NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
162 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


Rougaya, haala
Moyenne:
Clics:2534
Baasdo Alla Gido et o Dunya
Moyenne:
Clics:97793

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


ILAMEEJE: Tampere leyɗe Afrik Worgoyankooje ɗuuɗɗe Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
 

Ecrit par Saajo Bah, le 14-01-2008 22:43

Pages vues : 18983    

Publié dans : Les News, Taariindi


ImageIlammeeje tiiɗɗe fiyii Simmbaabuwee, Sammbiya e Mosambik. Hedde 21 neɗɗo maayii e mum e nder leyɗe ɗiɗi arane ɗen, e nder Mosammbik non to bone ɗee ɓuri baɗtinde ton, koohooɓe leydi ndii jertinii fii caanɗi wonɗi e heewde ɓuri ka woownoo ɗon, e ɓuri ka haani ɗon.
Toɓo ngoo fuɗɗino gila ka naatirɗe lewru Bowte (december) hitaande yawtunde, toɓo ngo heewii haa yoolorii koɗanɗe e jawle dariiɗe e nder nokkuure ndee fof.
Si ko wano Kruwaa Ruus holliri non, haray no hulɓinii fota wota nyabbuuli ubbito e nder nokkuure nden, wano kolera e pali (malaariya).
Ko ɓuri 1,000 ɓeynguureeji, e nder nokkuure inneteende Mashonaland, wonnde ka hakkundeere Simmbabuwe, bone haawniiɗe waɗii nde toɓooli ɗi saaƴi haa yooli koɗanɗe  e jawle dariiɗe buy e mayre, wano Dental Leƴƴi (UN) e IRIN News fillori non.  Kadi guluuje (ujune) koɗanɗe ɗe heɓtinaaka ka nder laamorde Harare, lappike e leydi, ɗum fof ko sabu toɓooli ɗin. Koohooɓe Simmbaabuwenaaɓe teŋtinii fota wonde ɗum ɗoo baɗtinay e ndema (agriculture) kaa  e mbaadi kaanundi, waɗa ko remaa ko moƴƴataa.

E nder Diiwal Worgowal leydi Sammbiyaa ndii, caangol inneteengol Magoye ngol heewii haa fompii pooli, ngol ilnii koɗanɗe, gese e kadi ngol egginii hedde 1,000 neɗɗo e nokkuuje maɓɓe, e wiide IRIN News.

Image
Toobre jolanii ɓee ɓe Mosammbik

 “ Nde men yiirunoo no toɓo ngoo fewndori nih, kadi no gasa ngo ɓurtay tun bonde ɗoo e ndunngu nguu gasde, men tawi yo men ɓurtu heblanaade  bone ɗee.” Ko ɗum Lukas Comera yewti, Jaagaro Yiilo Leydi wonande Mosammbik. O wi’i Sammbesiwol, Pungewol, Buusiwol e Saawewol, ɗi fow ɗi fompii pooli, heewi haa ɓurtii, kadi muraadu nduu no ɓurta nyannde fof hulɓinaade ngam uddo (Dam)  hooloraango ngoo, inneteengoo Kahoora Basa mahaango ka Sammbesiiwol, men  tawno ko maa ngo udditanee ndiyam ɗuuɗɗam ɓurtuɗam ka woownoo ɗon few. Lukas ɓeyditi wonde hedde 13,000 neɗɗo egginaama e nokkuuje hulɓiniiɗe ɗee, ɓe naɓiraama e nokkuuje toowɗe, maa e nyiiɓirɗe laamuyankooje ka weeretee. Wi’aama non wonde toɓo teddungo ngoo e nder gaalal (region) ngal ko ko jogondiri e nguli aduna ɗin kam e waylaare weeyo ngoo, huunde nde annduɗaa  ko ko woni e baɗtinde e
winndere ndee fow.
E nder  Mosammbik,hedde  50,000 neɗɗo egginaama e nokkuje hulɓiniiɗe ɗee, woɓɓe ƴawoyii ka ɓuri towtude ton, daɗndugol hoore maɓɓe. No ɓe waalorta non kan hiɓe waawi moƴƴinande hoore maɓɓe ɗum ɗon, kono si nyaamduuji waawaa hewtoyde ɓe, haray ko ɗum wi’etee  “sukkali yaylu”. Ko ɓuri yimɓe sappo no anndaa maayii, hara ko yi’aaka kon tawaaka. Leydi Mosammbik ko helikopter gooto mari fii wallitagol, elle laaɗe kadi ndi ɗuuɗiraaka.
Mosammbik addanaama ballal henyoraangal wallitagol, sennditugol nyaameteeji ɗin no jokkaa, hella ka ilammeeje ɗee egginiri yimɓe ɓee ton, ko ɓe yimɓe guluuje.
Laana woota hewtii ka jipporde (port) Beyra, ka addorii 3,000 ton nyaamduuji, ɗum no yona nyammingol hedde 250,000 neɗɗo, fii  lewru wooturu. Njuɓɓudi Nyamdu Winndere (WFP), goomu UN toppitiingu fii ko yowitii e ɗum kon, accidaama e sennditugol ngol. Ko ɓuri saɗtude non ko hewtoygol  yimɓe tampuɓe goo na toon e nokkuuje woɗɗuɗe, yahrotooɗe karahan.
Ilammeeje ɗee tampinii hay leydi Malawi. Haa jooni le toɓo ngoo heltaali, ngam ndunngu nguu gasaali tawo. Ballal arngal ngal ko feccere ko fotnoo waɗeede kon nih, ɓay tampuɓe heewɓe heɓaali hay fus tawo, wurin ɓe humpitaaki, bonema Alla e woɗɗitagol nokkuure ka ɓe woniri ton e saɗtugol yahde toon. Haa jooni hiɓe fadii, njebbilii…
 
Kuɗol Saajo Bah… (www.pulaagu.com)


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : ILAMEEJE: Tampere leyɗe Afrik Worgoyankooje ɗuuɗɗeinondations, afrique australe, mozambique, cyclones, mousson, crues, pluies


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 1 de 1 commentaires

Miskineeɓe kadi maa loro!

Ecrit par: Ibraahiima SAAR (Membre ) le 14-01-2008 22:56

Ceerno Saajo, hannde hay gooto faamaa asamaan oo! Ko ŋakkere ndiyam haɗnoo leyɗeele Afrik keewɗe huccude e ndema. Jooni hitaande kala, toɓo fusat gure e gammbi tawa alaa ko yimɓe mbaawi heen. Tuubakooɓe ena cikki haŋkadi asamaan oo ko kawjuɗo sabu ko woodnoo kala woni ko waylaade. Marmballe nana njana e nokkuuji Saharaa; penndam nana saaya to nokkuuji ɓuuɓɗi, cooje (cyclones/hurricane) nana gutta e nokkuuji ɗi meeɗaani yiyde henndu. Mosammbik noon wona hannde fuɗɗii ileede. Kono tan, ndeen ilam arat, hawre eɓe ngoni e wolde! Nguura ɓeydoo saɗtude, ɓesnguuji loroo fota. E miijo am, fedde Ngootaagu Afrik ena foti ƴettude kuwle ngam hoytinde ceɗeele diƴƴe ɗee e dow balabe miskineeɓe. 
A jaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 1 de 1 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
BTI     O    
 O  P  ST  CFT
K4T  TTE  5    
G   F   2  NHH
61U     GWM   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥