HAMMEE LIH - Roɓindo jaayndeeji Senegaal
Dernière mise à jour : ( 05-05-2009 )
 

Ecrit par HAMMEE AAMADU LIH, le 05-05-2009 20:11

Pages vues : 16270    

Publié dans : Les News, Roɓindo Jaayndeeji Senegaal


ImageTalaata 2009-05-05 - Ko lowre politik ɓuri remeede e ngesa jaayndeeji Senegaal e alkamiisa oo. Haa hannde laamu kesu Suleymaani Ndennee Njaay, ina safroo ñabbuuji cukaagu ; hakkunde ustude, ɓedude e wooñtude.
Baylugol laamu Senegaal : Buklet, baklet laamu kesu Senegaal, Walfadji inniri ɗum ko memmbitere e ngardiigu leydi. Balɗe tati tan caggal laamu kesu ndarnaangu, Me Abdullaay Wade nani saatoo doggol Suleymaani Ndeene Njaay. E ngoon saato, mawɗo leydi ndii yaafiima Ibraahiima Siisee cuɓanooɗo ngam lomtaade Usmaan Ngom. Mbele ko juumre niɓɓel wenndoogo, jejji walla ko hulde ruttoo ? E kala ko waawi wonde jaabowol ngol, laamu waylaare hollirii kadi cuuneyaagal mum e no haaldi Walfadjri.

Cooji ndiwee joom lewre arii. Ko hono noon mbawaten faamrude gartugol Usmaan Ngom e laamu nguu. Nde Ibraahiima Siisee lomtotoo ko tawi Usmaan Ngom ina e ɗanngal. Le Messager siimti ɗum e maale njalniika nde wiyi : Abdullaay Wade fadi ko haa Suleymaani Ndeene Njaay gasni iirtude fayannde mum, o werlii heen ɓurtulde lamɗam. Usmaan ngom arti ɗo wonnoo, jaagorgal Abdullaay Joob sappitaa e ko huɓɓitanoo e mum. Faggudu tawtii kopporeeje.
L’Observateur tokkiti ɗo raɓɓiɗi : laamu Senegaal : mememtude, waawneede, ummo-jooɗo, peleɓ peleɓ e ngardiigu leydi Senegaal. Kono le Populaire waɗi ɗum no fuunti funeere. Jaaynde ndee habri : Ellee ko mago ! jPopulaire waɗi e hello mum arwano, nate ɓeen magiyaŋkooɓe laamu : Wade e Paap Sammba Mbup.
Hakkunde teɓɓitaade e murɓaade heɓɓitaade ina ɓilii ɗoon. Usmaan Masek Njaay so saamii e laamu kesu nguu, yanoyii to Suudu faggudu e renndo jogorndu daraade ko ɓooyaani. Jaaynde L’As e kuɗol Seek Mbabba Gise ina habra : Usmaan Masek Njaay nde yaltata haŋki galle laamorgo, ko tawi ina jogii yamiroore mum e junngo. Yamiroore ardoyaade suudu hesuru nduu. Ɗum ko peri peccetti, baa doga baa maaya. L’As hollitii ngooroondi suudu hesuru nduu jogori daraade ko e keltine tuufeeje suudu Senaa yanooru ko ɓooyaani. Le Quotidien inniri ɗum ko dimdimorgel e taaroo yilloo baylugol jaagorɗe. Ɗoon ɗo Sud Quotidien yiyri Mawɗo leydi ndii no dognoowo laana ndiwoowo ka anndaaka ɗo joofoyta. « Ina jari hulde ». Ko jaaynde Sud wiyi noon e facciro mum. Eɗen poti areede jarakatakata e kala sahaa sabu huunde fof ina waawi heɓtaade Senegaal hannde, yoo wonan Sud quotidien. Nafi tan e no jaaynde ndee laydi, ko en ngalaa bommbooje jooni jooni.
Reewmi quotidien ɓuri ñukkindoyaade, nde holliri wonaa meere artiri Meeter Usmaan Ngom e laamu nguu : ko teemedere miliyaar ɗe ngomyel artiri e ɗanngal mum sakket to Iran woni yuman nodditgol makko.
Le Soleil wayi no coofnuɗo ɗum ni nde ɓuri woƴeede geɗe cabbiiɗe gardiiɗo jaagorɗe ɗee. Yiɗde wiyde gaynaaka donaaɗi yoo ko innata Allah ɓur heewde e ko wuuɗata. Caɗeele guuraaɗe e aduna oo fotii yonde ngoƴa suɓaaɓe ɓee.
Goɗɗum ko fééñi e jaayɗe ɗee ko laɓɓitingol Idiriisa Sek e ko tuumanoo e peewnitgol wuro Cees ngoo. Nde Idi ittanaa kala tuumo pawanooɗo e mum oo, hollitii ko kañum wonata hooreejo leydi nayaɓo caggal Abdullaay Wade. Ko muuyo, koyɗol walla ko ramli peeñɗo ? Ko waawi heen wonde fof meer cees biynooɗo alaa ko ɓurani ɗum wonde meer mo cees hollitii haŋki e yeeso jaayndiyankooɓe, ko ardaade Senegaal tiki ɓuri ardaade ‘Ceesgaal’. Ko ɗuum addani l’Office wiyde Idi nani yuurnoo jooɗorde Wade. O heɓa walla o waasa heɓde, Idi hollitii haŋkadi dey ko ummitere hesere e dawrugol mum, sabu alaa hannde ko tonngi mo.  « Goonga ! Mi laɓɓitinaama tawa darnga daraaki ». Ko 24 heures chrono ɓamti gootol e konnguɗi Idiriisa Sek. Kono e  wiyde jaaynde l’AS, Joom Cees oo ina heɓii hay sinno ko wonoyde pittoowo to galle laamorgo too.
Hammee LIH


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 1 de 1 commentaires

on.njaaraama..vive.fulve

Ecrit par: mariem.ndiaye (Invit ) le 18-10-2009 18:04

mi.salminii.on.salminaango.won ndungo.eweltaarre.on.njaaraama .sanne

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 1 de 1 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
 O     RTX   
8U   X   G  NJ8
 D  87I  CQ2   
 R   L   C  XD5
K1T     T61   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2019 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved