Seneggal : Sitoor Nduur suɓaama cirlidiiɗo e joggiiɗo hoŋngol Abdullaay Wadd
Écrit par USMAAN MAKKA LIH   
06-05-2009
 Lewlewal :   06-05-09-Gila ñande aljuumaa haa jooni, laamɗo leydi Senegaal hono Abdullaay Wade seeraani e waylude  ko taariindi mum. Caggal nde o addi Suleymaan Ndeene Njaay e jaagorɗe goɗɗe, o artirii Usmaan Ngom, Abdullay Faay, Usmaan Masek Njaay. Jooni ko Sitoor Nduur jaadunooɗo e Makki Sal  haa sosi lannda APR/Yaakaar. Ko kanko kadi wonnoo koolaaɗo kuuɓal Makki Sal too e Suudu Sarɗeeji. Sitoor lomtii ɗoon ko Al Hajji Aamadu Sall.