NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


LAMMBA SENEGAAL: Balla Beey 2 ngaari diŋiral Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 02-01-2009 )
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 09-03-2008 21:32

Pages vues : 34100    

Publié dans : Les News, Coftal Ɓalli


Image
Gris bordeaux, tuggiima juuɗe e koyɗe!
Poofaali ko mottaaɗi ɗee jonte kala to Senegaal e ɗaminaare ñalawma mawɗo mo sippirooɓe lolluɓe njaggondirta: Baabooy (Balla Beey 2) mo gammbu "Haalpulaar" e Gris Bordeaux (Ibraahiima Joonn) mo gammbu Faas. Alla e jaggondiral ngal hulɓinaade, wontii hakkunde leygal Faas e Pikin, leyɗe maɓɓe.
Ñalawmaa oo arii ɗoo, yettiima ɗoo, yaajantaa-en so wonaa haŋkadi yoo ɓe mbiyondir "maraap"! Alla en nimsaani! Nde ñawoowo wutti, ɓe mbiyondiri ñaaf.

Gris hetti ko doole mum e goɓɓe mum. Laabi keewɗi o etii pooɓne, ɗe ngaraani. Goɓɓe mbeeyii seeɗa kono ena wayi no Balla Beey yiylaaki hare, o yiɗi ko sippiro! Fuutaŋke anndaa hare e lammba! Baabooy e Gris mbaɗdii corndi, gooto kala ena hamƴi ngemmbe goɗɗo oo haa tiiɗi. En ceediima Gris riiwii Balla kono gorko mo Hammady Hunaare lumminii haa fortii: ɗum ko sippiro fuutaŋke tigi sabu reende keoyɗe mum hade fereede walla ɓileede. Ko ɓe mbaɗdata koo fof, Gris ena weddoo pooɓne, kono Baabooy ena woɗɗi, koyɗe mum keɓotaako.
Nde yahnoo haa ɓe ceerti, goɓɓe mbeeyi kadi seeɗa, ɓe mboyondiri kadi sokku. Ngol, ko sippiro Fuuta tigi sabu ko cawndi ɓe mbaɗdi. Ko ɗoon Baabooy naati e makko, weddii riiwannde tan falni-mo ɓilal, koyɗe Gris ceeri e leydi, kono o heɓɓitorii juŋngo makko ñaamo, o tuggii e leydi. Baabooy riiwi kadi, o horfinii, o tuggii e juuɗe e koyɗe fof. Baabooy faami ko liɓaaɗo, sortii dogi woni e summude! Ñaawooɓe ɓee ngartiri-mo, cuwti juŋngo makko haa dow: Balla Beey 2 liɓii Gris Bordeaux ngu aldaa e kake!

Yeewtere ndee ena e Jakkaa oo

Kuɗol Ibraahiima SAAR


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : lutte sénégalaise, Balla Beye 2, Gris Bordeaux


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 23 de 23 commentaires

Gorko mo Hammadi-Hunaare ittii yawaare!

Ecrit par: almaami (Membre ) le 10-03-2008 00:00

Ko senngo lammbaaji jolfu6e wonnoo to pinal yahraani.Gila Mbasu ñaq e Baaba Maal ngemmbi MammaduSoh lollirDo Balla beey tafi gammbu pulaar leñol men teppitii yawaare natti pulaar haalaa e ayaawo fof.Etee allah walliri en ko Balla Beey ko joom wune o waawi sippiro haalpulaar en e sippiro Jolfu6e.Hannde hay sinno haaDiinoo Doo yoni teddungal fof en ndañii. 
Araa-raay hooti fuuta e kummbaare 
Mammadu Lih

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

no

Ecrit par: abou jaan (Invit ) le 10-03-2008 00:05

ennjet tii alla ennjettii mbasu nag erdii do eker halpular en hanin naago noombo alla yoo alla rokku mbo yidde makko elenol ngol baboy yoo alla rokku mbo oli6a heddi 6e amin amin woromadiw

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

n

Ecrit par: amadou jaan (Invit ) le 10-03-2008 00:20

mbanndi raa6e hal pular en en calmi nii onon kala winndoo6e doo en kewaani winndudi doo ko aley sagu binnden doo hanin jetto mbasu nag e baba maal edar nde ma66e elenol ngol sobu ekir haal pular hewaani naneede hannde alla rokkii en duum baaboy alla rokkii mba wuni hannd kala biyoowo mbii ina weltii yo alla rokku en weltaare sahaa goddo amadou diagne

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yettore

Ecrit par: amad sacke (Invit ) le 10-03-2008 01:15

ko fof mbidda salmina ka la mbiyoomi mbiimi e mbimaami,ko weltaare wode pullo mona huunde webnde balla beye 2 mbiyenmo mamadou sow walla baboye wadi ko yoodi nalawma hande to dakar cummba yumen do yo allah weltin mbernde ma ko no weltiniri fittali fulbe. e hunnaare, e hunnaare

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yettore

Ecrit par: amad sacke (Invit ) le 10-03-2008 01:15

ko fof mbidda salmina ka la mbiyoomi mbiimi e mbimaami,ko weltaare wode pullo mona huunde webnde balla beye 2 mbiyenmo mamadou sow walla baboye wadi ko yoodi nalawma hande to dakar cummba yumen do yo allah weltin mbernde ma ko no weltiniri fittali fulbe. e hunnaare, e hunnaare

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

wune sippiro

Ecrit par: malick pathe sow (Invit ) le 10-03-2008 09:25

Banndiraabe fulbe, teddungal e weltaare, buraani foodondireede faayiide danya wune, eden nulda njettooru teengtudo fayde e mawbe men yontaabe leniol ngol hono Baaba Maal e mbassou niang,nde be njogi haqqlllaaji e pellital tafde goomu dingiral bawdi (eker pulaar)be ngemmbi Babooy jom wune(Balla Beye2)wune hebaama,pulaagu weltiima,yo Geno beydu semmbe. 
Gido mon Malick Pathé Sow on njaaraama.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ñdeke geelel ina wila?

Ecrit par: almaami (Membre ) le 10-03-2008 09:28

Geelel dey haaliino wiyi ko Baabooy li6ata.won wiy6e laa6aani kono ina jalnii.ñiiwa potba nih ittee gila dow gisoo e punndi hunuko mur6oo wiyee laa6aani.kilooji 104 so barminii 119 kiloo kono haa yeeso ko laawol .

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Mo wiyi laaɓaani?

Ecrit par: Ibraahiima SAAR (Membre ) le 10-03-2008 09:37

On njaaraama musidɓe e jowe (commentaires) mon. Sippiro haŋki ngoo, won ko yiyaa heen ko heewaani e sippiro jolfuɓe! Ko pooɓne takket-takket, corndi, cawndi! Won peeje ɗe Baabooy huwtorii ko e sippiro men iwi sabu jolfuɓe keewaani ɓooydude.  
Jooni so won sikkuɓe laaɓaani, Giri Bordoo kam jeyaaka heen sabu o muuɗii hakke muudo leydi. Ngorba potba nih so waɗtii yahrude koyɗe nay, hol ko heddii? Baabooy wara-mo?  
Ɗaccee hoɓɓe kirnda! :grin :grin

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

» 

Saarel a jaraama

Ecrit par: almaami (Membre ) le 10-03-2008 10:16

pulaar fof weltiima mi suusaa rokkude noddirgel baaboy e internet kono ngel makko e manager makko fof ina woodaa maa mi rokku mawDo dingeral hono Ibraahiima alkule saar so geno ja6ii 
Mammooy

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

BABOYE A JARAAMA

Ecrit par: cheikh ly (Invit ) le 10-03-2008 14:37

KO ALLAH SEUL SAIT COMBIEN JE SUIS CONTENT COMME KALA FILS DES FULBES VEC CETTE VICTOIRE DE NOTRE LUTTEUR BABOYE.C EST JUSTE DIRE A TOUT LES HALPULAAR PARTOUT OU ILS SE TROUVENT DE SE BATTRE POUR MONTRER AUX AUTRES QUE NOUS AVONS NOTRE PLACE ET ILS NE FAUT JAMAIS SE DIRE QUE TEL OU TEL C EST PAS FAIS POUR NOUS...LE JIHAAD CHEIKH OUMAR TALL LE FILS DE POULO LA FAIT MAIS AUJOURD HUIS ON ENTEND QUE QUE D AUTRES MARA A LA TELE C EST PARCE QUE LES FULBES N ONT PAS FAIS EUX AUSSI LEUR JIHAD IL YA L INTERNET IL FAUT ECRIRE COMME COMME FONT LES AUTRES ILS FAUT VOUS BATTRE .YO ALLAH BEYDU PAMTAARE KALA PULLO.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare mawnde

Ecrit par: Issa Mbaye Diary Sow (Invit ) le 10-03-2008 15:52

weltaare mawnde hebaama e sippiro dimaace wonande mbaroodi mbieteendi baaboye minaagiima yoo alla juutnu baldema baboye ann baaba maal meda andi a weltima minen hettbe caggalma min mbeltima aladji ndiaye gorgo mbowodduru on njaaraama Issa Mbaye Diary Sow bruxelles

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Hayyoo!

Ecrit par: mammaa lih (Invit ) le 10-03-2008 17:37

Isaa mbay Jaari a jaaraama ada foti jokkondirde e pulaagu.com ko fayti e ñaañooru.Ambassadeur ful6e hono Maalik Paate salminaama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Iisaa a Maalik

Ecrit par: Ibraahiima SAAR (Membre ) le 10-03-2008 18:00

Ceerno Iisaa e ceerno Maalik Paate njaɓɓaama! Ko weltaare mawnde e jillogol maɓɓe lowre men sabu ko e hatanteeɓe ɓe njeyaa. Goonga ceerno Mammadu Lih, eɓe poti jokkondirde e Pulaagu.com mbele golle maɓɓe ana ɓeydoo saakteede. Ko musidɓe am tedduɓe, kadi wɗanɓe-mi teddungal mawngal sahnga nde njillii-mi Briksel miin e ɓesngu am. Ko wonaa ɗum, weltaare ena mawni e sippiro haŋki ngoo. Yoo darnde ɓeydo!!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

woyyoo

Ecrit par: almaami (Membre ) le 10-03-2008 22:27

Ceerno ibraahiima mbele aDa tiiDi kam.Pulaar dey wiyi nanoowo banngu tuuba mum seekoo sippirtaake li6a 
no wayi e maa jooni lammba ko gollal e senegaal 70 miliyon wonaa kecce.Ada suusi iisaa mbay jaari walla Faadal aysata

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

itti yawaare

Ecrit par: njaay (Invit ) le 11-03-2008 15:18

En beltiniima geno ned rokki babooy wune yo juutu 
ya allah ɗo nokku biteeɗo (maurepas)wulaago ko wooto 
haayo babooy tokara baaba waɗi ko woowi wadde so 
liɓde ngu ala guli .Kala nyade komba mayo allah 
rokkee fartaŋe ane goomuma

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

N

Ecrit par: ABUU JAAN (Invit ) le 14-03-2008 00:37

KO ADII SALMINNDI BANNDI RAA6E FUL6E KALA DE6E NGONIRI EDEBE NGONIRI YO JAM EKISAL WONENE MEN ESAA MBAY JAARI IBIRAHIIMA SARR HAY SO OTIIDAANI MO WAD NO PULLO FUUTA O WIIKO LIBDA GULUUJIDIDI LIBAADA WULUURI WOOTE O WII JAGGA NAM TUUBAM MI HENNDOO WULUURE

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare

Ecrit par: sow (Invit ) le 16-03-2008 18:05

fulbe fof ine mbeltii konno cikkatmi ko miine buri weltaade nde tawnoo gilla lambaka halaa mi nyamaani berdam ine darii nde tawnoo ko yakaare fulbe ko yakaare lenyol one njaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njettoor

Ecrit par: Issa Mbaye Diary Sow (Invit ) le 18-03-2008 16:10

Ibraahiima Saar Miin issa mii weltiima e ma no fiifi sabu kaa neddo mawdo neddo Leniol NGOL mii yedittitama aysaagooto a jaaraama Saar Issa Mbaye Diary

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Seydi soh

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 18-03-2008 17:39

Ceerno Issa ko enen ndenndi, yoo Alla juutnu. Ma en njeewtu ko leelaani

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltanaade baboy

Ecrit par: sybaalo (Invit ) le 19-03-2008 18:57

wone men ina njawa ko wadete ko kono hannde alla ina bamtii lenol men haa woddi en njetti alla en njetti ngenndi yankoobe men fof ha teengti e baadono oodo BAABA MAAL E TAKKIIBE MO FOF YO ALLA HOKKU EN SAGOOJI MEN MBIYEE NOON BAABOY YOOO YAH FUUTA KADI JOKKA GOLLE

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

tintide

Ecrit par: Issa Mbaye Diary (Invit ) le 20-03-2008 17:20

aan ibraahiima saar mii salmaniima duuahu mawdo feede e maa miwiima adressam enternet ko niiwai issambayediary.skyrock.com saa hebi peena naami siit ngoongo e ngoongo sabu mdaa yaakarma heen no feewi acca nam hakke ajaaraama saar seyilima issa mb diary bruxelles

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

titinde

Ecrit par: Issa Mbaye Diary Sow (Invit ) le 21-03-2008 16:15

ceerno saar ibraahiima meda yiidi haaldudema tawo wona bindol tan kono mi ala TELEPHON ma jooni. mitotuma noddirgelame 0032484937189 ko festiwal moo njogorden wadde to senegal hade den mataw lefolmen yalti si allah jabi a jaaraama mi weltiima e ma no feewi mbaalen e jam Issa Mbaye DIARY Sow bxl

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Ma mi noddu-ma so Gena hoddirii

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 21-03-2008 22:08

Ceerno Iisaa, nulal maa mi nanii, ma noddaango am ar toon ko leelaani. a jaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 23 de 23 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
 G     BP2   
KO   I  1 R  1YT
 C  CHK  J 2   
 C   A  T M  LOB
3WX     LBR   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥