NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés muslim pro 
52 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher muslim pro avec Google

Résultats 1 - 50 sur 52
1. FORM-ACC2010
(Evènements/Pelle Fulɓe)
PULAAGU.COM organise une séquence de formation (payante) à l'écriture du pulaar à l'intention du public peul de France parlant déjà un peu le pulaar. Le but
08-07-2010

Fedde Kawral gure Ngalluure Saŋe(Commune de Sanghé) gonɗe e Nuwaasot njuɓɓinii yeewtere fattamlamre e nder Nuwaasot e gardagol Alasan Jallo, to dingiral pine biyetengal Galaksi(Galaxy
27-01-2019

Ko e weytaare ɓurnde mawnude kabraten renndo ngoo wonde jaaɓngal waktuuji njuulu Lislaam Muslim Pro yaltii e ɗemngal Pulaar. Ko ɗemɗe sappo e jeetati tan ngoni heen, Pulaar waɗti sappo e j
30-11-2017

Koko janngaa, mbir ƴeeŋɗo so artii e lammba heewi haaɗde ko e kombaa gooto! Ngati yonta oo jeelaani sabu ɗo o woppunoo ɗoo wonaa ɗoon o tawata. Doole njehii, goɗɗe keɓɓii.
19-03-2017

EERAANGO: E nder yuɓɓo golle mum, goomu – Refondation- ngenndiyankooɓe Senegaalnaaɓe yeewtidooɓe e Facebook e batuuji joɗnde hawritii Dakaar ngam miijtaade e mbaydi dowrowri e sifaa daw
04-09-2014

Keewal ɗemɗe e conce e ganni cariiɗe ko malu ngenndi. E nder yuɓɓo golle mum, goomu – Refondation- ngenndiyankooɓe Senegaalnaaɓe yeewtidooɓe e Facebook e batuuji joɗnde hawrit
28-08-2014

Ndulumaaji Demɓe wuro Delliyaa, toongo Faatimata Hawwaa Jeŋ, jatti Demdemɓe yuɓɓinii ñalɗi kaalteteeɗi tuggude e ñalnde 26 haa ñalnde 28 lewru bowte(décembre)
01-02-2014

Musidɗo men Muusaa Jallo huñiima deftere mum wiɗto (thèse) ɗo duɗal Jaaɓi Haaɗtirde Seek Anta Joop, Dakaar (Senegaal) ñalnde 24 lewru ɓennundu nduu. Nde wonnoo Muusaa Jal
19-08-2012

Musidɓe tedduɓe so oɗon keddoraa conndi seeɗa, payee gaɗa maayo sabu hannde en pellat! En pellat sabu golle tiiɗɗe ɗe keɓ-ɗen siynande renndo Fulɓe so yaltine jaaɓnirgal juɓɓinirgal
23-03-2012

Ko huunde fadanoonde gila gila sabu tappirde Pulaar adannde ndee ko AZERTY tan wonnoo. Kadi ndee yahdata ko e Windows® Farayseere (FR). Yoga e Fulɓe wonɓe to Dowlaaji Dentuɗi ena njoginoo
08-08-2011

Aamadu Maalik Gay yaltii aduna ñalnde 28 Duujal 1989 to Njum: ko hannde waɗi duuɓi 22. Kono so tawii eɗen kaala-mo, eɗen kaalta golle makko e balle makko haa jooni, waɗi ɗum go Aama
28-05-2011

Gila ñalnde 26 lewru Colte maayndu ndu haa 5 lewru Seeɗto ndu ngon-ɗen ndu, Wagadugu wuro laamorgo leydi Burkina Fasoo woninoo wuro laamorgo fineyankeewo magiyankooɓe Afrik. Ko ina tolnoto
12-03-2011

Wonnoo ko e lewru Rabii'ul awwal, ñalawma 12 mum, e hitaande inniraande "hitaande Ñiibi". Hannde waɗii duuɓi 1432 e fergo makko. E weetndooga oon ñalawma jalboowo se
24-02-2011

Ndenndaandi Senegaal fuɗɗiima tuumde ɓiyi neene mum Iraan rokkude ruggiyankooɓe Kaasamaas kaɓirɗe maa njogitaaje tawa rewni ɗum ko leydi Gammbi. Ñalnde talaata ɓennuɗo Senegaal felli
24-02-2011

Ko e kikiiɗe 15 Jolal CENI bayyini njaltudi cabborɗi toɗɗe laamɗoyaŋkooje padanooɗe gila gila. CENI hollitii wonde wullitaango Sellu Dalien Jallo e goori ceedaaɗi to Kurusaa e Sigiri njaɓaa
15-11-2010

Hakkunde lofu ngadanu toɗɗe laamɗoyaŋkooje Gine e jooni, ɓurii lebbi nay! Ngati yimɓe fof kaaɓii e padgol njaltudi ndii. Goomu toppitiingu ndeenka toɗɗe laamɗoyaŋkooje Gine, CENI, habrii
15-11-2010

Ko ngal naamndal woni sabaabu pottital aynaaɓe senegal, haralleebe ngaynaaka, e safroobe rafiiji jawdi nalnde 15 e 16 lewru yarkomaa to wuro kees tawii teddiniraa diin naldi dii ko cudddiido mawdo
13-11-2010

Lofu ɗiɗaɓuru toɗɗe laamɗoyaŋkooje Gine yuɓɓinaama ñalnde 7 Jolal e deeƴre e teeyre e nder denndanngal biroojo leydi ndii e caggal leydi. Diiwtal logu nguu ena faaynunoo heeɓe mbar
12-11-2010

Afrik neene jibinanii en  jaambareeɓe huɓɓuɓe yeeynooɓe piɗtaali mu’en ngam haɓɓitde geƴƴelle e koyɗe men, potndi heen kasoo e kasanka ƴetti jale e jammbe lewi pooɗe cukkuɗe
15-10-2010

E nder Waasinton, laamorgo leydi Amerik, wiɗtooɓe heertoriiɓe ñawbuuji mborosiyankooji kollitii moƴƴugol ŋeeso ngo ɓe kuutorii ngam haɓaade paawngalpali, e daawal maɓɓe tataɓiiwal
09-10-2010

Abuu Haaruuna Cuun lollirɗo Sammba Eli Cuun, jeyaa ko cuuɗi men Nabbaaji Siwol e nder Diiwaan Maatam, O jibinaa ko e hitaande 1967 caggal jibineede Annebi Isaa toon e Nabbaaji Siwol. Ko e nder ngo
01-10-2010

Yimɓe puɗɗiima nootitaade e hiire waktu 18 ŋakkuɗo seeɗa nde Pr Abubakri Muusaa Laam jogori yuɓɓinde e oo kikiiɗo teskinɗo e nder daartol darnde ngam ɓamtude pine kam e ɗemngal Fulɓe. Hii
04-08-2010

Caggal duuɓi sappo e ɗiɗi (12), Fedde Fuutankooɓe Rewo e Worgo jooɗiiɓe Gabon Wuddu Leydi  ƴettii anniya dagiiɗo siftorde jibnaaɗo men Dr Umaar Bah gooto e harbiyankooɓe renndo Haalpu
25-07-2010

Fulɓe Farayse keɓii mo paarnorii so paɗɗuɗo to baŋnhe mbaydi, ñembeteeɗo to baŋnge pinal, nehdi e udditaare! Oon suka debbo woni Rugi Wele koɗɗo to Mantu-LaaJolii. Toɗɗagol paɗ
16-06-2010

Ko e miijooji e darnde Ahmadu Maalik Gay PIP (Projet Intégré de Podor) sosaa e nder Fuuta. PIP noon ko eɓɓoore fedde Dental Nanngondiral e Ballondiral (USE: Union pour la Solidari
30-05-2010

Aamadu GAY yiɗnoo ko fuutankooɓe yo nganndu politik ina nafa. So neɗɗo faamii ɗum, maa waaw addude ƴellitaare e ɓamtaare e wuro mum e leñol mum. Aamadu nde woni toon ndee, fedde mawnd
29-05-2010

Aamadu Maalik fuɗɗinooma ligganaade pulaar gila omo woni Farayse.; nde tawnoo to Farayse too, omo gollatnoo e wiɗto ɗemɗe Afriknaaje. Ndeen o wonnoo ko e Kawtal Ɓaleeɓe Janngooɓe to Faray
28-05-2010

GAY Ahmadu Maalik jeyaa ko Duungel to falnde Podoor, doŋre Kas-kas (Kasga). O yi’i aduna ko ñande 11 Morso (sulyee) 1931; o saŋkii ko ñalnde Alet 28 duujal (Mee) 1989 to opit
26-05-2010

Ñalnde 28 Duujal 1989, fulɓe mbaasii jaalal, gorko hakkunde worɓe, ngenndiyaŋke hakkunde ngenndiyaŋkooɓe, pellitɗo hakkunde fellitɓe; biyɗo so Fuuta ɓamtaaki, foototaako,, haaɓat
26-05-2010

Ko go'o e daartol ɗemngal men pulaar naatneede e resorde humpito ɗemɗe winndere wiyeteende CLDR  (Common Locale Data Repository) nde fedde Unicode hesɗitinta hitaande kala! Ko e ndeen reso
05-05-2010

Pulaagu.com haa jooni ena jokki e darnde mum addande fulɓe eɓɓanɗe kese, miijooji e juɓɓule nawrooje ɗemngal men yeeso. Ko goonga haa jooni wonde yiɗde men ko ɓosnude kadi renndo ngoo, nawr
12-04-2010

Ñalde Aabde 1 Mbooy 2010 leydi Moritani mawninii ñalngu ɗemngal Arab to Nuwaasoot. Gardiiɗo jaagorɗe, Mullay uld Muhamed lagadaf ƴeftii konngol o wiyi: "Fawaade e eɓɓooji
11-03-2010

Lewlewal- 25/08/2009 Caggal nde dahaaji keewɗi juppaaɗi ngam ƴirgitde maayde Mickael Jackson pajji haa laaɓi, goonga fuɗɗiima feeñde: wari Michael ko baɗal junngo aadee. E ndow kabaaru w
25-08-2009

Hol biy-ɗo jibinannde Farayse tiiɗaaka iwdi mum e pinal mum? Miin deh mi alaa e ɓeen sabu am jokkondirde e maɓɓe no feewi. Hannde, won ko ɓe pewjani renndo Farayse ko meeɗaa yiyeede. Hiirde m
27-06-2009

Pulaagu.com naamniima Umar Tokosel Bah, kalfinaaɗo kablol Lewlewal no yiyri hare ngam hisnude loowdi lowe Lewlewal Group, dannda ndi e nguyka. Ko ɗum woni ko o haaldi e Pulaagu.com. Pulaagu.com: Ko
01-06-2009

Lewlewal:27/05/2009 E oo talaata, leydi Gine ene woni e sunaare mawnde. Hono, mawɗo Mammadu Bah, gardinooɗo lanndaaji luutndiiɗi Gine saŋkiima. O yahratnoo ko e duuɓi 77  e luttude balɗe.
27-05-2009

Ceerno Mammadu Lamiin Lih hooreejo diɗɗal Seernaaɓe : Fuuta “Min ndiraani, min ɓosaani, ko diine Alla o tan min ngonani ɗoo” Lewlewal- 17/05/09--Ñalawma hannde o won ko doo
17-05-2009

Ko hannde wonnoo ñaawoore Binta Bah neene mum suka kaddinaaɗo oo, kam e kaddinooɗo oo e nanngidanoɓe e maɓɓe. Ñaawoore ndee yawtinaama haa Alkamiisa 28 Me, kono kam Wurosoogi waɗ
15-05-2009

  Lewlewal : 06-05-09 - Caggal nde o ɓoori wutte makko mawɗo konu gardiinooɗo leydi Muritani, Seneraal Mohamad Uld Abdel Asiis fellitii naatde e dawrugol Murintani. Goo e hollitii yi
06-05-2009

Lewlewal- 30-04-09- Hohooɓe leydi Senegaal halfinaaɓeko fayti e cellal nana e maale keblagol ngam danndude leydi mumen e cadeele ñawuu bamɗi tugi. E nder Senegaal hay maale goote pe&ntild
30-04-2009

Lewlewal - Ko addi ndogen saka ndartoɗen ? Laamu lannda Pds seraani e wadde, seraani e wiyeede. Caggal nde Abddulay Wadde wukkiti njeygu dingiral Asan Juuf, jooni ko ngal Guuy Murid, ɗoon ɗo j
29-04-2009

Mayiirɗe lewru mars faade e darorɗe lewru  ina famɗi jaynde wala hallirde wonnde e nder Bamako nde haalaani haala nangeede e sokeede Sidi Sooso Jara. Ɓee ina mbiya o footaano uddeede, ɓeya
08-04-2009

Yoga e men hannde kuwtortoo ko binndi pulaar celluɗi caggal nde ɓe naatini tappirde Pulaagu.com (Ibraahiima Saar) e nder ngaanndi Windows XP e Vista. Kono haa jooni ena heewi noddooɓe walla winndo
21-12-2008

Rappooɓe e ɗemngal pulaar fulfulde ngoni hannde ngenndiyaŋkooɓe to baŋnge yontannde ndee! So jaŋngooɓe keɓaaka, batuuji njeebaama sukaaɓe, ko yimooɓe rap tan mbaawi hitjinde cekki hannde e d
31-10-2008

Kawtal Jaŋnggooɓe Pulaar Fulfulde woownii-en golle paayodinɗe gila hannde araani. Haa jooni, golle ndee fedde mawnde hakkunde pelle koko njokki. Hikka Kawtal ena jogori yuɓɓinde yontere pinal jo
22-09-2008

46. KOOLOL TABITAL 2008: Weltaare Tabital Pulaaku Beljik.
(News/Organisations et associations)
E innde Tabital Pulaaku Beljik, Ibraahiima Timmbo wi’ii ko adii fof, himo yetta Geno Joom baawɗe nde O laatinani en Koolol Fulɓe 1ɓol waɗungol rowani ngol e 07-07-07, O laatinani en hikka k
11-09-2008

  Fotde 12 lanndaaji ndentii e oo aset to laamorgo Paris ngam jalkitde pollugol laamɗo leydi Siidi Mohammed Wul Seek Abdallaahi e jappeere caggal njan'gu makko ñalnde 06 juko to Nuuak
31-08-2008

Diine Lislaam meeɗaani yeebeede ka men Fulɓe. Kala ɗo njha-ɗen, kawru-ɗen e daraniiɓe pulaar, en tawat ɗoon jaŋnguɓe diine e ɗemngal aarabeere. Pulaar darjini jaŋde e pinndol mum ko ɓiyɓe
27-07-2008

Kawtital Fulɓe ɓurngal mawnude ngal e nder winndere ndee, jogiingal cate ɗuuɗuɗe, e nder leyɗe seertuɗe, inneteengal Tabital Pulaaku Winnderewal (International), hino mari yuɓɓinde koolol e
14-07-2008

Naalanŋkooɓe men lolluɓe senegaalnaaɓe anndiraaɓe "Les Frères Guissé" (Aliou, Djiby e Cheikh) ngaddanii-en ko ndurnu-ɗen ɓerɗe men, mbeltinir-ɗen piɗtaali men kadi.
30-06-2008

<< Début < Précédente 1 2 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥