NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés politique 
58 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher politique avec Google

Résultats 1 - 50 sur 58
1. murtuda joop
(Commentaires)
...udal pulaar ngal muritani ngal battanii e dudal pulaar senegaal no feewi .ko naabnatoomi :hol meeyo politik(politique) dooni noonga to muritani? hende falnde ren'ndo ofolinoo ?...
18-04-2010

... du Sénégal dans sa diversité.Les citoyens, tous les citoyens Sénégalais, leurs organisations sociales, politiques, les Associations de parents d'élèves etc.. peuvent apporter leurs contributio...
11-09-2009

3. Goomu
(Commentaires)
...té mises sur pied pour enseigner le pulaar, le Wolof et une autre langue nationale. "En fait, dit-il, la politique prônée par l’Etat du Sénégal est que la langue dominante dans une région s...
08-09-2009

Caggal nde yimbe seertube landaaji; moni fof ina yeewa ardaade doon moni fof yoo yeew no doole mum potiri, haa heba yimbe. So wooteeji benni; dany gardiido. Yoo yimbe fof gon ca
30-05-2009

5. hol? hare poden ummanaade
(Commentaires)
...wuuri walla,a yiyata dum tele anana e radio,dun ko hunde fotnde ummeneede ko aldaa e fitina.seranaabe yimbe politique humambinndi en aldube fof poti ummaade.njaafodonnoon...
21-05-2009

Non, mon ami la politique, ce n'est pas le jaŋfa!! Surtout pour des gens qui appartiennent à la meme famille... politique! Désolé, mais ta voie "discordante" ressemble à une apologie de la haine
05-10-2008

7. mor o politik !!!
(Commentaires)
...r hare politik. Juste pour apporter une voix discordante à votre union sacrée pour liquider le cadavre politique de Matam là....
05-10-2008

8. Faati kan...
(Commentaires)
...e aux persécutions dont Macky est victime! A mon avis personne ne pourra empêcher Macky d'avoir un avenir politique au Sénégal. C'était quand même le numéro 2 du PDS et le prmeier ministre de ...
28-09-2008

9. Attention!
(Commentaires)
Soyez prudents dans ce débat car la situation politique est complexe au Senegal.C'est un pays ou ya pas d'idéologie on milite par sentiment Entre Macki et son oncle c'est comme dit l'adage africai
28-09-2008

Keewal ɗemɗe e conce e ganni cariiɗe ko malu ngenndi. E nder yuɓɓo golle mum, goomu – Refondation- ngenndiyankooɓe Senegaalnaaɓe yeewtidooɓe e Facebook e batuuji joɗnde hawrit
28-08-2014

Boowal laaɗe diwooje Lewon Mba ngal Liberwiil seediima juroojuroo ɓiɓɓe senegaalnaaɓe arɓe teertaade Horeejo Makki Sal mawɗo ARP.   Ciiri senegaalnaaɓe kala tawaama e ngal jaɓɓungal p
13-09-2011

...la. Holi Gonɗo Pr Soh Ibrahiima Mifoo Secretaire Charge de L’organisation et de L’orientation Politique FLAM? Pr Soh Ibrahiima Mifo eɗen mbaawi wi’de ko gooto e terɗe gaaf...
27-03-2011

Dewo hoyre biir 13 lewru Seeɗto e hitaande nde ngon ɗen nde, senegaalnaajo Abdu Juuf koolaaɗo kuuɓal fedde hakkunde leyɗiire ngam farayseyaagal nde bismaa e haalirde Rfi, TV5 Monde e jaaynde Mo
27-03-2011

Hankadi dey moɗtunooɓe poofaali mumen fof so mbelaama poofira doole, sabu ƴamal Dr Seek Moodiboo Jaaraa e  cufal hoyreejo leydi 2012 nattii humpude hay gooto . Karalla toowɗo mo ganndal mum
12-03-2011

Caggal lewru nde o ittiraa doole e dow jappeere makko Zine El Abidiin Ben Ali hoyreejo leydi tinisii ko ina tolnoo e duuɓi noogaas e tati (23), wiyaama woni ko e hakkunde wuurɓe e maayɓe to opita
20-02-2011

Ko e reedu Normanndi lannda APR (Allaiance Pour la République) mo Makki Sal (Senegaal) yuɓɓini kawral moolanaangal e noddaandu catal APR Le Havre. Ɗee-ɗoo jonte ɓannuɗe kala, Pulaagu.co
08-11-2010

...lde;alnde 2 lewru Yarkomaa 1983, o waɗi diskuur politik paayodinɗo biyeteeɗo (discour d’orientation politique), kadi ko ndeen meeɗi waɗde gila leydi ndi diidaa, ñeeñiyankooɓe...
15-10-2010

26 Siilto 2002- 26 Siilto 2010 Ko Hikka Waɗi Duuɓi Jeetati ko Laana Ndiyam Mbiyeteeka Joolaa Yoolinoo e Nder Takko Maayo Haaɗngo Gammbi, Yooɓii ko Ina Tolnoo e ujunere, teemedde jeenayi, capanɗ
14-10-2010

Abdullaahi Wadda Hoyreejo leydi Senegaal weddiima e hunuko Abdul Kariimu mum lonngere politik wulnde jaw, mbele ma o waaw moɗde nde walla alaa, ɗoo e balɗe walla lebbi maa en keɓ heen ko laaɓi,
07-10-2010

Capanɗe tato hooreejo Leydi Afriknaajo ina denta e batu mumen 15ɓiire, ñande dewo 25 morso 2010, to Ugannda. Caggal boomaare sowiinde jibinnoonde 76 maayɗo,ñande 11 lewru ndu ngonɗ
26-07-2010

Aamadu GAY yiɗnoo ko fuutankooɓe yo nganndu politik ina nafa. So neɗɗo faamii ɗum, maa waaw addude ƴellitaare e ɓamtaare e wuro mum e leñol mum. Aamadu nde woni toon ndee, fedde mawnd
29-05-2010

...ɓɓani renndo ngoo. E ɓataake juutɗo mo ɓe caakti e yontere ndee, Gaajo e wonndiiɓe mum cosii Mouvement politique citoyen (MPC). Ko adii fof, lannda kaa hollitii wonde woni darnde mum ko "ye...
09-05-2010

Jaayɗe Senegaal koolniiɗe keewɗe kabrii wonde Wade ena yiɗi yiytondirde e lanndaaji luutndiiɗe Senegaal, yeewtida, diisnondira e majji mbele fitina beeyoowo e dawrugol leydi ndii ɗii duuɓi ka
08-07-2009

LEWLEWAL - Laamɗo Gaboo hono Umar Boŋngo ko gantirɗo e opitaal gooto to leydi Espaañ ɗee jonte kala. E ko wiyetee e hoore laamu Gaboo, ko o jahɗo tan fooftoyaade seeɗa caggal yerɓannde
23-05-2009

25. Senegaal nana fadi...
(News/Chronique de Moussa Diallo)
Senegaal: Gila 22 Mars senegaalnaaɓe nana kooynii e galle laamorga oo yiɗde nande waylowaylo e terɗe jaagorɗe men, kono dak nani heedi oon baŋŋe haa e ooɗoo kikiɗe hannde! Kaangaaɗo mee
28-04-2009

Jibo Kah haalii ko ina waawi ɗum seerndude e Abdullaay Wadd, ina waawi tawa ko koyɗuɗo jaltugol makko laamu nguu ooɗo Alet mbo njaltuɗen fa'i Altine. Jibo Kah haalii e rajooji ɗiɗi ceertu
27-04-2009

Lewlewal : 25/04/09- 01 : 10- Lebbi nay caggal ko Makki Sal, gonnooɗo hooreejo Suudu Sarɗeeji Sengaal, sosi lannda mum, hono Apr/Yakaar. Makki heɓii kayiit jibinannde lannda mum. Mbellema oo ko ɗ
25-04-2009

Lewlewal-22/04/09- 01: 13-E ñalawma hannde o 21 lewru avril laamdo leydi Senegaal hono Abdullay Wadd siifi ɓataake “arête” mo tonngoode T°04927 ngam riiwde Ahmet Halifa
22-04-2009

Njaltudi suɓngo Meeri Parsel Asenii, leygal naalaŋ/dawriaŋke Demmba Jah, haa jooni laaɓaani hakkunde kawtital Sopi 2009 e lannda Mac mo gorko Coloñ. Gila toɗɗe ɗee ngasi, gooto e kandid
28-03-2009

Sahnga de kawtital Sopi ena lummboo e gonɗi mette, ena yara kore nimsa e haame, Abdurahiimu Añ e Kaaliidu Jallo keɓii yahtude haa njottii tufnde caggal nde laana Sopi debbi e nder diƴƴe Be
23-03-2009

Ko ñalnde Hoore-Biir 17 e kikiiɗe kawral moolanaangal waɗi to Mantu hakkunde mawɗo lannda APR/Yaakaar hono Makki Sal e denndaangal ɗanniyaŋkooɓe senegaalnaaɓe wonɓe e Farayse, Almaa&nt
18-01-2009

Ɗee balɗe, heewii ko nanaa wonde Laasana Kontee, mawɗo leydi Gine gila maayde Seeku Tuure (caggal laamogol daɓɓol Laasana Beyagowii) wonaa celluɗo. Won sikkuɓe nih ko o jiimaaɗo walla ko o ma
19-12-2008

Mawɗo leydi Senegaal yahiino Dowlaaji Dentuɗi ngam yeewtide e fedde ɓaleeɓe saaktooɓe kabaruuje. Ko ɓeen noddi-mo yoo ar o yeewtana-ɓe e ko fayti e taariindi. Kono e nder yeewtere ndee, gooto e
26-07-2008

Demmba Jah, mawɗo diɗɗal Rok Mbalak,sosii lannnda mum. O ñoriima ngemmbe makko ngam ƴeeewde heɓde leegal Parsel-Asennii (meer). Ko e ngal taaɓal poyondingal, gorko Ciloñ e ndaga,
17-07-2008

  Leydi Muritani woni ko e dille dawrugol ɗee jonte kala caggalnde yoga e sarɗiyaŋkooɓe e lanndaaji leydi ndii puɗɗii kolliti salaare mum'en e gartugol yimɓe Maawiyaa e laamu ɗiɗaɓu
03-07-2008

Musidɓe Fulɓe, mi salminii-on kadi goɗngol, haa teeŋti e ono woowɓe arde yillaade lowre men Pulaagu.com. Goonga en mbayrondirii seeɗa, goonga binndanɗe e kabaruuji ena kesi ena mbayra e lowre
05-06-2008

Wasiya Abdu Juuf e sukaa6e mum seertii e miijo Abdullaay Wadd e sukaa6e mum Ko kanko woni sabaabu ha sukaa6e makko ngonaa anndaa6e e nder Senegaal, sabu o hadii 6e jillondirde e gede kawtal renndo, ko
31-05-2008

Hol ko woni anniya laamɗo Kameruun, Paul Biyaa? Happaade laamu kaaɗdi nguurndam makko? Caggal nde o laamii leydi ndii duuɓi 25, haa jooni o meeɗaa renndeede laamu. Eɗen ciiftora ko kaŋko lomtin
12-04-2008

Hakkunde 200 et 400 ujunere ɗanniiɗo ena hannde e farayse tawa njogaaki ɗereeji (kaayitaaji). Ko heewi e maɓɓe ko ɓaleeɓe ummiiɓe Afrik. Nguurndam maɓɓe ko hakkunde ɗaɓɓude no heɓir
11-04-2008

Gardiiɗo suudu sarɗiiji Senegaal, Makki Sal yontaa haŋki mawnineede to jooɗorde leydi Farayse e Dakaar. Dowla Farayse yuɓɓini renndu ngam sinndude makki wootere e koode (décoration) ɓur
26-03-2008

Fecco (3) [(Fecco 1 yaltiino ɗo) - (Fecco 2 yaltiino ɗo) E fecco (2) en lamndino kori ko mo potte (bammbode) ɗen faalaa on Konte lammini, walla ko taaroo-njilloo ko o anndiraa kon o woni waɗ
13-01-2008

Gila njeñcudi toɗɗe laamɗoyaŋkooje njalti to Kenyaa, hakke 250 neɗɗo walla ko ɓuri ɗum waraama e hareeji hakkunde wonanɓe fooɗondirooɓe laamu ɗiɗo ɓee: Kibaki e Odinga.  &Nti
02-01-2008

43. 31 ans de lutte contre l’analphabétisme
(News/Organisations et associations)
...ntre l’analphabétisme   Création L'A.R.P.R.I.M. est une association culturelle apolitique, créée en 1974 et reconnue par les pouvoirs publics le 04 juin 1976...
21-12-2007

Ablaay Waad bettii heewve nde tinaa o taftiima dowru Senegaal! Ko goonga ena ɗaminanoo maa wood ko waylaa, kono hay gooto ɗaminanooki ena waɗi haŋki 3 bBowte. Laamu Senegaal ena fiddi ɗii lebbi
04-12-2007

Ɗee balɗe fof ina ñuumbee won'de Leydi Senegaal maa waylu jaagorɗe, ɗuum laatiima tawde kay e oo jamma 03 lewru bowte ko bettere mawnde ndee ayaawo senegaal yaltini doggol jaagorɗe kes
03-12-2007

Hannde leydi Senegaal ena dilla dille ɗe paho nanata! Makki Sall woni ngoƴa yoga e ardiiɓe lannda PDS. Yiɗde yowtude-mo e jooɗorde makko nde Ablaay Waadd e hoore mum jooɗɗini-mo. Hay gooto faa
16-11-2007

Pulaar wiyi: ko jogori safde so fasii uurat sabu ñalnde 03 lewru jolal ko ñalawma moobondiral lannda keso pul! mo Maamuudu Dem ardinaa ina wiyee Kisal Senegaal. Banndiraaɓe ummiima baŋ
11-11-2007

48. Roman: "Les OTAGES" de Mama Moussa Diaw:
(Le Monde Peul/Arts et lettres)
...s méthodes de génocide, en passant par les arguments de la déportation, les assassinats politiques, l'accueil au Sénégal, les barrières et contraintes &ea...
02-10-2007

...squo;armée mauritanienne réfugiés en France, ayant  refusé de cautionner la politique raciste et criminelle de Taya, ce qui leur avait valu la prison, la torture, et t...
25-09-2007

50. Les noms sociaux en fulfulde
(Le Monde Peul/Culture Pulaagu)
...sembles islamiques. Ils se sont distingués dans l’érudition et dans l’organisation politique. Les Toro’b’be, qui partagent la même langue et la même c...
19-08-2007

<< Début < Précédente 1 2 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥