NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés tappirde cinndel 
33 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher tappirde cinndel avec Google

Résultats 1 - 33 sur 33
1. TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe tedduɓe, Fulɓe yontaaɓe e ɓe ngonaa Fulɓe nanooɓe ngal, onon fof on calminaama kadi teddungo. On nduwanaama moƴƴe Alla e kuuɓal tawa ena wondi e coftal e darnde ngam toownude n
13-10-2017

...r kadi eɗem heɓa ɗum: o "hooka" tan o saloo yahde haa wona. Ndobo-ɗaa e doombel walla piyaa e tappirde haa tampaa, o salaa. Heewi ko maa ceŋtaa ɗum e kuuraa walla ɓoɗɗaa butoŋ ngam...
03-10-2017

3. TIGILDE KELME: Lewru Juko nduu addii kadi fertunde e tigille!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe Fulɓe, ndado-ɗee! Tigilde men hesere ndee arii, yettiima ɗoo. Ngol-ɗoo laawol kam, soklaani ko miɗo ɓetana-on toosgol mayre, oɗon nganndi mi yiɗaa ko alaa kaata, ko ŋakki &nti
22-08-2017

Jaayndeeji falnde Afik Bŋ Hirhaange fof mbaɗii adaa e yiɗde habrude wonde cumu muusngu waɗii to Daakaa Madiina Gunaas ñalnde 12 Seeɗto. Ɗiin jaayndeeji Enternet hay wootere e majji
16-04-2017

5. TIGILDE KELME: Nduu lewru ko tigilde toosnde, muusnde mbaɗ-ɗen!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Haala maayii! E weetndoogo hee, en keɓii wortaade tigilde nde en meeɗaa waɗde hono mum. Mi lolliniio postol e Facebook ngam woytaade horaade-mi gaynude nde, Alla e mayre toosde! Mi ɓil ɗo to
10-04-2017

Koko janngaa, mbir ƴeeŋɗo so artii e lammba heewi haaɗde ko e kombaa gooto! Ngati yonta oo jeelaani sabu ɗo o woppunoo ɗoo wonaa ɗoon o tawata. Doole njehii, goɗɗe keɓɓii.
19-03-2017

7. COFTAL NGAANDI: Tigilde Kelme adannde e ndee hitaande yettiima ɗoo!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Hitaande 2017 dariima, yoo darano en jam, kisal e ɓamtaare! Onon kala no ndiidorino-ɗon, oɗon nduwanee e mayre moƴƴere huuɓtidinnde, kañum e duwawu Alla nde haajuuji kumtotoo, golle n
29-01-2017

...tiinde Firefox OS waɗnde Pulaar ndee. Wonaa tan ɗoon haaɗi. Ko weltaare mawnde njogii-mi e habrude wonde tappirde Pulaar nde Firefox OS topinoo-mi gila ɗiya lebbi yaltii e cinndel ZTE OPEN C ngel....
28-12-2014

...e janngooɓe e winndooɓe Pulaar, calminaali kadi tedduɗi fayde e mon. Mi wayrii ɓamde kuɗol am (ndo! tappirde am) ngam winndude e lowre men. Waɗi noon ko miɗo riddondira e boje keewɗe. Ndee...
22-06-2014

Leñol Fulɓe, mbaɗten jili (hakkillaaji men) hoto en peccoraade inɗe tawa ko en leñol gootol. Kala he men laaɓndaaɗo, yoo o wiy ko o Pullo, ɗemngal makko ko Pulaar. Ndeenoɗe
17-11-2013

...ɓoo gootal e kuutorɗe ɓurɗe hatojineede e gannde kese wonande kaɓirɗi cinnde. Ngaal kuutorgal ko tappirde Pulaar wonande kaɓirɗi afaaɗi yuɓɓo Android. Sikke alaa, Afrik ko cinndel laam...
29-07-2013

En ɓooyii hoyɗude ɗum, hannde arii haa yettii ɗo men ɗoo sabu ko e yontere maaynde ndee keɓ-mi yeru cinndel Firefox OS ƴeewndo topayɓe (Developper Preview) ummoraade London. Firefox OS ko
03-06-2013

...ida tan, jaltugol Firefox e ɗemngal Pulaar woni taaɓal ɓurgnal mawnude ngal Pulaar taaɓii gila alkule e tappirde pulaartafaa... Ko dille ɗee tan pamɗunoo, yiɗde gollaade e higgu tawa wofaani, ...
04-11-2012

Rajo kassataya (www.kassataya.com) ena bismii-mi e yeewtre ganndal nganndi (informatique) lewru kala laawol gootol. Bismotoo yeewtere ndee ko musidɗo men Khaly Thiam gonɗo to Memphis, Dowlaaji
03-06-2012

Hiirde Fuutaŋkaagal (La Nuit du Fouta) jeyaa ko e dille mawɗe ɗe Fedde Gaynaako Ñeeñal (Begers des Arts) yuɓɓinta hitaande kala. Rogere hikka ndee ko fattamlamiire e njuɓɓu
13-05-2012

...tiima oo bannge nih. Ɗoo e balɗe daɓɓe, kala jogiiɗo cinndel loowangel yuɓɓo Android maa waaw loowde tappirde ndee e kaɓirgol mum. So ɗum ɓennii, heddiiɓe ɓe ngalaa yuɓɓo Android ...
26-02-2012

... e Enternet. Ɗum kadi peeje mum hannde keɓii duuɓi ko njiytaa. Ena heddinoo noon kala leydi njogiindi tappirde (kalawiyee) heeriinde, ko maa waɗanee tappirde Pulaar mgam waawa huutoreede ɓee...
04-12-2011

Ko huunde fadanoonde gila gila sabu tappirde Pulaar adannde ndee ko AZERTY tan wonnoo. Kadi ndee yahdata ko e Windows® Farayseere (FR). Yoga e Fulɓe wonɓe to Dowlaaji Dentuɗi ena njoginoo
08-08-2011

...de e duuɓi ɗi Pulaagu.com wuuri ɗii kala, ko to bannge ɓesnooje wonande Pulaar. Caggal nde min njaltini tappirde Pulaar, golle cukki haŋkadi ko yaltinde kuutorɗe ngam ɓeydude ittinde golle kuut...
03-08-2011

20. COFTAL NGAANNDI: Ngaree muusnee koye mon kadi e tigilde kelme 5
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
...aa tokoose (h, t, a). So aɗa yiɗi momtude konngol ngol moƴƴaani. Winndu goɗɗum e dow heen. Ɓe ngalaa tappirde pulaar ɓee ena mbaawi huutoraade ƴiiƴe alkule gonɗe les ɗee. Dobo e alkulal ng...
29-05-2011

Yontere Aamadu Maalik Gay uddii, kono hello ngo uddit-ɗen ngoo uddataa haa aduna gasa! Hitaande kala nde Alla addi, so nguurndam ena woodi, cellal ena duumii e weleede Alla, ko en waɗooɓe kadi
03-06-2010

22. TIGILDE KELME: En ngartii kadi ñiklude hakkillaaji e ndee tigilde hesere!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
...o-ɗon. Kono feere ena woodi ngam siiftorde kelme ɗe naatnu-ɗon ɗee. On nattoto hello ngoo: ndobo-ɗee e tappirde mon "Imp.écr" so tappirde farayseere walla "Print Screen&quot...
06-04-2010

Apr-yaakaar.net, apr-yaakaar.com e apr-yaakaar.org lowe dahaaɗe… Lewlewal:29/05/2009 Haa jooni laalu Senegaal gaynaani e haɓaade Makki Sal hooreejo laanda mo Apr-Yaakaar. O haɗaama
29-05-2009

Nollitere ganndal lislaam ko duɗal ngal ɓeduuɓi 40 fayi dow, tawikadi ko janngunooɓe haa ɓaari sariiya walla njiyi deftekeewɗe he yiyanndeAlmaami Maalik. Duɗalngal huɓɓaa ko ñalnde02
23-05-2009

...agu.com ko addude jaabawuuji e ko ɓuri hannde hatojineede to baŋnge gannde kese. Ko ɗum waɗi eɓɓo men tappirde arde haa ɗoo, ko yeeso kadi fayi. Hannde, amin njiɗi hollitde-on wonde pulaar fot...
30-12-2008

Yoga e men hannde kuwtortoo ko binndi pulaar celluɗi caggal nde ɓe naatini tappirde Pulaagu.com (Ibraahiima Saar) e nder ngaanndi Windows XP e Vista. Kono haa jooni ena heewi noddooɓe walla winndo
21-12-2008

...ggini-ɓe ko yoo ɗemɗe ɓallondirɗe ndenndu tappirɗe; yeru wolof, sooninke e pulaar ena mbaawi renndude tappirde. Haa jooni ko e ɗeen jeewte ngonaa. Feere ñiɓiinde suwaa tawo yiyteede. K...
06-01-2008

Ɗee-ɗoo jonte ɓannuɗe kala, ñalawma finataa tawa jaayndeji kaalaani caɗeele hakkunde Makki Sal, hoyreejo Suudu sarɗirdu leydi Senegaal e mawɗo leydi ndii, Ablaay Waadd. Roŋkaama yoo laa
03-11-2007

29. Daartol am e Pulaar: njokken yeewtere
(News/Langue et linguistique Pulaar)
...ngoode hokkatnoonde "z", min pirti min mbazi heen "U+0257". So a tappii "z" e tappirde maa, nde nulda "U+0257" to tesko ngaanndi too, yaltina "ɗ". Ye...
23-08-2007

30. Tappirde Pulaar e Windows
(News/Langue et linguistique Pulaar)
...binnden Pulaar e geese, imeel, e kala fannu gannde kese, sabu eɗen njogii kaɓirɗe mum. Hol ko woni tappirde Pulaar? Gila Microsoft yaltini Windows, ɗemɗe keewɗe njantinaama e loowde ...
15-08-2007

31. Daartol'am e Pulaar
(News/Langue et linguistique Pulaar)
...yaakorii maa faamamuuya keso jol, haa sikkittonooɓe ngummoo e jamma, ngarta e lewlewal. Goonga, yuɓɓinde tappirde Pulaar/fulfulde e Windows XP ena naamnii ganndal Windows seeɗe, kono so pammingol ...
13-08-2007

32. Daarto'am e Pulaar
(News/Langue et linguistique Pulaar)
...yaakorii maa faamamuuya keso jol, haa sikkittonooɓe ngummoo e jamma, ngarta e lewlewal. Goonga, yuɓɓinde tappirde Pulaar/fulfulde e Windows XP ena naamnii ganndal Windows seeɗe, kono so pammingol ...
13-08-2007

33. Alkule Pulaar e enternet
(News/Langue et linguistique Pulaar)
...aar! Télécharger le clavier pulaar/fulfulde pour Windows XP et Vista (Pulaagu.com) Loowtoɗee tappirde pulaar/fulfulde mo Windows XP et Vista (Pulaagu.com) On njaaraama. Kala jogiiɗo na...
07-08-2007

<< Début < Précédente 1 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥