NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés wadd 
100 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher wadd avec Google

Résultats 1 - 50 sur 100
1. polotic
(Commentaires)
...A NAMDO FUL6E FUUTA SOWANAA KUDDI WONNDI KEN LENOL JURMINIINGOL SANNE HOLKO LAAMU ABDULLAY WADDA NAFIEN FUUTA SO WANAA KO DANNIYANKO6A NAFION ALAA KO LAAMU NAFI . ETEE ALAA KO LAAMUNGU...
30-01-2012

2. weltaare
(Commentaires)
kala ko mbawmi jaarnoraado on tan mi yawat nde wonno waddé organiser ko foto ni e poulaar famdaani poular internet ko dum huundé mawnde kono yo alla juunu ha juuta yo yaaru yeso yimbe fof ceeteo
16-01-2012

3. davvaande
(Commentaires)
...amin tawtoree, ko kadi jande Pulaar e hay kaɓirɗe keseɗee, eɗen njogii, nganndo majje, jannginoowo, wadde Goomu CAAFAL ko ballal fulɓe. Hol ko addi Goomu caafal e winndude on ndeeɗoo ɗaɓɓaan...
09-01-2012

4. weli no feewi
(Commentaires)
...no feewi e njillu maaɗa e usa,battinii e ɓerɗe ɓiɓɓe fulɓe fof,nelaaka e asamaan ko ɓuri cuurki wadde a yoonni a yettini yoo alla ɓeydu ganndal amina,ñalɗi pinal cincinnati njuɓɓi njooɗi...
21-09-2011

5. weltaare
(Commentaires)
... nelda on jettor fedde fulbe itali fayde emon yo alla yettin fandaare kadi ko huunde moyyere nofeewi. wadde nyaldi pine ina heewi fayiide mo neddo waawa halde fof 1 ina tinndina ina softiina. 2 ina...
09-08-2011

6. BAABA LEÑOL YEHII
(Commentaires)
...tenoo jamma e ñalawm mbele pulaar ne yaara yeeso,ngoppen mawnikinaare e toorodaagal ɓurtungal,etoɗen wadde kala ko mbaawɗen haa defte makko ɗe o winnduno mbele ine muule,kadi etoɗen mahtaade e f...
13-06-2011

7. burkina luu6i ina haani
(Commentaires)
...bu hoodere feeniin o mu66i .goonga o fuuyni o daayni .oo 6iddo tekke ,nuumbanteedo ko foti haalde walla wadde , hande yoo goonga feen haa o annda wonde ko tonngu dasi fof artirta ko e teppere joomun ....
22-04-2011

8. Ko yim6e lamminta.
(Commentaires)
...mu haa tampa, totta 6iyum juumi. Ko Mubaarak ko ina foti finndinde hooreejo leydi Senegaal, homo Ablaay Wadda. Oo doo sikkata omo waawi soodde Senegaalnaa6e fof, o lammina 6iyiiko. So tawii won 6e o w...
15-02-2011

9. njuurnitoden koye men
(Commentaires)
...a yii ful6e piyaama Gine jamaanu Seeku tuure kadi piyaama moritani jooni kadi nana piye Gine; ko waasde waddude jungo e faandu e faamondide addi dum, sabu aduna kaa fof ina anndi ko Sellu Jallo ganyii...
14-12-2010

10. miijo
(Commentaires)
mbiɗo wiya en tan hoto en kollu heñaare sabu so tawii ko o meedɗo e paalel njuumri laamu wadda e kala nde ngel ɓeeɓe maa o tawtu en gaaye hono no heddiiɓe men ɓee mbaɗi nii
05-12-2010

Laamu Senegaal e ñaawreɗe mum ngontanii en liɗɗi nder maayo, kala ɓurngu sakkaaño moɗa ngonngu so mawnaani.So tawii ɓe pawriɓe oo kaalis ko wiydeɓe ceerno usmaan tawi alaaheen,
26-11-2010

...araaji mum e darnde mum en, so tawii ko yiɗde Senegaal wonaa yiɗde neɗɗo o 2012 ɓe ittanndi juuɗe wadda. sikka alaa lefol makko gadanol o liggiima kono ɗimmol ngol koo bonni e senegaal ko ...
12-11-2010

13. bamtaare lenol
(Commentaires)
bamtaare maa wonde e naanudural ko den bamtaare yaawata wadde kala ko ne golle yo wonde nanadural sabu hannde ala ko 6uri welnde so wana kala do udditada internet maa taw ton pulaar dum ko balal
29-10-2010

14. pinal
(Commentaires)
...e kon 6e topiitaaka no foti ni waande te gah tan jiimi yennge e dakaaru taw ko pulaaga tan holla hen wadde dum famdaani wadde so doole donki yo doole ke66o wulaango jamma laddetake e gooto ko ee...
03-10-2010

15. ko pullo woni mbororo!
(Commentaires)
Jaambaree6e pulaagu.com nganndee ko pullo woni mbororo, alaa ko seerndi6e hay huunde. wadde mbiyen tan aynaa6e ful6e e tuwaareg en, mbaasen wiide ful6e e mbororo en!sabu way tan kono wiide pullo e haa
30-09-2010

16. dowla gene konaakiri
(Commentaires)
... duumorini e ngal baasal sabu cazeele guuraaze somi arti e naamnde winndannde ma he mbiyen gine ma 6ooy wadde fewja firta nde tawno cazeele ma66e ko gila to asli jeytaare ngenndi ma66e goonga rewanook...
19-09-2010

17. sanza fuuta
(Commentaires)
... ko zeen tan kaanzen solde e koyze men, ko pele mavve zee tan pozz'en rewde, doosze lislaam ko joy tan, wadde cuzaari diine keddiindi ndi ko ve zaccidi en koo yonii, kawral, kawren, koonozen aamiini a...
13-09-2010

18. Rokkude miijo
(Commentaires)
...an mi haawraani e makko to bannge duhnugol sukaaBe rewbe. Ko goonga Diine Islaam haDanni Dum, kono kadi waDDinaani Dum, sabu Islaam e hoore mum tawi ko AarabeeBe ina mbaDannoo Dum. Ndeen noon so tawii...
16-08-2010

19. afrik suwaa tawo waylo
(Commentaires)
...e afrik koko sakki juuze mate galu gonzo e nder afrik oo 6esngu afrik wondiko alanaazum ganndal e peeje wadde mbiyen alaa tawo ko wayli haaye ñallunge he saza yizi laamaade afrik alay sagel ndiisno n...
08-08-2010

... gulaali mum e piile zewo fiyate ze sabu bone oo fof ko kanko addi zum o holi 6esngu makko tan ko ho66e wadde mbiyen to dogee wazi to hucce alaa yoo allah yuurmono en baraazo o yaafoomo en neldi 6esng...
14-07-2010

21. laamu
(Commentaires)
... banndiraabe fulbe ennen fof eden nganndi cadeele men hannde ko waas noode men janngude demde njimaandi wadde hannde holno mbadaten? mbeda salimina musiddo talla jom winnennde ndee ngonmi ko Gabon kon...
05-07-2010

22. baaba talla
(Commentaires)
...ude oo gorko joozi zoozo e jappeere dowla gaboo haa maayde itti zum heen ñande 8 korse e hitaande 2009 wadde mbiyen hitaande haa yaade naange ko umaar bonngo wirni 6esngu leydi makko fof dariima sift...
23-06-2010

diokku golle seydi saar alla tagi men o fondaani aan o wadiima gando , katante leniol jobiido goonga ko alla wonani dum
21-06-2010

[b]Bookar Bah[/b] A jaaraama no feewi e ballal maa, kadi a haalii wonde wune oo ko Pulaagu.com jeyi. Wadde wiy tan ko aan jeyi sabu ko en gootum! Ceerno Haadii kadi ko haali e gollondiral koo ena woo
06-06-2010

25. Hay leelde vuri haatude
(Commentaires)
Ko Seek Tijjan Gaajo wazi koo ko ko haani. O fotiino yaltude e laamu wadda ko adii hannde, kono leelede vuri haaytude. havde e Wadda hannde ko ko wazzii, wonaa tan e bivve leydi Senegaal, kono kadi e
05-06-2010

26. Weltaare mawnde
(Commentaires)
...tan haa kawrumi heen. So tawii ko goonga ina haani kala biyoowo mbiimi tawtoroyee kawtal ngal njogordon wadde ngal to Biriksel. Yoo Geno won ballo! Njokke golle! On njaaraama!...
05-06-2010

27. ko njettor keriizo
(Commentaires)
ceerno seydi saar wonko mbzanzaa lenyol gol heddi koko gol foti wadde e wazandema
03-06-2010

28. on jaaraama
(Commentaires)
...lli 6i66e ful6e minne ko miijo am koyo ngenndiyankoo6e fof ndentu wona nezzo gooto nbele 6e nballondira wadde deftere hono saggitorde hono ko wiyete diksoneer tawa kala 6ii pullo no waawi saggitaade h...
01-06-2010

... GAY jaaraama. Tinno-ɗen mbele o weltoo e lelnde makko ndew-en e laawol makko he. Jooni hankadi bur-en wadde ko memotoo: sosde kaalirde e ayawirde e keblordi e jeeyirde e gollordi tawa ko e Pulaar. ...
30-05-2010

30. Njettoor
(Commentaires)
...inndude ko yetter Alla noon sabu hayɗuum ko Alla e Mon waɗimi ɗum danñde koye mon ndanñmi waawde wadde ɗum mbelam koko waɗi mi ngada benñweñ haami ronnki anndu holko pon mi winndu njaafo ...
23-05-2010

31. Namdal
(Commentaires)
...of ajaarama.oo makki sal hay huunde oo wadanani leñol gol e sahaa de oo wonee laamuhe Oon hol ko waawi wadde wa wadf :?...
15-05-2010

...inoobe nder galleeji ( kadi tawo ko ɓaleeɓe, sabu ɓe mbiyata ko ɓeen ɓuri waawde farayse, ekw...). Wadde ko naafigaagal boltalal. YOO HARE JOKKU....
13-05-2010

33. sannza fuuta
(Commentaires)
...oyde caltoza, kono so a fuuntii hoyre maa, gozzo oo faamantaama, ko wozi zum, ko a mauritani naajo! eey wadde ko a capaato, wallaay. wona noon haani, foti wonnde komi pullo. ko a senagaal naajo! eey n...
06-05-2010

34. golle mon jibini nafoore
(Commentaires)
...azi ngalmen heptineede nde tawno ko ndada ton ko wona galleeji mon ma gure mon ndadanton ko leñol ngol waddekay golle mon cooyaani kala mo janngi o kabaaru so leliima zaanoto seydi saar golle ma pee...
05-05-2010

35. jontaado men
(Commentaires)
cerno haadi awadii no ngowna daa wadde nii sabu humpidde banndi raa6e mbodo wii maa yoo geno sellen doole maa baaba wadii ko anndi raa kalo do yehi d yehi nawrat ko pinal men yoo geno sellen d
29-04-2010

36. Ruttude teddule
(Commentaires)
Jaaraama wanŋgiyankooбe lowre pulaagu teeŋti noon e wadбe miijooji mum en e ngel binndanngel.Alla dey ne waawii jikke mon waasa sooyde. Ko cooynidon e бunndu ganndal koo tawa ina e mayru. En t
27-04-2010

37. Njettoor
(Commentaires)
Jaaraama wanŋgiyankooбe lowre pulaagu teeŋti noon e wadбe miijooji mum en e ngel binndanngel.Alla dey ne waawii jikke mon waasa sooyde. Ko cooynidon e бunndu ganndal koo tawa ina e mayru. En t
27-04-2010

38. Binndoowo
(Commentaires)
... wootaneede! Ebo ngoppee wootande ɓe kaɓantaako on, ndarantaako on, kaalataa haala mon! Abdullaay WADDA e ɓadiiɓe ɗum fof kollii on won'de ɗo mum en ɗoo, on ngonaa yimɓe, saka ngonon seneg...
19-04-2010

39. DAAKA
(Commentaires)
...ee,yimɓe jogiiɓe kisal renndo ko wabo e wabo. ɗoo kadi gooŋɗinii ko mojaaborgal nelaaɗo Abdullaay wadda maggal ko haal noo toon ko,o wiy-no,diine senegaal moƴƴo woni tan ko tuubaa,kaan haala s...
18-04-2010

40. min duwnii ma mon
(Commentaires)
...yde me kalo taa foddee ji ma66e gede baade nii ena certaa her sernaa6e men kaalee laamu ablaay wadda ko6e jas6e son kaalo taa 6e kula taa on haal pular en won6e e nder laamu nguu kam k...
17-04-2010

41. Kabaaru e Duwaaw
(Commentaires)
...orii kaala makko haa tiiɗi keŋ ! Ko himme, softeende, katantaagal, laaɓndeeraagu e njurumndeeraagu o waddata e moosaango ko aldaa e waylaade. Kono so balɗe ngasii, ko hootde heddii. Alhajji Kaalii...
17-04-2010

42. miin dey leydam haawikam
(Commentaires)
... mum ina nangi junngo mum yiyata wazata ina wazoya jamma e ñalwma to banngeeji gozzi ina woppi to foti wadde zo so wiyaama potal ina senegaal onaa goonga sabu no feewniri tuuba ni so feewno ri noon d...
16-04-2010

43. guido fulbe
(Commentaires)
...daani.mbete enen ko nitan ngonirten e leydi ndi nganduda ardiibe mun njidaa pinen. so tawi wonko podden wadde mi yarlitiima wallitde haa do doole kaadi. a diaarama....
14-04-2010

44. wadii faayiida
(Commentaires)
...iima (farancophone) to e (Belgique). ko yide6e koye ma66e. E6e mbaawno wiyde ah 6eedo dey 6uri en doole wadde noon njantinen, kono 6e kadaani doon tan. Yeru: Hannde gure ene nder leydi beljik so tawii...
10-04-2010

45. siftoorde
(Commentaires)
...hra e duuɓi sappo e joy.Ɗum noon haawimi.Kono ko oon jamma pellitmi jangude pulaar e haa jooni mboɗo wadda heen.So ALLA, Jibril Hammee Lih en mbaɗii ko haani e ko foti. Ha jooni yimɓe men ina mb...
06-04-2010

46. Salmitaango
(Commentaires)
... suka" (Psychologie de l'enfant).Ko ganndal teskinngal no feewi e nde nehdi. Ina waawi, so en keBii Dum waDde, wooda ko nafi e faamde yoga e geDe. Yo en newnane yettinde fayndaare men. ...
06-04-2010

...awma kulliɓiniiɗo,dabu ko ñalawma mawnin'gol keefeeru e nder leydi senegaal,ooɗo sanam mo Abdullaay wadda waɗi,ko huunde bonnde e leydi juulɓe,ɗumɗoo ko miijooji debbo makko woni ɗoon,sabu oo...
05-04-2010

... laamuuji men, to kisal men, to bangeeji keewdi. Darinoobe haa jeytaare hebaa njaaraama, jooni noon ina waddii men nde ndeenaten, timminen darnde nde be puddii nde. Alaa e sago yonta gardo fof watta h...
01-04-2010

49. seydi saar
(Commentaires)
mbaroodi leñol awazi ko ngoowza wadde ngam ngoo humpito laamngo ko faati e ngonka senegaal ko heewi heen ahaali kono cazeele leydindi haaldo taako sabu ko gumzo pahho ardi leydi ndi nafata kay sayiya
31-03-2010

50. wuufat tan!
(Commentaires)
...tani; teenti ful6e wiyetee ko FLAM woni tuugorgal mum en, kono lowre ma66e alaa pulaar -so mi juumaani- wadde hono yim6e men paamirta golle ma66e e hare ma66e nde 6e ngoni e dow mum jamma e naage!? KO...
29-03-2010

<< Début < Précédente 1 2 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥