SENEGAAL: Abdullaay Wadd jaɓɓiima jaangooɓe Haitinaaɓe e Senegaal
 

Ecrit par OUMAR BARKA BALL, le 23-10-2010 07:10

Pages vues : 19261    

Publié dans : Les News, Renndo


Image
N
ande sappo e ɗiɗi lewru sanwiyee hitaande 2010 saanga waktuuji sappo e jeegom kikiiɗe, ko musiiba mawɗo yani e dowla Haiti, leydi wonndi e doŋre Amerik hakkundeejo e Karayiib. Hayti firtata e gootal e ɗemɗe leydi ndii, Taynos ko: leydi ngonndi e dow tulde walla nih  tulde wonnde e nder maayo haaɗngo. Dowla Haiti ine jeya e leyɗeele gadiiɗe haɓaade njiyaagu. Leydi ndii waɗdi keerol ko e dowla Jamayka,kubaa e Dominik e sara maayo Karayiib.

Ko ndiin leydi, caggal nde leydi yerɓi yimɓe heewɓe mbaasi heen piɗtaali mumen, ko ine qiimee e ujjunaaje teemedde tati fiɗtaandu halkiindu.Koɗorɗe keewɗe mboni, ekkolaaji njani haa laabi. Ko e oon fannu mawɗo leydi Senegal, M. Abdullaay Wad werlii eewnaango fayde e ardiiɓe leyɗeele nde mballitta dowla Haitii e no feewtiri. O wiyi dowla Senegaal ina heblii jaɓɓaade ɓesngu haytinaaɓe nde ngarata ɗoo e nder leydi Senegaal.

Gila ndeen pewje e miijooji denndinaa mate ɗiin elewaaji ine ngara njokka jaŋde mumen e nder duɗe jaaɓi haaɗtirde ɗe Ndakaaru, Cees e Ndar. Janngooɓe ɓee tolniima e teemedere e capanɗe njeegomo janngoowo.
Hanki alarba kikiiɗe, saanga waktuuji 17 janngooɓe ɓee njettii boowal laaɗe diwooje Lewopol Sedaar Seengoor ngal Ndakaaru. Ɓe njaɓɓaaama jaɓɓungal baɗngal faayiida ko adii nde ɓe paarnetee boowal natal ummital Afrik (Monument de la renaissance africaine). Ko toon ɓe tawii yimɓe heewɓe hoohooɓe laamu, yimɓe dawrugol haa e yimɓe diine e jooɗaniiɓe leyɗeele e tawtoreede hooreejo jaagorɗe leydi Gine Bisaawo. Ko ɗoon magiyanke mawɗo, ŋanaa e golle mum mo iwdi Haytii, hono Jakeliin  Eskot Lemuwaan ƴetti konngol bismaango e nder konnguɗi jurminiiɗi, belɗi.  Kanko oo  ɗoo, ko ine woni duuɓi, o wuuri ko ɗoo e nder leydi Senegaal. Heewɓe ƴettii toon konnguɗi, ko wayino Dr. Lamin Bah, jaagorgal kalfinaangal faabo e ballondiral hakkunde leyɗeele. Pr. Iba Deer Caam haalii toon ko fayti e daartol ɓee ɗoo bannndiraaɓe haytinaaɓe.

Caggal ɗum, ko gardiiɗo sete haytinaaɓe ƴetti konngol, o haali e jokkonndiral e kuutondiral gonngal hakkunde leyɗeele ɗiɗi ɗee. Nde o rowi  ko nelaaɗo hooreejo leydi Nijeer ƴetti konngol. Kamɓe fof, ɓe njetti mawɗo leydi Senegaal e ɗee ɗoo golle paayodinɗe ko adii nde mawɗo leydi Senegaal, M. Abdullaay Wad sakkittoo ƴettude konngol.
Mawɗo leydi ndii yettii goomu kuufnoongu golle ɗee haa yetti ɗoo e gardagol Dr Lamin Bah. E wiyde makko: on ngartiri e damal mawngal ngal taaniraaɓe mon  ndewnoo nde  njolnanoo e laanon paaɗkon, tawii ɓe mbaɗnoo ko lebbi ngam yettoyaade tufɗe Karayiib e Amerik.  Hannde ko waktuuji seeɗa  ngam taƴtude keeri e maaje kaaɗɗe ngam yettaade leydi taaniraaɓe mon.

 Ko e jimol Afriik jabbungal ngal gasiri. Waɗde eɗen mbaawi wiyde: mawɗo leydi Senegaal rokkii jaaknooɓe yaakaare mawnde e henndu nguurndam, haa ɓe mbaawa anndude hanki maɓɓe, ɓe mbaawa feewnude janngo maɓɓe.
Eɗen mbiya ɓe bisimilla maɓɓe e leydi Senegaal, leydi teddunngal


Umar Barka Baal, jaayndiyanke pulaagu.com Senegal

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 


Ajouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
2SS     XTX   
C P  D   B  RD1
7 8  6IP  YYT   
A 3  E   J  T2K
U8L     W3N   
   
   

Aucun commentaire postmXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved