NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés tijjaani 
82 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher tijjaani avec Google

Résultats 1 - 50 sur 82
1. davvaande
(Commentaires)
..., muultaade huunde e defte ɗe muulnoo, ngasɗe hannde e jehre hee haa laaɓi, ko wa’ino ANNDU DIINE MAA. TIJJAANIYYA e kadi deftere hesere, nde ngannduɗaa ceernaajo oo waɗi ɗum haa gasi, woni AR...
09-01-2012

2. Weltaare am
(Commentaires)
...nyol ngol coftal,kadi maa foooɗtan en kadi won e yimɓe.Enen ɓiɗɓe fulɓe eɗen kaani faamde wayde hono Tijjaani Aan walla Murtudo weeɓaani etee ko feccere,kono so tawii kala ɗo njooɗiɗen eɗe...
25-07-2010

...ditde dame kaaldigal e jeewte coktanta en dame peeje e kawraaɗe….Enen kala eɗen nanta haa jooni konngol Tijjaani Aan e daande mum e nder lugge noppi men, nde o wi’i: won wonɓe ɗoo coodii ɓale...
15-07-2010

4. yo jogoro jam
(Commentaires)
Seek tijjaani so waɗii lannda ndaw ka foti,sabu koo neɗɗo ganndo,koo neɗɗo koolaaɗo,koo neɗɗo nuunɗuɗo,kadi koo ganndaaɗo e Aduna hee fof.ngam o woni jaagorgal caggal leydi(ministe eteraase
09-05-2010

5. DAAKA
(Commentaires)
...men;so daakaa yontii,ngusten caaleeje mbaɗten mahateeri so dañaama.en calminii en njuuriima ceerno Aamadu tijjaani bah e ɓesngu mum. A jaaraama Ibiraahiima saar....
18-04-2010

...obe fuuta yoori sumi ko hanaani wonde woni ngare hay so en ndenndaani parti ndennden feere makki fiyaama sehtijjaani gaajo fiyaama en ngala laabi moyyi laabi bodeeji daande mayooji ko enen mbela mi wo...
07-04-2010

7. JAARNAADE
(Commentaires)
Fedde Tijjaani Aan wonnde to nuwaasoot golle mon mbadii faayiida,leñol ngol fof weltiima e dii jammaaji 2 di mawninɗon, oo jaambaaro mo geno mawnini,woni tijjaani aan,e bismaade on heen kadi,daande
27-03-2010

...inndere he, yo tiiɗnoto jokkondira e banndiraaɓe fulɓe. Tiiɗno-ɗen e diine men Lislaam e laawol men Tijjaaniyya kañum e pulaagu men ; ndenten ngonen gootum. So Alla geno o suur, sellina juul...
17-12-2009

Fayndaare am ko wallondirde e juuɓe kala ko yowitii e diine men e Coñce men kañum e laawol men Tijjaaniyya. kala heen ko feewi fooccii e ko hattan Alla, kala heen ko ooñii ko miin sabu timmal woo
05-11-2009

10. Mammadu Dem
(Commentaires)
... ena seerti e yiyannde Ceerno Njaay Saydu Aamadu haa inniri mo innde Katante leñol ndee. Woo kaa haala dee Tijjaani Aan zaldi min nde yaltata aduna ndee. Wonaa zuum Murtuzo Joob haalani min e Katant...
11-09-2009

11. ZUM KO RUSO...
(Commentaires)
... no Alhajji Banal fiiliraa lefol haaliyankaagal e no ngamri wanngo fentiraa to Madiina gunaas Ceerno Aamadu Tijjaani Bah Madiina gunaas. Min nduwaniima almuudo ngay ngam golle mum joozze.Hoto o hul g...
25-08-2009

12. Miijo ngenndi
(Commentaires)
...ido e ina daranii leñol ngol,be njidata ko fuuntude dum,be ndokka dum palasel,be mbiya dum deyyu hoto haal,tijjaani aan woyaniino duum leñol ngol,o wiy maataw joomum wiyata so haali palaas muudum in...
21-08-2009

13. on.njettaama.sanneh
(Commentaires)
...nndungo..e..weltaare.ono..tabital..pulaagu..darnde..mon..e..lenyol..hee..selli..doole..haa..teengti..fedde..tijjaani..aan.yoo..alla..yurmo..yaafoomo.ya.barke..lenyol..makko...
11-08-2009

14. Duwaaw
(Commentaires)
...n enen heddiibe munyaneede ko juuti,wondude baawol booyen sakkanaade be e duwanaade be.Aamiini;;;;; Aamadu Tijjaani Kase To Madiina Gunaas juuriima on duwaniima on!!!...
28-07-2009

15. weltaare.mawnde
(Commentaires)
weltaare.mawnde.fa'y.de.ngenndi.yangkoove.hatanteeve.saliive.ywaare.tijjaani.aan.na.wi'yanno.hoto.kavezen.xetten.fetel..kono.kavezen.njooten.hujjaaji.menkevn.ko.pozzen.hebdeko.sa.wi'y.yoo.alla.yurmmo.
26-07-2009

16. SEEDANTAAGAL
(Commentaires)
...ooɓe ndee ko haannde, kono ko mi kuminooɗo he binndi ɗemngal am Pulaar. Ceerno Murtuɗo tawi mi ko galle Tijjaani Aan to Arwaa Golloko he wuro wiyateengo Mantu laa jolii Farayse, o laaɓndii so mi...
29-06-2009

17. Duwaaw
(Commentaires)
...yye njabbomo kanko e denndaa ngal maaybe juulbe, yoo Allah wadmo to wadnoo heeriibe almudbe seekanaa Ahmada tijjaani. Hoto caggal makko finnir lenyol ngol.(baawo duum so odon njogii niimero Kayyaa Jo...
22-06-2009

18. Taaree Allah
(Commentaires)
...lewlewe ngal alaa hono mum " Mammadu jummbii laabii diide laabdi fof etee o holliri yidde makko e laawol tijjaani hayso e ko wandtindii ko omo badi noo sappo e goow en .Laawol keewngol sooninkoobe ...
14-06-2009

19. Murtudo yahii yawnaaki
(Commentaires)
...e jimDi: so haayyooy ma, Daas wiyi. Jiggo Tafsiiru, Mustafa Boli, Abubakri kaaliidu, Ibiraahima Kaasum Bah, Tijjaani Aaan, Yero Dooro Jallo, Bah Seydi, Kebe Muusaa, Saar Aamadu, Abdul Qudduus Bah, Sih...
14-06-2009

20. darne seerembe
(Commentaires)
...le . EBE POTI NOON DARAADE NGAM BE KEBA FOTDE MABBE E SENEGAAL SENEGAAL FECCOTAAKO KADDUNGAL GALLE KALIIFA TIJJAANI WADATAA DHUM FIRTI KO AADA YO BE MBALLU EN NO PAAMIRDEN DIINE ALLAH O...
04-06-2009

21. GENO YURMANO MIN JAHƊO!
(Commentaires)
He innde catal Tijjaani Aan ngal Tabital Pulaaku Farayse, min nduwaniima Pulaagu fof ngam ustoreede sehil men Ibraahiima Jaamanka. Musidɓe heewɓe kollirii darnde oo jaambaaro mo heednaano daranaade
29-05-2009

22. jaalal mawngal yanii
(Commentaires)
...abinoondu baade kaaddi nguurndam mum ,mi neldii duuwaaw keeriido ceerembe am sammba jaamanka yuusuf balde e tijjaani mbaalo ekn, eden ndennda e ndee sunaare :cry :cry :cry :cry...
29-03-2009

...aa mi ko Aañam Yeroyaave, ngon mi ko leydi Farayse, njeyaa mi ko he fedde Tabital pulaaku Farayse to catal Tijjaani Aan:0635509091/ 0952955354/katantelenyol13@yahoo.fr...
07-11-2008

Gite am mbadii gondi ALLAH e sooynaade duule gaabde moyye!caawde yurmeende ene ummorii Farayse(orop)ne tiinditii e Galle Baaba,ko bural tan,ko muñal mawngal,ko yarlitaare Bibbe Fulbe,naatbe e ladde m
27-10-2008

25. BELAA PULAAGU
(Commentaires)
...mtoroo he mbaydiiji keewɗi. Mantu noon addii waalaare mum to bannge pinal pulaagu. Minen yimɓe Catal Tijjaani Aan ngal Tabital pulaaku Farayse to korbey Eson min keɓii fartannŋe taweede ɗee...
21-10-2008

26. ina haani
(Commentaires)
...o heen konngol mum nde tawno ko a katante leñol dariido ngam bamtaare pulaagu ñande kala e to woni kala. Tijjaani woyanooma kono hande a dariima e momtude gondi bibbe fulbe yo GENO suure reena e ka...
08-10-2008

Mi weltiima no feewi sabu ko a gooto e gollodiiɓe am gila hannde araani. Hakkunde Pari, Bordoo, Orliyaa, Mantu, Etamp... alaa ɗo ñallaaka walla ɗo waalaaka ngam ɓamtude Pulaar/Fulfulde... Lowre
10-09-2008

28. weltaare
(Commentaires)
...ndo men, mi weltiima mi jaariiima jokku, mino tami binndanɗe maa mi waɗ feere mi nelda maa ɗe a yettaama Tijjaani Mbaalo....
09-09-2008

29. yaakaare gasataa
(Commentaires)
...o wuurii anndaaka soo maayii o hattetaake (yeewetaake), wuurdho mo liggaaki soo maayii o wulletaake, Ceerno Tijjaani kam liggike,heew6e e yah6e men golliino feerii laawol...enen kadi tokkoden heen......
23-12-2007

30. Duaaw
(Commentaires)
...ah Geno Bajjo o yurmo yahfo Bannden Gido men mo ngannduzen laatinooma jaalal Pulaagu e nguurndam mum:Ahmadu Tijjaani Jallo. En neldii duaaw fayde e pulaagu fof teenqti noon e vesngu makko e banndiraa...
21-12-2007

31. duwaawu
(Commentaires)
...e yaafombo yo alla haarnumbo al janna e neldi ngenndiyankoo6e me ruttii6e e joomum en ko wayno tijjaani aan en saydu kan e heddii6e fof en neldi duwaawu ,fedde men pinal e gol...
16-12-2007

32. jaalngo
(Commentaires)
so tawii ko goongo,en mbaasii ko en ngontaa dande,sabu eden teskii.gila e sammba caam haa e tijjaani aan.e seydu kan eyero dooro jallo en dancaani ,hono mabbe.yo allah yur mo baaba labba haarna dum a
11-12-2007

...go, haali toon haala moƴƴa baɗte jokkondiral juulɓe e jiɗondiral e moƴƴondiral mum'en. Ceerno Ahmadu Tijjaani mo MBambiloor kadi teskaama e jooɗnde hee. Caggal ɗuum, ko sahaa teeŋtuɗo e Ziy...
28-04-2018

Ko hikka waɗata duuɓi 25 ko ceerno Maajakate Kah waɗantee ñalɗi mawɗi diine e dewal All toon to wuro men Aañam Siwol. Ko ñalnde Hoore-Biir 21 lewru Seeɗto nduu ziyaara
19-04-2018

... Mawnde 27 to Aram. Gorko mo yejjittaake suddiima leppi leydi. O abbiima yiɗɓe makko Yero Dooro Jallo en, Tijjaani aan en, Saydu Kan en, Jibril Hammee Lih en, Murtuɗo Joop en, Gellaay Aali Faal en....
03-11-2017

...ttii ɓa payti Welingaraa. Ko ndeen nanondiraa wonde yo o ubbe Madiina Gunaas, to leydi ceerno makko Ahmadu Tijjaani Bah, mo o woni almuudo mum jaɓɗo. Alhajji Buubakar Balde nana lelii hannde...
10-07-2014

...oru Barka, saajo  miñi mum Alasan e Aluseyni, ɗiɗo funeeɓe, baaba mum Faatimata dikaajo e Tijjaani Aan, luuti tokara baabooy mum, yettinii nulal mum haa timmi. So laaɓii ko ...
14-04-2013

Ko hannde waɗi balɗe sappo e tati e garal Ceerno ina hawriti ñalngu uddital jumaa mo Peti Pari ɗoo e Liberwiil. Woni e almuudɓe ngari jumaa ko gila waktuuji sappo subaka ngam heɓde j
15-03-2013

Ngam safaara e golle diine ɗee e jokkere enɗam, Ceerno Ahmad Tijjaani Bah mo Madiina Gunaas, immaniima njillu mum, no woowi waɗde e ɗii duuɓi fof nii to Farayse; o hirnde Dakaar jofnde alk
22-07-2012

40. PULAAGU: Ñalngu Pinal Tabital Pulaagu to Gaboo
(News/Organisations et associations)
...Caggal ɗuum ko Hoohooɓe e annduɓe woɗɓe ndokkaa konngol ko wayi no Ceerno Suleymaani  Jeeri Soh e Tijjaani Lih garɗo lomtaade Fedde Fuuta e wondude e sete mum. Kono mo woni kala  e ma...
15-06-2012

..., suka Gawlo gooto joom rastaaji juɓɓuɗi naati digniral, addi kadi ko weli, ko welƴi. Rewfti e makko ko Tijjaani Gawlo lollirɗo Ebène Gawo, gummoriiɗo haa Lyon, Farayse! Ebène Gawl...
13-05-2012

...ii hebleede? Hammee LIH:Caggal lefol am wiyeteengol "Aadi", ngol innir-ɗen noon sabu ko Tijjaani Aaan huutortonoo konngol "aadi" ngol. Ngol-ɗoon ko hitaande 2002 ngol ya...
28-04-2012

...o ɗum waɗi, ñalnde 14 lewru seeɗto hitaande 2001, nde Alhajji Abuu Sammbooru Barka lollirɗo Tijjaani Aan heɓtanoo e juuɗe men, en ngoyii mo . Woondu saɗtundu, en ngoyii mo haa waame...
14-03-2012

...iƴam Ceerno Usmaan Sih go’to e gollodiiɓe hoyreejo leydi ndi, tawa kadi ko ɓiyi jibnaaɗo men Seek Tijjaani Sih jaagporgal kalfinaangal ñaawooje (justice). Ndeen ɗoon ñaawoo...
25-11-2010

...nkaama yoo darto, ɗuum ina mbaawi wiyde ina woowtaa. Holi ko hirndanaa e oo kikiiɗe? Holi ndii njuɓɓudi tijjaani e oo jamma? Hay so tawii ɓooyaani ko Fedde Fuuta lotti golal Pulaar e nder ...
10-11-2010

...ilde;i men e musidɗo men Abdullaahi Yaaya Nget ko e ndeen wempeƴere malaande jeyaa hannde o, sabu Alhajji Tijjaani Aan mo Gamaaji e nguurndam mum ina wiyatnoo neɗɗo famɗataa haangete. Ko e ndiin ...
13-09-2010

...ngo sosaande ko ɓooyaani tawa payndaale mum ko doolnude diine islaam e sarde laawol Kalifa men Seek Ahmadu Tijjaani Seriif tawa ko e gardagol musidɗo men Basiiru Bah, Abdullaahi Jallo, Mammadu Caam,...
12-09-2010

Me Abdullaay Wadda, Hooreejo leydi Senegal fiilii Seek Tijjaani Jakate Hooreejo Suudu Diisnordu Ñaawirde Toownde (Cour Constitutionnelle), ngal-ɗoon toɗɗagol waɗnoo ko ñalnde 13 le
23-08-2010

... ɗii ɗoo ñalɗi pine e ko ɓenni koo e dow teddungal ngenndiyankooɓe men, mi limta: ñalɗi Tijjaani Aan, ñalɗi Yero Dooro Jallo, hannde ko Pr Umar Bah yontaa. To bannge saakto...
04-08-2010

...aar, kawbel (cowbel, galle kosam), Air Mali, western union, bgfi: kamisoko bismaa. Gabcel yejjitaaka,Sammba tijjaani jallo. Awluɓe ndokkaa konngol ngaddi leeso, ciftini yimɓe ko firti Tooro, ...
01-08-2010

<< Début < Précédente 1 2 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥