkilaaji ene hasi yu66at golle mon peewi

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ÑEMMBEN

Ecrit par: pullayda (Membre ) le 28-10-2008 22:14

Gite e leyd,kunude e kaaye!yoo Bajjo suur reena!. 
Faraysenaabe golle mon njoodii,peewii,yoo Allah won ballo,kono mbadten hakkillaaji men e ko Musiddo men ABDUL KELLI haali koo e fuuta,ngannden ko dum rafi gooddo potdo safreede tee nan yeebaa ene hulbinii ene yurminii hannde e nder fuuta!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yoo Geno sellin Doole

Ecrit par: Aamadu Deh (Boobo Ngenndi) (Invit ) le 29-10-2008 02:24

ɓerde fof ɓuuɓii,fetel kay so fellataa sawru ɓuri dum 
saa yidii huunde a feññinat haa anndee holi aan.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

jokken golle

Ecrit par: jaaynde peeral (Invit ) le 29-10-2008 10:35

TPW, KJPF e kawte goo fow jaaraama sanne. Pulaagu.com, Pulaar.org e Peeral.com kadi yettaama sanne. BANNDIRAABE JOKKEN GOLLE, GOLLE SIWAA GASUDE. ON YETTAAMA.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Yo Ngeno sellin doole!

Ecrit par: Satigi (Membre ) le 02-11-2008 20:38

Njettoor woodanii Ngeno joom baawde oo, Yo Ngeno bamtu demngal ngal, o tabitina ngal, yoo Allah aynu reena en........ 
Aamin

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

on.njettaama.sanneh

Ecrit par: mariem.ndiaye (Invit ) le 11-08-2009 18:40

mi.salminiimo..wonndungo..e..w eltaare.ono..tabital..pulaagu. .darnde..mon..e..lenyol..hee.. selli..doole..haa..teengti..fe dde..tijjaani..aan.yoo..alla.. yurmo..yaafoomo.ya.barke..leny ol..makko

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Weltaare

Ecrit par: Saasda Aaw (Invit ) le 16-08-2009 19:03

Mi salmini pelle 6amtooje pulaagu yo geno rokku en doole on njaarama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 8 de 8 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
NSH     T7I   
 N  5   T  4F7
UKI  TUO  G9M   
 W  3   S  ULF
CDM     6SN   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2019 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥