SENEGAAL: Eeraango lulnde « Refondation » : Hol dawrugol ɗemɗe Senegaal ?
Dernière mise à jour : ( 05-09-2014 )
 

Ecrit par MUUSAA JALLO E IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 04-09-2014 11:16

Pages vues : 20599    

Publié dans : Les News, Renndo


Image
E
ERAANGO: E nder yuɓɓo golle mum, goomu – Refondation- ngenndiyankooɓe Senegaalnaaɓe yeewtidooɓe e Facebook e batuuji joɗnde hawritii Dakaar ngam miijtaade e mbaydi dowrowri e sifaa dawrugol ɗemɗe Senegaal, e yonta mbo laamu nguu waɗata gostondiral miijooji jaajngal e jande e nehdi leydi ndii (Assises Nationales de l’Education et de la Formation). Ndeen lulnde waɗaa ko nokku Enda Tiers Monde nyanlde 26 e 27 lewru Juko 2014 e tawtoreede fannuyankooɓe rowrowɓe ɗemɗiyankaagal e winndiyankooɓe ŋanaa en heɓtinaaɓe e duunde baaba Aadama ndee kala.
Minen, tawtoraaɓe lulnde « REFONDATION NATIONALE : Hol dawrugol ɗemɗe Senegaal ? »

Tuugnaade e

•Wonde : huutoraade  ɗemɗe men ɗe muynuɗen ɗee e ɗe kaalaten ɗee e koɗorle men e gollorɗe laamu e janngirɗe men  ko fotde nde jaɓtetaake, ina walla kadi ɓurde heɓde ndimaagu leydi men, ina wallita ɓurgol yuɓɓu jaɓɓal potal

•Janngirde ɗemɗe ngenndiije men tan woni laawol men faade ɓamtaare faggudu men, conce e aadaaji men e renndo men

•Ɗemɗe ngenndiije ɗee ina mballa tawtawtondiral ngootaagu men e keew-ceeral pine ngenndi men/ teenŋtingol ngootaagu ngenndi men fawaade e keew-ceeral ɗemɗe men

•Yuɓɓo laamu kuutorogol ɗemɗe men ina teenŋtina canyu renndo men

•Heɓtinde e huutoraade keew-ceeral conce e ɗemɗe men ina walla men tafde naatondiral koɗdiigu men enen kala

•Wiɗtooji e nder ɗemɗe Senegaal ɗee njottiima nokku e fannuuji fotdeɗe winndeede e bayyineede
•Jaribaaji ɓamtaare e janngingol ɗemɗe ngenndiije ɗee, tawtude defte keewɗe jaltuɗe e ɗiin jaribaaji ina ngoodi gila duuɓi limtilimtinɗi
•Ɓamtugol ɗemɗe ngenndiije ngol ina faaɗaa to banngo pellital laamu e laamiiɓe ɓee
•Jeewte ngenndiije jowitiiɗe e jande, tawtude baylooje dawrugol dowri ndii, ina ngonii sahaa kaanɗa ngam miicconaade miiccogol jumtungol dawrugol ɗemɗe men

EMIN CIFTINA WONDE: 
•Kala renndo ina jogii hakke e jande walloore terɗe mum heɓde ganndal e ɗemɗe pinal mum

•Janngude e ɗemngal renndo mum walla munangal mum ɓuri yaawde e wonde laawol, ngam heɓindaade nyeenyal siyaas e karallaagal
•Kuutorɗe ina ngoodi e fannu jaajɗokollirooje baawal ɗemɗe Afriknaaje ɗee tammbaade gannde dowrowe e karalle kese ekn.

•Jojjannde adiinde wonande ɓamtaare ko haalande ɓiy-ngenndi oo ɗemngal ngal o nanata

•Kuutondiral nafowal hakkunde janngirɗe e renndo ngoo ina foti, kadi tawi waawi ɗum tabitin haa laaɓa ko ɗemɗe men ɗee

• Kuutorogol Keewal ɗemɗe wonaa haɗoore ɓamtaare faggudu, wona kadi ko ina haɗa janngoowo oo fanndinde ganndal mum

•Laawol alaa so wonaa heɓtinde e golloraade hakke keewal ɗemɗe men e jaalnude ɓamtaare faggudu mene dow ɓamtaare ɗemɗe men, ɗuum adda ɓamtaare ganni men e nŋarɗugol ngonka men, nyiɓa koyɗe e laawol jokkondiral men faade e aduna oo kala
• Ekn.

EMIN EEROO YOO 
Udditgol yeewtere laamu e ngenndiyankaagal yaajnde yuɓɓundi renndinde fof en, ngam laawɗinde peeje laamu  yowitaade e ngonka ɗemɗe leydi men, haa kuutorogol keewal ɗemɗe men e canyu renndo waawa jaalade

EMIN MBAAJOO YOO WOOD :

a)    Ɗoftaade ciifanɗe leydi men siifi e nanondiral UNESCO e keew-ceeral conce, ngal tabita, ngal rewindee e kala sahaa

b)    Darnude eɓɓoore dawrugol ɗemɗe ɗoftingol keew-ceeral ɗemɗe, daranaade ɓurde tiiɗtinde canyu renndo ngoo, tabititinde ɓamtaare faggudu, dawrugol e conce

c)    Waɗtude e sarɗi ngenndi oo wonde ɗemɗe ngenndiije ɗee ngoni ɗemɗe gollorɗe laamu, kuutorteeɗe e birooji, kuutondire faggudu ekn.

 d)    Walude njuɓɓudi jande nde haa janngude e janngirde ɗemngal mum wonana kala janngoowa, yaara noon haa heɓe ɗemɗe hoddiiɓe e Afrik e leyɗeel aduna ɗee kala


e)    Waɗde haa laamu nguu jogoo coppal e laawɗinde e tabitinde goodal ɗemɗe ngenndiije to binndol majje
f)  Waɗde haa timmal wooda e kala ko soklaa e yimɓe, boony, defte ekn wonande kala ko ƴettaa ina faati e ɗemɗe ngenndiije ɗee yowitaade sarɗiiji jangde lesleslesiire kesi ɗii

g)    Wallitde tabitingol jaribaaji keɓtinaaɗi ko faati e naatnugol ɗemɗe ngenndiije ɗee e janngirɗe laamu hee, kono kadi hesɗitinde kuutorɗe ɗee e ngaddiinaaji ɗii tuugnaade e pine men

h)   Naftoraade geɗe kese ɗee ngam naatnude ɗemɗe men ɗee e gannde kesamhesamaagu

i)     Tafde goomu laawɗinoowu reena ɗoftagol laabi binndol ɗemɗe men ngenndiije ɗee e nder gollorɗe laamu nguu, jaayndyankaagal ngal, kollital ngal ekn.

j)     Wallitde e darnude dawrugol  kaanngol ngam muulngo defte e binnde goɗɗe ina mbeeɓa e ɗemɗe men ngenndiije ɗee

k)  Waɗde haa duɗe men ŋur’aana ɗee ina njeyee peeje ɓamtugol ɗemɗe men ngenndiije ɗee

Ngam ɗum fof wona, ina naaɓndii :

a)    Wiɗto yaajngo yuɓɓungo hollitoowo ngonka ɗemɗe leydi Senegaal, ngam waawde fenŋde jaale tiiɗɗe baɗooje doggol, kelmeendi e limtagol ɗemɗe ɗee e haalooɓe ɗe

b)    Wallitde haa ɓura weeɓde heɓde e kala ko waɗaa e ɗemɗe men

c)    Naatnude jangde ɗemɗiɗiire- ɗemngal ngenndi/ Farayse) e nder liiseeji toɗɗaaɗi, fawaade e jannginde fannuji karallaagal e siyaas  - tuugnaade e defte binndaaɗe e ɗemɗe men
d) Rewindaade e ɓetde jaribooje e baylugol laabi jannginirɗi ɗiito banngo siyaas tawa ko e nuunɗal e peewal
e)  Heɓindaade bayyingol ngol e dow humpito yaajngo faade e yimɓe ɓee, ɓe ngannda kala ɗo golle ɗe tolni, e hollitdeɓe jogaade coppal e naaɓnaade fooɗantooɓe ɓeɓ lefol laamu yoo kaal ko ɓe podani ɗemɗe ngenndiije ɗee.
f)  Darnude e ɓamtude jaayndiyankaagal binndol e ɗemɗe men ngenndiije
g) Waɗde haa gannde kese ɗee kuutoree e mbaadi ɓamtuigol ɗemɗe ngenndiije ɗee

h)  Ɓetde  e kala sahaa tolno hakkeeji jowitiiɗi e ɗemɗe ekn, noddude laamu e laawol ngam siftinorde ɗum darnde mum e ɓamtaare ɗemɗe

Dakaar, nyande 26 Juko 2014

Fulo: Muusaa Jallo e Ibraahiima Malal Saar*)

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


 

 


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 


Ajouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
5      1S7   
N I  N   D  GMG
YEB  SO3  674   
 X  H  A   63O
 T     MD1   
   
   

Aucun commentaire postmXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved