GABOO: Jeewtital Koolaaɗo Kuuɓal Fedde Senegaalnaaɓe to Poor-Jentii
Dernière mise à jour : ( 17-06-2010 )
 

Ecrit par AMADOU NDIAYE (Zorro), le 10-06-2010 00:19

Pages vues : 15775    

Publié dans : Les News, Jeewtitte


Aamadu Mammadu Ñaŋ
Aamadu Mammadu Ñaŋ
K
awtal senegaalnaaɓe Poor-Jentii ko e pelle ɗanniyankooɓe mawɗe jeyaa. Hannde oo, so tawii en nduttiima e keewal maɓɓe ɗoo e nder wuro fagguduyankeewo Gabon ngo eɓe tolnoyoo e ujunere innama aade . Kono kayre fof e ɓesnude, ko kayre kadi ellee mbiyataa ɓuri lohde to bannge njuɓɓudi, no paamirton gila e garaangal terɗe mayre haa heɓi nulde piye booñ. Ngam anndude walla ɓetde nguurndam mayre e oo ɗoo sahaa gonaaɗo Pulaagu.Com rokkii Koolaaɗo Kuuɓal mayre konngol hono musiɗɗo men Aamadu Mammadu Ñaŋ jeyaaɗo to cuuɗi men Dumnga Wuro Alfaa sabu pulaar ina heewnoo wi’de ko dahaaɗo ɓuri laaɓeede njanngu walla ko joom boru loppata boru mum…

« Lohre Kawtal ngal  wonaa jooni fuɗɗii »

PULAAGU.COM: Musiɗɗo Aamadu Mammadu Ñaŋ, ko adii fof min calminii ma kadi emin njettu ma e bismaango ngo mbismi-ɗaa min; haade wonii ko aan woni koolaaɗo kuuɓal Kawtal senegaalnaaɓe ɗoo e wuro fagguduyankeewo ngoo, emin njiɗnoo nduttano ɗaa banndiraaɓe ɓe e payndaale Kawtal ngal?

Aamadu Mammadu Ñaŋ: On njaaraama no feewi nde ndokku ɗon mi konngol yo mi haal nguurndam Fedde walla mbiyen Kawtal senegaalnaaɓe ɗoo e Poor-Janti.
Ko adii fof kawtal ngal noddi ko dental walla nii boom mbiyen denndaangal ɓiɓɓe senegaalnaaɓe fof wonɓe ɗoo e wuro ngoo: wonii ko rewɓe, wonii ko worɓe; ndeke noon kala biyoowo ko senegaalnajo ko heen jeyaa. Fedde noon wonaa banke ina nokkee, alaa fof ɗo nde heɓata kaalis so wonaa e piye terɗe mayre, kono noon e nde waawi heedande yimɓe ɓe e geɗe keewɗe no wayino: peewnugol “karte konsileer”, “paaspor”, “leesee paasee”, kaayit jibinannde walla juddu e geɗe keewɗe.

PULAAGU.COM: Holi to Fedde nde waɗata batuujji mum e holi no njuɓɓudi mayri lelorii gila e naatirɗe haa e piye?

Aamadu Mammadu Ñaŋ: Ñiiɓirde fedde ndee woni ko to legal ina wiyee “Mini-Piri” (Galle Umaar JAW hooreejo Fedde nde). Fedde nde alaa ñalawma batirɗo keeriiɗo, kala haaju jogaa tawa ko keñoraaɗo batu noddee. So tawii ko to bannge piye ɗuum ko koolaaɗo kuuɓal, tamnaaɗo ngalu e hooreejo. So tawii ko piye gorko ko ujunere e teemedde joyi (75 000 f cfa), debbo ko ujunere mbuuɗu (5000 f cfa). Fedde ndee ina newnani rewɓe senegaalnaaɓe resaaɓe e leyɗeele goɗɗe  so ɓe njiɗii naatde heen damal ina udditaa haa yaaji.

PULAAGU.COM: Hannde oo, heewɓe ina lusindii  geɗe fedde nde, woni heen nii boom mbiyata ko nde maaynde walla hay sinno nde maayaani nde woni ko e haɓde e wonki?

Aamadu Mammadu Ñaŋ, koolaaɗo Kuuɓal: Yoo yimɓe kaaldu goonga, sabu ko ɗum waɗtinta. Lohre ndee ko ɗoo min tawi ɗum gila nde min keɓi nde e hitaande 2005 yeru mum e oon sahaa hay hooreejo oo min tawi ko alaa koolaɗo kuuɓal. Ko wonaa ɗum koo so tawii neɗɗo senegaalnaajo suusii wiyde fedde wuuraani tawata tan ko gite makko ngojjaani; kono fedde meeɗaani waylaade hay sahaa gooto. Daliilu mum kala keɓɗo ɗoo caɗeele yaɓɓat koyɗe mum haa ɗoo ina yiyloo baɗlal. Aan kaaloowo oo nii ina woodi ko ganndu-ɗaa heen seeɗa. Ɗuum ko heen bannge, bannge keddiiɗo oo, kala paalaaɗo kaayit ko maa yettoo ɗoo. Won kadi to caɗeele tergal njettotoo, fedde nde ina jogii ndimaagu jaggande mo “awokaa” to ñaawirde mbele hujja makko ina yooltoo.

Hannde noon hewɓe ina mbiya ko e kawtal njeyaa, kono so ƴeewaama tawetee ko njeyaaka heen sabu jeyaa e fedde tan ko garoowo batu kadi tawa rewaaka piye.
Ɓeen noon, so keɓii caɗeele kuule fedde nde ina calii mbaɗlee, kono eɗen nganndi neɗɗo waawa yiyde banndi mum yoolo woppa.

“Pooɗee-nduuree hakkunde Haalpulaar en e Jolfuɓe”  

PULAAGU.COM: Hannde oo, welaani haa welaani kono yimɓe ɓe fof ina nganndi hakkunde haalpulaar en jolfuɓe ɓee welaani no feewi. E jooni jooni o, holi ko cikku-ɗaa woni walla jibi ndeen uure bonnde? 

Aamadu Mammadu Ñaŋ koolaaɗo kuuɓal: (…) ndeen uure ina fuŋŋinii boowal no feewi, ko ko wiyetee koo tan, haalotaako kadi deƴƴotaako, heddii tan noon eɗen mbaɗda e maɓɓe masalaha no puuyɗo anndirtaa. Won ko nganndu-ɗaa heen seeɗa sabu nde Njuga Njaay “Ammbaasadoor” Senegaal ari ɗoo yiyde en nde aɗa tawaa, a yiyii heewɓe e maɓɓe ngeddu jooɗnde, mbiyi ko kaalnaaka, tee eɗen nganndi alaa mo tinaani garaangal makko e wuro ngo sabu waɗaama eeraango kadi haalaa e jumaaji e jamaaji. Ko kannko “Ammbasadoor” oo nii, alaa ko o heddani ɓe e oon kikiiɗe. Ɗuum firti tan kala ɗo senegaalnaaɓe ngoni poti jiydude Neene e Baaba caloo seertude kadi waasa waɗde heedi-heeda walla añam-leñaagu. Woni heen nii ko heewi ko welaani haalde e nder jaaynde. Ndeke noon no Senegaal woniri leydi ngootiri nii, ko noon kadi pot-ɗen wonirde neɗɗo gooto hakkunde leyɗeele sabu ɗoo hay gooto jeyaaka ɗoo, gooto fof addi ɗum ko yiylaade suturu mum.

Aamadu NJAAY Zorro
Jaayndiyanke Pulaagu.com to Gaboo

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : gabon, fedde senegaal, diaspora sénégalaise, libreville, émigrés


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 1 de 1 commentaires

tiinee

Ecrit par: Haadii Aan (Membre ) le 12-06-2010 16:36

Tiiznee tiizee sibu so on dentaani haydara gasataa haydara on gaynataa .

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 1 de 1 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
ALY     NE3   
P   6   7  7XF
7D9  3SR  G4K   
1 X  Q  4   A9Y
IS8     TFF   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2019 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved