NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés rap poular 
52 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher rap poular avec Google

Résultats 1 - 50 sur 52
1. FORM-ACC2010
(Evènements/Pelle Fulɓe)
... prononciation * les règles d'écriture du pulaar * les principales conventions orthographiques internationales La formation se déroulera à Mantes-La-Jolie avec...
08-07-2010

2. TIGILDE KELME: Min ɓeydii tooke ɗee, haalande ladde!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Tigilde men hesere naatii dingiral hannde! Calminaali tawataa en heen sabu ndee kam jeelaani! Goree miɗo yurmoo on sahaaji sabu miɗo anndi won hiiwtotooɓe tan, ngoya Alla e horaade yiytude wo
01-05-2018

3. TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe tedduɓe, Fulɓe yontaaɓe e ɓe ngonaa Fulɓe nanooɓe ngal, onon fof on calminaama kadi teddungo. On nduwanaama moƴƴe Alla e kuuɓal tawa ena wondi e coftal e darnde ngam toownude n
13-10-2017

4. TIGILDE KELME: Lewru Juko nduu addii kadi fertunde e tigille!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe Fulɓe, ndado-ɗee! Tigilde men hesere ndee arii, yettiima ɗoo. Ngol-ɗoo laawol kam, soklaani ko miɗo ɓetana-on toosgol mayre, oɗon nganndi mi yiɗaa ko alaa kaata, ko ŋakki &nti
22-08-2017

5. TIGILDE KELME: Nduu lewru ko tigilde toosnde, muusnde mbaɗ-ɗen!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Haala maayii! E weetndoogo hee, en keɓii wortaade tigilde nde en meeɗaa waɗde hono mum. Mi lolliniio postol e Facebook ngam woytaade horaade-mi gaynude nde, Alla e mayre toosde! Mi ɓil ɗo to
10-04-2017

6. COFTAL NGAANDI: Tigilde Kelme adannde e ndee hitaande yettiima ɗoo!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Hitaande 2017 dariima, yoo darano en jam, kisal e ɓamtaare! Onon kala no ndiidorino-ɗon, oɗon nduwanee e mayre moƴƴere huuɓtidinnde, kañum e duwawu Alla nde haajuuji kumtotoo, golle n
29-01-2017

7. COFTAL NGAANDI: Ngaree ñiklee ngaanndi mon e ndee Tigilde!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe tedduɓe mi artii e mon kadi e ndee maayirde hitaande 2016 ngam jiiɓde hakkillaaji mon ɗii kadi tawa ko e to fannu ɗemngal. Tigilde meeɗen ɓennunde ndee waɗii sooboyoobo tigi sabu h
18-12-2016

8. COFTAL NGAANDI: Tigilde Kelme artii kadi ñiklude hakkillaaji
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe tedduɓe, ko weltaare mawnde hannde e nduu lewru Juko wonndu maanditaare Pulaagu.com artude e mon caggal duuɓi ɗiɗi ɗi mi heɓaani gollude e lowre men. Enen fof eɗen paami ko golle k
24-08-2016

EERAANGO: E nder yuɓɓo golle mum, goomu – Refondation- ngenndiyankooɓe Senegaalnaaɓe yeewtidooɓe e Facebook e batuuji joɗnde hawritii Dakaar ngam miijtaade e mbaydi dowrowri e sifaa daw
04-09-2014

Keewal ɗemɗe e conce e ganni cariiɗe ko malu ngenndi. E nder yuɓɓo golle mum, goomu – Refondation- ngenndiyankooɓe Senegaalnaaɓe yeewtidooɓe e Facebook e batuuji joɗnde hawrit
28-08-2014

11. TIGILDE KELME: Tigilde fuɗɗorde men hikka hade ko juɗaa ɓenndude!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe tedduɓe, winndooɓe, jaŋngooɓe, awlooɓe, yerwotooɓe e ƴakkooɓe Pulaar on njaɓɓaama kadi. Mi yiɗaa hebbinde haala ngol laawol, ko wiyde-on tan yo on cood Aspirin haa heewi sabu tig
09-02-2014

...ee ndartii, yimɓe kirtoyii. Jamaanu nguu artoyi e dingiral kewuuji ngal ko 23w00h. Diɗɗe jabbaaɓe(rappeurs) ndeggondiri: Raasin Jah lollirɗo R J, Pakko Leñol, Mammadu Dem, Abuu Sih haa he...
01-02-2014

...aaya walla kumpa sukaaɓe Muritani. Tomaa Sankara mo Baabaaɓe ko jabba mawɗo (grand rappeur), mo hakkillaaji ɓuri nanngude hannde e nder diiwaan Baabaaɓe Looti. E ballal Alla, h...
09-11-2013

...Fonndunaaɓe ndokkunoo mo hanki mum. Tawi ko adii nde o jolata, naalankooɓe heewɓe gila e jabbaaji(rappeurs) haa e woɗɓe, njolii e dingiral hee haa ƴeeŋii. Ko Maysuur Sek wattindii ɓe. Nde ...
31-10-2013

...al Daande Maayo 76. Hannde kadi en ngartii addande renndo ngoo kabaaru dakmuɗo so jaltugol CD "Rappel" haŋki 28 lewru MBooy! MC Tooroodo, jibinaaɗo Daawuuda Talla, gorko mo Wodobere...
29-03-2013

... paamotiren,  yoo fulɓe ndenndu pulaar yahra yeeso.   Goomu Salli, hay so tawii ko bawɗi rap ɓe ndippata kono ko pulaar laaɓɗo cer ɓe njimata, nde ɓe njoli heewɓe naayodii e maɓɓ...
23-02-2013

... e diƴƴiyankaagal to Nuwaadibu(chef du laboratoire des pêches et chef du Service océanographie et hydrologie de Nouadhibou).     Tuggude e hitaande 1978 haa e h...
14-02-2013

18. TIGILDE KELME: Ngaree njiñtee tigilde men hesere ndee!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe tedduɓe, en ngartii e duu lewru e golle men e yiɗde ɓeydude ganndal ɗemngal men. En mbayrii addude tigilde sanne kono ko waasde jogaade yaajeende tan. Kala sahaa, miɗo hatojina e heblu
05-05-2012

...laagu sabu ko e ɗemngal men o yimata. Kaŋko ne omo yahri to bannge Reggae kono o ɓuri wuuroraade ko Rap! Daawuuda yimii "gummee", gooto e baaruuji makko iirtooji gilɗi e koye sukaaɓe e ...
30-10-2011

20. COFTAL NGAANNDI: Ngaree muusnee koye mon kadi e tigilde kelme 5
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
E ngartii kadi hannde e dingiral pije e ɗemngal pulaar ngam addande renndo ngoo kadi ko ena muusna hoore balɗe! Njaafo-ɗon noon sabu ko gaantude-on welata min, haa teeŋti e gaantirde-on ko ɓamt
29-05-2011

...re walla engeleere, winndata ko e ɗemɗe njiimaandi, nde Seŋoor wiyata "pincez tous vos koras, frappez les balafons", Aamadu Maalik Gay wiyi: pulaar woni ɗemngal men, ko kaŋngal ndaranto...
28-05-2011

Haalooɓe pulaar mbiyi : »haɗi nofru mawnude ko nande ñalnde fof ko meeɗaani nande ». Maa won nii wiyi ɓe o ɗo kabaaru goongɗaani maa ko o pepindaaɗo, sabu neɗɗo go’
14-10-2010

...anki wanngo, rippo kelleyoo e kooɗoowo ŋanaa hono Booy Gise Abdullaay Gise e  sukaaɓe yimooɓe rap  e jaayndiyaakooɓe hono Kaalidu Aamadu Jah mo Haalirde Ngenndiyaakoore Dowla Senegaal e...
14-10-2010

...wutte mum ɓurɗo ŋarɗude e wutteeji. Ɗo njeeƴi-ɗaa e mbeddaaji wuro ngo fof cooynoto-ɗaa ko darappooji leydi ndi ina mbeɗoo. Ñaaƴo dadiiɓe (militeer) e siwil ngam mawninde maanditaa...
20-08-2010

... hollitta ko o Katante leñol o wonno, omo haandi e ɗii ñalawmaaji. Yimɓe ɓamdi, kelle rapat-rapat. Hannde noon, o wii yeewtere makko toɗɗotoo ko: Iwdi fulɓe e haalpulaar'en? O ...
04-08-2010

26. GAACI: Fiyannde Baaba Maal e Kolommbus Ohaayo!
(News/Organisations et associations)
... ɗoo jooɗo njewten"; yimɓe ɓee ena jaɓanamo. So ko goonga Skorpa wiy : Rap o ena hanagaa; Miin mbiimi ko hiirde nde ena haangaa . Kuɗol Haadii Aan, nul...
24-06-2010

...o" jolii, Zena, jimoowo RnB e zouk kadi nhadii heen ko waɗi faayiida! Woose, suka Pullo baɗoowo rap, jolii e diŋiral, o wulni haa wulu haa weli. Ko o suka jontaaɗo, kadi pinanɗo Pulaagu sann...
16-06-2010

...sp;   AAN Jaari, duuɓ 26 (Senegaal) TRAPPES   BAH Huley, duuɓ 26 (Senegaal) ...
07-06-2010

...nngol kaŋko politik makko wonnoo tan ko politik Ɓamtaare. E oon sahaa mba’di ciimtol “rappoor” fof ɓe mbinndii e makko ngam bonnitde mo. Kono Aamadu ina haawnii, sabu kala nde ...
29-05-2010

... Oropnaaɓe ko ko njogori haaytude hannde fayde janngo. Teemedde ujunnaaji ɗannotooɓe nana toobi e ayrapooruuji Angalteer, Farayse e leyɗeele Scanndinaawiya (Suwed, Norwees, Finlannda). Kono wonaa ...
16-04-2010

31. TIGILDE KELME: En ngartii kadi ñiklude hakkillaaji e ndee tigilde hesere!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Colftal ngaanndi, ena anndaa, jeyaa e ko ɓuri hannde waawde tiiɗtinde jaŋde e miijo e pulaar, foti ko ciifti, tinndi walla gaanti. Kono haa jooni to baŋnge binndol ena ŋakka ko addanta fulɓe
06-04-2010

Caggal nde Ejipt heɓi kawgu mum ɗiɗaɓuru, fuɗɗiima laaɓde holi jogorɓe jokkude hare ngam nawde raay e doge kawgel garooje ɗee. Kameeruun ena hulananoo gila nde Gaboo fiyi-ɓe 1-0, kono ɓe
18-01-2010

Ena haawnii, haawaani Alla, oo jamma mo kawru-mi e gooto rappooɓe ɓurɓe yonteede e nder diiwaan Paris. ko ñalnde 4 Morso Skorpa Jaak, gorko mo Dimbee jooroo, sammee naayoo, Kayhaydi, le
13-08-2009

...na yurminii, tawtoraaɓe poɓɓani-ɓe haa juuɗe mum'en kuɓɓi. Ko ndeen sukaaɓe men yimooɓe RAP ɓee naati diŋiral ngal. Adii ko diɗɗal sukaaɓe ummoriiɓe to Le Havre. Ɓe mbiyetee ko &...
06-07-2009

...anel JOOP Usmaan GANŊNGE Daawuuda Sammba JEEY NJALNIIKA Tombolaa Prince DUƳƳO RAP S Korpa Yonntannde Men Daande Maayo NGAMRI Diɗɗal MARSA   ...
27-06-2009

...Ɓamtaare : Holi no njiyru-ɗaa naalaŋkaagal kesal ngal sukaaɓe men ummanii hannde ngal, hono “rap” ? - Pennda Budal : Fof kono joom mum yiyri. Aduna ko ko waylotoo, alaa-e-sago rennd...
17-05-2009

...tagaa Taal, wondaano e laamu nguu ko feewti e haɗde ɗum ndee o winndiino heen nii deftere, waɗaa e arap, waɗaa e farayse, omo rokka heen daliilu hol ko  jeyi sabaabu kaddingol ɓiɗɗo debbo,...
13-05-2009

...awtore ngal ɗoo kawtal. Adunya oo ɗo yarata ɗoo alay sago, yimɓe fof ngollondira », e wiiyde Raphael Groues, kolaado kuuɓal golle, gonɗo ɗoo e ndakaaru. Pelle limtilimtonorɗi ene cabba...
28-04-2009

39. COFTAL NGAANNDI: Tigilde kelme T°3, ngaree haa njiiɓten kadi!!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe fulɓe, kadi calminaali payɗi e mon ena ngonndi e erraade-on kala sahaa nde ɓeydaten tiiɗnaare ngam siynude paandaale men. Ena jeyaa e ko ɓuri tiiɗde e ɗeen paandaale, j
14-04-2009

Rappooɓe e ɗemngal pulaar fulfulde ngoni hannde ngenndiyaŋkooɓe to baŋnge yontannde ndee! So jaŋngooɓe keɓaaka, batuuji njeebaama sukaaɓe, ko yimooɓe rap tan mbaawi hitjinde cekki hannde e d
31-10-2008

...Mantu-laa-jolii, K.J.P.F Nuwaasii lo sek, Fedde Hawwaa Daabo to Miiroo, Fedde Aamadu hampaate Bah to Tarap e ngenndiyaŋke men biyateeɗo Jinndah Dem. Hiirde ndee udditiraa ko jimol sukaaɓe: ALMUDEL ...
27-10-2008

...nih e dooro wooto, e kikiiɗe gooto. Wonaa waŋngo, wona ñaañooji, wonaa gitaruuji wonaa rap, fulɓe alaa ko nanaani e oo kikiiɗe kuɓɓuɗo! Caggal nde howhowɓe Tabital njeewtidi e s...
19-08-2008

...i maɓɓe yo ɓur abbitaade e soklaaji renndo ngo e leñol ngol e kuuɓal, Yeru, hono no « rappeer en mbaɗata nii». Hay kaɓirɗe ɗe ngalɗinee, woni njahdinee e kaɓirɗe kese, nj...
22-07-2008

44. PULAAGU.COM: Caɗeele lowre men
(News/Pulaagu.com)
...comme « cher Monsieur, Madame » sont un indice de fraude. Si vous êtes incertain par rapport à un email, ne cliquez par sur le client et connecter vous directement sur notre s...
23-05-2008

...Pekaan Suley Maal, Pekaan Sammba Suley, Baaba Ganŋnge e woɗɓe ɓe limtotaako. Baaba ena noddii kadi rapppooɓe Podoor kala yoo ngal ndillina diŋire ɗee. Doordooro ngoo fuɗɗortoo ko wejoodu (Foi...
26-04-2008

... "duwaañ" coggu ñiiwngam yaltin'de. Abdullaay Wadda wiyiino "kaaruuji-rapit" koko ƴiwat hellee ko hannde iɗi ɓuri heewde e Senegaal. Hannde werlaaji fof ko kii...
13-03-2008

47. RAP FULFULDE: Holi MAITH MC?
(News/Culture et les arts)
... jimɗi makko lasliyankeeji . Ko e hitaande 1998 o fuɗɗii e naalankaagal makko, yiɗde makko sarii e rapoor en fuutankooɓe. Ko goonga fotde ko ina ɓura duuɓi jeegom MAITH MC addanii dillere HIP H...
02-03-2008

...ee ɗoo waɗaali e nder galleeji yimɓe, gila e jaɓtugol jawle, ari e wargol yimɓe haa e waawnugol (rape) rewɓe e, hiɓe waɗa ko Alla yiɗaa yarlaaki. Konte e hooreejo konu makko ngun, Seneral Ke...
13-01-2008

49. SENEGAL: New efforts underway to educate in local languages
(News/Langue et linguistique Pulaar)
... formal schools is a bit like playing lottery with their lives." "In rural areas families scrape and save to send their kids to school, knowing quite well that they probably won't make ...
29-12-2007

...wooroo. ♦ Ce livre est un roman, un récit de mon vécu dans ma famille, un autobiographie que j'ai plongé dans le contexte du drame vécu par ma communauté....
25-12-2007

<< Début < Précédente 1 2 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥