KODDUWAAR: Toɗɗagol laamɗo ena dawree janngo 31 Yarkomaa, fotii nde yottii...
Dernière mise à jour : ( 30-10-2010 )
 

Ecrit par IBRAHIMA SARR, le 30-10-2010 11:25

Pages vues : 18541    

Publié dans : Les News, Dawrugol


Image
A
laa mo ɗamtindaaki toɗɗe laamɗoyaŋkooje Kodduwaar keletenooɗi duuɓi joyi hannde, diiwtaaɗi hay gooto anndaa no foti laabi: sappo so famɗii! Ko waawi wonde kala, ɗee toɗɗe njogori momtude duuɓi sappo faayre e hawjere e leydi nganndiranoondi wonde njeeɓeteendi to bannge deeƴre e ɓamtaare e nder Afrik. E nder duuɓi sappo, Kodduwaar wuurii geɗe ɗeɓɗe yooɓaade ngotaagu mayri gila e kuudetaa, wolde ngenndiire haa e peccugol leydi ndii pecce ɗiɗi, ɓee ɓe Rewo, ɓeya ɓe worgo! Alla ko moƴƴo, hannde leydi ndii heɓtii ngotaagu mum hay so tawii ndi yahrii caggal no feewi e senngo faggudu.

Worɓe tato ɓurɓe teskinde e fooɗantooɓe laamu ɓee ko Laurent Gbagbo, hooreejo jaltoowo, laamiiɗo leydi ndii ɗii duuɓi faayre kala. O fooɗondirta ko worɓe haɗanooɓe ɗaɓɓude daaɗe kodduwaanaaɓe e toɗɗe ɓennuɗe ɗee, gaddunooɗe caɗe mawɗe caggal tuumamuuya wonde nguyka e fuuti ɗe coomi: Alasan Watara et Henti Konan Bedie. Hay gooto hannde waawaa wiyde ko oo jogori foolde sabu lanndaaji maɓɓe mbayrii hawrude gila 2001 e toɗɗe meeriyaŋkooje, nde lannda Gbagbo heɓi 33%, Watara 29% e Bedie 23%!

Image
Watara

Kono to Abidjan, weeyo ngoo ena teddi no feewi e dow faayre hol no toɗɗe ɗee ngogori yahrude. Mbar kala kawaaɗo maa jaɓ? Walla maa wondiiɓe mum jaɓru sabu ... ngenndi? Gooto kala ena yiyloo no foottiri poolgu to mum, foti ko iirtude boneeji ɓooyɗi ɗeɓi boomde Kodduwaar! Won wiyooɓe "Watara wonaa kodduwaanaajo, ko o Burkinaajo"! Ko maa Alla faaboo... ONU fuɗɗiima addude faabu sabu ma ɓe mbeernu hakke 9500 Kaske bulaaje (soldateeɓe) ngam hisnude toɗɗe ɗee. Ko ɗum habraa e hunuko Choi Young-jin, nulaaɗo Koolaaɗo Kuuɓal Fedde Dental Leyɗeele ONU, hono Ban Ki-Moon.

Image
Konan Bedie

Kono won wiyɓe so caɗeele ena njogori waɗde, wonaa to fitina yimɓe kono ko ŋakkere mawnde e nder njuɓɓudi toɗɗe ɗee. Karte kala cuwaa tawo tottireede, yanti heen haa jooni goomu njuɓɓudi toɗɗe ɗee bayyinaani tawo hol feere huutortee ngam lilmtude daaɗe gooto kala e kanndidaaji ɗii. Ngati ena haawnii so won ko ŋakki heen sabu ko toɗɗe muuɗɗe hakke 300 miliyoŋ e kaalis Oroo! So alaa ko ɗe njibini ko wonaa laamɗo keso toɗɗe, leydi ndii fayta e golle, ngati ko nisma bonɗo wonande Ndenndaandi Kodduwaar!

Image
Kartal Kodduwaar

Kuɗol Ibraahiima SAAR

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : côte d'ivoire, élections, gbagbo, konan bedié, ouattara, abidjan


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 1 de 1 commentaires

dawrugol

Ecrit par: Aliw konte (Invit ) le 30-10-2010 18:06

cuɓagol hooreejo leydi koddiwaar,ko huunde jogornde jiiɓaade,ngam ina waɗi geɗe ɗiɗi kulɓiniiɗe,geɗen gadanel ngel,ko oo looraa bagboo;laamiiɗo duuɓi mettuɗi muusɗi,e nder leydi kodduwaar,so wiy ina laamtoo laawol goɗgol,ko ɓeydude fitina e nder fitana,kaŋko o fonnoo ko jebbilaade,haayde daawal makko timmii.Geɗel ɗimmel ngel,ko Afirik naŋtaade e koŋnguɗi bonɗi;e wiy-de oo-ko arani;jeyaaka e leydi fotaani laamaade,tawa baaba mum,e jibinɗo baaba mum fof koy leydi he jibinaa,so ne ngoppaani ooɗo aada en ngonaa deeƴooɓe.Alasan watara so wiyaama wonaa koddiwaar naajo,ko yiɗde addude coowu e ɓeydude fitina,jaaɗo haa halfinaa kala ko ɓuri moƴƴude e terɗe laamu leydi,walla ko ɓuri mawnude e terɗe laamu laamu leydi,kadi ko ganndo koolaaɗo ,mo aduna fof heftini nuunɗal mum,e waawde jogaade leydi.mbiɗo wiya Afirk neɗɗo so fuɗɗaani jam;soo yiyi puɗɗuɗo jam yoo ñemmbu ɗum,sabu nikkolaa sarkosi ko baaba mum tan ari e leydi farayse;kono nana woni hooreejo leydi.Barak obama oonne ko baaba mum tan ari Amirik,nana laami 52 leydi.ɗum ɗoo foti won'de waaju wonan'de Afirik,nde ceerteten,e wiy-de ooko arani,walla wiy-de ooko leñol kaariwol jeyaa fotaani laamaade,so en ceertaani e ɗii miijooni;Aduna gasat en ceertata e rippude ɗo gootel.jaaraama goomu pulaagu.com

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 1 de 1 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
XRC     HL9   
B M  G   K  WFT
M8Y  FKC  PC8   
 3  Q   W  OM4
9UW     7N9   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved