NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés waktuuji njuulu 
50 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher waktuuji njuulu avec Google

Résultats 1 - 50 sur 50
...o ganndal wiyi maa lewru jagge ñalnde nanngam, waktu nanngam to nokku maani. Ko ganndal kadi waɗi waktuuji njuulu ɗi ndewaten ɗii. Ɗuum fof tugnii ko e kaawisaaji ɗi Alla diidiri ...
06-05-2019

...ɗo mbirdataa ñande fof, ɗo kala garɗo tawat-maa aɗa jogii kurus maa. Ɗoon ɗo njooɗoto-ɗaa waktuuji juutɗi, a dillataa, a haalataa, so wonaa ko maandinir-ɗaa yitere walla junngo. ...
25-01-2019

... Caggal Asuru e kiraaɗe, hirde mawnde ndee feɗɗaa hedde hoore-jamma woni miniwi. Hiirde ndee yehii haa waktuuji 3 jamma e ɗowngol ceerno Saydu Kan. Geɗe tiiɗɗe sanne kaalaama e hiirnde ndee. ...
28-04-2018

...denndaangal hoɓɓe  e daahiraaji ummotooɓe nokkuuji limlimtinɗi e winndere ndee njaɓɓetee. Caggal waktuuji ɗiɗ (14:00) nde yimɓe njuuli Tisubaar ngayni, ko jooɗnde laawɗunde ndee jooɗo...
20-04-2018

...denndaangal hoɓɓe  e daahiraaji ummotooɓe nokkuuji limlimtinɗi e winndere ndee njaɓɓetee. Caggal waktuuji ɗiɗ (14:00) nde yimɓe njuuli Tisubaar ngayni, ko jooɗnde laawɗunde ndee jooɗo...
19-04-2018

Ko e weytaare ɓurnde mawnude kabraten renndo ngoo wonde jaaɓngal waktuuji njuulu Lislaam Muslim Pro yaltii e ɗemngal Pulaar. Ko ɗemɗe sappo e jeetati tan ngoni heen, Pulaar waɗti sappo e j
30-11-2017

...a arii. Mi leliima ñalnde heen law seeɗa ɓaawo nde ñif-mi portaabe ɗee. Mi softaani... Haa waktuuji ɗiɗi jamma, miɗo horii ɗaanaade. Kisa mbiy-mi tawde mi ɗaanaaki, yo mi winndu ...
03-11-2017

...rooɓe Mambila en njaggaama e ko o wiyi. Piɗtaali sappo mbaasaama e adan hareeji ɗii. Kono ɗoon e waktuuji seeɗa, ɓeydii maayɓe e ɓe nganndaaka ɗo ngoni. Nayi coppaa jaasiiji, codduli...
26-06-2017

... Pulaagu.com: Kono mbar a fuɗɗaaki sikkitaade baawal maa jokkude golle ɗee Alla e majje muusde? Sabu waktuuji sappo ñalawma fof, balɗe ɗiɗi e yontere ena sokka ɓalli! Miss Peul ...
26-03-2014

... lollirɗo Njaay Saydu Aamadu. Tiitoonde ndee ko:Tomaa Sankara, nguurndam e maayde. Yeewtere ndee ƴettii waktuuji tati e feccere ɗi taƴondiraani hay leƴƴannde. O tuggidi e yeewtere ndee ko gil...
09-11-2013

... koppore e Brikselnaaɓe kala, tawanooɓe hiirde ndee kala mbaalii e welemma e weytaare jamma oo kala! Gila waktuuji 21 haa weetndoogo, e ɗowgol Ceerno Idiris Bah, almuɓɓe ɓee mbalnii hiirde ndee ...
13-04-2013

...hawriti ñalngu uddital jumaa mo Peti Pari ɗoo e Liberwiil. Woni e almuudɓe ngari jumaa ko gila waktuuji sappo subaka ngam heɓde jooɗorɗe. Waɗi noon ko: tawanooɗo jaɓɓungal garal ...
15-03-2013

...hee. Maa Sohsohɓe e Jahjahɓe walla Caamɓe ɓee ɗaccana-en hakke ! Eɗen tiiɗno gasnude golle ɗee hade waktuuji 17:00 mbele gooto kala waawa hootde ngam humtoyaade galle mum.q Ibraahiima SAA...
04-08-2012

Ko hikka waɗi duuɓi noogaas e joyi e cosgol mooɓtorde Faatimata Binta, waɗde mbiyen ko e hitaande 1989 rewɓe Liberwiil ndenti e Fedde diineyankoore. E fuɗɗoode golle maɓɓe, Fedde ndee
22-07-2012

...e pada haa Jiboo ara, ɓe ngannda ko o noddiri-ɓe koo, mbele ena luurdi e ko addi koo? ko hedde saaga waktuuji sappo jeetati (18:00) o aroyi. Ccaggal nde golle paayodinɗe ngaynaaka waɗata nder...
07-07-2012

...dingiral, en ceediima diɗɗal ndaananeeɓe Tuwaareg en wiyeteeɓe "Tinariwen". Ko sahnga waktuuji tati kikiiɗe yontaaɓe ɓee naati Le Havre: Djiby, Aliw e Seek Gise en nganniyii ...
30-06-2012

...dingiral, en ceediima diɗɗal ndaananeeɓe Tuwaareg en wiyeteeɓe "Tinariwen". Ko sahnga waktuuji tati kikiiɗe yontaaɓe ɓee naati Le Havre: Djiby, Aliw e Seek Gise en nganniyii k...
30-06-2012

... O wi'i nih hannde kala ceerno cujjanteeɗo ɗoo, iwdi mum ko Fulɓe... Yeewtere ndee noon jokki haa waktuuji14:00 pawɗi hojomaaji 15 nde ɓe njuuloyi. Wodi ko ɓe meeɗori, ɓe pooftorii haa ...
22-06-2012

...on naalaŋke padaaɗo mo jaynaaka tawo. Oon woni Abuu Caam, Ngaari Laaw! Hiirde ndee fuɗɗii caggal waktuuji 9:00! Kono fuɗɗoriima no weli sabu ko Abuu Bah udditi barigal ngal. O welni haa w...
13-05-2012

...aani jaabaade naamne amen. E yiyde makko, maa njaltudi woote ɗee nganndee nde o haala heen. Sahnga waktuuji 8:40 birooji ɗii udditaa, ngati waɗii leeltere ko ena abboo e hojomaaji capanɗe ...
25-03-2012

...de sanne sabu geɗe keewɗe ena mbaɗaa e njuɓɓudi ndii. Yimɓe ɓee puɗɗii arde ko sahnga  20:00 (waktuuji noogaas). Yimɓe ɓurɓe heewde ummii ko e leyɗe Bois de Bléville, Mare Rou...
30-10-2011

..., hooreejo PSA. Nde jamma 3 hiirata tai cuuɗo otel ngel fof kiɓɓii... Njottiima e otel Ramadaa ko sahnga waktuuji 10 jamma, miɗo ummorii West Chester, galle njaatige am Haadii Aan, kalfinaaɗo kum...
21-09-2011

...l mawɗo ARP.   Ciiri senegaalnaaɓe kala tawaama e ngal jaɓɓungal paɗɗungal neesu. Nde yahi haa waktuuji 4 kikiiɗe, awluɓe Fuuta lotti daɗe gelooɗe ina njaabondira e oo kikiiɗe teeyɗ...
13-09-2011

...nnga. Sahaa kala, ɓe toƴƴa daaɗe kadi eɓe njaŋtoo DSK ko hunuko waawaa reftude! Sahnga waktuuji 11:00 werlaa 4X4 moolanaaɗo Alla joofi e damal Ñaawiedu nduu: DSK e joom su...
25-08-2011

...ande faynde ma ko ɓuri mawnude ngam mawninde oo goorko mawɗo mo mbaas-ɗen. Caggal ɗum, ko sahnga waktuuji 16:00 golle ɗee puɗɗii. Heewɓe e yontaaɓe renndo men e diiwaan Paris haa cagga...
01-08-2011

...ñaar, wonngo hakke kilooji seeɗa rewo Wagadugu ngam reende kisal makko. O arti e laamorgo ngoo ko waktuuji seeɗa ɓaawo ɗum ñalnde Manwde ndee. Ɗee dille ngoni ɓurɗe saas...
21-04-2011

...bu heewɓe e maɓɓe hannde ko suuɗiiɓe, cuusaa yaltude.   Hareeji ɓeydiima kadi e ɗii waktuuji ɓennuɗi sabu haɓtaare wonndiiɓe Khadafi toɓɓude gure keɓtanooɗe gonɗe fuɗ...
02-03-2011

...dimle bawɗi mu’en ñalnde jamma aljumaa ina jofi aset, caggal nde laana ndiwoowa maɓɓe waɗi waktuuji limti limtinɗi dow weejo Arabii Sawuudiit. Ko sahnga waktu gdano jamma waktu Faray...
20-02-2011

...ngo, heñoraango" ko leelaani. Hakkillaaji fof haŋkadi ngoni ko e jaynirɗe teleeji. Ko sahnga waktuuji 16: Umar Suleymaan wowli tolbec e tele wonde "Mubarak fellitii woppude jappeer...
11-02-2011

... ɗe potaani diwde 72 waktu e ko doosɗe wooteyaŋkooje mbiyi. O wiyi wonde ko maa ceeɗtine kala ngara nde waktuuji 72 puɗɗoo limteede. Ɗee toɗɗe njogori addande Gine laamɗo gadano maɓ...
12-11-2010

...gaadondiri yeewtere yeesoe yeeso hade lappol ngol joftoyde diiwaan Pari. Ma min ngaddan-on ndeen yeewtere e waktuuji garooji ɗii so Alla jaɓii. -dWafnp013I tNtwY343ujs p...
08-11-2010

Nande sappo e ɗiɗi lewru sanwiyee hitaande 2010 saanga waktuuji sappo e jeegom kikiiɗe, ko musiiba mawɗo yani e dowla Haiti, leydi wonndi e doŋre Amerik hakkundeejo e Karayiib. Hayti firtata e
23-10-2010

...oor  ko beetawe ƴoƴƴo ñalnde Naasaande 26 Lewru Siilto ina jofi Mawnde 27 Siilto 2002 sahnga waktuuji sappo e tati ñalawma pawɗi hojomaaji capanɗe tati (13H30MN). E oon subak...
14-10-2010

...bsp; Ine jeyaa e sete oo natiyaanke teelɗuɗo, ŋanaa, baawɗo gollal mum ine yettee Soh. Ko saanga waktuuji 11 ñalawma ko ndeen yaltaa Ndakaaru to leegal Pikini Ikotaaf.  Hay so t...
14-10-2010

48 waktuuji ñalɗi pine Lugge Lawali puɗɗotoo ko hoore-biiru 25 haa 26 siilto.  Wuurtinde pinal Fulɓe hay so maayaano, jokkude enɗam hakkunde leñol ngol kam e ñootde mb
23-09-2010

...-ɗen ndu. Pummirgal ngal waɗi ko to Jumaa Mawɗo wuro ngo e nder arondiismaa ɗiɗaɓo komin o. Ko sahnga waktuuji jeenayi pawɗi hojomaaji sappo e joyi (W9HJ15), ko ndeen imaam jumaa o hono Abdul R...
13-09-2010

...ewde tufɗe Arsiipel kanari ( to Espaañ).   Ko waawi heen wonde fof cifti-nen, ko waktuuji seeɗa tan caggal nde Umaar Saharawii (tuumaaɗo ko e koyhoyi hawjinooɓe ɓee jeya...
12-09-2010

...di gorko mawɗo oo ina wondunoo e rafi jabet e taasiyoŋ ko ɓooyi e wiyde ɓesngu makko. O sankii ko hedde waktuuji tati jamma caggal nde kiris ɓernde liɓi-mo nder taarorde makko. Ko gooto e suk...
23-08-2010

...e Yarhammu persidaa Lewoo M’Bah e nder wonki wuro ngo. Wiyanoo ñaaƴo ngo fuɗɗotoo ko sahnga waktuuji sappo kono nde tawnoo Liberwil wuro laamorgo ngo ɗeɓii ruudde e puɗɗogol mum, p...
20-08-2010

BHoli oo garoowo? O tedduɗo cooynateeɗo. En nduwinooma rawane: "Yo en mbaɗtu nii mo wuuri, tawi eɗen ɓeydii en ustaaki." Allah jaabaniima woon e men oon duwaawu. Haayoo lewru ɓural a
10-08-2010

...o leñol mawngol, daringol, baawngol nawde Afrik yeeso. Nde wonata yontere, tawi min kaaldii maa ɓur waktuuji sappo e Skype!   O haalani-mi wonde kaŋko ko Afriknaaɓe o ɓur...
03-08-2010

...la jaɓii. Goonga mi ñiklii noppi mon etee alaa ko kaal-mi hay baɗte! Muñal seeɗa tan haa e waktuuji jarooji ɗii... Hade ndee, ko duwaade tan yoo wuur pulaagu.com e yettude kala gar...
02-08-2010

...ɗoraama defetere seniinde ndee, ƴettaama ƴettiraama Allah ina wayi no feewii nii. Kikiiɗe, hedde waktuuji 16 seppo mawngo ina heblaa ngam feññinde pinal kam e cormitogol Fulɓ...
01-08-2010

...en silku deftere Allah seniinde nde to Galle Tijjaaniyankooɓe (Galle Seek Tijjaani) ɗum waɗata ko sahnga waktuuji sappo (W10 haa W12), rewa heen ƴaaƴo walla defile tuggoowo Debolemmbo (Ammbaasadd...
30-07-2010

Mawnde 16 Morso 2010 min naati Niw York sahnga beetawe. Gila Manhattan haa Brooklyn, alaa ɗo yaɓɓaa saka ɗo tuuta alla e werlaaji e yimɓe heñiiɓe heewde! Niw York noon waɗi ko palle jo
26-07-2010

...mmo Jumaa wuro ngo e tawtoreede halifaaɓe diine wuro ngo, baandiraaɓe, sehilaaɓe e hoɗdiiɓe. Ko sahnga waktuuji tati ñalawma pawɗi hojomaaji capanɗe joyi e jeeɗi waktu Gaboo, juulɓe ƴ...
14-07-2010

... e teemedde gaañiiɓe, e yowitaade e ko tonngoode sakkitiinde saakteede. Moobaare ndee waɗi hedde waktuuji 18w (16w GMT), caggal nde werlaa oo, dogratnooɗo doole maa taw, haylitii e bannge ...
04-07-2010

...n hay so tawii Afrik fof ena caggal ganaa, goonga ko e diŋiral ngal yaltata hannde kikiiɗe kiirɗo sahnga waktuuji 18:00 GMT. Ganaa, ena anndaa njogii ko hartorde mawnde nde Gyan ardii. Eɓe mbaaw...
02-07-2010

...ra jooɗiima duuɓi ɗiɗi e lebbi jeegom e jappeere kalifaagal. Pulaagu.com artan-on e oo kabaaru e waktuuji garooji ɗii. Duwawuuji ɓurɗi teddude ena cukkinaa e ɓesngu Murid'en to Senegaal...
01-07-2010

...kadi ñaagii yaafuya sabu  jooɗnde nde leelii fuɗɗaade golle mum ngati wiyanoo ko sa’tu waktuuji ɗiɗi ñalawma, maa taw waɗi ko noon ko jinndeede yimɓe ɓe nde.  N...
17-06-2010

<< Début < Précédente 1 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥