NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés keewal 
72 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher keewal avec Google

Résultats 1 - 50 sur 72
1. JAAROOJE
(Commentaires)
On njaaraama musidɓe e konngi mon belɗi. Ko goonga ñalɗi ɗii ena njuɓɓi tigi etee keewal waɗii sanne no Jibi Kebe wiyri nih. Kadi PSA meeɗaano yuɓɓinde ñalɗi pine! Ngati haŋkadi fuɗɗun
21-09-2011

2. weli no feewi
(Commentaires)
...yettini yoo alla ɓeydu ganndal amina,ñalɗi pinal cincinnati njuɓɓi njooɗi,ɓiɓɓe fulɓe ngarii e keewal ngal min meeɗa yiide ɗo e amric, yo en mbattu nii mo wuuri tawa koy cincinnati waɗat...
21-09-2011

3. weltaare
(Commentaires)
...o mi lugeenaajo indam : ko haaruna ja.mi weltima e odo kabaru moyyo. naldi noon ko bandiraabe fof nodda e keewal. bodo salminma aan BARU BAH ka ngendiyanke bodo wima ya jokku golle aa jaraama....
23-09-2010

4. Ñalngu PULAAGU
(Commentaires)
... njokki jaŋde haa jeŋnga, haa jaŋngo, ko e jakkaaji e jaayndeeji ɓe ngeerotoo ɓesngu leñol yoo ar e keewal sibu ko keewal dentungal woni doole, ko doole ngoni hoolaare, ko hoolaare woni cuusndam...
03-08-2010

5. binndi peewzi labaazi
(Commentaires)
...naa zuum ko mbiyen laamu ful6e to gine fotiino laataade ko 6ooy sabu gine ko leydi ful6e to ful6e 6uraaka keewal 6uraaka darii6e to laamu yeru gila bookara biro en haa jallo teli en siraaji jallo en o...
28-06-2010

6. Weltaare
(Commentaires)
...u ko saggere wonnoo;a ittii kam kumpa.ina selli,so yimɓe ngarii ɗo poti naatde,ndoŋkii no naatiri,ngam keewal yimɓe,ɓeen keewi ko daraade boowal,ina ndokda e koye mum-en,ina ƴattoo,ina kuɗa,wa...
26-06-2010

7. Jaaraama e mon
(Commentaires)
Banndiraaɓe kala calminaama. On nootitiima e ngoo eeraango e keewal etee ko weltaare e yaakaare wonande PULAAGU;COM. Njettoor ena huccinaa e mon kala sahaa sabu ko onon ngoni faarnorteeɓe. Madiina k
19-05-2010

8. Ndaw ko haani!
(Commentaires)
... so leydi afrikiyankoori ko ndi waawi wonde fof etiima yuɓɓinde hono ɗii heblooji, e ɗemngal afrikiyankeewal baawngal wonde kala. En tampataa siftinde wonde Afrik ƴellittaako so ruttaaki e ja...
19-04-2010

9. MBIRUUJI leñol
(Commentaires)
Kawtal janngooba pulaar fulfulde a winndere he.so noddii ina haani yimbebe nootoobe e keewal,sabu darnde mabbe,be ndaranii leñol ngol,yanti heen kadi woni sabaabu ñalawmaaji di,ko ceerno mammadu sam
10-12-2009

10. kisal walla moobaare
(Commentaires)
...egaal ko lanndo dawrugol ngol senegaal naabe kala ndenndi tawi nyannde sosngu mum to trap nyande 03/11/07 keewal yimbe tawtoraabe tawi ina ceettii ko e kisal njeyaa ina wona 600 neddo nyande moobotira...
12-09-2009

11. Moni kala he miijo!
(Commentaires)
...mngal koɗal. So ɗuum ɓennii, maa taw jolfuɓe ɓuri en ko heewde dille, kono to baŋnge ɓamtaare, maa keewal e saraade he nder Afirik, en kaaldataake e maɓɓe. Sinno kadi, fehre waawnude ɗemng...
06-09-2009

12. njettoor
(Commentaires)
...joob ina selli ko Ceerno Murtoɗo Joob ko wujo hefataa maayo laɓɓintaa ina wa i no ko mbuubu waawanaa e keewal geec yo Geno heɓbinan leñol ngol hono Katante en yoo Geno yurmo yaaɓe yaafoobe haan...
05-07-2009

13. Ndaw ko haani
(Commentaires)
...leydi Farayse e hoyre mum. Nde tawnoo Farayse ko leydi ganndal e pinal, kadi Pulaar ko zemngal winndereyankeewal zuum noon so vivve Fulve nguuri e nder Farayse nguurni heen Pulaagu mumen mbazi ko ko h...
28-06-2009

14. Binndoowo Pulaar
(Commentaires)
...nde, haɓantooɓe goonga. Njiɗmi nyaagaade banndiraaɓe ɓe ko yoo tiiɗno tawtoree hiirde maɓɓe nde e keewal. Ɗuum tan ko ballal.Maalik e abdul Njaaraama.Coodon lefol maɓɓe...
29-04-2009

... yettude alla juula e nulado mo hammadu sallallaahu aleyhi wo sallam ko wonnoo seeda badaado barke wontii keewal ngal barke mum fennini ko yettere alla no feewi e jaarde ceerno IBRAAHIIMA SAAR e yimb...
04-01-2009

16. weltaare
(Commentaires)
...o yetta Aminata jah walla wan.sabu rewbe winndobe e pulaagu com ina pandi nofeewi rewbe fulbe ina nodda e keewal sabu ebe keewi annduube ina sokla ballal mabbe.debbo ko huunde mawnde e kal gollal....
09-11-2008

17. yaano
(Commentaires)
... kutortogol yaano mgam cucondiiral.mbodo yetta aminata jaah e tinnaare makko sabu rewbe fulbe ina nodda e keewal yo alla won ballo mbodo yafni so sellani ko winndako...
27-09-2008

...ko obama omo wondi kawisa mawdo, lamaade amric we6anaani 6aleejo, sabu ndi ngannduɗa woƴee6e ine 6uri keewal 6alee6e,kono tan hawri ko yim6e leydi ndi fof,puɓɗiima hutaade, landa gonƴo e laamu...
28-08-2008

19. mi yetti on
(Commentaires)
...ri. aan jabbi a luuwi a aawi a wekki fudi a remi a reeni haa conal dawi ada naagi doftal yoo yumbe ngar e keewal conen gawri men e paabi men naattine yoo en ndakmin e jam. darnde ma elenol mah yiyaama...
05-03-2008

Musidɓe Fulɓe, ko weltaare tan haa wooroo wonndaa sabu darnde sukaaɓe men e naalaŋkaagal fuutaŋkeewal! Hannde, heewi ko woppooɓe pine mum'en ena ndewa e pine janane, ena paarnoroo ko njeyaa. So
02-03-2008

21. Ko keñe walla ƴoƴe?
(Commentaires)
...e ko salaa e nokkuuji laamorɗe Afrik kala? Ko goonga leydi kala na rimɗi e siifde nanondiral ngal, kono keewal salliiɓe ɓee ena foti addande howhowɓe leydi ndii miijtaade so wonaa heñaade naati-...
08-01-2008

...mu'ati. Kala heen ɗo njah-ɗaa e ɗii nokkuuji ɗiɗi, cikkataa ko yimɓe ɓee fof ko ɗoon ngoni, fotde keewal yimɓe ɓee maasha'Allah. Caggal Asuru e kiraaɗe, hirde mawnde ndee...
28-04-2018

...ral heɓaa e Bitsmedia ngam ɗaɓɓude gollodaade e maɓɓe e jaaɓngal Muslim Pro ngal. Eɗen nganndi keewal Fulɓe e winndere ndee fuɗɗiima anndeede tigi e nokkuuji pewjorɗi toowɗi geɗe gan...
30-11-2017

...Ɓeen ne nana mbinnda huutoraade "doosɗe ɗaayɗe" ɗe hay gooto anndaa ɗo ummii, teeŋti e keewal e teelal inɗe. Hol mo yiyaani konngi bayɗi hono "hoyre", "dewbo"...
07-07-2017

...enndo ngoo ina foti, kadi tawi waawi ɗum tabitin haa laaɓa ko ɗemɗe men ɗee • Kuutorogol Keewal ɗemɗe wonaa haɗoore ɓamtaare faggudu, wona kadi ko ina haɗa janngoowo oo fanndind...
04-09-2014

Keewal ɗemɗe e conce e ganni cariiɗe ko malu ngenndi. E nder yuɓɓo golle mum, goomu – Refondation- ngenndiyankooɓe Senegaalnaaɓe yeewtidooɓe e Facebook e batuuji joɗnde hawrit
28-08-2014

...awɗeele, galleeji, gese e ko nanndi heen. So en cuuɗii ɓesngu men e ngalu men; teddungal men, keewal e ngonka men jaggirtaake no haaniri he leydi ndii. Miɗo ñaagoo kala he men ...
17-11-2013

... ngol e hirnaange maggol fof ko yimɓe. Hay so ñorgo weddaa, saggat, saggata ko e yimɓe hakke e keewal. No jamaanu nguu wayi heewde nii, ko noon ne kadi ngu wayi ñaantaade e heblana...
31-10-2013

...el Soh e Moybaraknaaɓe ko jiidaa e nootitiiɓe ɓe en kaɓaani inɗe mumen. To bannge rewɓe e sukaaɓe, keewal ngal kadi teskinii sanne. Mammadu Bookar Wele haftii, waɗi ganndondiral hakkunde hoɗ...
09-06-2013

... noon ko: tawanooɗo jaɓɓungal garal Ceerno  kala, haa e aratnooɓe jippunde Ceerno ina tijjii keewal yimɓe ngal ina jogori fakitde. Kikiiɗe garal ngal, ko maa mbiyaa ɓiɓɓe mbiymi wi...
15-03-2013

...en keeri hakkunde ɓiɓɓe leñol men. Ndentinen doole men sabu ko ndeen njeñtinten nafoore keewal kam e carogol men haa ngoodtinen Afrik jatti men. Kono oo Hammadi Sih dariiɗo hannde...
23-02-2013

...o;timmal”; -    Mi yiyii ko waɗi neɗɗo e yimɓe nanndaani sifaa e gooɗɗugol e keewal kelme Pulaar keddiiɗe ɗee : neɗɗo wonaa gooɗɗugol tan ina soomi sifaaji timmal e ...
19-08-2012

...of o tawii ɓe ɗoon aɓe njaɓɓii, e dow korsa e yeewnude e njoorto moƴƴo to ɓeyditondiral alliyankeewal e kum-tale haajuuji gondaaɗi fof. Midi haa waktuji tati kikiiɗe, Ceerno e ba...
22-07-2012

... caɗeele ngala, safrooɓe ndariima haa pecci ɗum no haarirta nih, rajo kaali kirjani, yimɓe nootiima e keewal, ko ñaagaade geno nde waasata soynude tampere ndee". Keɗoɗen gooto e Joo...
02-07-2012

...r leydi ngam naamnaade yoo njiyaagu nattu, yoo halfunooɓe ndewne e laawol! Hardaneeɓe puɗɗiima faamde keewal mumen ko doole mawɗe ngam heftude koye maɓɓe, walla nih yeftude laamu e juuɗe Safal...
30-05-2012

...eeɓe ɓee ngonaa senegaalnaaɓe timmuɓe no heddiiɓe ɓee fof nii. Ɓe njejjitii ɓaawo Geno, ko keewal ɓesngu Senegaal lamminta kala jogorɗo laamaade. Ooɗoo jamma hannde noon, muuyo ɓesn...
26-03-2012

...o wostondirde baɗte Abiword ngam gooto kala adda heen ballal walla miijo mum. Mbinndito-ɗaa e keewal onon yiɗɓe jeyeede e goomu ƴeewndotooɓe!   Kuɗol Ibra...
23-03-2012

...ooteeji leydi Senegaal ɓaɗɗi haŋki 26 Colte ngam suɓaade laamɗo leydi. Senegaalnaaɓe ngootii e keewal (hakkunde 50 e 60%?), kadi hay huunde araani haljinde deeƴre wootooɓe ɓee. Senegaa...
27-02-2012

...dee e kaɓirgol mum. So ɗum ɓennii, heddiiɓe ɓe ngalaa yuɓɓo Android ɓee amin njiɗi anndude keewal maɓɓe no foti ngam eɓɓande-ɓe feere. Ko ɗum waɗi amin ñaagii yo on ngar e...
26-02-2012

...Vatikan nih wall Swiis hade mum wontude tergal e hitaande 2002 E oon fannu, Falastiin ena yenanaa ma heɓ keewal sabu Mooɓondiral fedde ndee alaa wetoo. Ko waawi wonde kala, Falastiin e Israel...
21-09-2011

...oobo-yoobo haa ko ɗoon waawi haaɗde! Alaa baŋnge mo feewnaaka haa yuɓɓi etee yimɓe ɓee ngardi ko keewal, doole e nehdi mawndi. Ko ndiin nehdi ɓur-mi teskaade e arnooɓe tawtoreede ñ...
21-09-2011

...e nde walla lelneten kaɓirɗe tan ko nde añamleñamaagu momre seeɗa safalɓe natti fayde e keewal ɓalli ɓaleeji Muritani. Haade noon wonii haa jooni ɗeen payndaale keɓaaka hay gooto...
27-03-2011

...alle batirɗo hakkunde leyɗeele (centre international des conferences de Bamako). Gargol militaaji ɗi e keewal rokkii mo hoolaare, kadi hollii mo giɗli yimɓe ɓe njogii fayde e makko. «Min m...
12-03-2011

... hitaande kala to Wagadugu wuro laamorgo Burkina Fasoo.  Eɗen mbaawi wi’de ko pottital pineyankeewal ɓurngal mawnude e pottitte pineyankooje ɓurɗe jaalaade hannde e nder dingire Afrik. ...
02-03-2011

...ewru colte ndu ngon-ɗen ndu to Kartuum wuro laamorgo politikyankeewo dowla Sudaa e takko pottital fukuyankeewal biyeteengal Chan ngal leydi ndi heɓi teddungal bismaade. E nder ɗum fedde CAF nde he...
27-02-2011

... Min ngonaa jokkoode hay gooto. Min njiɗi ko ñaawreede kaɓorɗe amen kam e baɗal amen dawriyankeewal tawi min ñaawraaka ndaɗɗudi njogitanaandi bannediraaɓe-juulɓe ɓe Ejipti maa...
24-02-2011

...agu neɗɗankaagal. Ko peeñgol nuunɗal kam e potal, peeñgol goonga e ballondiral neesuyankeewal kam e potal goongiranteewal, ceningal. Ngaal ballondiral neesuyankeewal dokkungal...
24-02-2011

...nesco haa e pelle ɗemɗeyaŋkooje, renndooji keeraniiɗi yoga e ɗemɗe, darnde hannde wootere wiyde yoo keewal ɗemɗe horme etee gootal fof ena jogii hakkeeji potɗi hormeede. Pulaagu.com heedaani ...
21-02-2011

...insiliin. E nder Afrik, pittaali keewɗi, haa teeŋti e sukaaɓe ina  mbaasee sabu lamlammo setoniyankeewal jabetyankeewal sabu ŋakkere insiliin. Woɗɓe ina gondi e jabetaaji aaƴiiɗi gaddooji...
30-01-2011

...alla nde fedde foti ko ƴeewde ganndal, ɓee ƴeewa dañal mate ina kefta laamu ngartira hoolaare e keewal. 3-   Yo hare jokku; yo hare jokku; yo hare jokku haa poolgu sibu gacc...
12-12-2010

<< Début < Précédente 1 2 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥