NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés tabital pulaaku 
68 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher tabital pulaaku avec Google

Résultats 1 - 50 sur 68
1. KOYƊOL YIYAAMA
(Commentaires)
...uɓna farayse fof tawa kadi oɗon njokkondiri e pelle daraniiɗe leñol ngol he farayse e leyɗe men mbele Tabital Pulaaku winndere ena jogoo sagataaɓe darodtooɓe hannde e mawɓe, ndonta janngo goll...
29-06-2009

2. HAAYOO JAM ARII!
(Commentaires)
Tabital Pulaaku so noddii, min mbiyata ko haayoo, ngati jiyondiral Fulɓe he mbaydi golle nawooje Pulaagu yeeso ko ɗuum woni yiɗde e fayndaare men. Nde njooɗinoo- mi rawane he huu hentordu(saal
11-06-2009

3. GENO YURMANO MIN JAHƊO!
(Commentaires)
He innde catal Tijjaani Aan ngal Tabital Pulaaku Farayse, min nduwaniima Pulaagu fof ngam ustoreede sehil men Ibraahiima Jaamanka. Musidɓe heewɓe kollirii darnde oo jaambaaro mo heednaano daranaade
29-05-2009

4. SUNAARE
(Commentaires)
...huu banndiraabe fulbe caggal yettude mo yettaaka fotde mum min neldii duwaaw feewde elenol fulbe teenti e tabital pulaaku to waawi won de sabu sankaare ngenndiyanke gizo lenol ceerno IBRAHIIMA JAAMAN...
28-03-2009

5. Duwaawu Pulaagu.com
(Commentaires)
...nde Alla jaɓɓortoomo juuɗe moƴƴe, yurmoo-mo, yaafoo-mo, naatna-mo aljanna. Min nduwaniima fedde FƁP/Tabital Pulaaku Senegaal e kuuɓal, min nduwaniima ɓesngu makko e banndiraaɓe makko kala no...
27-03-2009

6. Njettoor fayde e Peeral
(Commentaires)
...ɓooyii haaleede kono ko jooni hoddiraa. Pulaagu.com e goomu mum ko dadiiɓe ngam addude ballal haa lowre Tabital Pulaaku Winndere waawa nootanaade innɗe fulɓe kala e nder geese. Amin mbasiyoo kala...
17-12-2008

Katante leñol Kan doorii, yoo mal Fulɓe keɗtaagu Tabital pulaaku winndere, Fulɓe laaɓndii ko ngootaagu... Jaaraama pelle gila law paamnooɗe tooke peccaagu Ndetr leyɗe haa to boowal njarlit
07-12-2008

...mar,ko mi yimiyanke Pulaar, njeyaa mi ko Aañam Yeroyaave, ngon mi ko leydi Farayse, njeyaa mi ko he fedde Tabital pulaaku Farayse to catal Tijjaani Aan:0635509091/ 0952955354/katantelenyol13@yahoo.fr...
07-11-2008

9. BELAA PULAAGU
(Commentaires)
... keewɗi. Mantu noon addii waalaare mum to bannge pinal pulaagu. Minen yimɓe Catal Tijjaani Aan ngal Tabital pulaaku Farayse to korbey Eson min keɓii fartannŋe taweede ɗeen golle,kadi catal ...
21-10-2008

10. Gorko jontaaɗo, ŋanaa...
(Commentaires)
Kawral am e Demmba Ciilal to Koolol Tabital Pulaaku (Briksel) ena haawnii sanne! Ñalnde uddital e kikiiɗe, minen njooɗodii e nokku gooto, min nganndoniraa, min tintondiraa... Caggal ɗum, ɓam-mi k
14-09-2008

11. nbeeyden tiinaare
(Commentaires)
oondjaarama tabital pulaaku, foof ndoo djoddi e deer aadunaee, euroup, afrik.
18-08-2008

... invité à la TOP FM pour la culture peul. Et je suis le chargé des affaires culturelle dans TABITAL PULAAKU AU GABON. Mon grand rêve aujourd’hui c'est de traduire le coran en pulaar....
05-04-2008

13. yetooree
(Commentaires)
mi yetti sanne he kawtal (Tabital Pulaaku International). dum weli'am de warun dow pulaagu.com yihumi bandirabe fulbe. allah walita'on he o semidina'on.
11-03-2008

14. on jaaraama
(Commentaires)
...kongu di doo. mi jarnii on wo musibbe fulbe. min kadi mido tabbita winda fii fulbe, komi teral hoorewal e tabital pulaaku gabon. mido winde taariika fulbe e aarabu, tindi pulaar e pulaar ,mi ma emit...
22-02-2008

15. eeraango goomu pinal itali
(Commentaires)
fulbe itali no njogori jabbaade tabital pulaaku to saare wicensa 23-02-08 e njubudi goomu pinal fedde fulbe itali.botol ba horeejo goomu pinal
12-02-2008

Bamako (Mali), Dimanche 6 Janv.15H12mn. FM-TABITAL- Tabital Pulaaku (Mali) a procédé ce dimanche à la mise en place de l'Association des bergers de Bamako. La cérémonie s'est déroulée à l'Ins
07-01-2008

...aar e Afrik fow teentinii ka men Sira Liyon. Haa jooni men yejjitaali ballal maa ngal nyannde Tummbondiral Tabital Pulaaku ngal Brusel. Jokken golle wota en haa6u haa poomaa. Med`en hoolori sugu maa ...
31-12-2007

18. Tabital Pulaaku
(Commentaires)
...on message. En fait il doit y avoir une section de l'association dans chaque pays y compris la Mauritanie. Tabital est donc une sorte de fédération de ces sections. Il faudrait donc se renseigner au...
13-12-2007

... ngam diidde ngooroondi gonndigal jam e kormondiral hakkunde Fulɓe e hoɗdiiɓe mum'en. Fedde men Tabital Pulaagu ena foti toɗɗaade gooto e hohooɓe mum toowɓe hono Jeneral Siisee to Mal...
26-06-2017

...rnde nde alaa fooftere. Alhajji Buubakar Balde wonnoo koolaaɗo jokkondiral hakkunde leyɗeele fedde Tabital Pulaaku Winndere. Alhajji Buubakar Balde jeyaa ko e leydi Fuladuu e nder ngenndi Gamm...
10-07-2014

Tabital Pulaagu hakkunde leyɗeele yuɓɓinii ñalɗi pinal to wuro Ngaawandere e nder leydi Kameruun, tuggude e ñalnde 18 haa ñalnde 22 bowte hitaande 2013. Tiitoonde ndee y
01-02-2014

...Aamadu mo Jiinge so lomtiima timmat, o arii o tawtoraama ñalɗi ɗii, Mammadu Alasan Bah hooreejo Tabital Pulaagu Senegaal arii tawtoraa ma Fedde Pulaar Speaking waɗii nelaaɓe mum, ngarii...
01-02-2014

...lnaade ko fayti e Ɗemngal Pulaar, Remru, Ɗanngal e Ɓamtaare e gardagol Mammadu Alasan Bah gardiiɗo ARP/Tabital Pulaagu Senegaal. Yimɓe tawtoranooɓe ɓee peccitaa e tummbuli golle ɗiɗi tuugnaad...
01-02-2014

...a, ɓe ŋabbinaa to dinngiral too, yimɓe moɗti poofaali. Kala jaggunooɗo konngol gila e hooreejo Tabital Pulaaku, Buuba Ba (Pullo mo Kameruun) haa tottan maa Hooreejo fedde fuuta, daande ko ...
23-02-2013

...o Sam paate yettiima, e oo kikiiɗe e wuro laamorgo Gabon, Liberwiil e dow jam e cellal e dow noddaandu Tabital pulaagu  Liberwiil Gabon o ari nootitaade. Pulaagu.com, so Allah jaɓii...
08-02-2013

26. PULAAGU: Ñalngu Pinal Tabital Pulaagu to Gaboo
(News/Organisations et associations)
...ɓe, hono no Najiiru Hammee Sih, ɗowɗo hiirde ndee  wowliri nii, woni ñalngu ɗiɗaɓu ngu Tabital Pulaagu Winndere Catal Gaboo e gardogol Siree Soh yuɓɓini ɗoo e wuro laamorgo, ho...
15-06-2012

...hawrunoo e sahaaji, amen emin njubbintunoo ñalɗi pine Njum. Kadi ko mi cukko hooreejo gadano Fedde Tabital Pulaagu Senegaal, mbido dilla kadi e dawrugol ko ɗum tan woni jubbande seeɗa e goll...
13-11-2010

...hono ɗee ɓaƴanɗe baɗtinooji e ɓerɗe. Baaba Baydi Maal rewni heen ko teddinirde fedde Tabital Pulaaku Gabon e Fedde Fuuta morso: sukaaɓe e mawɓe, ngaree, njahen, gooto e men fof...
10-11-2010

...e ngoni kala e koyɗe yo ɓe kel. Ngumndam e gite yo ɓe keɓ. Ɓe cafroo haa ɓe cella yoo sale. E Tabital Pulaagu naatde ɓe yoo añe. Sagooji maɓɓe e Fulɓe oto ɓe ndañ. H...
01-10-2010

... fayii, tullinii deeral. Haa hankadi ngal nattii innireede korñal. Felo ko yahdu kono yoo jibin tabital. Woownoo e bamngal ko tuceede piggal e luujeede unugal. Ari holi mo jeyi comngal. ...
13-09-2010

...e maɓɓe, cemmbinen darnde maɓɓe. On njaaraama. Kelle ndewi heen. Caggal ɗuum konngol hooti e hooreejo Tabital Pulaagu gabon: Siree Soh. Nde tawnoo, ceerno siree ko belɗo konngol, baawɗo haala, ...
04-08-2010

... Tele, hono no ngenndiyanke oo wasiyirinoo nii ? Ko ŋakkeede jawdi maa ko ŋakkeende njuɓɓudi ? Holi to Tabital Pulaagu woni haa tabitina min Pulaar e oo tele ? Yah, nganndaa sabu emin njiɗi ittee...
13-07-2010

...rnde mum'en e renndo, balle e pine ngoni: « Un geste du cœur rend un ɓillage heureux », Tabital Pulaaku e AFPAt (Association des Femmes Peules Autochtones du Tchad) Hiirde mawnde ...
07-06-2010

...yahri caggal no feewi sabu duɗe nattii naneede ena ndilla. Pelle wano Kawtal janŋgooɓe Pulaar Fulfulde, Tabital Pulaaku ena toraa nde cosata njuɓɓule jaŋde baŋ-yoo-baŋ sabu ko jaŋde pulaar ta...
26-11-2009

...hoo.fr   Kuɗol Katante leñol Kan mo Aañam Yeroyaaɓe, hoyreejo catal Tijjaani Aan ngal Tabital Pulaaku Farayse. On njaaraama IBRAAHIIMA KAN  KATANTE LEÑOL ...
24-11-2009

...gu winndere ummaniima roɓtude doɓaale pelle jarlitaniiɗe ɓamtaare Pulaagu, kisal e ndimaagu mum. Fedde Tabital Pulaaku winndere woodii ngam wonan’de ɓeen dariiɓe lalorgal golle e dental ha...
03-09-2009

... FƁP Muritani, Kawtal janngooɓe pulaar keer, Peeral.com, FPU-Georqia, Ɓantal pulaar ostaraliy, Jam tan, Tabital pulaaku.fr, Foutaweb.com, ARGA USA, Haal-pulaar.com, Fulfulde.com, Dental pulaar, Baa...
16-08-2009

...ko moƴƴi e leñol; yonti ko suɓaade keele, riiwtude e nefde ɓe nafataa. Sibu oon njiyi en ngalaa Tabital Pulaagu adunyaa. Njogiɗen ko Tabital Farayse, Amerik, Belgil, Itaali, Muritani, Sene...
26-06-2009

...e ceerno Kodda. Ko ndeen njooɗaa mi golle e teddungal sahre Mammadu Saar  mo catal Tijjaani Aan ngal Tabital Pulaaku Farayse jogii hoolaare haa resndi ɗum gollal cukko hoyreejo to korbey Eson. ...
26-06-2009

40. TABITAL PULAAGU: Reemtoore Koolol Briksel 2009 fuɗɗiima!
(News/Organisations et associations)
Lewlewal - 10/06/2009 - Koolol Tabital Pulaaku Belsik arii ɗoo haa yettii ɗoo.reemtoore maggol fuɗɗiima gila lewru nduu darii sabu ko ñalnde 26 e 27 Korse 2009 ngol jogori yerɓinde ɓer
10-06-2009

...ydi, haa teeŋti e diiwaan Kolda. O teskoranoo ko darnde laaɓtunde, e nuunɗal mawngal. Ko kaŋko ardinoo Tabital Pulaagu diiwaan Kolda, o woni kadi cukko hooreejo gadano fedde men Fedde Bamtoore Pul...
27-03-2009

...juɓɓudi nyalowma o 1 ) Hurmbito nyalngu ngu A- konngol hooreejo catal B- Konngol hooreejo Tabital Pulaaku Farayse V- Daartol e paandaale Tabital Pulaaku  • konngol Abba...
26-12-2008

Peeral heɓii hannde ɓataakuru ƴeewndo immorde e Tabital Pulaaku International hino holla ɓadagol fampeede lowre kawtital Fulɓe ɓurngal mawnude e nder winndere ndee. Peeral hino weltori senndoud
17-12-2008

...e wonɓe he duungal Orop. Batu nguu udditaa ko ñalnde 08/11/08, udditi batu nguu ko Cukko Hooreejo Tabital Pulaaku Mali, Dr : Usmaan Bah, o yetti banndiraaɓe arɓe e tawaaɓe, o wii : On iwii...
05-12-2008

Tabital Pulaaku Farayse / Catal Tijjaani Aan yuɓɓinii hiirde fulɓe ñalnde 18/10/2008 ɗoo he Korbey Eson he leydi Farayse. Ndee hiirde yuɓɓinaa ko he teddungal naalaŋke pullo, mo yonta k
27-10-2008

46. KOOLOL TABITAL 2008: Weltaare Tabital Pulaaku Beljik.
(News/Organisations et associations)
E innde Tabital Pulaaku Beljik, Ibraahiima Timmbo wi’ii ko adii fof, himo yetta Geno Joom baawɗe nde O laatinani en Koolol Fulɓe 1ɓol waɗungol rowani ngol e 07-07-07, O laatinani en hikka k
11-09-2008

...de;ooji, wonaa gitaruuji wonaa rap, fulɓe alaa ko nanaani e oo kikiiɗe kuɓɓuɗo! Caggal nde howhowɓe Tabital njeewtidi e saaktooɓe kabaruuji to Galle Pinal toh, renndo ngoo kala raaŋani diŋir...
19-08-2008

48. KOOLOL BRIKSEL 2008: golle e dille ñalawma ɗiɗabo (1)
(News/Organisations et associations)
Ñalnde mawnde 15 Juko, en keɓiino hollirde nate e golle juɓɓinaaɗe e uddital koolol Tabital Pulaaku to Briksel. Ñalnde heen, e kikiiɗe hee, kawral mawngal waɗaama to Galle Pine Br
18-08-2008

...a hannde ndenndii to Briksel, laamorgo leydi Belsik. Diɗɗe ngummiima baŋ-yoo-baŋ gam tawtoreede koolol Tabital Pulaaku. Hay gooto heddaaki sabu ngal kawral ko ɓurngal mawnude e ko fulɓe kawrata....
15-08-2008

...jeer, arti e Gaboo, ko e pelle e renndooji fulɓe e pelle diine o jeyaa. Ko o dariiɗo hannde e nder fedde Tabital Pulaaku Gaboo nde wonnoo omo jeyaa e sosɓe nde. Hannde e nder Gaboo, omo jaŋngina d...
27-07-2008

<< Début < Précédente 1 2 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥