NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés jontaaɗo 
33 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher jontaaɗo avec Google

Résultats 1 - 33 sur 33
1. ɓunndu ballal
(Commentaires)
...ar;ɓurnoo bon'de e laamu deeniyaŋkoo e nder fuuta,ngam o yiɗaano ganndo wona e nder diiwaan he,o yiɗaano jontaaɗo wona e nder diiwaan he,o yiɗaano galo wona e nder diiaan he,o yiɗaano laamɗo w...
06-07-2010

2. So Alla en mbeltiima!!!
(Commentaires)
... rennda e mon weltaare e ngol jimol. Ngoo eeraango maa woɗɗu ɗo nanaa sanne sabu ko ngo yooɗngo, kadi ko jontaaɗo eerii fulɓe! On njaaraama kadi...
16-05-2010

3. weltaare
(Commentaires)
en mbeltaniima kanel diop e ɗiɗo ñalɗi baɗɗi fayiida nde tawno kanel joop ko debbo jontaaɗo jiɗɗo hoore mum yiɗi pina tawa mum eɗen mbiya yo jokku golle
07-02-2010

... hoore makko naatni-mo e ngawlaagu, wonaa naalaŋkaagal tan! Yoo Alla ɓamtu-mo haa ɓura ɗoo! Seydi Joop. Jontaaɗo et Abdurahiimu je vous remercie!...
06-02-2010

5. Daarol pulaar
(Commentaires)
...di laawɗo waɗi jeeyngal yo yontaaɓe falnde nde njah ƴamorde ɓiyiiko e dow kala ɓurɗo wonde jaambaaro jontaaɗo e jom golle paayodinɗe humanto debbo o, ndeen sagataaɓe fof ngartii to debbo t...
29-10-2009

6. weltaare
(Commentaires)
en calmini denndangaal renndo ngo ha teŋti e nalaŋke jontaaɗo jiɗɗo leñol mum jiɗɗo pina tawa mum hiirde nde waɗi fayiiɗa denndagaal fulfulde nde fof notitiima e kewal en mbeltaniima demmb
06-10-2009

7. binndoowo
(Commentaires)
...gol, woto wootane. Jaasi kay ko ɓe mbaɗantaa lenyol hay dara, tee ko bonnitooɓe kala haɓateeɓe ɗum. Jontaaɗo ko baɗɗɗo huunde teskinnde e yonta mum, wonaa wutte jooɗɗo. So joomiraaɗo...
20-08-2009

8. ngenndiyanke
(Commentaires)
..., heddii noon hannde e ñalawma ngonɗen kaa innde ngenndiyaŋke ndee won he seŋngo nde jogii ko yeru innde jontaaɗo e kaa sahaa, sabi ɓoorniiɗo paasaaɗi wiyete ko jontaaɗo, joom naage ko noon, ...
20-08-2009

Kawral am e Demmba Ciilal to Koolol Tabital Pulaaku (Briksel) ena haawnii sanne! Ñalnde uddital e kikiiɗe, minen njooɗodii e nokku gooto, min nganndoniraa, min tintondiraa... Caggal ɗum, ɓam-mi k
14-09-2008

...e lefol Paɗɗo Fulɓe, Miss Peul Diaspora! Ko hikka waɗtata laabi joy fedde jokkere enɗam Association Jontaaɗo ena yuɓɓina cuɓngal Paɗɗo Fulɓe ɗoo e Farayse. Paɗɗondiral Fulɓe ko g...
30-03-2018

Jontaaɗo Fulɓe hannde wiyetee ko Wuuri Bah. Ko kaŋko nawi raay ñalnde paɗɗondiral Fulɓe caggal leydi yuɓɓinaa to Pari e lewru maayndu nduu. Sanne wolde ndee muusiino no feewi sabu
26-03-2014

...rɗo ndey Kummba Jah, Rj Racine Dia, Jolof Bannda, Demmba Hammee gise…. Wuro ngoo yuɓɓinii kawgel jontaaɗo wuro, leegɗe nay, leegal fof hebli jontaaɗo mum, hoowooro ñalnde heen ko...
01-02-2014

...ki suurde weltaare makko, kanko fof e wonde kilifa. Ko e oon sahaa woni nde seppo ganni waɗaa ngam hollirde Jontaaɗo Fulɓe e nder diiwaan Fuuta Tooro no foti wayde. Ooɗoo fannu heewaani waɗeede w...
01-02-2014

...noon mbiyi: “ Aduna ko dannga waandu, waɗa jaaɓe waɗa murtooɗe” e “Aduna ko ngaynaaka jontaaɗo kala forloyaa”.   Sammba Cooyel Bah Farayse, &ntil...
05-08-2013

...um jeytaare hono persidaa Modiboo Keytaa nde tawnoo ko jannguɗo, pinɗo e paamanɗo ɓiɓɓe afriknaaɓe ko jontaaɗo mawɗo wonnoo yanti heen ko o keɗananooɗo e dingiral politik hakkunde leyɗeele...
24-09-2010

...hoyre jirwinooɓe “ la Nuit du Bazin” ñande Aamnde ( Aljumaa ) jamma, kono maayde feriima jontaaɗo joom jamaanu, goram, o haaytii tawtoreede maanditaare duuɓi capanɗe joy jeytaar...
16-09-2010

...en ko waɗi faayiida! Woose, suka Pullo baɗoowo rap, jolii e diŋiral, o wulni haa wulu haa weli. Ko o suka jontaaɗo, kadi pinanɗo Pulaagu sanne. Ma Pulaagu.com jokkondir e makko e lebbi garooji ɗ...
16-06-2010

Hakkillaaji fof hannde keedi ko to sukaaɓe Fulɓe Farayse nde fayaa e toɗɗagol "Miis" (jontaaɗo) fulɓe ñalnde 12 Korse 2010 to Suudu Mooɓondire Montorey (Palais des congr&egr
07-06-2010

19. PINAL: Nyalɗi Pine Ceerno Murtuɗo Joob to Mantu-Laa-Jolii
(News/Organisations et associations)
..._________________________ HOORE BIIR 19 BOWTE 2009 - w14 30  haa w18: Paɗɗondiral (toɗagol jontaaɗo fulɓe) - Jalnoowo Saidu Abatcha to saal CHAPLIN (naatngo belel) - w20 haa w23 ...
09-12-2009

...ɗii mo, kono so o waawii layyanaade kala cuddiiɗo ine moƴƴi, so ɗuum alaa, alaa e sago o ñaagoo jontaaɗo ngam hirsoyde to galle makko mawɗo to, so oon wonaani toon. Banndiraaɓe juulɓe...
24-11-2009

...gɗo) huunde mum, o waɗti ɗum deweteeɗo 3-Jom deftere, woni dewnooɗo Annibi ɓennuɗo, o salii rewde e jontaaɗo 4-Puuyɗo, woni doŋkuɗo faamde hakkunde jiyanɗe ɗee, o felliti joñaa...
16-08-2009

... Hiirde ndee mawnii kono naywaani... Haa sahnga 4:00 subaka yimɓe ena cooda biyeeji ena naata! Ko oon Sahaa jontaaɗo men, gawlo ngenndiyaŋkooɓe, naalaŋke sukaaɓe e mawɓe, jiɗɗo yimɓe, gardin...
06-07-2009

...i e gure Fuuta, ɗaccooɓe worɓe mum en njaha e alaa e sago waaldoyde e gardeeɓe safalɓe, etee kala heen jontaaɗo mo araani, ko galle mum en fof leptatee! Mi yejjittaa haalde rewɓe deedi en, ...
28-04-2009

Sikke Alaa, Barak Obamaa, mawɗo Dowlaaji Dentuɗi Amerik toɗɗaaɗo e hitaande maaynde ndee woni jontaaɗo batu Toowngu leyɗeele ɓurɗe alɗude faggudu e winndere ndee. Ko Gordon Brown, Mawɗo
01-04-2009

...aarde foɓɓatnooɓe, mbiymoo-mi natal "flaas", ndeke mi heɓii-mo. Caggal nde Estephaan, tuubaako jontaaɗo oo yalti diŋiral ngal, ko gorko Jaarangel e jammuule Daawuuda Sammba Jeey naati ...
19-08-2008

...a yeeɓɓe min e saasi e Telepulaagu, taaŋti e nodduɓe-min ɓee. Mi waawaa wortaade mi innaani debbo pullo jontaaɗo, dariiɗo gila subaka haa hiiri ena heeda min: oo woni jom suudu am Nennee. Mi ye...
05-08-2008

...a yeeɓɓe min e saasi e Telepulaagu, taaŋti e nodduɓe-min ɓee. Mi waawaa wortaade mi innaani debbo pullo jontaaɗo, dariiɗo gila subaka haa hiiri ena heeda min: oo woni jom suudu am Nennee. Mi ye...
03-08-2008

...atde e diine islaam, Ceerno Sammba Bah ko junngo ñamo Ceerno Saamasa  to Maatam; kadi ko Ceerno jontaaɗo sabu kaɓirɗe aduna hannde ɗee omo huutoroo ko wayno internet ekn....  Jok...
09-06-2008

... ko oo ɓuri welde-mi sabu makko ummaade e reedu Fuuta-Tooro, pine mum, gannde mum, dille mum. Naalaŋke men jontaaɗo, dariiɗo, pooɗtuɗo ɓamtaare leñol men ena jogori yuɓɓinde ñal...
05-02-2008

30. CAN: Ganaa addii muuku-maaka
(News/Sports et loisirs)
...waani heen majaango, o yerƴi bal wiyi e lajal sokku! Diŋiral ngal wonti diiraango wooto! Agogo woni hannde jontaaɗo e nder Ganaa. O taccinii leydi ndii fayde e feccere nayaɓere. Nijeriyaa tiiɗnii...
03-02-2008

...a, mo siwaa tawa fooleede. Gite kala pawii hannde ko e Senateer Illinooy Barak Obaama. Ko kaŋko woni hannde jontaaɗo Demokaraat en e gite ɓaleeɓe Amerik. Barak ko iwdi Kenya to  baŋnge baaba...
03-01-2008

...wru ndu yontaaɓe winndere ndee fof toɗɗetee! Caggal nde ummaa e Miis winndere, ko Elites dawri toɗɗaade jontaaɗo mum. So jibin'de wonnoo ngartudi bokki jibintaa bohre ,jibinata ko laana. Mis...
02-12-2007

33. Mali kubeeri Afrik e basket bal!
(News/Sports et loisirs)
...mbik. Njottor woodnii Mali;teskaama hannde malinaaɓe ina njogii fettooɓe ŋanaa en ko wayno:Hamsatu Mayga, jontaaɗo pettoowo to WNBA, woni kawgel toowngel Ameriknaaɓe. Maali hollitii ko kañ...
30-09-2007

<< Début < Précédente 1 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥