. . . : : : | | | | Yontere Ceerno MAAJAKATEE KAH - Mawningol golle kalifa men mo Aañam Siwol. | | | | : : : . . .

NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés tigilde 
28 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher tigilde avec Google

Résultats 1 - 28 sur 28
1. Hol no wayi e mon?
(Commentaires)
Mudisdɓe tedduɓe hol no tigilde ndee wayi e mon? So won e mon gaynuɓe jiñtude-nde yoo neldu natal mum e ñiiɓirde lowre ndee (les lowre toh). So ordinateer "français" njodi-ɗaa, fiy e ƴiire "
08-05-2012

2. salminaango e weltaare
(Commentaires)
wattude feewnude tigilde e demngal pulaar ko ,faayidaagal timmungal sabu aan ceerno ibraahiima saar ka ganndo ngenndiyanke ,harbiyanke yo aa wuur ko juuti sabu nguurndam maa ina heewi nafoore gila e w
03-08-2010

3. jihaad ina wazzi
(Commentaires)
... yoo pulaar winnde tawa a haa6ata atampata ñande kala aza adda ko ina nafta leñol ngol ko zuum wazi ndee tigilde cagal nde tiggidmi nde hay cazeele goote mi dañaani heen sowonaa 6eydani kam ngartam...
10-04-2010

4. TIGILDE
(Commentaires)
Tigilde ndee waɗii faayiida,sabu nde ittii yeeweende,nde ustii miijooji aduna ɗi ngasataa ɗi,nde hoybinii ŋoŋɗi e gite amen.kadi seydi saar, yaa anndu ngonɗaa koy janngin'de leñol ngol,ngam ka
10-04-2010

5. On njaaraama
(Commentaires)
...tee miɗo yetta-on e jowe mon. Kono miɗo yiɗi kadi anndude ɓaawo weltaare mon, hol ko paam-ɗon e [b][u]tigilde ndee[/u][/b]? Mbar on njiiɓtii-nde walla? Hol caɗeele keɓ-ɗon e mayre? Ko ɗum a...
10-04-2010

6. Abuu Jaañ...
(Commentaires)
Mi salminii-ma kaaɗdi salminaango. Kala beltotooɗo e jiintude tigilde ndee ena ɓeydana-min softeende jokkude e ɗee golle. So Alla jaɓii fayi ko yeeso. A jaaraama
07-04-2010

7. Njettoor
(Commentaires)
A jaaraama Ibraahiim Saar Caggal njettoor teddudo ko anndinde tiimoo6e e nde tigilde wonde ko nih lenyol 6amtortoo;lenyol ko maa jogoo humpito jogoo peeje jahdooje e pillital.... kala jogii6e sukaa
02-04-2009

8. njettoor
(Commentaires)
...l daraniidho bamtaare demngal men pulaar so dum bennii ko hollitde weltaare e weytaare sabu yi`de mi no tigilde pulaar siforii sikke alaa ko yeeso paandidhen jannde e witto demngal men ena bura ka...
13-11-2007

9. A jaaraama
(Commentaires)
Tigilde ndee no wondani en e fiira, a jaaraama heen kadi sanne. Ko wonaa dum, mi meedii neldude ma winndand`e, kono a yaltinaali, kadi mi winndii ma imeel laabi heewdi, kono a jaabitaaki, yo Ceerno
07-11-2007

10. ba
(Commentaires)
golle ma njoɗi pewi e caaktungo ma tigilde nde a jaraama
07-11-2007

11. Alkule men
(Commentaires)
So on ƴeendiima tigilde ndee, ende waawi wiyde-on ena waɗi pergitte so on naatnii alkulemen ɗee! Paalkiso-ɗee, caɗeele ngalaa!
19-08-2007

12. TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
...yiytondirde e konngi ɗi meeɗaa walla mbayri nande! Ko ɓuri heen tiiɗde koo ko naattinde tigilde e nder teknologii haa jiɓtiyaŋjooɓe, ɓeen tigihekmiyaŋkooɓe saasɓe mbaawa ...
13-10-2017

13. TIGILDE KELME: Lewru Juko nduu addii kadi fertunde e tigille!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe Fulɓe, ndado-ɗee! Tigilde men hesere ndee arii, yettiima ɗoo. Ngol-ɗoo laawol kam, soklaani ko miɗo ɓetana-on toosgol mayre, oɗon nganndi mi yiɗaa ko alaa kaata, ko ŋakki &nti
22-08-2017

14. TIGILDE KELME: Nduu lewru ko tigilde toosnde, muusnde mbaɗ-ɗen!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Haala maayii! E weetndoogo hee, en keɓii wortaade tigilde nde en meeɗaa waɗde hono mum. Mi lolliniio postol e Facebook ngam woytaade horaade-mi gaynude nde, Alla e mayre toosde! Mi ɓil ɗo to
10-04-2017

15. COFTAL NGAANDI: Tigilde Kelme adannde e ndee hitaande yettiima ɗoo!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
...e koye mon, addi-mi ɗoo ko ñiklude ngannde mo woni e mon kala, kañum e muusnude koye e ndee tigilde nde tooke mum meeɗaa yiyeede tawo e lowre men! Ko miin teyi kadi, mo welaaka fof yoo...
29-01-2017

16. COFTAL NGAANDI: Ngaree ñiklee ngaanndi mon e ndee Tigilde!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
...mon kadi e ndee maayirde hitaande 2016 ngam jiiɓde hakkillaaji mon ɗii kadi tawa ko e to fannu ɗemngal. Tigilde meeɗen ɓennunde ndee waɗii sooboyoobo tigi sabu heewɓe neldii jiɓtere mum'en hay...
18-12-2016

17. COFTAL NGAANDI: Tigilde Kelme artii kadi ñiklude hakkillaaji
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
...de haala! Ngar-mi ko muusnude koye mon, iirtude penndam ngaandi mon e ñiklude hakkillaaji mon. Ndee tigilde nde ngaddan-mi on ko tigilde heeriinde e nder tigille! Ko kayre ɓuri welde, ɓuri ka...
24-08-2016

18. TIGILDE KELME: Tigilde fuɗɗorde men hikka hade ko juɗaa ɓenndude!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
... njaɓɓaama kadi. Mi yiɗaa hebbinde haala ngol laawol, ko wiyde-on tan yo on cood Aspirin haa heewi sabu tigilde men 7re ndee wona ari oƴƴoo! Ende fatta, ende yiroo, ende bulɓita kaake tee so a b...
09-02-2014

19. TIGILDE KELME: Ngaree njiñtee tigilde men hesere ndee!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
...ɓe tedduɓe, en ngartii e duu lewru e golle men e yiɗde ɓeydude ganndal ɗemngal men. En mbayrii addude tigilde sanne kono ko waasde jogaade yaajeende tan. Kala sahaa, miɗo hatojina e heblude hono...
05-05-2012

20. COFTAL NGAANNDI: Ngaree muusnee koye mon kadi e tigilde kelme 5
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
...e mbismaa ɗoo e dingiral pulaagu ngam hollude ko ɓe tiiɗɓe koye, ko ɓe ŋelɓe! Kono noon, ahaa, ndee tigilde koy ari oƴƴoo koy! Sanne miɗo summba oo sahaa e miijaade tan no koye mon njogori m...
29-05-2011

... baaba mum miijo kodduwaaryagal. Henri Konan Bédié kañum e hoyre mum deppiima e ndeen tigilde politik. Ɓiɓɓe baabiraaɓe makko njɗnoo ko fusde lannda makko PDCI (parti democra...
21-04-2011

...ma talkuru mum koyngal ñalnde altine 4 lewru Yarkomaa ngu ngon -ɗen ndu, holi mo lomtii mo e ndeen tigilde politik ? alaa gonɗo oon so wonaa afo korsuɗo Abdullaahi Wadda e neene Wiwiyaan Wad...
07-10-2010

...noo ko almuudo moƴƴo seeremɓe makko mbaɗi e makko ceedtii e makko ka ɗo haala mbelka kono kadi coomka tigilde jamfa kulɓiniika e oon sahaa ɓe mbi’i : »Modiboo Keytaa ko  janngi...
24-09-2010

24. TIGILDE KELME: En ngartii kadi ñiklude hakkillaaji e ndee tigilde hesere!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
... ena addano-en sahaa kala ko ena gaannta, ena aanna hakkillaaji men, ngati ko ena hawjina gilɗi ko'e men! Tigilde ndee hannde ko Lihduɓe nde inniraa sabu maɓɓe mammude e ñaamde, haa teeŋti...
06-04-2010

25. COFTAL NGAANNDI: Tigilde kelme T°3, ngaree haa njiiɓten kadi!!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
... Mi arri kadi hannde ngam ƴiklude hakkillaaji mon ɗii seeɗa, haa gilɗi majji korhorta Alla e ndee tigilde hese tekkude! Ngati Tigilde men tataɓere toɗɗii ko ganndal ngaanndi tigi, ngaal ɗ...
14-04-2009

26. Jiiɓtere tigilde kelme 1
(News/Langue et linguistique Pulaar)
Musidɓe, haa jooni eɗen njokki golle men e ɗemngal pulaar. Caggal nde tigilde men adannde dañi lebbi ɗiɗi, en pellitii saaktude jiiɓtere mayre mbele eɗen ɓenna e tigilde woɗnde. Jiiɓt
06-11-2007

27. Tigilde Kelme: Ngaree njikten!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
...ddanii on ko meeɗaani waɗeede e pulaar wonande Geese: tigilɗe kelme! Mi waawaa juutnaade heen, saɓu so tigilde haalaama, golle e hakkille lomtotoo, haala abboo dow! Njuurno-ɗee ko leelaani! ...
19-08-2007

28. COFTAL NGANNDI
(Article statique)
En udditii ndee roger ngam ɓeydude ganndal ɗemngal pulaar e huutoraade pije baɗe hono tigilde kelme, gaanti, kelme jiiɓe (mots mélés), kelme joofe (fléchés) ekn...
14-04-2009

<< Début < Précédente 1 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥