"Mi yeewnii" - SAMMBA KUMMBARE
Dernière mise à jour : ( 17-03-2010 )
 

Ecrit par KAAW TOKOSEL TUURE , le 16-03-2010 21:44

Pages vues : 7802    

Publié dans : Littérature, Poésie et chanson


ImageMi yeewnii !

Ŋabba e ŋuuraale, Ŋabba ŋuuri ŋataani
Ko toon woni jatti Salli Amar e Kaasu Amar, sahre taani am Mbayyel
Ko Ŋabba niymi aduna e sahaa mo aduna oo wonnoo e “wolde ɓuuɓnde”
Do falo baaba am Usmaan Hammee Hammadi Buubu
Hakkunde tufnde e lobbude e caadngel
Do remaa makka, faataata, tamaate
Do buudi mud-daa e ñebbe Kummbarde, furɓodaa e kosam
Ŋabba, ɗo min cuurkintunoo borgo ngam woddinde girji
Kono ko do taani am Borgo ooyatnoo kam, rokka Siley mawnam
Ŋabba, do min ngawatnoo cide, gicce; koddaadi booleeji,
Ndiiteeji, seleeji wojja laaceeje e cafdi
Ŋabba, ko saakitaaji, doolinngaaji e daarelaaji
Kono Ŋabba ko ngaynaaka puri, kelli, daaki, caaji,
Hakkunde Maalik Demmba Mawndu e tokosuru
Ñaaɗ-ñaanndu, Bifdi-caaɗli, Malalam Sooskin
Kono kadi ko Beelel Kummbaaru do min kiirtatnoo

Mi yeewnii!
Ŋabba, do Siley mawnam e kaaw am Abuu ñallatnoo waɗde teytinel
Do min ndeenatnoo jihe, pooli, loriiji e cooji
Koon ñaamon na ngara sahaa nde ñebbe pettata, wadi Kummbarde yaafotaako mo reenaani
Tawi heen goɗɗi ko nde tamaate ɓenndi, makka fuddi ƴakkinde
Yah-ngartaa hakkunde lobbudu e waande
Gaa ko goggo am Jeynaba, too ko taani am Huley
Mboɗo sooynoo to gada caaɗngol Baaba Mammadu Jibi,
Daawda Wuuri e Wuuri Hammadi to rewo, mbodo siiftora haŋki
Ŋabba, so jamma arii ko jeewte e takko baaldude, tinndi e ciifti,
Suudo-suudoondu, lenngaa burii e lewlewal dabbunde
Kono Ŋabba ko foondu Lew e Faama Muusaa, aynidiiɓe haŋki, esiraaɓe hannde
Siiftin am, Wuule e Sammba mum, Caytol, Mawndu e Boosa
Hol to Mamma Iila e Mammadu keedi?

Mi yeewnii!
Hunuko Ŋabba, to njaadatnoo-mi e baaba am ngam janngude awo, faaro cubballo
Ko doo njanngu-mi reemaade e awƴude, cefi maayo di mi fotaani jannginde debbo
Naamno-mi, mi haalan mah hol no mbaagaan wadirtee ceedu e ndunngu
Doo mbodo faɗɗa dayi, cafdi e baleeji, cuppeeje e eni, compeeje e majaaji
Ko e oon nokku puddii-mi saddude banɗe e harlude berɗi
Mboɗo siiftora hay sinno duuɓi ko seeda ngonnoo,
Baabiraaɓe e kaawmiraaɓe: Muusaa Siley, Yero Muusaa, Hamdu Mammadu, Muttaar
Hakkunde roondaade rindaŋeeji e piyruɗe  walla ko juuni
Peel, alfaan, lewre e beccirgal ceertataa e yeri maayo sabu mbaalataa ladde
Cide, ngurlooji, mbettooje, ceeli, gicce, seeseeji, wonaa hande

Mi yeewnii!
So yehiino haa kawle mbeetii, tawa kolaaɗe puɗɗiima yaltude
Kaɓirde amen kala pawee e laana, miin e baaba am min kayta
So min tolniima Barkeewi Saalum, min mbeddoo baawngal
Min ƴettoya wuro Daggo, tawa saakit yooliima gicce e ngellooji
Neene en  tolniima siñcu, na ngonndi e jawdi, min taƴtina
Min kucca kolangal Arɗo, doo kadi ko nguurndam ngoɗɗam
Caski Koli e caski Baalɓe, barkeewi Aamadu Kayga, nammaadi Mbayyel
Ko ferƴere haacoonde, ko jabbere, ko deenal
Ko cahu e ndiŋku, nebam liddi na haynee, bunaa na liiree
Tawde ko goonga, Jaltaabe Buubu ko daddo mo ñaamaa saayna
Doo haa ceedu naata, golle na keewi, ko waalo kono ko pale
Haa gawri soñee, jolnee e laana, min ndoontoo haa Aram
Paabi keewii gawri e bunaa, nguura haa dabbunde arta
Kono pale mbaɗii faataata, ñebbe, makka e buudi


Mi yeewnii!

Hannde ko bojji keddanii kam e nduu adunaaru
“liggotoobe ndii mbaylaandi ndi waylataa joote” e konngol Ibraahiima Saar
So tawii neddo mo anndaa haŋki mum, ko lekki ki wuuraani ɗaɗi mum
Mi hulanii ɓesnguuji fuuta e ɗam nguurndam
Ɗo pelɓondiral pine jaalii e nduu adunaaru
Mo woni kala na yeeya pinal mum, na hollira nguurndam mum e kaɓirɗe kese
Haa jooni leñol fulɓe na jasjastina mbele naatat heen walla alaa
Tawi ko ɓe ndogata koo, ɓe ndaɗaani dum
Tee heewɓe e sukaaɓe maɓɓe na njoolii e nder leƴƴi goɗɗi haa ngonti woɗɓe
Ummo-ɗen, ndaro-ɗen, ndado-ɗen, kucciten e ko kul-ɗen koo,
So woodii maayɓe, heddiiɓe ɓee nguura haa abada
Nguurtinen pine men e leƴƴi men, kollen wodɓe no nguurdu-ɗen
Ko duum woni faaro men!


Sammba Kummbarde
Jeewaado to Saalum
Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...

 

 


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 1 de 1 commentaires

miin jettiima miin mbeltiima !!!

Ecrit par: J.F.Rouwoye (Invit ) le 02-02-2011 08:51

golle ma joodi peewi no feewi sanne !! 
yo Geno mo wona ganyo hebbin hono maa en e nder lenyol he. 
lenyol ngol ne sohli hono maa en . 
a jaraama pullo !!!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 1 de 1 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
BFM     Y    
G   Y  H I  X13
BL6  W5O  7A5   
 5  9   5  DRR
P7Y      3   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2019 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved