NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


SENEGAAL: Naatnugol "Otooji" haa jooni newaaki? Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 14-03-2008 )
 

Ecrit par mamadou ly, le 13-03-2008 16:28

Pages vues : 18340    

Publié dans : Les News, Faggudu


Image
No foti duuɓi oto Mammadu Lih yahrata?
Gila Abdullaaay Wadda ari e laamu, o itti haa laaɓi nawtugol werlaaji (Otooji ) dañɗi ko ɓuri duuɓi 5 e leydi Senegaal.Mbele ngal kuulal ari ko warde walla wallude?
En paamii tan hannde ko bojji kala ɗanniyaŋke ngam roŋkitde nawde daabaaji mum to ngenndi Senegaal. So tawiino miijo makko ko yiɗde hesɗitin'de werlaaji e nder Senegaal, ngal golle ɓeydi ko weñde sabu  safroowo ɗeɗɗataa etee  "oto" fof berlanooɗo hoccitaama sabu feere alaa.

Hay gooto hannde alaa doole sootde oto  ɓurtuɗo duuɓi 5 saka noon yoɓde "duwaañ" coggu ñiiwngam yaltin'de.
Abdullaay Wadda wiyiino "kaaruuji-rapit" koko ƴiwat hellee ko hannde iɗi ɓuri heewde e Senegaal.
Hannde werlaaji fof ko kiiɗɗi; kesi ngalaa memaande to dogee waɗee to fayaa alaa. Otooji peewndeteeɗi Senegaal ina mbiyee "Tata" ko haa nanee boyi laawi nayi tan mi haalaani kay "taksiiji" (taxis) fotde teemdedde 300 ko yalti toon ɗee balɗe.
Paamen tan ko heewi ko lollintee e "tele " Senegaal wonaa ɗuum woodi: mo reentaaki fof ɓe nañña ɗum.

Yeewtere udditii e Jakkaa men

Mammadu Lih (pulaagu)


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 20 de 20 commentaires

Ee bone jam!!

Ecrit par: Ibraahiima SAAR (Membre ) le 14-03-2008 11:46

Ceerno Mammadu Lih 
Aan otomaa oo hol no mbaɗ-ɗaa haa o naati Senegaal? Hin kaŋko deh omo nanndi e ɓurɗo duuɓi joyi seeɗa, walla? Maa taw ko e gite am heen woni...

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

a warii mo

Ecrit par: maalik (Invit ) le 14-03-2008 16:06

Kooli ceerno ibraahiima sar warii mammadu lih o maayat o yoftaaki 
Njokkee golle on perii laawol sanne

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

najoore

Ecrit par: Geelel (Membre ) le 14-03-2008 22:49

ko woni,ko ɗum boni!ngal kantayal ina woppee ina yaha e laawol ellee tan leydi laamaaka ;ɓee yimɓe wonɓe nder kam suusɓe maayde .mbete ɓe ngoni ko waɗde (film)?o kay wonaa gite tigi ko e makko woni:ngu laamu kay ari tan ko woynude miskineeɓe,so wonaano ko werlaaji kiiɗɗi kaɗanoo naatde senegaal koo tawat goram Katante leñol dañiino werlaa caɓorɗo ngaal ɗoon kantayal ɗum noon yoo geno faabo en sabu en tampii en lorlii en mba'ii no ko en arani en e nder leydi men ;punal bannginteewal loppeet min njaɓaani,leydi bonii bugu bugu miskineeɓe paayii...

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

natnugol otooji

Ecrit par: cheikh ly (Invit ) le 14-03-2008 23:19

banndiraaɓe miin de maa njaafoɗon kam hay mo warimi cikkanomi ko samunde woni e dow tali o ko h GELEL wimi ko otoo min jedodiri hen ko mi jabi ndeke ko otoo .ko yeta sarr .o otoo kam baar hay waylube hankadi a la fof do dewata ha ndaña hen hay sino o furnayel ataye.senegal foti hebde araaraay mo societe renault e di otooji di bebani yitude hande .

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Otooji lihduɓe

Ecrit par: Ibraahiima SAAR (Membre ) le 14-03-2008 23:27

Jaleeɗe mbarii-min gaay!!!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Air Thioubalel

Ecrit par: almaami (Membre ) le 15-03-2008 00:35

Ko otooji kaaw mum ibraahimaa saar hono Lobbaat faal ko air cubalel gila Lobbaat mammadu Biraan ina woni e yonta mum ko Ibrahiima Saar soodti oto dogoowo Doo sabu ina waDi innde wuro ma66e 
Mammaa Lih

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yoo alla ittu lamuuji ki6ooji mis..

Ecrit par: jibi kebe usa (Invit ) le 15-03-2008 01:32

haala wadde 6uri golle wadde

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

on tampidii

Ecrit par: Geelel (Membre ) le 15-03-2008 21:14

hakkunde saar e lih tampidii dey e ngal kantayal gooto fof ina salii jeyde.jooni noon mi keɓii kabaaru ummoraade en senegaal a ngal yeeyee 1300 CFA njaawnee gila ngal yeeyaaka walla coodgu nguu ɓeydoo no coodguuji ɗii ɓeydorii nii kala jiɗɗo yoo jokkondir e katante leñol sabu ko kamɓe nje'i ɗum noon jokkondiree e makko e toŋngoode cinndel makko kono miin mi alaa ngel saka mi rokka on ;naamno ɗee mammadu lih ina jogii ngel maa rokku on

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

geelel mi soodaani

Ecrit par: almaami (Membre ) le 16-03-2008 00:27

mi soodaani o werlaa berlaaDo haalan saarel

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Ɗum ena wona: yeeyde oto janano?

Ecrit par: Ibraahiima SAAR (Membre ) le 16-03-2008 09:05

Geelel aan aɗa nuunɗi hay seeɗa? Ee jam! Mammadu Lih ena itti werlaa mum gila Waala-fenndoo ena addi waɗde ruso hakkunde Dakaar-Mbooyo, ann ngaraa mbiyaa yoo oto yeeye? 
Aan ko a tooñoowo haan? 
Mammadu Lih, aan hol ko waɗi ngañtu-ɗaa werlaa maa? Sabu pabbooje am ɗee tan? So a yiɗaa, kaalaa; mi hokka-mo boynaani ñaama sabu boy hiɗi tan ko jiiba! :grin :grin :grin :grin :grin

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

no

Ecrit par: yoo alla ettan kiimal (Invit ) le 16-03-2008 12:57

haala wadda mi fiirataa 6iyam haala hannde fitta njanngo haala wadda ina nanda mi ehaala banndi raa6e am njaw naa6e abuu jaan

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Nate mon njaltata ko so on mbinndiima

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 18-03-2008 17:33

Nate mon njaltata ko so on mbinndiima, on naatnii natal, innito-ɗon hade mon nuldude jowe mon...

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

wooro

Ecrit par: paalel njuumri (Invit ) le 18-03-2008 18:43

mi soodi mersedes o 20000euros a mbo wellimi sanne njaabto dee ka ko yaawi

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Paalel weddiima jawdi mum!!!

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 18-03-2008 20:26

Paalel, so tawii a soklaani kaalis oo, hokk'am mi yiylo lembel. Hol ko jarantumaa weddaade jawdi maa e oo kannta? :roll :roll

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ndeke jiɗɗoji

Ecrit par: geelel (Invit ) le 19-03-2008 19:38

ndeke jiɗɗo yiyataa;sabu ngu coggu no wa'i weeɓde nii mi rokkaama heen ngu codgu;ɗum noon mammadu lih mbi'aa kan yel banndu pennda kantayal makko yeeyaama yo o aran kopporeeje makko;walla o nelda mi (rip) mi waɗana mo e booñ makko hade lewru nduu maayde;saarel anndu dey mboɗo nuunɗi ɗum noon paalel njumri yo a jogoro jam

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Mi najii!

Ecrit par: abuubakri (Invit ) le 20-03-2008 09:10

Koni mi najii!  
 
njokkee golle.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

geelel neene am

Ecrit par: almaami (Membre ) le 20-03-2008 19:20

geelel mo soodi oto o?

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

mammadooy

Ecrit par: geelel (Invit ) le 20-03-2008 21:49

soodi kantayal ngal ;dey ko ceerno paalel,tiɗno oto wuurtu codgu ngu, sabu won ɗanniiɗo heɓde kopporeeje e booñiyel mum, woto on taƴde goddol makko goram!! grin .

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

woto tooñee

Ecrit par: baabooy (Invit ) le 20-03-2008 22:04

jey kantayal ngal ko sehil am gooto seereer ina wi'ee umar sey gonɗo hannde to saadel oto njeeyee kanta janano ,tee so o tinii ko kaaloton koo,o mettintu,sabu o sikkata ko oto keso pul,ɗum noon ndeeno ɗee koy oto on kerƴude :grin :grin

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

baabooy reeno

Ecrit par: Geelel (Membre ) le 21-03-2008 18:55

ko herƴinta min koo,ko woni ?mbele ko a jiɗɗo haɓeede walla ko seereer ma yiɗi haɓeede,kantayal yeeyaama jomum hootii afirik

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 20 de 20 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
7K2     T12   
Q   G   C  AP2
UAU  WDE  6D9   
 L  6   5  K17
PL5     BT3   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥