NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés tintin 
29 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher tintin avec Google

Résultats 1 - 29 sur 29
1. Tintino moyyo
(Commentaires)
Saar;a anndinii so won daaniibe,won feertube gite ina cooynanoo leñol ngol do bamtaare ummortoo pulaar e fulfulde meeden.seydi saar;a hollii so won dariibe ina yefta pulaar ina mnadta e demde godde,w
06-05-2010

Banndiraabe kala tagaado sooraa fitaandu maa meed maayde, maayde ko damal udditiingal ine fada kala jibinado. Hannde kadi nde naatii e galle debbo dimo daneejo , juuldo tiidninoodo e besngu mum e len
03-08-2009

.... Gila ndeen ko e gollondiral min ngoni. So alla jaɓii kadi ma mi tawtore hiirde ndee. oɗon ñaagaa nde tintinton sukaaɓe wonɓe e palɗe ɗe koɗ-ɗon ɗee ngam ena naata e mayre. On njaaraama S...
29-06-2009

4. tintinde
(Commentaires)
baaba sammba mayram kummba,jimannoodo gumbalaa e weltini fuutankoobe, o saŋkiima haŋki ñande 23 06 09 to niimaa worgo maayo,caggal ndebe taccina rewo,be kodi bannge worgo,tolno wuro niimaa ngo, yo
24-06-2009

5. ko noon woori
(Commentaires)
...adi maa hollir e ayaawo hablirde leydi senegal ko 6ooyata,maa en etto anndude nde jogorii hollireede, tintinen, banndiraa6e, mbate maa njii dii noodi e nder dingiral COLUMBUS,ko wanaa duu en nje...
19-05-2009

6. golle m on njoodi
(Commentaires)
Ceerno hamme amadu lih golle mon fof njoodi, lenyol ngol weltiima. on kabri on tintini, tawo koy pulaar laa6do cer,yoo alla 6eydu mbaawka, denndaangal wallitoo6e pulaar
18-05-2009

... doo: www.mozilla-europe.org maa www.mozilla.com...dhoo hay alkulal gootal ronkataa laa6ude... A jrm e tintingol pulaagu.com yiide maa nden, ko toolii maa ka lowre-jeese men doo......
22-12-2007

8. TINTINNDE
(Commentaires)
Bandiraabhe halpularen kabaru jam , ko yidhnode habrude onn hono garangal bandiraabhe men umoraade diiwane futa dho e leydi ostrali gnande 19/11/2007. bheedho arbhe dho bhe limtete ko bandiraabhe men
20-12-2007

9. weltaare e tintin'de
(Commentaires)
Mina hevi weltaare mawnde e zee golle mon moxxe sanne. Veydee tinnaare njoovozon munyal Alla wona ballo-mon pooma. Mi anndina-on won'de Kawtal jaqngoove Pulaar Fulfulde e leyze Aarabeebe, Keer yaltin
27-10-2007

...naaki, yo mi winndu seeɗa, hay so hello e deftere am eɓɓeteende ndee. Kuɓɓu-mi gootel e cinnde ɗee. Tintine Facebook puɗɗii arde. "Kaari innii-ma e yowre..."; "Kaari fesii-ma e ...
03-11-2017

...aji ɗiɗi tan, neɗɗo ena waawi maayde heen. Wadde, fotaani yowiteede e pompiyeeji ɓe nganndu-ɗaa maa tintinee, ndenta, ɓama kaɓirɗe mum'en nde ngona e arde. Yaama nih to ɓe ngoni toh, nde ɓe...
16-04-2017

... e carworɗe Mozilla. Tuma kala nde Firefox OS hebori yaltude e leyɗeele men, maa renndo ngoo fof tintinde. Kono enɗen nganndi wonde maa wood wiyɓe hol sabaabu Pulaar ena heɓa oo fartaŋŋ...
22-06-2014

...nditii kam e Miss Peul Diasporaa 2014. Nde o haalani-mi, mbiymoo-mi aan kam so aɗa naatna-mi e ɗuum kam tintin-am! Kono miin ne mi waɗaani ɗum caɗeele, njaɓ-mi sabu miɗo anddi miɗo waawi nawde...
26-03-2014

...to galle njaatigi men. Tawi ko adii ɗum seeɗa, Tabara Hammaat Bah jokkondirii e Alhajji Aali Jallo ngam tintinde ɗum garal men ɗoon e nokku hee e dañde ɗo ngon-ɗen haa ngasnen haaju men e...
01-02-2014

...aade e higgu tawa wofaani, ŋuuraani. Kono hannde ndee jappeere weddaama. Golle men alaa e sago lollinee, tintine renndooji kala ɗo ɗemngal tiiɗi, ɗo ɗemngal neeniwal hiisaa, yiɗaa, hokkaa hakke...
04-11-2012

...wanngorde ndee yuɓɓude, hisde e welde huutoraade. Kala ko ɓe ɓeydi e Firefox, wanngorde maa maa "tintine", wiy-maa yo a aaf ɗum e nganndi maa. Noddaandu fayde e Fulɓe Renndo ...
10-06-2012

...de. Eeraango werlaama feewde e renndo ngoo wonde kala mbanndiraaɗo kumpitiiɗo baɗte makko nde tintinta neene makko e ɗeeɗon noddɗirɗe (Senegaal). Mo waawaa noddude e ɗee noddirɗe ...
25-05-2012

... ɗe min ummini ɗee ngam anndude hol huutortooɓe yuɓɓo Android, Nokia, Bada walla yuɓɓooji goɗɗi. Tintinee musidɓe mon e ɓadiiɓe-on mbele eɗen keɓa heen humpito hoolniingo. Min njettii-on...
26-02-2012

Fulɓe ena mbaawi wiyde hannde "en ndañii belaa"! Pulaagu.com wonnoo ko e eɓɓude ɗii lebbi fof yaltinde daarol natangol (bande dessinée) e ɗemngal Pulaar. Ngoo eɓ
03-08-2010

...mum, ko ejooje ɗo foti hayliteede, coomɗi juuɗe (gant) jerɓooji kam e corsorti henndu ɓittaandu ngam tintinde dognoowo oo kala faayre, hono no Obs. keso (Nouvelle Obs) facciri nii. Walaŋ...
18-07-2010

...eewaani bayyineede ɗoon e ɗoon so wonaa kuule ɓama ngam lomtaade-mo, kadi maa o wirnee nde renndo ngoo tintinee. Ceerno Baara lomtinoo ko Seriñ Saaliw MBakke caŋkiiɗo e hitaande 2007 cagga...
01-07-2010

...jamaaje , o holliti ko ngenndiyaŋke men jiɗɗo ɓamtaare leñol ngol e pinal mum hono Usmaan Kebe tintini mo ñalngu nguu ana ummorii leydi Belsiks , o jokkii heen ngati ko kaŋko jeyi.&...
04-10-2009

...ko o jeewtoowo,jirwinoowo baawɗo jimol belɗo nguurndam. Mammadu Lih Faandu Almuudo Wullaango, Eden tintina sankaare Bammbaado mawdo hono Aali Demmba Fari BAH jeyaado to Siincu Bookar Aali to Fo...
20-04-2009

...ɗii. Yeru, kala nde kuutortooɗo IE8 jogori aawtaade sakere waɗnde ñoŋkoto, waŋngorde ndee maa tintinne ko ngaawtoto-ɗaa koo moƴƴaani e ngaanndi ndii. Kadi ena waɗaa e waŋngorde hesere...
11-04-2009

Musibɓe fulɓe, waŋngiyaŋkooɓe e geese Pulaagu.com, mi salmninii gooto e mon kala! Ko adii, miɗo tintina-on mi artii ɗoo e Farayse caggal nde ɗannanii-mi duwaawu e juuraade to nokku men Fuuta-
04-04-2009

...ttiima e joom mum hannde 27 MBooy 2009 to NDakaaru. O wirnoytee ko Koldaa so Geno haajii. Fulɓe kala ena tintinee ndee ustaare nde Alla waɗi e men. Hol gonnooɗo Ibraahiima Jaamanka? Ibraahiima ...
27-03-2009

...o o caŋkiiɗo to nder galle tuubaako mo o wuurdunoo to Tuluus ɗoo. Wiyaama nde o maayi ndee tuubaak oo tintinii koreeji makko gonɗi Senegaal, ɓeen noddi wonanɓe ɗum en Farayse ngam laaɓtindoo ...
16-11-2008

...a waawi jaggeede e lowe keewɗe: ABACAST - SUNUKER - CRIDEM - Oɗon ñaagaa nde tintinton ɓadiiɓe on sabu wona neɗɗo kala tinata ko wayi noon. Yeeɓooɓe e geese, deenoɗ...
17-01-2008

29. Jime e jimɗi Pulaar
(News/Culture et les arts)
...Jewte hirjinooje saraama lollinaama 5.Jaambreeɓe men ɓen yeeso hikkinaama Moƴƴe hawtuɗe en ɗen yaltintinaama ɓ.Tee lamɓe ɓen haɗanooma ronkaama Ta ɓe tampin en , ɗuum ɓe teŋtinanaama...
12-05-2004

<< Début < Précédente 1 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥