NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés wolof 
56 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher wolof avec Google

Résultats 1 - 50 sur 56
... o wawaa he6de heen ngartam haano yidirinii yeru hannde e nder reedu fuuta wolto ngarataa ko wolof tan kaalantedaa ada anndi duum ko musiiba mawdo mi haalaani janngude ngal duum ...
15-07-2010

...aɗɗo mo hebbinde Pulaar e 2STV. Mbiy-ɗaa ko hebbinde, wonaa fullude? Yamiroore makko yamiri mo ko nde wolof e farayse ɓurata heewde. Emin njaɓi ɗuum, emin njahdi e ɗuum. Kono, ɗo tan hollirii ...
15-07-2010

...negaal? Mi sikkaani. Sabu so en njuuurnii-ma, ko laamu Senegaal felliti "warde" kala ɗemngal ngal wonaa wolof e leydi ndii. Kadi kala mo wowlataa wolof feere ena waɗaa haa waasa tinde jeyeede mum e ...
14-07-2010

4. teere al pulaar
(Commentaires)
Salaamu alaykum man doomu senegaal laa juy yengu ci lakku wolof, ma beggoon nu ma def ngir jang alpulaar yan teere ngeen may wax ngir ma wunt ko, ndax alpulaar day lakk wu ma neex lool?
25-05-2010

...mmadu dem ko haali heen koo fof ko bolle puuyde, sabu sammba juumdo caam kay wulaani wultaaki wiyi ko yo wolof jannge e nder leydi hee edow waawnere, so en teskiima haala sammba kaa firtaani wonnde om...
08-10-2009

...orité) ....de jeunes dont les parents sont originaires d'Afrique Noire, vont parler: Soninké, Pulaar, wolof,les langues d'Afrique central etc..? Le rouleau "compresseur" de la langue Française ...
02-10-2009

7. sannza fuuta
(Commentaires)
...fulve kozaani! so woodii ne zuuzaani, jooni holno foti hoddiive fulve haaloove pulaar! fulve tan kaalata wolof! jolfo kam alaa kaaloowo pulaar, min njaakoraaki, jooni kumpitee min. on njaaraama...
26-09-2009

8. Acceptons-nous!
(Commentaires)
... plus pieux."A partir de cette sentence divine en quoi un Haalpulaar est supérieur à un Sérère ou un Woloff à un Haalpulaar?Samba Diouldé comme un autre a le droit le plus élémentaire d'émett...
25-09-2009

...orses plus pres des Italiens etc... Tous parlent aujourd´hui le Francais. Demains si le Senegal parle Wolof, le Mali le Bambara, le Bourkina, le Mossi, c´est la disparition du Poular. Disons NON. ...
19-09-2009

10. binndoowo
(Commentaires)
...finaazo janqde Senegaal. Sabu o yahii haa wuro mavve Danycaaze, o haaldi toon e yimve ve ko e zemngal Wolof, yimve fof njiyii zum e tele. Haa Danycaazi e reedu Fuuta e nder wuro makko, wuro Abbaas ...
08-09-2009

11. Goomu
(Commentaires)
... Kalidou Diallo. Très remontés contre les propos de Samba Diouldé Thiam qui proposait que la langue wolof soit enseignée partout au Sénégal, des représentants d’associations de promotion de...
08-09-2009

12. Moni kala he miijo!
(Commentaires)
Sikke alaa, miijo Sammba Juulde ngoo, so ina moƴƴi ne, won ko ɓuri. Wiyde ina waawna wolof e dow ɗemɗe keddiiɗe ɗee, haa teeŋti e fuɗɗotooɓe jaŋde, juumre mawnde nani ɗoon, ngati hayi kar
06-09-2009

13. SENEGAAL DEMDE NGENNDIIJE
(Commentaires)
...wata tan koko weli laamdo leydi Senegaal yimbe fof ceedtiima e aEREPORT INTERNATIONAL Ndakaaru omo haala wolof won ko dhum firtata...
04-09-2009

14. Binndoowo
(Commentaires)
...duuve maa zemngal mum en majju e aduna he. Ve kaalii heen hay dawrugol bazangol e senegaal, haa zemngal Wolof wara zemze Senegaal keddiize ze. UNESCO gayniri haala mum ko woto hay gooto hersir haalde...
29-06-2009

15. degala
(Commentaires)
...arayse so tawi en mbawi wadde doum ton to senegal ma wad fayida so mi roki yeru so tawi wiyama sa nanani wolof a Lamatako senegal banndirabe yo gonga hale gile nde yonti kone wona fof yo yawu buri won...
02-05-2009

16. Ko ndokkive ko ve ngoni ko
(Commentaires)
Yo mo ni fof haal zemngal mum, so wonti jokkondiral kaalon French. Ngoppon zemngal Wolof haa laave, vaydi ko zemngal Wolof laamu Senegal xakkirta yimve ina momtira pine mumen.
22-04-2009

17. MAKKI HEƊO MIN
(Commentaires)
...mu leydi Senegaal fuɗɗii ko gila to innugol Partiiji mum: Partiiji keewɗi he senegaal njogii ko inɗe wolof! mbele ko ngaal ɗemngal tan woodi he senegaal? Mbele ko ɓesngu wolof tan anndi faayiida...
25-11-2008

18. MOR-MOR
(Commentaires)
...dda wadii jikku mum.Hanki min ngon'daano e Makki, ko ko o yiyi hannde koo min cooyninoo gila hanki.Jooni wolof beydoo salñitaade to suudu sardudu Senegaal. Ko ndee innde suundu nduu foti innireede ha...
10-11-2008

19. poolgu lenol
(Commentaires)
...ADEF/afrique e dudal jaabi haadtirde Ottawa, min ngetinooma wadde witooji yeewndel e demde didi:pulaar e wolof kono laatanooki sabu cadeele peengol won e alkule.Njokken e wittude maa poolgu wadh...
06-01-2008

20. A jaaraama
(Commentaires)
...pulaagu.com ena faltii kabaruuji. Maa taw ko e keso e lowre ndee, kono kabaruuji kala amin ndokkira! Haw wolof amin mbinnda! Ceerno Saaliyu caŋkiɗo oo mbele ko haalpulaar? Min mbaɗii e makko winnda...
31-12-2007

21. Terminologie.
(Commentaires)
.... On parle pulaar, la langue des peuls (fulbé). Par contre si on est hal pular, on peut être sérère, wolof, bamabara, etc. Un poulo (peu) peut ne pas donc être hal pulaar, c'est-à-dire parleur d...
18-12-2007

22. rennduɓe peccat
(Commentaires)
...ngaal jeya ina foti inni reede lannda walla hayko wona ɗuum geɗe keewɗe nana e senengaal ina inniraa wolof sotawi ko ngoonga renndu ɓe peccat onjaaraaña...
12-11-2007

...nnge worgo ɗo ngannduɗaa ko ɗemɗe 11 cuɓaa yoo ngon ɗemɗe laamu. E oon sifaa, won ardunooɓe yoo Wolof suɓe wona ɗemngal ngenndiiwal gollorgal laamu, hujjinoraade wonde Wolof ko ɗemngal ng...
28-08-2014

...e, woni PULLO. Ɗemngal men yoo won gootal, woni PULAAR. Kala laaɓndaaɗo so ana nana ɗemngal wolof, yoo o wiy o nanataa ngaal, ngati won teppol woni he ɗuum to bannge limoore haalooɓe ...
17-11-2013

...mu Ablaay Wadd firtii kala ko fuɗɗanoo e jaŋde ɗemɗe ngenndiije sabu yiɗde-mum warde kala ko wonaa Wolof. Enen fof eɗen teskii nde jaŋde ɗemɗe ngenndiije njaltatnoo e tele e laamu Adbu Juuf:...
21-02-2013

...rɗi sakkitaade kadi ɓe njubbi e baaruuji ɓennuɗi bayɗi hono "Fama", jimaaɗo e ɗemngal Wolof. Yeeɓooɓe ɓee ngami, ndippi, ciiki haa korhorti, kono kaastaani... Gise en ena njo...
30-06-2012

...urɗi sakkitaade kadi ɓe njubbi e baaruuji ɓennuɗi bayɗi hono "Fama", jimaaɗo e ɗemngal Wolof. Yeeɓooɓe ɓee ngami, ndippi, ciiki haa korhorti, kono kaastaani... Gise en ena njogii ...
30-06-2012

...i" e daraniiɗo pulaar/fulfulde, kono kadi kala daraniiɗo ɓamtude ɗemɗe nganndiije Afri foti ko wolof, lingalaa, sooninke walla tamazigh! Yoo wuur Pulaar/Fulfulde Yoo wuur ɗemngal neeniw...
21-02-2011

... daande maayo ngam o yeewtida e ardiiɓe njuɓɓudi ñalɗi pine ɗii e ɗemngal Farayse, Pulaar e Wolof.  Faaydaadre fdl Lugge e yubbinnde ɗiin ñalɗi. Ender sete oo ine jeyaa heen...
14-10-2010

... no o wiyiri, Aarabeere ina teddi no feewi; kono yoo faame ɗemɗe ngenndiije ɗe fof wonii ko Sooninke, Wolof, Aarab, Pulaar e Bammbara, alaa heen peewnangal e nder "isin" (usine), maa mbiy...
13-08-2010

...ƴƴi Darawidiyee sabu wiɗtooji kollirii to bannge ɗemngal jeydigal hakkunde ɗemɗe maɓɓe e Pulaar, Wolof, Seereer. Ngam hoolkisaade ɗuum mawɗo leydi Senegaal e oon sahaa, neli wiɗtooɓe tato ...
04-08-2010

...e e mayri ko ɗemngal Engele woni ɗemngal gollorteengal  e nder gollorɗe laamu ɗe, haɗataa noon Wolof, Pulaar e Malenke ina kaalee e mayri no feewi. To bannge diine islaam 95,4 % ndewata ko d...
26-07-2010

...al leydi kadi uddi bawɗi. Jaraa nii boom, e nder Wudduru wuro ngo o jibinaa ngo, alaa fof kaaloowo toon Wolof. Maa taw ko laamu nguu, nde rokkata mo yamiroore ndee salanii mo, waawni mo e heedtinde...
13-07-2010

...e ɗemɗe ngenndi men. Hay jaaynde, ɓe mbaɗanii ko’e maɓɓe; ine wi’ee: jeyde leydi mum e wolof “Moom sa reew”, Hay so aɓe njeeya jaaynde ndee, ɓe cuuɗatnoo nde ko e nder...
29-05-2010

...ti e potal ɗemɗe. "Amin ngoogɗini potal ɗemɗe ngendiiji fof ( Arabeere, Pulaar, Sooninkoore, Wolof e Wamaraŋkoore). Yo ɗemɗe ɗee fof ndokke hakke majje e leydi Muritani". "Da...
11-05-2010

...inde" Muritani e kuuɓal ngam ubbude ɗemɗe "kaɗooje aarabeere ɓamtaade", woni pulaar, wolof e sooninke! Hee ndaw ko haawnii! Hol no pulaar (yeru) haɗirta aarabaagal ɓamtaade e Mur...
28-03-2010

...ee ngonaa hardaneeɓe roŋkaama yo tabit! Hol ko waɗi noon? Hol ko waɗi gila fuɗɗaa dawreede pulaar, wolof e sooninke ena ubbiree tekel-tekel, hay huunde alaa heen ko gasi? Jaabawuuji ɗee naamne ...
15-03-2010

... waliteede no ƴellitorii!". Doosngal leydi Moritani fof e lohde ina wiya: Arab, Pulaar, Soninke e wolof ko ɗemde ngenndi Moritani hay so ko Arab woni Demngal kuɓtinngal. Kono ko ɓuri heew...
11-03-2010

...e, wone e nokkuuji e Muritani ɗo yimɓe kaɓatee ngam sukaaɓe mum'en mbaɗt ajanngude ɗemngal pulaar, wolof walla Sooninke! Kono wona e leyɗeele men worgo ɗee tan ɗemɗe teppaa! To Maruk, laam...
20-02-2010

...leydi Senegaal ɓadiiɗo laamu nguu. Sammba Juulde Caam falaani heen hay gommbal: o wiyi ko yoo ɗemngal wolof waɗɗine kala Senegaalnaajo, jaŋnga ɗum so e weleede e metteede! Kala pullo nannooɗo ...
01-01-2010

...batu goomu haɓotooɓe miijo Sammba Juulde Caam won’de yoo ɓesngu Senegaal fof njanngine ɗemngal wolof tawa ko he waawnere  njogorngu waɗeede ñalnde 17/10/2009 waktu 13 he dingira...
04-10-2009

...rgol ɓaleeɓe heewde e Moritani. Ɓiɓɓe yummiraaɓe am moritaninaaɓe: Safalɓe, Sooninkooɓe, Wolofaaɓe, Hardanaaɓe, Wamarankooɓe e Fulɓe walla Haalpulareeɓe, yontii, kadi yontii nde u...
20-05-2009

...i (tuugnorgal) leydi ndii naatna ndeen toɓɓe e kuule mun, hadi ɓoseede tawo. Rewi heen ko ɗemɗe men wolof, sooniŋke e pulaar mbaɗtee ɗemɗe laamu nde ɗe mbaawa ɓamtaade, haalooɓe-ɗe kala m...
04-05-2009

...kki toon e gure ɗo senegaalnaaɓe koɗi. Ko wonaa ɗum ko, ɗemɗe kaalaaɗe toon ko Seereer, Sooninke, Wolof, Pulaar  e ɗemngal  Fareyse. Ko wonaa  ɗum ko,  ko arɓe e ngoo sep...
20-04-2009

...? O ɓuri anndireede ko yeewtere makko e rajo Seneweb ena wiyee Déégg Dëgg e ɗemngal wolof. Nde waɗata ko Mawbaare kala sahnga nde njamndi fiyi 11w to Niw York (17w Pari). Yeewter...
26-07-2008

...t; sabu ɓee sukaaɓe ko Pulaagu ndaranii gila hannde araani. Kadi ɓe kaaɗaani ɗoon tan: eɓe njima e Wolof ("Ƴeet", woni "leñol") walla e farayseere. Gisenaaɓe ɓee ha...
30-06-2008

Ngam teskaade potal ina ŋakki e rajo e tele ngenndi Senegaal addani sagataaɓe yarlitiiɓe, ɓe ngañaani ndeeƴee, kulaani maayde, dariiɓe no jaale ndadii no kooninkooɓe tafi fedde ngam pota
20-04-2008

...ɗeede sabu ɗe keewat haa wooroo. Min mbaggini-ɓe ko yoo ɗemɗe ɓallondirɗe ndenndu tappirɗe; yeru wolof, sooninke e pulaar ena mbaawi renndude tappirde. Haa jooni ko e ɗeen jeewte ngonaa. Feer...
06-01-2008

...i mbele lannda oo wonaa leñam-leñamaagu. Mahmuudu dem holliri lanndaaji keewɗi inniraa ko wolof kono hay gooto haalaani; tawde kanko ko o pulaar tan o alaa fotde tafde lannda makko o ro...
11-11-2007

...ri ngol jimol welde e jirwude e waawde yerɓinde ɓernɗe! Kono, so a ɓooyii heɗaade, wonande nanooɓe Wolof luggo, omo haala heen ko yooɗi etee ko woni goonga. Pulaagu.com, e yiɗde amen Pulaar, m...
16-09-2007

<< Début < Précédente 1 2 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥